Zbornik radova

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000561382
Glavni autor: Popović, Darko, ilustrator (Illustrator)
Ostali autori: Susret nastavnika matematike Hrvatske (-)
Ostali autori: Mladinić, Petar (Editor), Bajrović, Vinko (-), Banić, Sonja, Vukas, Tanja, Beban-Brkić, Jelka, Brnetić, Ilko, Carstensen, Jens, Muminagić, Alija, Čeliković, Luka, Čerin, Zvonko, Čotić, Veselko, Delač-Klepac, Jadranka, Devidé, Vladimir, Divjak, Blaženka, Dorčić, Želimir, Đerek, Marijan, matematičar, Gusić, Jelena, Elezović, Neven, matematičar, Erceg, Vesna, matematičarka, Erjavec, Zlatko, matematičar, Šuljić, Šime, Glasnović Gracin, Dubravka, Gusić, Ivica, Hučić, Rudolf, Iličić, Blanka, Ilić, Nedjeljko, Ilišević, Ilija, Klaić, Miroslav, Knežević, Marija, matematičarka, Kniewald, Ines, Kreković, Marina, Krnić, Mario, Kurnik, Mirela, Kurnik, Zdravko, Kurtović, Ramiza Kara, Lapaine, Miljenko, Ljubičić, Maja, Marušić, Miljenko, Milin Šipuš, Željka, Mrkić, Zlatko, Mrkonjić, Ivan, matematičar, Ovčar, Stjepan, Pauše, Željko, Pavković, Boris, Pavleković, Margita, Piskač, Ružica, Polonijo, Mirko, Radović, Nikol, Severin, Irena, Singer, Sanja, Singer, Saša, Račić-Žlibar, Tatjana, Starčević, Snježana, matematičarka, Dijanić, Željka, Svedrec, Renata, Svirčević, Petar, Šikić, Zvonimir, Tadić, Tvrtko, Tambača, Josip, Tonžetić, Paulina, Urban, Janos, matematičar, Veljan, Darko, Vlainić, Aida, Vukosav, Milica, Vuković, Mladen, matematičar, Jagodić, Boško, Kovač, Anica, matematičarka, Pandžić, Pavle, Marić, Anđelko
Vrsta građe: CD-ROM
Jezik: hrv
Impresum: [Zagreb] : Hratsko matematičko društvo, 2002.
Isto izdanje u drugom mediju: Zbornik radova
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: E-270
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A E-270
Primjerak #1
Nije za posudbu