NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: 061 I35
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: II-72.299
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A II-72.299
Primjerak #1
Nije za posudbu

NSK Spremište dubleta

Signatura: D II-72.299
Primjerak #1
Nije za posudbu