APA stil citiranja

Stavljenić-Rukavina, A., Romić, Ž., Đerek, L., Rogić, D., Šerić, V., Betica-Radić, L., . . . Mustajbegović, J. (2005). Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju : priručnik. Biblioteka Tečajevi trajnog usavršavanja medicinskih biokemičara.

Chicago stil citiranja

Stavljenić-Rukavina, Ana, et al. "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju : priručnik." 2005.

MLA stil citiranja

Stavljenić-Rukavina, Ana, et al. "Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju: Organizacija i upravljanje u medicinsko-biokemijskom laboratoriju : priručnik." 2005.