NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 332(497.5) P962
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 696.922
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 696.922
Primjerak #1
Nije za posudbu