NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 261.6 D536
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 669.138
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 669.138
Primjerak #1
Nije za posudbu