Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvena pitanja

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000018059
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
70 godina Društva "Hrvatski dom" u Vukovaru
"Ovdje je zaustavljena Srbija"
175. obljetnica rođenja biskupa Josipa Jurja Strossmayera (1815.-1990.)
[Mađer Slavko
Adam Filipović Heldenthalski
[Pet pjesama]
Arheološka iskopavanja u Vinkovcima 1993. godine
[Poezija i proza]
[Mladi pjesnici]
[Pjesme]
[Pjesme]
Arhivske i osječke novinske zabilješke o stranačkim i društvenim odnosima u gradu na razmeđu 19. i 20. stoljeća
Ahalizin Vidor - Widhor Ahalyziensis
"Hrvatsko sklizačko društvo" Vinkovci
"Viktorijanski" slučaj u liku Tene kod Josipa Kozarca
Autobiografija kao način razumijevanja
"Grupa 1999 Vinkovci" : izložbe od 1999. do 2009. godine
Afinitet prema gubitku afiniteta : rezignirani pseudolirski snošaj s onim što je ostalo od mene
Almaš, drugi put
[Pjesme]
Biskup Josip Juraj Strossmayer i Vinkovci
Benediktinski samostan Svetoga Duha u Nuštru
Berku je bila namijenjena sudbina Dalja
Bački Hrvati u težnji očuvanja nacionalnog identiteta
Biografija i autobiografija Jakoba Stojanovića
Ban Jelačić, Zrinski-Frankopani i Hrvatski domobran kao hrvatski nacionalni simboli
Božična pjesma "Na salaši kod Betlema"
Bošnjačka narodna nošnja u Lovretićevoj monografiji "Otok"
Bože Vukušić, Tajni rat UDBE protiv hrvatskoga iseljeništva, Klub hrvatskih povratnika iz iseljeništva, Zagreb, 2002.
Besjeda
Bošnjačka imena i prezimena prema Krsteniku 1717.-1789.
Biskupske sinode
Bilješke o vinkovačkoj sinagogi : memento nestalom spomeniku
Bijela kuga u postmodernoj/posthumanoj kulturi
Bećarac : od osporavanja do nematerijalnoga kulturnog dobra hrvatske i svjetske baštine
Civilna zaštita [u Vinkovcima]
Crtice iz povijesti Mikanovačke župe Svete Klare
Crtica iz prošlosti HPTD "Relković" : (ili kako su nam sudili u prošlosti)
Čija frula ovim šorom svira?
Doprinos Matije Antuna Relkovića i Josipa Stjepana Relkovića zdravstvu Slavonije
Doprinos Jose Krmpotića integritetu hrvatske književnosti XVIII. stoljeća
Dionizije Švagelj / Josip Bogner
Diko
Dodiri orijentalnoga i njemačkoga supstrata na hrvatskome jezičnom prostoru
Deklaracija i hrvatska jezična samosvijest
Dragutin Pavličević, Povijest Hrvatske, P.I.P.Pavičić, Zagreb, 2000
Dokumenti za povijest Vinkovaca u 18. stoljeću
Dva nalaza iz Nijemaca
Drachov Krleža
Deset je godina iza nas
Dokumentarizam Rudolfa Sremca
Demografski aspekti nacionalne sigurnosti i razvoja Republike Hrvatske
Družina Kamene glave
Dio cijevi topa iz 1529. godine
Dvije slavonske folklorne priredbe u funkciji tradicijske predaje
Divanimo, dakle postojimo
Druženja ugodna s književnikom Milom Pešordom
Dogodilo se prije rata
Domoljubu s bosutskih obala
Dr. Ivo Korsky : prešućeni velikan hrvatske državnotvorne političke misli : prvi dio
Đuka Begović na krilima kritike
Evo me opet kod moga sela
Etnološke značajke zaposjednutih naselja vinkovačkoga područja
Elementarne nepogode i vatrogastvo na području Vinkovačkog kotara 1897. godine
Etničko čišćenje Srba iz Hrvatske : mit ili stvarnost?
Ekshumacija u Beču i pokop posmrtnih ostataka hrvatskoga bana Josipa Šokčevića u Vinkovcima
Frankopani i glagoljaštvo
Fran Funtak 1946.-1960.
Ferdo Bačić : između samoće i zaborava
Fragmenti za povijest hrvatskoga prezimena Petković
Germanizmi naši svagdašnji
Gradnja crkve Sv. Ivana Nepomuka u Vinkovcima
Grbovi i zastave Vukovarsko-srijemske županije i njezinih gradova
Germanizmi u nas motivirani pučkom etimologijom
Govori slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kraju
Glava Apolona
Genetičko podrijetlo šokačkih rodova
Genetičko podrijetlo šokačkih rodova na području Vinkovaca
Hirošimo, ljubavi moja
Hrvatski dom u Vinkovcima
Humor i poslovice u Velikanovićevim "Srijemskim pričama"
Hrvatski ban Josip barun Šokčević i Sabor 1861. godine
Hrvatski ban Josip barun Šokčević i Sabor 1861. godine
Hrvatski domovinski rat : između kriminalizacija i pozitivne percepcije
Hrvatski naziv Domovinski rat i njegovi njemački prijevodi
Iločki kraj u okruženju i izlazak u konvoju
Instrukcija o razdiobi vojnog zemljišta u Krajini 1783. godine
Između četiri zida
Inkorporacija Srijema i donje Slavonije Hrvatskoj ili uspostavljanje civilne vlasti 1745. godine
Izvori za povijest Starih Mikanovaca u Hrvatskom državnom arhivu
Istražni postupak o Emeriku Karlu Raffayu i Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji 1816. godine
Izbori za Hrvatski sabor
Iz crkvene povijesti Bapske
Izvješće o prognanicima, povratnicima, izbjeglicama i raseljenim osobama na području Vukovarsko-srijemske županije za 1999. godinu
Iz života župnika Karle Stručića
Iskazi stoke na području Kotarske oblasti Vinkovci 1889. godine
Ivan Tropsch 12. listopada 1830.-2000.
Interpretacija pjesme: B. Inhof, Muderis
Ivana Iskra-Janošić o Cibalama, rimskom gradu na obali Bosuta
Iz imaginarne galerije vinkovačke
Iz imaginarne galerije vinkovačke
Ilija Lešić - Bartolov (1915. - 1985.)
Ivan Kozarac kao književnostvaralačko nadahnuće Dionizija Švagelja
In memoriam zaslužnoj Vinkovčanki : Zdenka Janoši (1925.-2005.)
Iskaz ovlaštenika kuća žitelja obćine Vinkovci 1905.
Inoče u Šokačkim pismicama
Jubileji Dragutina Tadijanovića
Josip Matasović
Josip Kozarac, portretist žena
Josip Vitanović
Jezikoslovac Matija Antun Reljković
Josip Kozarac (i) dječji književnik
Josip Kozarac (1858.-1906.) : povodom stote obljetnice njegove smrti
Jezik i (ne)izrecivo : jednostavno u poeziji Gorana Rema
Julije Domac - utemeljitelj moderne hrvatske farmacije
Književni rad Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana
Klementinska misija u Srijemu
Krešimir Džalto
Književnik Vlado Andrilović
Kraljice
Kulturni događaji u Vinkovcima između dva svjetska rata
Kasni stihovi
Kratka povijest vinkovačke Gradske organizacije Hrvatske seljačke stranke
Književni krug Split i rad na Maruliću
Kapela na Đergaju kod Bršadina
Kretanje broja stanovnika Slavonije i Baranje od sredine 19. do početka 21. stoljeća
Kibela iz Vinkovaca
Kopačeva (para)liturgija riječi
Kiparska radionica "Zemlja" : (predgovor katalogu 1. izložbe 2005.)
Kozarac kao komediograf
Kratka povijest multimedijalnoga centra Studio Kreativnih Ideja Gunja - MMC SKIG
Kratki uvid u Bakarićevo romaneskno tkanje
Knjižnice za novo doba
Kraj ciničnoga uma : moralno angažirano pismo Julienne Eden Bušić, Živa glava
Lingua cruatorum: hrvatski jezik
Lirska i poučna nit Reljkovićeva Satira
Ljubav Ive Kozarca
Ljekarništvo u Vinkovcima u prošlosti
Mara Švel o sebi i svome radu
Memorijal u povodu 90. godišnjice rođenja prof. dr. Šime Debelića
Matoševi dani
Mala katedrala u Nijemcima
Miraz u Strizivojni
Miroslav Slavko Mađer - putnik kraljevinom srca
Mrtvi i živi
M. A. Relković i basne
Migracije sjeverno od Save od XVI. do XVIII. stoljeća
Mato Topalović
Markovi koraci ; Ja sam Marko
Milosrdne sestre sv. Križa u povijesti Vukovarsko-srijemske županije
Matićev prinos književnoj i kulturnoj povijesti Slavonije
Nazivlje ulica i trgova u Vinkovcima
Nominalni simboli u identitetu šokačkog stanovništva
Neka razmišljanja o ranom kršćanstvu u Cibalama
Novija istraživanja o ženskoj dječjoj košulji
Nastanak i razvoj gimnazijske knjižnice u Vinkovcima
Na našem stanu
Nacrtak za Frazeološki rječnik Josipa Kozarca
Nikola Andrić
Nikola Jukić
Nove pojave u jeziku javne komunikacije
Nuštar i okolna mjesta
Na Drini
Neprepoznati Josip Kozarac : piscu u pohode
Nova građa u srednjovjekovnoj zbirci Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci
Nastavak projekta sustavnoga istraživanja eponimnoga lokaliteta Sopot : (14. godina istraživanja) : rezultati geofizičke prospekcije i geološkoga sondiranja
Nastavak projekta arheološkoga istraživanja sopotskih lokaliteta : arheološko sondiranje na sopotskom lokalitetu Zvjerinjak kraj Nuštra i rezultati sustavnoga površinskog pregleda Povučja (područje uz rijeku Vuku) : (15. godina istraživanja)
Obraćenja Ivana Bognara
Općina Vinkovci
Općinski Crveni križ i Karitas [u Vinkovcima]
Otok
Obitelji župe Vinkovci 1767. godine
O Džakulinu ciklusu Pisma djeteta
Oporuka Nikole Iločkoga iz 1471. god.
Osamdeset godina kazališta u Vinkovcima
Oton Kučera
O imenu blagdana sv. Vinka, đakona i mučenika
Ostava srebrnog novca XVI. i početka XVII. stoljeća iz Gradskog muzeja Vinkovci
O Juliju Benešiću kao jezikoslovcu
O nekim aspektima sanitarnog kordona u Babogredskoj satniji
Odrednice i značajke razvoja stanovništva Vukovarsko-srijemske županije 1991.-2001.
Osmanski Vinkovci (Karye-i Vinkofci) : bogato selo nahije Ivankovo, kadiluka Nijemci, Srijemskoga sandžaka
O važnosti jezika Relkovićeva Satira
Osebujan pristup hrvatskoj književnoj povijesti : [prikaz]
Obnova rada Matice hrvatske u Vinkovcima 1990. godine
O vođenju ljubavi s jezikom - kritički uvid u zbirku poezije Jurice Vuce Precrtavanja
Očima jednoga navijača
Prilog ratnoj kronici Vinkovaca
Popis poginulih osoba na vinkovačkom ratištu tijekom 1991. godine
Pjesnik tišina, jablana i smrti
Povijesni pregled arheoloških istraživanja u Vinkovcima
Povijesne bilješke Sotina
Prilog vinkovačkoj ratnoj kronici 1992.
Pitomci iz bosanske, pečujske, srijemske i đakovačke biskupije u Ilirskom kolegiju u Loretu i u Ilirskom kolegiju sv. Petra i Pavla u Fermu
Pučka predaja o žalosnoj gospi u dramatizaciji Mladena Barbarića
Počeci pilanarstva na vinkovačkom području
Psihička doživljavanja u domovinskom ratu
Pet godina rada ogranka
Pjesme
Pjesme
Povijest trgovačko-obrtničke komore za Slavoniju u Osijeku
Prinos Josipa Stipana Relkovića hrvatskoj leksikografiji
Prognanici, izbjeglice, povratnici i raseljene osobe u Vukovarsko-srijemskoj županiji
Počeci rada Djevojačke škole u Vinkovcima
Prijedlog zaštite područja prirode Vukovarsko-srijemske županije
Prilike u Srijemskoj županiji 1847. godine
Pogrebni običaji u Strizivojni
Progon Nijemaca u Vinkovcima 1945. godine
Putne oznake iz razdoblja Vojne krajine
Puške "ostraguše" - puške sustava Werndl iz Gradskog muzeja Vinkovci
Pola stoljeća Vinkovačkoga lista
Portret i djelo Mare Švel-Gamiršek
Profil slavonske kuhinje
Poklon Zbirke Kopač Arheološkom muzeju u Zagrebu
Prigodni svečani govor Josipa Stjepana Relkovića vinkovačkim gimnazijalcima iz godine 1797.
Pisani rimski spomenici o kretanju i komunikacijama vojnih postrojba na prostoru južnoga dijela Panonije Inferior
Područje današnje Vukovarsko-srijemske županije u svijetlu osmanlijskih poreznih popisa iz 16. stoljeća
Poginuli od posljedica ratnih zbivanja tijekom Domovinskog rata evidentirani na Odjelu za patologiju Medicinskog centra Vinkovci : (0d 2. svibnja 1991. do 15. svibnja 1992. godine
Prommjena ukupnoga broja stanovnika u gradskim i seoskim naseljima Vukovarsko-srijemske županije : (1971.-2001.)
Povijest grada na jednom mjestu : digitalizacija zavičajne građe u Gradskoj knjižnici i čitaonici Vinkovci
Prostor današnje Vukovarsko-srijemske županije u 17. stoljeću : religijska i crkvena povijest za vrijeme Osmanlija; opadanje, stagnacija i kraj osmanlijske moći potkraj 17. stoljeća; Osmanlijsko naslijeđe
Pressica s Vanjom Drachom
Povijest grada na jednom mjestu : (2. dio) : časopisi Cibalis - Svjetlost, Cibalis i Hrvatski branik
Promjene na koje smo kod slikara najčešće navikli
Posljednji javni govor predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana održan 1999. godine na 34. Vinkovačkim jesenima.
Pregled istaknutih matematičara i fizičara vinkovačke Gimnazije s kraja 19. stoljeća s naglaskom na meteorologiji
Prirodoslovci s područja biomedicine vinkovačke Gimnazije na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Povijest grada na jednom mjestu : (3. dio) : Digitalizacija zavičajne kulturne baštine 2
Preliminarno izvješće s arheološkoga istraživanja sopotskoga sela na poziciji (Borinci - Blato - Vinka)
Roka
Roda
Razoreni spomenici kulture u domovinskom ratu [u Vinkovcima]
Ratna 1992. godina
Ritam srpskog zločina u istočnoj Slavoniji
Rezultati arheoloških istraživanja u Vinkovcima 1995. godine
Rudolf Švagel Lešić
Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških iskopavanja arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci za 1997. i 1998. godinu
Rad Matice hrvatske u Vinkovcima
Rat protiv Hrvatske
Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških iskopavanja Arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci
Radauš - u grotlu Radauševa vulkana
Redovničke zajednice razvijenog i kasnog srednjeg vijeka na vinkovačkome području
Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2002.
Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških istraživanja Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2003. godini
Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških iskopavanja Arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci u 2004. godini
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja i rekognosciranja Arheološkoga odjela Gradskog muzeja Vinkovci u 2007. godini
Rezultati sustavnih i zaštitnih arheoloških iskopavanja Arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci u 2005. godini
Rijetka uprizorenja drama Josipa Kozarca
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja i rekognosciranja Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2006. godini
Rimski plovni put : prošlost i sadašnjost kanala Dunav-Sava
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja i rekognosciranja Arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci u 2008. godini
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci u 2009. godini
Rezultati zaštitnih arheoloških istraživanja u Glagoljaškoj ulici br. 16, Vinkovci
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja Arheološkoga odjela Gradskog muzeja Vinkovci u 2010. i 2011. godini
Razigrani spokoj - kritički uvid u zbirku poezije Stigme svagdana Ivana Babića
Razgovor s hrvatskim književnikom akademikom Ivanom Aralicom
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2012. godini
Rezultati neinvazivnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Kamenica : (proljeće 2012.)
Rasprostranjenost i polinacija breze Betula spp. na području grada Vinkovaca
Rezultati zaštitnih arheoloških iskopavanja i drugih aktivnosti Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci u 2013. godini
Rezultati probnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Kamenica : (rujan - listopad 2013.)
Ratko Bjelčić: Zagonetni smotuljak, [Ogranak Matice hrvatske u Vinkovcima, Vinkovci, 2013.] : [prikaz]
Rezultati projekta prekogranične suradnje Knjižnice za novo doba
Rezultati probnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Kamenica (rujan-listopad 2014.)
Socijalne ustanove [u Vinkovcima]
Stjepan Đaković
Simurg
Slavko Kopač, akademski slikar
Slava va višnjih Bogu
Stablo Đeletovačko
Sustavno arheološko istraživanje lokaliteta Sopot u 1996. godini
Slavko Janković - što se nalazi u čič' Andrinoj torbi?
Stare značke Vinkovačkih udruga
Struktura obilježja domaćinstava naselja općine Otok i proces deagrarizacije nakon II. svjetskog rata
Stjepan Agjić posljednji izvanjski vikar pečujskog biskupa
Stipendiranje i materijalno pomaganje učenika Vinkovačke gimnazije
Samozatajni istraživač i savjetnik
Srednjovjekovni toponim Horvati kod Mikanovaca u svjetlu kraniometrijskih analiza srednjovjekovnih nalazišta središnje Europe
Stanovništvo Hrvatske i Vukovarsko-srijemske županije prema prvim rezultatima popisa 2001. godine
Svadbeni običaji u Strizivojni
Stalni etnološki postav i vodič
Srednjovjekovna naselja na prostoru današnjih općina Markušica i Tordinci
Sgode i nesgode moga života
Serežani
Srednjovjekovna naselja u prostoru današnje općine Jarmina
Stalni postav arheološkog odjela Gradskog muzeja Vinkovci
Stanje i perspektive Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci
Sustavno arheološko iskopavanje eponimnoga lokaliteta Sopot pokraj Vinkovaca za 2005. i 2006. godinu : (deseta i jedanaesta godina istraživanja)
Slavonske vedute u proznim djelima Josipa Kozarca
Slavonski tekst na temeljima šokačkoga kulturološkog koda
Sustavno arheološko iskopavanje eponimnog lokaliteta Sopot pokraj Vinkovaca za 2007. i 2008. godinu : (dvanaesta i trinaesta godina istraživanja)
Svećenik Strossmayerova vremena
Sremčeva prijateljska kamera
Srijemski palimpsest - sociološko-stilistički uvid u zbirku poezije Srijemske zamke Slavka Jendrička
Stavovi prema osobama s invaliditetom - što ih određuje?
Sjećanje na Hrvoja Maića
Strojopisi "Šokačkih pismica" Slavka Jankovića u Memorijalnoj knjižnici Vanje Radauša
Šokac i mužik, slavjan i humanist Vanja Radauš
Tovarnik pod srpskom okupacijom u jesen 1991. godine
Tančica
Trbušanci
Tri hrvatske narodne pjesme iz Mađarske
Tabu riječi i eufemizmi u jeziku
Tradicijski život i kultura
Tin Ujević i Vinkovci
Terensko istraživanje
Tapiseristica Anita Tomljanović-Šokčević
Tragovima demonskoga bestijarija : (povodom 40. godine smrti Vanje Radauša)
Uronjen u Slavoniju
Uništavanje sakralnih objekata [u Vinkovcima]
U srpskom zarobljeništvu
U počast Dragutinu Tadijanoviću
Umjetnost i patnja
Uloga ženskih likova u romanesknoj strukturi Zajedničke kupke
Ukupno kretanje stanovništva (1971.-2001.) u zoni izgradnje/uređenja kanala Dunav - Sava
Uključivanje osjetljivih skupina društva u poduzetništvo
U spomen doktoru Jovanu Georgeviću, enciklopedistu i šahistu
Ususret 65. obljetnici osnutka Gradskoga muzeja Vinkovci : djelatnici Arheološkoga odjela Gradskoga muzeja Vinkovci
Vukovar
Vinkovačko kulturno blago
Viteški redovi u sjeveroistočnoj Hrvatskoj
Vladimir Kovačić
Vinkovčani u "Pet stoljeća hrvatske književnosti"
Vinkovačka električna centrala "Munjara"
Vinkovci najvinkovačkijem piscu Jozi Ivakiću
Vukovarske pčelarske obljetnice
Velikosrpstvo i hrvatska država
Vinkovački cehovski privilegij iz 1774. godine
Vukovarske pčelarske obljetnice
Vladimir Kovačić kao "posljednji šokački lirik"
Vinkovačka gimnazija od svoga nastanka do 1855. godine
Vinkovci i Vinkovčani u filateliji
Valentinijan i Valens
Zdravstvo Vinkovaca u domovinskom ratu
Zaštitna arheološka iskopavanja u 1994. godini
Zdravstvo u VII. Brodskoj graničarskoj pukovniji do izgradnje nove bolnice 1857. godine u Vinkovcima
Zbog ideala slobodne Hrvatske vinkovački gimnazijalci suđeni 1947.
Za sveto pravo naše
Zastave, zastavne vrpce i lente zastavnika vinkovačkih građanskih udruga (1859.-1938.)
Zavičajna zbirka Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci
Zapiši to, Joža
Životopisi istaknutih veterinara Vinkovčana
Župnik Emerik Gašić i njegovo doba
Životopisi istaknutih šumara Vinkovčana
Život i djelo Matije Antuna Relkovića
Život i književno stvaralaštvo Miroslava S. Mađera
Život i rad dr. Marka Kadića
Život i djelo Slavka Kopača
Jezik: hrv
Impresum: Vinkovci : Ogranak Matice hrvatske, 1991- .
Nastavlja: Godišnjak za kulturu, umjetnost i društvo
Predmet:

NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: (05) G585
Primjerak #1
Br.9=13(1991)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.10(1992)
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 231.043
Primjerak #1
God.2014(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.35=2016/2017(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.34=2016(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.33=2015(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.31=2013(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.30=2012(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.29=2011(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.28(2010)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 231.043
Primjerak #1
Br.34=2016(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.33=2015(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.2014(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.31=2013(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.30=2012(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.29=2011(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.28(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.35=2016/2017(2018)
Nije za posudbu