Lucius

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000311193
Ostali autori: Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius" (Zagreb) (-)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Arheološka topografija Požeške kotline
Atentat na kralja Aleksandra Karađorđevića 1934. u Marseilleu
Arthur John Evans, Ilirska pisma, Hrvatski zapisnik, Čakovec, 2001
"Pravi car je Papa"
Aquae Balissae i Aquae Iasae : dva termalna centra Rimskog Carstva u Panoniji
Američka intervencionistička politika nakon Drugog svjetskog rata
Argo - stvarnost i film
Borbe turopoljskog plemstva s gospodarima Medvedgrada
Bokeljska pomorska obitelj Kamenarović
Carski posjedi u antičkoj Istri
Codex Gigas - misterij Đavolje Biblije
Čedadski evanđelistar u kontekstu problematike proučavanja koncepta međusobne povezanosti ranosrednjovjekovnog plemstva
Četiri paradigmatske promjene u usmenoj povijesti
Česi
Dr. sc. Aleksander Buczynski
Dalmacija u doba uprave Vincenza Dandola (1806.-1810.)
Društveni plesovi 19. stoljeća u Zagrebu
Duhovi, vještice i znanost
Društveni život Elizabetine Engleske (1558-1603.)
Društvo Splita od 16. do 18. stoljeća
Dijete iz srednje klase u urbanoj Italiji
Dijeleći vino, žene i pjesmu
Doživljaj smrti prema zadarskim testamentima iz 14. stoljeća
Dinko Šokčević: Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata : kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga, Naklada Pavičić, Zagreb, 2006.
Doprinos žena hrvatskom narodnom preporodu
Društvena struktura Jeruzalemskog kraljevstva
Djelovanje hrvatskih snaga u oslobodilačkim operacijama 1994.-1995. : (od operacije Cincar do operacije Južni potez)
ECTS - što i zašto?
Etnoprerušavanje u osmansko-europskim susretima
Engleski građanski rat
Francusko-pruski rat
Friedjungov proces : epilog nekad moćne Austro-Ugarske Monarhije
Grad na razmeđu zaleđa i mora
Gospodarska izložba u Zagrebu 1891. godine
Hrvatsko-mađarski diplomatsko-politički odnosi 1941.-1944.
Istarski razvod
Identiteti u Istri
Ivan Rabar, hrvatski povjesničar
Istočne kršćanske sljedbe
Irska u ranom srednjem vijeku
Ivan Lučić Lucius
Između Staljina i Žukova : dva pogleda Zapada na Sovjetski savez
Iračko-iranski rat
Josip Jurčević, Bleiburg - jugoslavenski poratni zločini nad Hrvatima, Dokumentacijsko informacijsko središte - DIS, Zagreb, 2005 : [prikaz]
Jugoslavenska vanjska politika Milana Stojadinovića : odnosi Kraljevine Jugoslavije s Njemačkim Carstvom i Kraljevinom Italijom u drugoj polovini tridesetih godina 20. stoljeća
Križarski pohod hrvatsko-ugarskog kralja Andrije II. i austrijskog vojvode Leopolda VI. iz 1217. godine
Kristijanizacija Hrvata i ninska biskupija
Karakteristike tajnosti i osjećaja židovstva
Kako je Dubrovačka Republika stekla Dubrovačko Primorje
Kako su porezi mijenjali povijest?
Kraljica Hatšepsut i Tutmozis III.
Kontinuitet grčko-rimske civilizacije u islamskom svijetu
Lovorka Čoralić: Barani u Mlecima, Dom i Svijet, Zagreb, 2006.
Muške i ženske redovničke kuće
Mladići u srednjovjekovnom Zadru prema spisima Statuta Iadertina i Obsidio Iadrensis
Mađarska revolucija 1956. godine
Mirovni planovi međunarodne zajednice u RH i BiH 1991.-1995.
Mumifikacija i pogrebna oprema u Egiptu u helenističkom razdoblju
Metodologija rada predizborne kampanje unionista 1872. godine
Mađari
Makedonci
Muslimani/Bošnjaci
Nastanak jozefinskih zemljovida u okviru vojnih reformi
Nova Hrvatska
Novi razvoji u proučavanju velikog europskog progona vještica
Neolitik susreće srednji vijek
Natalie Zemon Davis: Povratak Martina Guerrea, Konzor, Zagreb, 2001.
Nastanak austrougarske ratne mornarice i njezine operacije u drugoj polovici 19. i na početku 20. stoljeća
Nijemci
Osmansko Carstvo
Odnos njujorškog Narodnog lista prema politici Jugoslavenskog odbora 1915.-1918.
Osnutak Čazmanskog kaptola
Odjeci mađarske revolucije 1956. u Hrvatskoj metodom istraživanja usmene povijesti
Osvajanje Istoka
Osvajanje sjeveroistočnih prostora Europe
Odnos papinstva i Bizanta u 13. stoljeću
Općina Štrigova
Odjek otmice američkog putničkog zrakoplova Boeing 727 u domaćim medijima 1976. godine
O sudbini, značaju i ulozi salonitanskog amfiteatra u razdoblju kasne antike, srednjega i novoga vijeka
Orko, Macić i copernice : progoni vještica i praznovjerje u središnjoj Hrvatskoj
Oporuka Oktavija Kole (1773.)
Pravilo sv. Benedikta u usporedbi s pravilima templara
Povijest pavlinskog školstva u Hrvatskoj
Prostitucija i pitanje spolnog identiteta u srednjovjekovnoj Europi
Prostitucija u srednjem vijeku i slučaj (pogrešno protumačenog) spolnog identiteta
Poljsko plemstvo u srednjem vijeku
Počeci Vojne krajine
Pojava velike epidemije kuge u 14. stoljeću i njene reperkusije na prostoru Europe i dijelovima istočnog Jadrana s naglaskom na Dubrovnik
Pokrštavanje i kristijanizacija Kumana u Ugarskoj
Pirenneova teza i njezini kritičari
Politika šutnje?
Prvi koraci prema povijesti čitanja
Putovi reformacije : dolazak reformacije u sjeverozapadnu Hrvatsku
Punski ratovi : početak rimske dominacije u antičkom svijetu
Pobjede vojske kralja Tomislava nad Mađarima i Bugarima
Pregled razvoja pravaštva : od postanka do 1914. godine
Prva Slovačka Republika : od postanka do pada
Povijesno utemeljene činjenice u djelu Vitez slavonske ravni Marije Jurić Zagorke : značaj djela za poznavanje povijesti Osijeka i okolice
Pitanje investiture u 10. i 11. stoljeću
Papinstvo i Reformacija od 1517. do 1563.
Quarta puellaris prema slučaju Skolastike Jurjeve iz Mlake
Regrutacija u vojne redove u 12. i 13. stoljeću
Razvoj osobnog i obiteljskog prava prema Splitskom statutu iz godine 1312.
Razdoblje čovjekovog života
Robert Tafra, Protokoli sionskih mudraca i novi svjetski poredak, Marjan tisak, Split, 2003
Rimske rustične vile na području Istre s posebnim naglaskom na vilu u uvali Verige na Velom Brijunu
Ramezej
Rimska rustična vila u uvali Val Madona (uvala Dobrika) na Velom Brijunu (tzv. Bizantski kastrum)
Razmišljanje o mogućnosti postojanja amfiteatra i odvijanja gladijatorskih igara na prostoru rimske kolonije Epidaurum
Ranonovovjekovna Azija i europski kolonizacijski procesi
Rusi
Rusini
Suđenje templarima na Cipru
Stari grad Krapina
Statut grada Trogira
Starci i "starci" u djelu Tome Arhiđakona
Srednjovjekovni seljak i slika o njemu u ogledalu suvremenog američkog medievista
Slaven Bertoša: Levantinci u Puli, ZN "Žakan Juri", Pula, 2003.
Suzana Leček: Seljačka sloga u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.), Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod, 2005.
Sumerski grad Lagaš
Svijet knjiga i žene 19. stoljeća
Slobodan Čače
Školstvo u Hrvatskoj od početaka do osnivanja Zagrebačkog sveučilišta
Šibenske bratovštine u sredjnem vijeku
Što čini usmenu povijest drugačijom?
Što je povijest knjige?
Templari
Tko su bili starci u srednjem vijeku?
Toma Arhiđakon u kontekstu europskih intelektualnih kretanja 12. i 13. stoljeća
Tradicionalno tetoviranje Hrvata u Bosni i Hercegovini : bocanje kao način zaštite od Osmanlija
Talijani
Urbani razvoj Beča nakon revolucije 1848. godine
Ujedinjenje Njemačke u hrvatskom tisku
Učiti slušati
Utjecaj Europske zajednice na početak Domovinskog rata, od svibnja 199. do veljače 1992. godine
Ukrajinci
Vlaške kolonizacije na području hrvatskih zemalja
Vojna krajina u doba francuske vladavine
Vitezovi Krista?
Vještice, primalje i racionalnost Jeana Bodina
Vještice, supruge i majke
Vatroslav Lisinski
Vojni objekti u Zagrebu od 1781. do 1918. godine
Veze Dubrovačke Republike s Poljskom
Velika Britanija krajem 18. i početkom 19. stoljeća
Zagreb u srednjem vijeku
Zapadna granica hrvatskog etnosa
Zdenka Janeković Roemer: Višegradski ugovor - temelj Dubrovačke Republike, Golden marketing, Zagreb, 2003
Zločin u kasnom srednjem vijeku
Zagrljaj religija i kultura u putopisu Benjamina iz Tudele
Zadarski postolari u srednjem vijeku
Zlatarske fotografije
Zbrinjavanje gladne djece za vrijeme Prvog svjetskog rata
Zmaj
Žene mira i rata
Žena ili ratnik?
Židovsko-arapska kultura
Ženski pogled na kinesku civilizaciju
Žena hrvatskog branitelja u domovinskom ratu
Žene i revolucija : Žena postaje Građanka
Žene ranog srednjeg vijeka između Rima i Carigrada
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta, Društvo studenata povijesti "Ivan Lučić-Lucius", 2002- .
Isto izdanje u drugom mediju: Lucius (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 235.794
Primjerak #1
God.11:sv.16/17(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.12:sv.18/19(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.13(2015)-14(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.15:sv.22(2017)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 235.794
Primjerak #1
God.11:sv.16/17(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.12(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.13:sv.20(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.14:sv.21(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.15:sv.22(2017)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: L (HRV)
Primjerak #1
God.13:sv.20(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.14:sv.21(2016)
Korištenje u čitaonici