Bosna franciscana

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000032617
Ostali autori: Franjevačka teologija (Sarajevo) (-)
Ostali autori: Markešić, Luka (Editor)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Anto Slavko Kovačić: Biobibliografija franjevaca Bosne Srebrene
Andrija Kujundžić
Amos ili Bog koji susreće
Aspekti kršćanskoga govora
Ante Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji, Zagreb 1999.
Anto Babić 1899.-1999.
"Azbukividnek slovinskij" Rafaila Levakovića 1629 g.
"Historija Bosne (i Hercegovine)" koja to nije
Aplausus
"Globalizacija" Rimskog Carstva i širenje kršćanstva
"Ugodna bajka", ponovno otkriće i novi pristup muslimanskoj Španjolskoj
Augustin Miletić o poteškoćama katoličkog svećenstva u Bosni i Hercegovini god. 1815.
Adnan Silajdžić, Islam u otkriću kršćanske Evrope. Povijest međureligijskog dijaloga, Fakultet islamskih nauka, Sarajevo 2003.
Austro-turski ratovi i njihov utjecaj na etničke i vjerske promjene u Slavoniji i Srijemu
Andrić - trideset godina kasnije
Andrićevim biografskim postajama
Andrić - crtica o književnim dugovima
Andrićevi susreti s riječima
Andrea Alciato: Emblemata s opsežnim komentarima iz 1621. u Bosni Srebrenoj
Avetinjska stvarnost Andrićevog realizma
"Obiteljski razgovori" u vremenu moralnog deficita
"Privjesak" evropskog urbaniteta : gradovi srednjovjekovne Bosne kao integralni dio urbaniteta istočno-centralne Evrope
100 godina Einsteinove opće teorije relativnosti
Ars moriendi kao ars vivendi u svjetlu kršćanske vjere
Arhitekta Blaž Misita-Katušić : stvaralački opus u Bosni Srebrenoj
Bežin Bolero
Biblija i kristologija
Biblijski motivi u dubrovačkoj poeziji 17. stoljeća prema tiskanim djelima
Biti Isusov učenik u svjetlu "gubiti - dobiti"
Bitka za mir
Bosanski pluralitet i hrvatski identitet
Boravak redovnika izvan redovničke kuće
Bosanski franjevci i arheološki spomenici
Bosansko-humski mramorovi - stećci
Biskup fra Alojzije Mišić (1859.-1942.)
Brak i obitelj u Bibliji
Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu kristijanizacije vladarske ideologije
Bosansko-hercegovački katolici u francuskim putopisima i diplomatskim pismohranama XIX. stoljeća
Bibliografija "Hrvatska misao"
Bez-lična mržnja u Bosni
Bosna i sabor u Mantovi
Biskup fra Marijan Šunjić i njegovo vrijeme
Bog otac u spisima svetog Franje Asiškog
Bosanski i humski iluminirani rukopisi
Bibliografski pregled Bosanskog prijatelja
Bibliografski pregled časopisa Novi prijatelj Bosne
Bosna u folksdojčerskoj historiografiji i publicistici
Bioetika i tehnika ljudske oplodnje
Bosanska povijesna stvarnost i njezini mitološki odrazi
Biblijski odnos spram prirode i čovjeka
Biblija kao knjiga pamćenja
Bioetika i infekcija HIV-om
Bosanski "rusag" i "sveta kruna bosanska"
Bosanski franjevci u politici Hotela Lambert (1843-1847)
Božje pravo u svjetovnoj državi
Bog na djelu ili o ljudskom radu
Bosanska geografija kod Andrića
Božena Merdžo - prevoditeljica prve zbirke pripovjedaka Ive Andrića na češki 1936. godine
Bibliografija prof. dr. Borisa Nilevića
Bog je ljubav - Deus caritas est
Bosna u ljeto 1879. godine
Biblijski likovi kao proroci u Kur'anu
Biblijski kanon u židovstvu i kršćanstvu
Balojenska biskupija (Ecclesia Baloiensis)
Badnje gobinjanje i kićenje u kulturnoj baštini Hrvata
Bosanski muslimani i (post)modernost
Bosančica na groblju Gromila u Grbavici
Božo Lujić, Vjera u Boga uvijek novih mogućnosti. Pretpostavke za biblijsku teologiju Staroga zavjeta, KS, Zagreb, 2014. : [prikaz]
Biskup Nikola Ogramić-Olovčić
Baldassare D'Anna (?), ponovno u Kraljevoj Sutjesci
Bosanski fratar na boljševičko-komunističkom sudu
Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?
Crkvenost redovnika
Charta oecumenica (Ekumenska povelja) za rast suradnje među crkvama u Europi
Cijena za vlastitu dušu
Carmen elegiacum
Centri pismenosti i srednjovjekovne samostanske škole popova glagoljaša
Celibat i čistoća klera prema odredbama partikularnih sabora i dijecezanskih sinoda na području današnje Hrvatske
Četrdeseta obljetnica Konstitucije o svetoj liturgiji "Sacrosanctum Concilium"
Čovjek koji je vidio dalje
Ćudoredni život i ponašanje klera na prostorima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prema odredbama partikularnih crkvenih sabora i dijecazanskih sinoda
Država i Crkva u srpskom pravoslavlju
Došašće trećeg tisućljeća
Duhovni lik fra Grge Martića
Dokumenti o prošlosti olovskog svetišta
Dominikanci kao trebinjsko-mrkanjski biskupi
Dioba franjevačke provincije Bosne Srebrene 1735. godine
Duh Sveti i proročka uloga redovnika
Duh i sin Duha
Deklaracija o svjetskoj etici
Dio katolika usorske doline 1708-1723. godine
Dr. fra Andrija Nikić: Katolici u Varešu do 2002. godine, Franjevačka knjižnica i arhiv, Mostar - Vareš, 2003.
Dramska fantastika Bosanske trilogije
Dvije Andrićeve priče: Anikina vremena i Mara Milosnica
Djelovanje bosanskih franjevaca U Beogradu u XVI. i XVII. stoljeću
Dr. sc. Marko Babić, Bosanskoposavski Bleiburg. Žrtve Burića štale u Garevcu, Fonticulus Vidovicensis - Prinosi znanosti i kulturi, Zagreb 2005.
Dugi put do svjetskoga etosa
Da završimo s ta "tri monoteizma"!
Društvena religiologija rubnika
Don Ivan Musić u narodnoj predaji lepeničkog kraja
Doseljavanje katolika iz austrougarskih zemalja u Visoko, Kiseljak, Kreševo, Tarčin i Pazarić 1878-1818.
Dopunjena karta srednjovjekovnih crkava u BiH do 1463. godine
Druga poslanica Korinćanima
Da li je moguće razumsko opravdanje vere u Boga?
Ekumenizam na kušnji
Etnografski rad bosanskoga franjevca Ivana Franje Jukića
Europska paradigma bosanskoga franjevaštva
Elizej ili odgovor na pitanje kakav je Bog?
Eksklaustracija redovnika
Etnološki diskurs prošlosti
Elementi gotike u sakralnoj arhitekturi Jajca
Etnografski podaci u časopisu "Napredak"
Eksploatacija zlata u Bosni i Hercegovini u rimsko doba
Eliminacija Hrvata (i Srba) iz Bosne i Hercegovine na pseudoznanstveni način
Epistolarna književnost bosanskih franjevaca
Elementi stila ženskog pjevanja Žepča i okolice
Ekstremizam kao naša zajednička sudbina
Fenomen mržnje u svjetlu Biblije
Filozofsko-teološka refleksija o ratu u BiH
Filozofski i teološki aspekti samoubojstva
Fra Vojislav Mioč
Fra Marko Dobretić
Fra Grga Martić
Franjevački pastoral zvanja u Bosni
Fra Srećko Perić (1896.-1978.)
Fra Celestin Vlajić (Fojnica, 25.9.1909.-18.4.1993.)
Fra Bonifac Badrov (1896.-1974.)
Filozofske studije Bonifaca Badrova
Fra Anđeo Zvizdović (1420./?/-1498.)
Fenomen zla, potomci Kainovi i mogućnost izbavljenja
Franjevci Bosne Srebrene
Fra Frano Jukić i hrvatska jezično-pravopisna tradicija u BiH
Fra Lovro Karaula
Fra Miroljub Pervan
Fallmerayer, Huntington i raspravljanje o novogrčkom identitetu
Fra Jako Pašalić
Fra Miroslav Džaja (1885.-1972.)
Fundamentalizam i fundamenti
Francis Fukuyama, The end of the history and the last man, Penguin Books, 1992.
Filozofska hermeneutika i teološka metoda
Fra Filip Lastrić kao historičar
Fra Ilija Škorić (1819.-1879.)
Fra Željko Džaja (1904.-1973.)
Fra Ivan Bandulavić
Fra Marko Bandulavić
Fra Anđeo Ćurić
Fra Bonifacije (Božo) Vidović
Franjevci Bosne Srebrene kao biskupi
Fra Šimun Filipović
Fra Filip (Josip) Pašalić
Fra Ivan Ančić (1624-1685) i Duvanjska biskupija
Fra Julijan Jelenić, Kultura i bosanski franjevci, I.-II., Sarajevo, 1912./15. - fototipsko izdanje, Sarajevo, 1990., priredio i predgovor napisao Marko Karamatić
Fra Ivan (Matija) Skočibušić stariji (1732-1795)
Fra Filip (Mijo) Pašalić (1870-1936)
Fra Petar Anđelović, Bosanski franjevci na pragu trećeg tisućljeća, Sarajevo, Rabic, 2003.
Franjevci i bosansko-humski krstjani
Fra Mladen Brčić (1912-1992)
Franjo Emanuel Hoško, Franjevačke visoke škole u kontinentalnoj Hrvatskoj, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2002.
Franjo Šanjek, Bosansko-humski krstjani u povijesnim vrelima (13-15. stoljeće), Zagreb (Barbat) 2003.
Franjevačka bogoslovija Bosne Srebrene u Livnu od 1905/06. do 1908/09
Franjini spisi Klari i njezinim sestrama
Franjevci u livanjskom kraju
Fra Alfonz Marija (Josip) Bralić
Fojnički grbovnik, ilirska heraldika i bosansko srednjovjekovlje
Fragmenti o Milatovićima
Franjevci Bosne Srebrene u osmanskoj Mađarskoj i Transilvaniji od 16. do 18. stoljeća
Fra Marijan Jakovljević među prelaznicima s pravoslavne na katoličku vjeru
Fra Franjo Baličević
Franjevci - utemeljitelji prve hrvatske pučke škole u Tolisi i uopće u Bosni i Hercegovini
Fra Tomo Ivković
Fra Ljubo Hrgić: Životni krug (dnevnik), Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb 2005.
Fra Jeronim Lučić (1575-1643)
Franjevačke građevine u Beogradu do 1739. godine
Fra Anđeo Kaić (1894-1983)
Fra Ilija Starčević i bosanskohercegovačko školstvo
Franjevci u Srebrenici
Fra Martin Nedić, graditelj
Filozofska hermeneutika, teologija i povijesnost objave
Fra Luka Markešić (1937.-2014.) : [in memoriam]
Fra Velimir Ilovača kao kustos i upravnik Muzeja u Banjoj Luci za vrijeme Drugog svjetskog rata
Globalizacija kao izazov franjevačkoj obitelji
Govor na Gori u suvremenom židovstvu (Matej 5,17-48)
Govoriti iz uvjerenja
Gorica - učilište Bosne Srebrene od 1858. do 1905.
Građanska hrabrost između straha i savjesti
Grb i zastava Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću
Gubitak radi nalaženja
Graeca fides, nulla fides : prelasci pravoslavaca na katolicizam u gornjovrbaškom kraju u osmanlijsko doba
Građanska škola u Livnu
Hrvatski biskupi o pitanju Bosne i Hercegovine 1990-1993.
Hrvatska ukorijenjenost u Bosni i Hercegovini
Hrvatski jezikoslovac i prosvjetitelj Stjepan Marijanović
Hrvati i katolici u Bosni i Hercegovini
Huntingtonov Sukob civilizacija
Hagiografija, mirakul, exemplum
Hezihija
Hrvatski jezik i književna praksa u BiH danas
Haaški miljokazi
Hrvatsko pučanstvo središnjeg i sjevernog Uskoplja
Hrvatska drama Bosne i Hercegovine od Matije Divkovića do danas
Historik i ideologija
Hibridnost i interdisciplinarna priroda putopisa Ivana Frane Jukića
Hrvatska kulturološka sastavnica Bosne i Hercegovine
Hrvatska književnost BiH : izazov(i) hrvatske književne historiografije
Hermann Bahr, južni Slaveni, austrijska politika i književnost kao pitanje
Isijavanje duše
Ivan Duns Scot
Interpretacija Biblije u Crkvi
Izvješće o svjedočenju Marije Bogunović i Ljube Crnogorca o ulozi franjevaca u pokolju Srba u livanjskom kotaru 1941. godine
Isus Krist
Iz prve ruke o vojnom pohodu Eugena Savojskog na Bosnu 1697.
Izdanja djela fra Lovre Šitovića
Istina u pluralizmu svijeta
Islamsko-kršćanski dijalog
Islamska filozofija i napad na logiku
Islam i suvremeni pape
Islam, bratski izazov
Identitet jezika - jezik identiteta
Ivan Krstitelj i Isus
Istra i Provinciale vetus
Izgradnja crkve u euharistijskom Kristu
Ispovijed grijeha
Istina, laž & književna povijest
Ivo Andrić: od stida do beskonačnosti
Ivo Andrić
Ivo Komšić: Preživljena zemlja. Tko je, kada i gdje dijelio BiH?, Prometej, Zagreb 2006.
Ideologizirana klero-etnizacija svijesti i pitanje građanskog morala
Isus Krist - riječ, parabola, događaj
Identitet sevdalinke : (ili: čija je naša sevdalinka?)
Islam, kršćanstvo i Hrvati
Interpretativna naracija o muci po Marku
Industrijalizacija jadranskog ribolova potkraj XIX. st.
Jedan pogled na duhovnu klimu u Sarajevu na razmeđu stoljeća
Jedno svjedočanstvo o slikaru Ivu Dulčiću
Jakov Markijski vikar Bosanske vikarije
Je li Crkva organizacija?
Jezik fra Bone Benića
Jajačko područje u antici
Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada, Golden marketing, Zagreb, 1998.
Josip Šentija: S Krležom, poslije '71, Zagreb, 2000.
Još nešto o radu Nade Klaić na problematici srednjovjekovne Bosne
Još o "Historiji Bosne (i Hercegovine)"
Je li Duvno središte svijeta?
Jezik proznih djela fra Martina Nedića
Jukićevo političko pismo
Jesu li bosanski muslimani, odnosno Bošnjaci, potomci japodskog plemena Posena?
Jezik ribara i(li) jezik sholastike
Jedno biskupovo pismo i njegov usud
Jedna neobjavljena kritika Jelenićeva djela Kultura i bosanski franjevci
Katehizacija odraslih
Krv brata tvoga vapije meni
Katoličanstvo i pravoslavlje
Katolički sakralni spomenici Hrvata u Uskoplju u srednjem vijeku
Kardinal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski
Kristijanizacija hrvatskog naroda kroz stoljeća
Kruh svetog Ante
Kako živjeti zajedno?
Kolektivna krivica i kolektivna svetost?
Kršćanski govor između šutnje i reklame
Katolička župa Jajce u 17. i 18. stoljeću
Kršćanski govor između šutnje i reklame
Kršćanski govor između šutnje i reklame
Kršćani u islamskim zemljama
Katekizmi u bosanskoj biskupiji prije Divkovićevih katekizama
Kršćanstvo i nekršćanske religije
Kršćanin i filozof stoljeća
Karizma i institucija
Kristologija Vjeke Bože Jaraka
Karta srednjovjekovnih crkava na tlu Bosne i Hercegovine
Književnost - ljetopis - historiografija
Kontroverze oko osnivanja i djelovanja Udruženja katoličkih svećenika "Dobri pastir"
Kardinal Nikola Radulović
Kritička metoda kao etički zahtjev interpretacije
Kritičko mišljenje, tumačenje nasilja u filozofiji, fra Mile Babić o nasilju idola
Koegzistencija s islamskim svijetom?
Kritika modernog shvaćanja jastva: C. Taylor i A. Macintyre
Krist ili svjetovna moć
Kontrastivna lingvostilistička raščlamba njemačke verzije pjesme Ivana Slamniga Ubili su ga ciglama
Kršćanski mirotvorni timovi kao alternativa "otkupiteljskom nasilju"
Kanonski oblik sklapanja ženidbe
Kritika simboličkog u filozofiji J. Zerzana
Kipar Zdenko Grgić
Korićani u Drugom svjetskom ratu : prešućena stradanja, zločini, žrtve i počinitelji
Kulturni identitet bosansko-hercegovačkih Hrvata : povijesni profil
Kršćani u osmanskom pravu
Katolici u mešćemi : šerijatska vjenčanja katolika : primjer župe Skopje u središnjoj Bosni
Kroatizacija bosanskog srednjovjekovlja u svjetlu interkonfesionalnosti stećaka : (o jednom modelu promjene historijskog pamćenja)
Kako opisati i atribuirati lijepo? : (u Muzeju vjere prenosnih oltara)
Kratka povijest katekizama
Kulturni iskorak u Čapljini : o jednoj zakladi
Katedrala Marije Majke Crkve u Mostaru
Katolički svećenici žrtve ubojstva u vrijeme Apostolskog vikarijata u otomanskoj Bosni
Ljudsko biće od začeća
Liječenje ratne traume vjerom
Latino e slavo-bosanski: Il Testimonium Bilabium di Filip Lastrić
Lastrićeva Predika na Veliki petak
Luka Markešić, Crkva Božja. Postanak - Povijest - Poslanje. Svjetlo riječi, Sarajevo 2005.
Ljudska prava i ljudske odgovornosti
Ljubav i smrt u poeziji Antuna Branka Šimića
Livanjske gimnazije
Mehanizmi grupnog ponašanja, granice čovjekovih mogućnosti
Milodraška zakletva
Metafizika svjetlosti Ivančićeva Raspeća
Mučenici i svjedoci vjere
Mihej
Motivi vjerodostojnosti i privlačivosti kršćanske objave u apologetici svetog Augustina
Mučenici i svjedoci vjere
Mučenici i svjedoci vjere
Molitve protiv neprijatelja
Mogu li govoriti s vama?
Moralna drama pojedinca
Marija u propovijedima fra Stipana Margitića (+ 1730)
Miris pjesama Petra Gudelja
Mjesto franjevaca u kulturnom i socijalnom životu u prošlosti BiH
Mjesto Ive Andrića u hrvatskoj književnosti
Metanaracija, poetizacija i psihijatrizacija Daytona
Marijin dvor
Mirko Jozić: Đuro Seder - Borba s anđelom, BMG - Ars contemporanea, Zagreb 2006.
Marijan Vugdelija: Politička ili društvena dimenzija biblijske vjere. Biblioteka "Službe Božje" 52, Split, 2005.
Međunarodna politika Svete Stolice i suvremeno društvo
Mit i simbol: bosanski grad Jajce
Miroslav Krleža i bogumilski mit
Maes, zvan i Titianos na putu u Hansku Kinu
Mišljenje sadašnjosti iz tradicije
Međureligijska povezanost i upućenost kao naša zajednička sudbina
Milodraž u srednjem vijeku
Matoš u sarajevskoj Nadi : uz stotu obljetnicu smrti
Motivski svijet povijesnih predaja u morlačkoj tetralogiji Ivana Aralice
Mažuranićev spjev Smrt Smail-age Čengića : pitanje nastanka i recepcije
Medijevaleska unesca : o historiografiji za vlastite potrebe i širu zloupotrebu
Novo hrvatsko izdanje Novog zavjeta
Novi Katekizam Katoličke Crkve
Načelo ingerencije i suvremena država
Nacija i povijest
Nadilaženje religijskog misionarizma
Nevaljane ženidbe katolika i njihovo konvalidiranje
Na ishodištu srednjovjekovne bosanske etno-politogeneze
Nikola Šop - pjesnik Bosne
Nerazrješivost ženidbenog veza i nevaljanost ženidbe zbog nedostataka u privoli vezanih za nerazrješivost ženidbe
Nekoliko pitanja iz najstarije povijesti Bosne i Hercegovine
Nacionalno u kontekstu univerzalnog i partikularnog
Najstariji "popis" Hrvata
Ni Kain ni Abel
Njemački viteški red
Nikola Cimelić - Zadranin
Nuernberg 1945, Vojni tribunal
Nacionalizam
Nauk o vjeri po izjavama I. i II. vatikanskog sabora
Naviještanje Božje riječi i vjeronaučna pouka u hrvatskim krajevima slijedom odredaba dijecezanskih sinoda
Narodna vjerovanja i gatanja u zapadnoj Hercegovini
Narodna osnovna škola u Livnu
Nematerijalna kulturna baština Hrvata u Bosni i Hercegovini
Od Boga ratnika do Boga sveobuhvatne ljubavi
Odnosi srpsko-pravoslavnog sveštenstva i franjevaca u Bosni i Hercegovini do početka XVII. stoljeća
Opća metafizika Bonifaca Badrova
Odnos franjevaca i dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni
Objava i njezina antropološka dimenzija
O redovničkoj poslušnosti
Ostavština Carla Patscha čuvana u muenchenskom Suedost-Institutu
Ostavština Carla Patscha u muenchenskom Suedost-Institutu
Otjelovljenje priče
Okrivljeni Andrić
Obuhvatnost marijanskoga pjevanja
O historiografiji iz Prokrustove postelje
O procesu politizacije katolicizma u banskoj Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća
Odrazi kalvinske reformacije u Slavoniji do Julijanske akcije
O uznemirujućem aktualitetu Jukićevih dijagnoza i zahtjeva
Otpuštanje redovnika iz redovničkih ustanova
Odnos Stranke prava prema okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. i 1879. godine u listu "Sloboda"
Orwellov veliki brat Slavoj Žižek
Osvrt na zagrebačke godine fra Ignacija Gavrana
O toleranciji iz različitih uglova i teoloških perspektiva
O doseljenicima iz Hercegovine i Bosne u Dubrovnik prema knjigama "Stati liberi" Nadbiskupije dubrovačke od 1665. do 1698. godine
O toleranciji iz verske perspektive
Odnosi franjevaca Bosne Srebrene s Franzom Pfannerom i trapistima opatije "Marija Zvijezda"
Od jednog do drugog monoteizma
O uzorima minijaturiste Hrvojevog misala
Obrana Sinja u romanu Duše robova Ivana Aralice i u tradiciji
Prokletstvo rata u BiH
Problem fundamentalizma u Hrvatskoj
Pastoralna djelatnost u redovničkom životu fra Ante Antića
Put u vječnost
Politički profil fra Grge Martića
Pravopisno-jezično i pedagoško-didaktičko značenje Jukićeva Početka pismenstva
Pogled Veronikina rupca
Povjesnički, teološki, književni i drugi prilozi Bonifaca Badrova
Pastoralno-teološki aspekti mirovnog djelovanja
Politika između morala i znanosti
Puna je zemlja Tvoga Duha Gospodine
Proročki i Isusov govor
Prinos fra Bonifaca Badrova razvoju neoskolastičke misli u Bosni i Hercegovini
Patriotizam i nacionalizam
Prvo tiskano djelo Filipa Lastrića
Povjesno-teološko obzorje djelovanja prvoga Izaije
Papinski patrimonij u Dalmaciji
Prenošenje i recepcija arapske filozofije u kršćanskoj Španjolskoj (do 1200. godine)
Pjesništvo psalamske melankolije
Patareni, manihejci, bogumili ili krstjani?
Politička misao Alije Izetbegovića
Poruka Ivana Pavla II. za Dan mira 2004.
Povijesne bilješke Ivana Velikanovića sačuvane u Fermendžinovom Chronicon--- Bosnae Argentinae?
Pretpostavke kontekstualne teologije u Bosni i Hercegovini
Peter Godman, Der Vatikan und Hitler. Die geheimen Arhive, Droemer Verlag, Muenchen, 2004., 368 str.
Prilog bibliografiji radova o bosanskoj kraljici Katarini Kotromanić (1425-1478)
Papa Ivan Pavao II (1978.-2005.)
Promatranje i življenje otajstva euharistijskog Krista u spisima sv. Franje Asiškoga
Pokladni "vukovi" u Deževicama
Poziv svete Klare Asiške
Povijest župe Nenavište u srednjem vijeku i osmanskom periodu
Popis umrlih od kuge u župi Kreševo 1765. godine
Povijest kao kulturna povijest
Problem Ludrumske biskupije
Popis umrlih od kuge u župi Kreševo 1783. godine
Projekt svjetskog etosa s muslimanskog gledišta
Prilog proučavanju povesnice Franjevačkog reda na području Srbije u srednjem veku
Pogubna isključivost teizma i ateizma
Potkivanje jaja u Kreševu
Prostor Bosne i Hercegovine u putopisima Ivana Franje Jukića
Pisac univerzalnih vrijednosti
Pronicanje bujice historije
Pobjeda građanskog uma
Prilozi u "Viencu" u doba oko austro-ugarskog ulaska u Bosnu i Hercegovinu 1878.
Pisma u ostavštini biskupa fra Augustina Miletića apostolskog vikara u otomanskoj Bosni u fojničkom samostanu Duha Svetoga
Pregled historiografije o stećcima : (akteri, teme, mitologemi, rasprave, naučna dostignuća)
Pravci budućih istraživanja stećaka : (s mrtvima u Evropu)
Politička kultura i raspad Jugoslavije
Pastoralni rad fra Martina Nedića
Prilog razmatranjima o novijoj arhitekturi u Bosni Srebrenoj : Plehan i Sesvetska Sopnica
Poetski pogled na bosansku zbilju : u Razgovoru koga vile Ilirkinje imadoše u pramalitje godine 1835. fra Martina Nedića : (u povodu 180. obljetnice objavljivanja)
Povijest derventskog zdravstva do II. svjetskog rata
Proglašavanje blaženika i svetaca kroz povijest i danas
Preporod kao pitanje hrvatske državnosti, osuvremenjenja i uloga Bosne
Perspektiva podjele : književnost za djecu i mlade i književnost za odrasle
Poetski putokazi : u djelu Razgovor koga vile Ilirkinje imadoše u pramalitje godine 1841. fra Martina Nedića
Poetika Grge Martića između književnosti i historiografije : (na primjeru Zapamćenja)
Pogled iz Bosne na Jelačićev pokret 1848. i 1849. godine
Rimokatolička župa Skoplje
Rimska stela iz Ruševca kod Brestovskog u središnjoj Bosni
Religija i problem nasilja
Rubne bilješke o dominikancima i Katoličkoj crkvi u doba Tvrtka I. Kotromanića
Riječi kao boje zdjela
Regesta dokumenata Kongregacije De Propaganda Fide
Regesta dokumenata Kongregacije De Propaganda Fide
Regesta dokumenata Kongregacije De Propaganda Fide
Regesta dokumenata Kongregacije De Propaganda Fide
Redovnički život i auktoritet njegovog porijekla i prava
Religijom protiv zapadne modernizacije i demokratizacije
Rudarstvo i rudarski toponimi u Deževicama kod Kreševa
Rimsko izaslanstvo Hanskoj Kini 166. god. n. e.
Reklamni slogani : ideološki instrumenti u kreiranju novih identiteta : (primjeri iz bosanskohercegovačkih i hrvatskih pisanih i elektronskih medija)
Računica fra Ambroza Matića : začeci metodike nastave matematike u Hrvata
Relevantnost profesora Edwarda Schillebeeckxa za teologiju dvadestprvog stoljeća
Srpsko-pravoslavno zaleđe razaranja sakralnih objekata u Bosni i Hercegovini kao sredstvo etničkog čišćenja
Stanovište i angažiranje Svete Stolice u aktualnim zbivanjima i promjenama u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini
Spasitelj i zločinac
Stanje puka i svećenstva Vrhbosanske nadbiskupije
Slovo o mudrosti
Sveto u djelu Đure Sedera
Stoljeća fra Grge Martića
Sjeveroistočna Bosna u tokovima evropske srednjovjekovne povijesti
Stanko (Mirko) Vujica
Srednjovjekovne crkve u Bosni i Hercegovini
Solidarnost s patnjom žrtve
Spor oko crkvene desetine i djelatnost franjevaca u srednjovjekovnoj Bosni
Susret s Bosnom
Sloboda i grijeh
Sutješki nekrologij
Sekularizacija franjevaca provincije Bosne Srebrene u vrijeme vrhbosanskog nadbiskupa dr. Josipa Stadlera
Sluga Božji fra Šimun Filipović (1732.-1802.)
Skupni nalaz novca iz Krupe
Stanko Andrić, Čudesa svetoga Ivana Kapistrana: povijesna i tekstualna analiza, Slavonski Brod - Osijek, 1999.
S otvorenim završetkom
Srednjovjekovni bosanski vladari
Subjekt i hermeneutička teorija P. Ricoeura
Subjekt i hermeneutička teorija P. Ricoeura
Sjećanje na prošlost i proročanstvo za budućnost
Svjedok vjere i promicatelj umjetnosti
Subjekt i filozofska hermeneutika
Simul fidelis et infidelis
Stepinac i Markušić - dvije oprečne katoličko-hrvatske paradigme
Subjekt i filozofska hermeneutika
Sloboda i pravo apostola
Selidbe, granice i pokušaji naseljavanja Bosanske Posavine početkom 18. stoljeća
Svjetlosna krunica pape Ivana Pavla II.
Stope i iskorak
Standardni jezici štokavskog narječja
Susret islamske filozofije s europskom mišlju
Simbol "anžuvinskog doba" u Zadru
Spomen-ploča svećeniku, piscu i prosvjetitelju
Stvoren po uzoru na Boga
Sv. Mihovil u Ovčarevu između historije i historicizma
Starinski svadbeni običaji u duvanjskom kraju
S Brankom o Branku [in memoriam]
Stanje i perspektive civilnog društva u Bosni i Hercegovini
Srednjovjekovne župe Lašva i Brod
Sumiye - umjetnost trenutka
Staro i novo pravo
Spisi Franje Asiškoga i ponovno otkriće franjevačke karizme
Sholastika kao suprotnost sofistici
Sjećanje na prve susrete s kiparom Zdenkom Grgićem
Smislenost teologije na margini
Spomenici fra Mije Sučića, oca mu Petra i bake Matije
Sudbina tijela u mijenama duha vremena : u procjepu između sumnjičenja i kulta tjelesnosti
Sakralna arhitektura za sekularni svijet
Sudbina i osobnost : slučaj pojedinca u djelu A. Camusa
Strukturna i semantička obilježja frazema natpisa stećaka
Slavenska varijanta feudalizma : (analiza na primjeru bellatores bosanskog srednjovjekovlja)
Standardi naučne izvrsnosti
Srednjovjekovna Bosna : politička pozornica mikrokršćanstava
Staroegipatska votivna stela iz Muzeja Slavonije u Osijeku te položaj drugih bogova u vrijeme atonizma i utjecaj razdoblja Amarne na kasniju egipatsku povijest
Sakramentalni biljeg-karakter u svetoj tajni svećenstva : (hirotonia)
Starovjekovne teme u povijesnim predajama širokobriješkog kraja
Štefa Jurkić (1895-1971.)
Školski zapisnik (Protocollum) sutješkog samostana 1860.-1904. godine
Šest decenija tajne
Što je nama Ahdnama? : Osvrt na različita aktualna tumačenja Ahdname
Teološko obrazovanje u vremenu krize intelektualca
Teologija obitelji
Tolerancija
Trajna formacija u redu Manje Braće
Tradicija i historijsko pravo u odnosima između Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku
The Times "Narodi Europe", priredio Felipe Fernandez-Armesto, Naklada Zadro, Zagreb 1997.
Teologija kao znanost
Temeljne osobitosti hrvatske jezične povijesti
Tugomir Alaupović o fra Frani Jukiću
Teološke implikacije Ahdname
Topos granice i metafora mosta u romanu Na Drini ćuprija Ive Andrića
Treći svijet i njegova mudrost isključenosti
Teološka refleksija i religiozno iskustvo
Tisuću godina dubrovačkog kiparstva i slikarstva
Tomislav Dulić, Utopias of nation. Local mass killing in Bosnia and Herzegovina : 1941-42, Studia historica Uppsaliensia 218. Uppsala 2005
Teodiceja između opravdanja i nijekanja Boga
Ta'te ("bosansko zvono") u Vrancima
Trgovačka škola u Livnu
Tragom usmene predaje : gradnja crkve u Tolisi - legende i stvarnost
Uvijek u središtu zanimanja
Utjecaj islamske umjetnosti na formiranje gotičkog stila i kontinuitet srednjovjekovnih formi u Bosni
Ustaški zločin nad Srbima u okolici Banja Luke 7. veljače 1942. godine
Umobolnice u ranom novom vijeku
Usmenoknjiževni minijaturni oblici
Uspostava turske vlasti u sjeveroistočnoj Bosni i velike promjene uvjetovane dolaskom Turaka
Utjecaj međunarodnog javnog mnijenja na međunarodne odnose
Umjetnici pred događajem Kristove muke
Ugarsko-bosanski odnosi i konfesionalna povijest srednjovjekovne Bosne u djelu Lajosa Thalloczyja
Uz Andrićevo četveroknjižje
Umiranjem do sebe Anite Murđani
U početku bijaše bosanska---
Umjetnost u društvenoj promjeni : pomirenje simfonijom religija zbora Pontanima
Umijeće nijansiranja : znanstveni i nastavnički rad Krunoslava Pranjića : (Zenica, 1931. - Zagreb, 2015.) : [in memoriam]
Utjecaji časopisa "Nada" na formiranje umjetničkog opusa Gabrijela Jurkića
Volja Božja u životu i spisima sv. Franje Asiškog
Vjerski tisak kao sredstvo evangelizacije
Vjeronauk u obrazovnom sustavu BiH
Vatra, pepeo
Vjera kao pokretačka snaga života
Veze Dalmacije, Dubrovnika i Bosne tijekom gotičkog razdoblja
Vidovski, Vidovo polje i Stolac- prvi pisani pokazatelji
Vjera mora biti vjerodostojna
Veliko u malome - pokušaj shvaćanja jedne franjevačke paradigme
Vinko Nikolić, katolik, pjesnik i izbjeglica
Vinko Nikolić kao urednik : zbornici Hrvatske revije kao sporazum emigracije i domovine
Zlo kao dinamična povijesno-antropološka veličina i njegovo prevladavanje u okvirima iskustva Jeremijina doba
Znanstveni skup: Rat u Bosni i Hercegovini - uzroci, posljedice, perspektive, Zagreb, 27-28.4.1993.
Znanstveni skup: Bosanski franjevci u Podunavlju i vjerski život Hrvata u Mađarskoj, Mohač, 31.3.-1.4.1993.
Zakonik kanonskog prava i Drugi vatikanski sabor
Zauzimanje Katoličke crkve u promicanju i obrani ljudskih prava i građanskih sloboda tijekom rata u Bosni i Hercegovini
Zajednička izjava o nauku o opravdanju
Znanje i život u Nietzscheovu spisu
Zaljubljenik istine
Zadaća i poslanje proroka Izaije
Značaj rane arapsko-kršćanske misli za muslimansko-kršćansko razumijevanje
Zar doista Bilino polje?
Zaljubljenik u metafiziku
Zapiši, pa će i Bog upamtiti!
Zaduživanja Radoja Dubjevića, trgovca iz Foče
Znakovite radnje u knjizi proroka Ezekiela
Z kao znanost, T kao uništenje
Zapisi o jeziku
Zbornik razočaranja i nade : Hrvatska revija, Jubilarni zbornik, 1951.-1975., uredio Vinko Nikolić, München - Barcelona, 1976. Knjižnica Hrvatske revije, urednik Vinko Nikolić, izvanredno izdanje
Životna mudrost kao iskustvo granice i granica iskustva
Žena i kršćanski moral
Židovski narod i njegova Sveta pisma u kršćanskoj Bibliji
Život s 'drugim'
Žabica, kao posjed kneza Vuka Hranića, nije bila u župi Žaba (Zažablje)
Želje i molbe kristjanah u Bosni i Hercegovini, koje ponizno prikazuju njegovom carskom veličanstvu sretnovladajućem sultanu Abdul-Medžidu
Životni put Narcisa Jenka (1889-1918)
'Borba' za istinsku recenziju
Jezik: hrv
Impresum: Sarajevo : Franjevačka teologija, 1993- .
Nova et vetera:

Održavanje sustava u tijeku

Sustav je trenutačno nedostupan zbog održavanja.

Zapisi o posjedovanju i primjercima trenutačno nisu dostupni. Za više informacija kontaktirajte osoblje knjižnice ili pošaljite upit administratoru:

informacijski.centar@nsk.hr