Hrvatski stomatološki vjesnik

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000015797
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Anketa u stomatološkoj praksi
"Selectaplus"
Xantopren function i Xantoprem M mucosa, materijali za funkcijski otisak
Artikulatori
Ariston pHc
AIDS bolesnici u stomatološkoj ordinaciji
Adhezijsko cementiranje kompozitnim cementima Multilink i Variolink II
Wilsonov 3D maksilarni biometrički distalizirajući luk
Asistenti u stomatologiji
Asepsa, antisepsa, sterilizacija i dezinfekcija u stomatološkoj praksi
Antibiotici u endodonciji
Analgezija u stomatologiji i samoliječenje (automedikacija)
Atraktivnost profila lica : gledamo li, a ne vidimo?
Atrofična donja čeljust i OsseoSpeed kratki implantat
Biodent K + B pasta za estetske krunice
Bulozna epidermoliza
Bezmetalni inlay, onlay i overlay
Cari Jet
Caklinsko-dentinski adhezijski sustavi
Ciljana intenzivna prevencija karijesa
Crtice iz povijesti stomatologije u Varaždinu
Charisma Opal i GLUMA Comfort Bond + Desensitizer : "sustav restauriranja zuba za najviše estetske i medicinske zahtjeve"
Cirkonij oksidna keramika na implantatima
Charisma Opal : novi submikrometarski hibrid-kompozit
Cementiranje fiksnog protetskog rada
Čimbenici odabira sugerirane ili alternativne terapije u fiksnoj protetici
Dijapozitiv - film izbora u stomatološkoj fotografiji
Dosadašnja iskustva o fluoridaciji vode za piće u prevenciji zubnog karijesa
Dentalna identifikacija
Dalacin C (Klindamicin) u stomatološkoj ordinaciji
Direktno prekrivanje korijena zuba slobodnim gingivalnim transplantatom
Doktor stomatologije u službi sudskog vještaka
Dijagnostika karijesnih lezija
Dijagnostika karijesa uz KaVo DIAGNOdent uređaje
Direktno brzo imunološko testiranje na Streptococcus mutans : novo sredstvo u ocjeni rizika karijesa
Dobijemo li uvijek ono što trebamo? : jednokomponentni samojektajući adhezijski sustavi
Estetske i retencijske prednosti zakošenih rubova cakline kod kompozitnih ispuna
Estetsko i kirurško liječenje multiplog periradikularnog procesa
Endodontsko liječenje zubi s prekobrojnim korijenskim kanalima
Endodontski rad u otežanim uvjetima
Endodontsko liječenje zubi prema smjernicama Europskog endodontskog društva
Estetska rekonstrukcija zubi nakon traume i endodontskog tretmana
Ergonomija i profesionalne bolesti stomatologa
Estetska rješenja na prednjim zubima s kompozitnim materijalima
EndoEZE i endoREZ sustav za obradu korjenskog kanala
Estetski kolčići i kompozitne nadogradnje zuba
Frano Dabrović
Fiksni tretman anomalije klase II uz ekstrakciju prvih molara
Funkcijska dijagnostika u svakodnevnoj praksi
Funkcija donje totalne proteze poduprte implantatima
Gerontološki i gerijatrijski pacijent u stomatologoji
Govor djece s rascjepom nepca i/ili usne
Hrvatsko zdravstvo se opredijelilo za viši stupanj decentralizacije
Healozone u terapiji karijesa
Hibridno opremanje gornje čeljusti s mostom na skidanje pomoću cirkon-galvanotehnike kod jako reduciranog zubala
Izrada modela u fiksnoj protetici
Inlay i overlay
Izbor i primjena rotirajućih instrumenata
Individualni štitnici za zube
Izbjeljivanje
Izbjeljivanje zuba pomoću individualne udlage
Ispitivanje načina rada stomatologa u korelaciji s profesionalnim bolnim smetnjama
Izbjeljivanje zubi
Izbjeljivanje zubi
Indirektni kompozitni ispuni
Implantološko-protetska rehabilitacija djelomične bezubosti metal-keramičkim fiksnim mostovima
Implanto-protetska terapija donje potpune bezubosti Smiling konusima
Impaktirani zubi
Implantološke komplikacije
IPS Empress Direkt : estetika keramike i pogodnosti kompozita
Izbjeljivanje zubi : uzrokuje li trajne štetne posljedice?
Klinička slika i terapija oralnih rekurentnih aftoznih ulceracija
Klinička procjena tehnike preventivnih kompozitnih ispuna
Kronični sijaloadenitis
Kevloc-Artglass
Koferdam i njegova uporaba
Kako optimalno odrediti početak ortodontskog liječenja
Klinička iskustva s novim jednokomponentnim dentinskim adhezivom "Excite"
Karijes preventivna sredstva
Karijes preventivna sredstva
Kliničko postavljanje staklenoionomera
Klinička primjena cemenata za trajno pričvršćivanje u stomatološkoj protetici
Kako primjeniti vlakna u restaurativnoj stomatologiji
Konfekcijski kompozitni kolčići
Keramički inlay/onlay
Kamo nas vode današnje spoznaje o prevenciji zubnog karijesa?
Kamo nas vode današnje spoznaje o prevenciji zubnog karijesa?
Keramički materijali : sastav, tehnike izradbe i uporaba
Klinička primjena Cerabone : praćenje implantoloških pacijenata
Kako procijeniti stupanj potrebe za ortodontskom terapijom?
Laser u stomatologiji
Lichen ruber planus
Liječenje traumatiziranih gornjih sjekutića
Liječenje zuba prije i nakon transplantacije organa
Liječenje primarne kompresije s patogenom okluzijom kod odraslih pacijenata
Liječenje bolesti pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba
Lezije mjesta 3
Ljubav na prvi "klik" : izvješće korisnika AdheSe One
Mogućnosti primjene Maryland mostova u svakodnevnoj praksi
Multidisciplinarni pristup rješavanju distalne parcijalne bezubosti fiksnim protetskim nadomjeskom
Memosil C.D.
Mogućnosti primjene silanizacije
Materijali dentalnih implantata
Mekani materijali za podlaganje proteza
Mikroinvazivna stomatologija
Mogu li pušači dobiti implantate?
Minimalno interventna stomatologija
Minimalno invazivna kirurgija
Minimalno interventna stomatologija
Minimalno interventna stomatologija
Minimalno interventna stomatologija
Minimalno interventna stomatologija
MTA
Malokluzije, ortodoncija i temporomandibularni poremećaji
Miokonverter u terapiji otvorenog zagriza : stabilnost rezultata
Minimalno invazivna stomatologija i terapija ozonom
Neke metode suvremene imobilizacije u ortodonciji i parodontologiji
Način izrade i karakteristike teleskopskih sustava
Nano tehnologija u rekonstruktivnoj stomatologiji
Organizacija i djelatnost stomatološke službe u ratnoj epopeji Medicinskog centra - Vukovar
Odsutnost zametaka umnjaka u korelaciji s hipodoncijom ostalih zubi
Opskrba endodontski liječenih zubi
Od ploče i krede do digitalne fotografije
Određivanje duljine korijenskog kanala taktilno-senzornom metodom
Osnivanje Hrvatske stomatološke komore
Obrada aproksimalnih kaviteta oscilirajućom tehnikom
Obrazna facijalna ortopedska maska
Ortodontsko liječenje gubitka gornjeg središnjeg sjekutića
Odabrani aspekti endodonske terapije sa stajališta svakodnevne prakse
Ortodontsko liječenje kompresije ekstrakcijom prvih premolara
Odabir i vrste cemenata u fiksnoprotetskoj terapiji
Ortodoncija i oralna kirurgija u EU - najpriznatije
Ortodontsko liječenje anomalije K1 II/2
Oralni mukozitis i mogućnost liječenja
Oralne komplikacije zračenja glave i vrata
Ortodontsko liječenje poslije slučajne, neplanirane alveotomije donjeg drugog kutnjaka
Ozljede lakta i podlaktice
Ortodontske naprave i magnetska rezonanca
Ortodontska terapija kod djece s orofacijalnim rascjepom
Osam godina prevencije dentalne anksioznosti i karijesa kod djece sa smetnjama u razvoju i ponašanju u Slavonskom Brodu
O materijalima za otiske i kruhu
Oralno disanje : posljedice u stomatologiji
Počeci stomatologije u Osijeku
Primjena magnetske retencije u mobilnoj stomatološkoj protetici
Povijest stomatologije Zadra do današnjih dana
Pierre Fauchard
Prevencija AIDS-a u godini oralnog zdravlja
Profesionalne bolesti djelatnika u stomatologiji
Primjena magnetske retencije u mobilnoj stomatološkoj protetici
Palatinalni žlijeb kao uzrok koštanog džepa
Prosudba učinkovitosti "klindamicina - Dalacina C" u odontogenim infekcijama
Paradontni džep
Priprava sitnog endodontskog instrumentarija za rad
Preventivna stomatologija u Hrvatskoj
Preventiva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Početna iskustva u radu s Compoglass materijalom za ispune
Preventiva u praksi
Primjena CO2 lasera
Preosjetljivost dentina
Parodontitis necroticans medicamentosa
Palatinalni luk po Panteleoneu
Pušenje i parodontitis
Potraga za identitetom pomoću genetskog otiska
Preventivno pečaćenje fisura sa tekućim kompozitom
Protetska iskustva iz svakodnevne prakse
Početci strukovnog udruživanja stomatologa u Hrvatskoj
Privatno zdravstveno osiguranje u stomatologiji
Povijesni pregled razvoja stomatologije u Dalmaciji
Postupak izrade cirkonij mosta pomoću CAD/CAM tehnologije
Promjena boje zuba
Primjena proteinskog derivata matriksa cakline (Emdogain) pri regenerativnom liječenju parodonta
Prednosti akrilatno-titanske strukture
ProTaper strojna tehnika instrumentacije korijenskog kanala i kompatibilne tehnike punjenja
Prepoznavanje i liječenje kandidijaze u usnoj šupljini
Primjena modificiranog β-trikalcijfosfata (easy-graftTM) u svakodnevnoj praksi
Primjena CAD/CAM tehnologije u implanto-protetskoj terapiji
Pendulum : naprava izbora za distalizaciju gornjih molara
Primjena Sustava totalnog upravljanja okruženjem (STEM) za demineralizaciju, eroziju i trošenje zubi
Problem impaktiranih i retiniranih zubi u ortodonciji : (1) : etiologija i dijagnostika
Problem impaktiranih i retiniranih očnjaka u ortodonciji : (2) : ortodontsko-kirurška terapija
Quo vadis ortodontia
Radioviziografija
Razvoj stomatologije na području Rijeke, Hrvatskog primorja, Istre i Gorskog kotara
Strano tijelo maksilarnog sinusa kao faktor nastanka kroničnog sinusitisa
Sterilizacija u stomatologiji
Stomatologija u domovinskom ratu
Silicoater postupak
Stomatitis ulcerosa
Svjetska zdravstvena organizacija i znakovlje posvećeno oralnom zdravlju
Stomatološka fotografija
Stakleni ionomeri u dječjoj stomatologiji
Sprečavanje hepatitis B virusne infekcije u osoba visokog rizika u Domu zdravlja "Novi Zagreb"
Stakleni ionomer
Stomatolog i HIV infekcija danas
Suvremeni trendovi dijagnostike i prevencije karijesa
Sendvič tehnika
Staklenoionomerni cementi - nadoknada tvrdih zubnih tkiva, prevencija karijesa ili oboje?
Stomatologija i vještačenje
Sudsko-medicinsko vještačenje stomatoloških protetskih radova
Stomatologija
Stomatologija temeljena na znanstvenim činjenicama
Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom
Sindrom karpalnog kanala
Sindrom bolnog ramena
Sindrom bolnog vrata i sindrom bolnih križa
Staklenoionomerni cementi : znanstvena analiza
Što je to športska stomatologija?
Što je bitno znati o artikulatorima
Tvrdi akrilati za podlaganje u ustima
Temeljne spoznaje o retenciji i stabilizaciji totalnih proteza
Tehnička izrada quad helixa
Terapija otvorenog zagriza tehnikom ravnoga luka
Tablete dentifriciae
Transpozicija zuba
Temporomandibularni poremećaji
Trudnica u stomatološkoj ordinaciji
Uloga stomatološkog tima u prevenciji infekcije HIV-om
Uloga medicinske sestre u prevenciji AIDS-a u stomatološkoj praksi
Urgentna stanja u stomatološkoj ordinaciji
Uporaba informatičkih programa u stomatološkim ordinacijama
Uvod u oseointegrirajuću implantologiju
Uobičajena tehnika jednofazne izrade kompozitnih ispuna
Učestalost bolesti tvrdih zubnih tkiva u osoba s Crohnovom bolesti
Učinak žvakanja gume za žvakanje bez sukroze nakon jela na klinički karijes
Utjecaj psihoterapije i psihofarmakoterapije na sindrom pečenja usta
Uloga stomatologa u prepoznavanju i zaštiti zlostavljanih osoba
Uporaba HealOzone uređaja u endodoniciji
Upala usne šupljine i dijabetes
Vlastita iskustva u liječenju avitalnih zuba pomoću Ca(OH)2
Vigano etečmen
Vođena regeneracija kosti
Visokom tehnologijom protiv niske salivacije
Zaštitna nagrizna udlaga s elastomernim okluzalnim slojem
Zašto funkcijska analiza?
Zbrinjavanje probijenog dna pulpne komorice
Začeci slavonske stomatologije nedovoljno istraženi
Žena u stomatologiji kroz povijest
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Stomatološki fakultet Sveučilišta : Hrvatsko stomatološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora : Stomatološka poliklinika, 1993-2009.
Zagreb : Hrvatska stomatološka komora = Croatian Dentist Chamber,
Nastavlja se kao: Vjesnik dentalne medicine

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 233.942
Primjerak
Dostupno