NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 159.942 E545
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno
Primjerak #3
Dostupno
Primjerak #4
Dostupno
Primjerak #5
Dostupno

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 684.069
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 684.069
Primjerak #1
Nije za posudbu