Neurološke bolesti i palijativna skrb

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000571451
Ostali autori: Kongres obiteljske medicine (-)
Ostali autori: Vuković, Hrvoje, liječnik (-), Materljan, Eris, Katić, Milica, Tomek-Roksandić, Spomenka, Perko, Goran, Mihok, Diana, Puljak, Ana, Radašević, Hrvoje, Tomić, Branimir, liječnik, Bergman-Marković, Biserka, Rumboldt, Mirjana, Kuzmanić, Marion, Petric, Dragomir, Šupe, Svjetlana, Vinter-Repalust, Nevenka, Podobnik-Šarkanji, Slava, Šimunović, Rajka, Jurković, Ljiljanka, Sepčić, Juraj, Materljan, Branka, Grubišić-Greblo, Hanija, Bakar, Željko, Podobnik, Drina, Gmajnić, Rudika, Ebling, Zdravko, Prlić, Lidija, Gmajnić, Marko, Tolušić Levak, Maja, Polić-Vižintin, Marina, Marić-Bajs, Maja, Leppée, Marcel, Štimac Grbić, Danijela, Košćak, Darko, Čulig, Josip, liječnik, Žulj-Juvančić, Višnja, Momirović, Aleksandar, Malinar, Marta, liječnica, Lazarušić, Anamarija, Drkulec, Jasna, Cesarik, Marijan, Prljević, Gordana, Tretinjak-Matasić, Nada, Tomasović Mrčela, Nada, Depolo, Teo, Daus-Šebeđak, Danijela, Živković, Konstantin, Badrić Ranilović, Sanja, Peša, Brankica, Pinturić, Vera, Barbarić, Zorana, Jakšić, Želimir, Lisac, Željko, Ožvačić Adžić, Zlata, Gluhak, Ines, Soldo, Dragan, liječnik obiteljske medicine, Nikolić, Bojana, liječnica, Cindrić, Jasna, Matijašević, Ivana, liječnica, Stojanović-Špehar, Stanislava, Blažeković-Milaković, Sanja, Matanić, Dubravka, Prlić, Ingrid, Vrdoljak, Davorka, Petrovčić, Marija, Kranjčević, Ksenija, Pavličević, Ivančica, Bilić, Ranko, Kolundžić, Robert, Vuković, Ana, liječnica, Crnković, Tomislav, liječnik, Livaković, Branko, Klarić, Dragan, Martinović Mamić, Dražana, Smoje, Elvira, Todorović, Goran, liječnik, Musić Milanović, Sanja, Stevanović, Ranko, Perić, Mirjana, liječnica, Musić, Krešimir, Bilić, Nadežda, Čima, Ivan, Bilić, Luka, liječnik, Celovec Čima, Katarina, Pristaš, Ivan, Stanić, Arsen, Merzel, Marijan, Rapić, Mirica, Jurčević, Snježana, Somek, Marinela, Rapić, Marina, Dodig-Bravić, Ivanka, Mrduljaš-Đujić, Nataša, Bego-Radanović, Ivna, Slovaček, Jasna, Rađa, Marko, Lončar, Josip, liječnik, Ivezić-Lalić, Dragica, Vuk, Željko, Tiljak, Hrvoje, Cazin, Irina, Kos, Vesna, liječnica, Šimac-Rako, Anita, Hrastić-Novak, Lidija, Pavičić, Đ, Vrabec, Božena, Klinar, Ivana, Iveković, Hrvoje, liječnik
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
Impresum: Zadar : Hrvatska udružba obiteljske medicine, 2005.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 699.309
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 699.309
Primjerak #1
Nije za posudbu