Biblioteka Priručnici

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000104927
Vrsta građe: Nakladnička cjelina
Povezani zapisi:
Algodistrofični sindrom
Akupresura ili prstotisak
Atlas pulmološke citologije
Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku : od gastroezofagealne refluksne bolesti do adenokarcinoma jednjaka : dijagnostičko-terapijski pristup
Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku : od gastroezofagealne refluksne bolesti do adenokarcinoma jednjaka : dijagnostičko-terapijski pristup
Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku : endoskopska dijagnostika, liječenje i praćenje kroničnih bolesti crijeva
Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku : endoskopska dijagnostika, liječenje i praćenje kroničnih bolesti crijeva
Algoritmi u gastrointestinalnoj endoskopiji i endoskopskom ultrazvuku : kvaliteta u gastrointestinalnoj endoskopiji
Bolesti pleure
Bakterijske i gljivične bolesti životinja
Bakterijske i gljivične bolesti životinja
Beskrvna medicina
Bolesti probavnoga sustava pasa i mačaka
Dijetetika
Dispraksija
Dezinfekcija, sterilizacija i skladištenje fleksibilnih endoskopa i endoskopskog pribora
Dezinfekcija, sterilizacija i skladištenje fleksibilnih endoskopa i endoskopskog pribora : nacionalni vodič za endoskopske dvorane u bolnicama i privatnim praksama
Diferencijalna dijagnostika u dentalnoj radiologiji
Drukčija psihijatrija
Debljina : klinički pristup
Ekološko-higijenska polazišta u šaranskim ribnjičarstvima
Eponimi u anatomiji
EKG u spasilačkoj i hitnoj slu
Etika u sestrinstvu
EKG u hitnoj medicini
EKG u hitnoj medicini
Farmakoterapijski priručnik
Farmakokinetika
Farmakoterapijski priručnik
Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Farmakoterapijski priručnik
Fizioterapija u onkološkom liječenju i rehabilitaciji : odabrane teme
Ginekološka onkologija
Glavobolja i druga bolna stanja
Hipotireoza : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu
Hipotireoza : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu
Hipertireoza : zbornik radova sa Znanstvenog simpozija održanog u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti u Zagrebu
Hrvatske smjernice za genetičko savjetovanje i testiranje na nasljedni rak dojke i jajnika
Hrvatska psihijatrija početkom 21. stoljeća
Intraoperativno praćenje evociranih potencijala
Intraoperativno praćenje evociranih potencijala
Intrapartalni nadzor
Intrapartalni nadzor
Istanbulski sindrom : nekoliko napomena o psihijatrijski relevantnim sadržajima Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji
Kineziterapijski program za oboljele od miastenije gravis
Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo
Kako sastaviti, objaviti i ocijeniti znanstveno djelo
Kontrola infekcije u stomatološkim ustanovama
Kirurška onkologija
Katalog dijagnostičkih laboratorijskih pretraga : s primjerima iz kliničke prakse
Kako pobijediti športsku ozljedu : priručnik za športaše i sve one koji se bave športom
Kako zdravo odrastati : priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta
Kako zdravo odrastati : priručnik za roditelje o zdravlju i bolesti djeteta od rođenja do kraja puberteta
Kaznenopravna i građanskopravna odgovornost liječnika : teorija i praksa
Klinička istraživanja : klinička epidemiologija
Kvaliteta i sigurnost u zdravstvenoj njezi : priručnik za medicinske sestre u Jedinicama za kvalitetu
Liječenje raka jajnika
Latinski i hrvatski nazivi za najčešće bolesti i stanja
Moždani udar
Majka, žena i majčinstvo
Myasthenia gravis : bolest s mnogo lica
Molekularna genetika - novosti u dijagnostici i terapiji : zbornik znanstvenog sastanka, Zagreb, 16. listopada 2017.
Metodika zdravstvene njege : priručnik za nastavnike
Neuroinfekcije
Neurokirurgija
Načelo razmjernosti u psihijatrijskoj teoriji i praksi
Nemotorni simptomi nakon moždanog udara
Neurološki pregled : strukturirani pristup
Od simptoma do dijagnoze u pedijatriji
Osnove smrti moždanog debla
O kroničnoj boli iznova
Primjena lokalnih injekcija u liječenju reumatskih bolesti
Praktikum liječenja kronične boli
Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka
Priručnik oralnih bolesti
Prva pomoć
Psihoterapijska supervizija
Psihoterapijska supervizija : integrativni odnosni pristup psihoterpijskoj superviziji
Potporno palijativno liječenje onkoloških bolesnika
Perioperativna skrb o bolesniku s katarktom
Perioperativna skrb o bolesniku s katarktom
Psihoza, shizofrenija, shizoafektivni poremećaj, bipolarni poremećaj : psihoedukacija između informacije i psihoterapije
Priručnik za iskopavanje, rukovanje i analizu ljudskih skeletnih ostataka iz arheološkoga konteksta
Psihijatrjsko vještačenje ovisnika o drogama i kockanju
Priručnik sa zadatcima za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Priručnik sa zadatcima za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Psihoanaliza u Hrvatskoj
Psihoanaliza u Hrvatskoj
Priručnik za dobrobit osoba sa šećernom bolešću
Priručnik za dobrobit osoba sa šećernom bolešću
Psihoterapija u oralnoj medicini
Psihoterapija kao izazov umu : moć i granice psihoanalize
Psihoterapija kao izazov umu : moć i granice psihoanalize
Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija
Praktične smjernice za procjenu i dijagnostiku psihičkih poremećaja u odraslih osoba s intelektualnim teškoćama
Praktične smjernice i principi : procjena, dijagnoza, tretman i pridružene službe podrške za osobe s intelektualnim teškoćama i problemima ponašanja
Psihijatrijska vještačenja : novi doprinosi, kontroverze, perspektive
Posturalni problemi djece i mladeži : dijagnostika i liječenje
Posturalni problemi u djece i mladeži : dijagnostika i liječenje
Priručnik/atlas oralnih bolesti : od dijagnoze do terapije
Rascjepi usne i nepca
Sideropenična anemija
Sigurnost i zaštita na radu u biomedicinskoj djelatnosti
Slika i crtež u psihoterapiji djece i obitelji
Sigurno rukovanje lijekovima koji sadržavaju citotoksične tvari u zdravstvenoj skrbi
Školska fobija
Transfuzijska medicina u kliničkoj praksi
Terorizam i medicina
Tumori dojke
Torakalna kirurgija
Torakalna kirurgija
Transseksualizam
Urološki dijagnostički algoritmi
Umijeće medicinske nastave
Vrsnoća medicinske skrbi
Vodič kroz perivoj Veterinarskog fakulteta
Vatra i smrt : spaljivanje u arheologiji i antropologiji
Zbirka test-pitanja iz fiziologije i imunologije
Zadatci za upis na Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Začini : mikrobi, antimikrobna svojstva i primjena
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Medicinska naklada, [19--]- .