Crkva u svijetu

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000008515
Ostali autori: Ančić, Nediljko Ante (Editor), Šimundža, Drago, Franić, Frane
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Situacija" - novi etički model?
"Isus je Sin Božji"
Antropološka značenja i simbolika srca
"Desetodnevna" kušnja Crkve u Smirni (Otk 2,8-11)
Adolf Adam, Uvod u katoličku liturgiju, Hrvatski institut za liturgijski pastoral, Zadar 1993.
Antropološki temelji sakramenata
"Prijelaz preko Rubikona" ili o pluralističkoj teologiji religija
"Entelehija" kod Hansa Driescha u svjetlu suvremene biologije
Waldorfska pedagogija
"Kineski čovjek"
"Dominus Jesus" i međureligijski dijalog
"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!" (Mt 5,3)
"Punina vremena" (Gal 4,4)
"Punina vremena" (Gal 4,4)
Wittgensteinov govor o metafizičkom u svjetlu kontekstualnosti
"Suradnici vaše radosti"
Animacija crkvenih poziva u vjeronaučnim udžbenicima za osnovne i srednje škole u Hrvatskoj
Advent u liturgiji i narodnoj kulturi Hrvata
Analiza i poruke zbirke "Propovijedi prema Litanijama Sv. Josipa" blaženog Alojzija Stepinca
"Velika" europska i "mala" hrvatska filozofija renesanse
"Hitna kontracepcija" i prevencija trudnoće nakon spolnog nasilja
Anto Šarić : (1949.-2010.) : in memoriam
"Kršćanski feminizam" u nauku pape Ivana Pavla II.
Andrija Buvina, majstor vratnica splitske prvostolnice : [uvodnik]
Aporije zbog kojih se biblijski prijevodi razlikuju
Antropološko-kristološki temelji morala Drugoga vatikanskog koncila
Alegorijski kodovi u XIII. pjevanju Davidijade Marka Marulića
"Veluti si Deus daretur" : prilog raspravi o europskom zaboravu kršćanstva
Armenski narod, Armenska Apostolska Crkva i doprinos hrvatskoj kulturi
(Ne)znanstvenost rodne teorije
"Prema zajedničkoj viziji Crkve" : teološko značenje i problematika dokumenta komisije Vjera i ustrojstvo
Afektivno sazrijevanje bogoslova
(Be)sramna kultura
Bilješka o znanstvenom radu prof. don Živana Brzića [i.e. Bezića]
Božja nemoć
Božja postojnost i stvarnost zla
Berdjajevljevo shvaćanje Crkve
Budućnost teologije i teolog budućnosti
Budućnost Europe u ogledalu njezine prošlosti
Biblija u životu Crkve
Bosančica ili hrvatska ćirilica
Barokni putopis
Blaženstvo siromaha (Mt 5,3; Lk 6,20)
Blažena Marija od Propetog Isusa (1892.-1966.)
Bog i "nevidljiva ruka"
Bioetičko tematiziranje ljudskog umiranja
Biskupska sinoda
Bog u djelima hrvatskih pisaca
Blažena Djevica Marija u životu i spisima sv. Klare Asiške
Biblijska trilogija Mire Gavrana
Bog i besmrtnost : drugo i treće najvažnije pitanje
Božićni običaji u Zadru (Arbanasi i Puntamika)
Biblijske pjesme
Biblijska intertekstualnost u kronici Roberta de Clarija Osvajanje Carigrada iz 1204. godine
Božić i film Ex Machina : [uvodnik]
Blažena Djevica Marija pred mladima
Bogohula : [uvodnik]
Bog i igra
Crkva kao proročka zajednica i znak nade
Crkvica u plamenu
Crkva kao proročka zajednica i znak nade
Crkva siromašnih
Crkva u prijelaznim procesima nakon komunizma
Crkva u procesu demokratskih promjena u Hrvatskoj
Carl Rogers i Robert Carkhuff
Crkve za budućnost u solidarnosti i pravdi
Caritas - komu ili čemu?
Crna knjiga komunizma
Crkve u Europi nakon pada zidova
Crkva između dviju oprečnih nostalgija
Crkveni autoritet i istina vjere
Crkveni dokumenti o evangelizacijskoj ulozi obitelji
Crkva i smrtna kazna
Crkvena vremenita dobra
Cvjetnica - Nedjelja muke
Crkva u pluralizmu
Četvrti temeljni dokument
Četvrti dokument katoličko-pravoslavnog dijaloga
Čovjek i vrijeme
Čemu zdravlje?
Čovjek u mislima jednog genija
Čistilište svetog Patrika u Lough Dergu
Društvo i Crkva pred fenomenom AIDS-a
Društveni uvjeti za razvoj pojedinih tipova laičkoga okupljanja
Devedest godina Hrvatskoga kulturnoga društva "Napredak"
Dva međunarodna splitska simpozija o starijoj vjerskoj povijesti Hrvata
Društvena misao Nikolaja A. Berdjajeva
Događaj stoljeća
Dogmatska teologija prema Optatam totius 16
Dijalog i navještaj u vremenu religijskog pluralizma
Dimenzije vremena
Dekanat, dekan i dekanska služba u općem pravu Katoličke crkve
Don Mati Meštroviću u spomen
Dalai Lama i teologija religija
Doprinos školskoga vjeronauka odgoju djece i mladih za euharistijsko slavlje
Dijaloški karakter antropologije pastoralne konstitucije "Gaudium et spes" Drugoga vatikanskog koncila
Drvo badnjak u kršćanskoj tradicijskoj kulturi
Demitologizacija nespojivosti ljubavi i nasilja u obiteljskom kontekstu : teološki pristup
Dvije epizode iz života Joze Kljakovića : "jugoslavenska faza" i kontroverzni članak "Hrvati na II. vatikanskom koncilu"
Doprinos Edith Stein suvremenim raspravama o personalnom identitetu
Društvene okolnosti i pastoralni rad u Hrvatskoj od 1945. do 1952. godine na temelju pastirskih pisama
Duh Koncila : [uvodnik]
Družba kćeri milosrđa i Blato na Korčuli do II. svjetskog rata
Djelatna ljubav i nova evangelizacija u pastoralnom radu
Djeca iz rastavljenih brakova i obitelji : njihova opterećenja i njihovi brakovi i obitelji
Duhovni otpor tijekom Holokausta : interpretacija izabranih primjera literature response
Evanđelijar svetog Dujma u Splitu
Evolucija i stvaranje
Ekološki problemi zahtijevaju "novu" teologiju
Etika u postutopijskom razdoblju
Evelin Waugh o "Titovim partizanima"
Evelin Waugh o "Titovim partizanima"
Eshatološko u kršćanstvu i marksizmu
Etičko-moralni vidici ljudskog rađanja
Etičko-moralni vidici ljudskog rađanja
Ekumenizam u "Katekizmu Katoličke crkve"
Ekumenizam, dijalog i istina
Evanđelje djetinjstva
Etika ljudskog rađanja
Ekumenska postignuća
Euharistijska kateheza
Ekumenski dijalog - ideal i stvarnost
Etika terapeutskog kloniranja i manipuliranja matičnim stanicama
Evangelizacijski izazov moderne kulture i promicanje kulturnog napretka
Evangelizacijski izazov moderne kulture i promicanje kulturnog napretka
Ekleziološke i kanonske posljedice sakramentalne naravi Crkve, crkveno zajedništvo, koncilijarnost i autoritet
Etički vidovi kemijske kastracije
Ekumensko čitanje crkvenih otaca i asimetrično jedinstvo Crkve
Euharistijska ekleziologija Nikolaja Afanasieva
Evanđeoskom radikalnošću živjeti poziv na svetost
Ekumenizam i ekumenska teologija na prekretnici
Europski ustav i apologetika kršćanske kulture Christophera Dawsona (1889.–1970.)
Etika istine događaja kod Alaina Badioua
Fenomenološki pristup pornografiji
Filozofijska recepcija problema odnosa religioznosti i pojmova osoba i ličnost
Fenomenologija i moralna prosudba homoseksualnosti
Filozofija povijesti u razmatranjima Jacquesa Maritaina
Filozofijska vjera Karla Jaspersa
Faze u procesu strateškoga pastoralnog planiranja
Giuseppe Valentinelli
Gogartenov pristup Isusu iz Nazareta
Govor o Bogu između antropomorfizma i agnosticizma
Godina vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera
Goetheov Faust, deizam i masonerija
Gospa u hrvatskoj književnosti
Genetika i genetičko inženjerstvo
Glavne značajke i kulturno-povijesna vrijednost Marulićeve rasprave "De humilitate et gloria Christi"
Gubitak socijalne kohezije kao trošak neoliberalne politike
Glavni elementi pastorala sakramenata u aktualnoj pastoralnoj praksi
Galileo Galilei
Gaudet Mater Ecclesia - Raduje se Majka Crkva : govor Svetog Oca Ivana XXIII. u prigodi otvaranja Drugoga vatikanskog sabora 11. listopada 1962.
Glagoljska baština Gacke doline i Gačanski park hrvatske memorije : jezično, kulturološko i nacionalno obilježavanje religioznoga i svjetovnoga života
Henohov lik u interpretaciji Filona Aleksandrijskog
Humanost etike
Hrvatski katolici u vremenu postkomunizma
Hrvatski Franjevci i Isusova zemlja - Sveta zemlja
Hrvatska inozemna pastva
Hrvatska nacionalna retrospektivna bibliografija danas
Hrvatska obitelj danas
Hrvatska crkva svetog Jeronima u Rimu i njezini kardinali naslovnici
Hrvatski katolički pokret "potpuno zakazao i neuspio"?
Humanistički i skolastički odrazi u Vetranovićevoj Pjesanci u pomoć poetam
Hrvatske (nad)biskupije na društvenim mrežama
Isusovac Ardelio Della Bella
Isusova molitva prije i poslije jela
Isusova molitva u Getsemaniju, MK 14,32-42
Isusova molitva u Getsemaniju, MK 14,32-42
Isusova molitva na križu, MK 15,34
Iskustva Crkve s pluralizmom u Njemačkoj
Ideologija i religija
Isus kao riječ Božja u teologiji F. Gogartena
Izazov apokaliptike
Ima li život smisla?
Isusovo poslanje siromasima, bolesnima i potlačenima (Lk 4,16-30)
Isusov pokop prema Turinskom platnu i rupcu iz Ovieda u svjetlu evanđelja
Iberski putopisi poslije osvajanja Perua i putopisi kao polemika kršćanstva s animizmom
Izabrana bibliografija nadbiskupa dr. Frane Franića
Izazovi HNOS-a
Interpretacija mozaika Eufrazijeve bazilike
Ideologija i književnost
Interpretacija simbola vode u poeziji Tončija Petrasova Marovića
Ivan Krstitelj u Evanđelju po Ivanu
Ivana kao Ur-Glorija : književne i izvanknjiževne (političko-ideološke) poveznice Glorije Ranka Marinkovića i Čuda djevice Ivane Drage Gervaisa
Iskustvo i pojam stida u židovstvu
Josip Stadler - "Jedinstvu i bratskoj slogi"
Jesu li i nekršćanske religije institucije spasenja?
Jesmo li dorasli novome vremenu?
Jedanaest teza o položaju Crkve u Mađarskoj
Je li hrvatska povijest metafizična?
Jacques Maritain
Jakov Gotovac i Split
Jacques Martin
Je li međureligijski dijalog dobar za religiju?
Je li apostolsko nasljedništvo ikada započelo?
Jacques Loew (1908.-1999.)
Jastvo i sebstvo
Jezik teologije
Jaspersov "sveobuhvatni bitak" i "filozofsko vjerovanje"
Jesu li etičke vrednote relativne?
Jezik Šarićeva prijevoda Biblije i prilagodbe suvremenoj normi hrvatskoga standardnog jezika
Jer se bojahu--- : Marko 16,8 kao tipičan završetak jedne prispodobe
Kakva nada?
Krist isti jučer, danas i uvijek
Kratki prikaz povijesti Caritasa Nadbiskupije splitsko-makarske
Književni i izdavački rad s. Marije
Knjiga o povijesti Crkve u Bosni i Hercegovini
Katolički laici opet na okupu
Katolički Caritas u miru i ratu
Kako graditi civilizaciju ljubavi
Katolici i pravoslavci u Bosni i Hercegovini u posljednjoj četvrtini XIX. stoljeća
Kršćanska otvorenost demokraciji i pluralizmu
Kršćanin i ekologija
Katolička crkva u Mađarskoj
Krist
Kako obogatiti teodicejsku baštinu Tomina "petopuća (quinque viae)"
Kršćanski odgoj i ljudska zrelost
Kršćani između tradicije i modernog svijeta
Kaos, logos i suvremena kozmologija
Kršćanstvo i kristianizam
Korijeni bioetike
Kršćanstvo, relativizam, religija
Kultura i socijalni nauk Crkve
Kristološki temelji saborske nauke o crkvi
Katolici i Židovi
Kršćanstvo i književnost
Katoličanstvo i pravoslavlje na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće
Kriza suvremenog obrazovanja
Katoličko pravoslavni dijalog ponovno na početku
Klasičan pregled filozofske misli
Kršćanski korijeni europskog društva
Kanon 1374. i stav Katoličke crkve prema masonima
Kršćanska duhovnost u ozračju pluralizma
Kršćanstvo i "New Age"
Kršćanska Europa u baroknim propovijedima Abrahama a Sancta Clara u Beču
Kanonsko-liturgijski propisi o paliju u Kodeksu kanonskog prava iz 1917., Motu proprio Cleri sanctitati i liturgijskim knjigama
Komplementarni programi suvremenog pastorala
Kritički osvrti na metode pastoralne teologije
Kršćanski paternalizam i žena
Krize identiteta u suvremenom kršćanstvu
Kristološki aspekti liturgijske konstitucije Sacrosanctum concilium
Kloniranje čovjeka - instrumentalizacija osobe
Kriteriji autentičnosti u potrazi za povijesnim Isusom
Kršćanske teme u hrvatskom pjesništvu devedesetih
Kako razumjeti rod? : Angažirani uvod u prijepore o rodu u Katoličkoj crkvi
Kršćanstvo i internet - izazov za teologiju?
Kako je Benedikt XVI. Zapadu pokazao njegovo lice?
Koncilsko ozračje: Henri de Lubac
Kako vjeronauk govori o patnji i nadi? : Analiza udžbenika za katolički vjeronauk s posebnim osvrtom na rodne implikacije
Kršćanstvo na postmoderni način : slabo i post-metafizičko kršćanstvo Giannija Vattima
Kapucinski red u Dubrovniku : u povodu 100. obljetnice njihove postojane nazočnosti i djelovanja
Kršćanska vjera i djetinji duh
Kriza i nova humanistička sinteza Katoličke crkve
Ljudsko ponašanje
Ludost križa
Liturgijska glazba između očuvanja glazbene baštine i liturgijske prakse
Ljudska prava
Laičnost ili vjerska sloboda?
Laičnost - prilike i zablude
Logoterapijski pristup depresiji
Moralni aspekti AIDSA
Max Planck
Mit i religija
Moralno-pastoralni pristup pornografiji
Moralno-pastoralni pristup pornografiji
Marko Marulić bibličar - otac hrvatske biblicistike
Metodološki problem New age fizičara
Mučna zadaća
Međureligijski dokument o globalnoj etici predložen u Chicagu 1993.
Metode osnovnog pastorala za ponovnu evangelizaciju Evrope
Misli mira Pape Ivana Pavla II.
Modeliranje vremena
Mons. Đuro Kokša
Mojih pet ostavki na biskupskoj službi, danih četvorici rimskih papa
Metafizičke pobune u Krležinim legendama
Malo poznate povijesne činjenice o Ruskoj pravoslavnoj crkvi
Međucrkveno i međunacionalno pitanje u djelu i misli biskupa Alfreda Pichlera
Mistika u svijetu i vremenu
Međucrkveno i međunacionalno pitanje o djelu i misli biskupa Alfreda Pichlera
Metoda [parabole] kao sredstvo katehetske komunikacije
Msgr. Vladimiru Merćepu u čast
Mostarski biskup Alojzije Mišić (1912.-1942.) za vrijeme Drugoga svjetskog rata
Mostarski biskup Alojzije Mišić (1912.-1942.) za vrijeme Drugoga svjetskog rata
Mješovite ženidbe u katoličanstvu, pravoslavlju i islamu (I.)
Mješovite ženidbe u katoličanstvu pravoslavlju i islamu (II.)
Mistično iskustvo u odnosu na "teološko mjesto"
Metaforika svjetlosti u Knjizi proroka Izaije i u staroistočnoj literaturi
Mistično iskustvo kod svetog Ivana od Križa
Misterij Boga izražen ljudskim riječima
Mistika u protestantizmu
Moralno-istraživačka evaluacija vrijednosne dimenzije spolnosti i s njom povezanih pitanja bračnog i obiteljskog života
Medijska pedagogija u vjeronauku i katehezi : kriteriji izbora i načini korištenja nekih suvremenih medija
Metafizičnost čovjeka i ontičnost nadčovjeka
Marksizam i religija : kritika marksističkoga poimanja religije
Marko Antun de Dominis : ekumenist u kontroverzističkom vremenu
Međunarodni ugovori Svete Stolice i Crne Gore : povijesno-pravni vid
Mutatio visuum o primatu i nezabludivosti : iz anglikansko-protestantskoga kuta
Milanski edikt u kontekstu jedinstva Crkve i društvenog suživota u svoje vrijeme i danas
Milostiv je i milosrdan Gospodin
Nova evangelizacija
Novo izdanje američkog katoličkog komentara Svetog pisma
Na kraju ljubav
Neka zapažanja o vjeronauku u školama
Nadbiskup Josip Stadler i Srbi
Nova otkrića na Turinskome platnu
Nova evangelizacija
Najprije kraljevstvo Božje
Novije teorije sociologije religije
Narav - milost - kultura
Nereligiozno kršćanstvo u 'slaboj misli' Giannija Vattima
Neki naglasci u estetici i u shvaćanju liturgijskog prostora na istoku
Nacionalizam u svjetlu socijalnog nauka Crkve
Nova državna politika Rusije i nekih europskih država prema vjerskim sektama
Nematerijalnost uma prema Stanleyu Lewisu Jakiju
Najnovija događanja oko Svećeničkog bratstva Pija X.
Nova evangelizacija i teolozi
Novozavjetna biblijska bibliografija na hrvatskom jeziku (2006.-2010)
Nastanak i razvoj prvih kršćanskih zajednica
NOK i vjeronauk : religiozna kompetencija u školskom vjeronauku
Nesklad između paleontologije i molekularne biologije
Nasilje medija : cinizam samoregulacije : analiza primjene etičkog kodeksa Jutarnjeg lista
Novi nalazi fragmenata s uklesanim tipičnim ranokršćanskim križevima u Splitu
Nauk o univerzalnom spasenju kod Origena iz Aleksandrije
Nepripuštanje pričesti razvedenih i ponovno civilno vjenčanih osoba : preispitivanje stajališta i odredaba Crkve
Na putovima Providnosti
Neki aspekti života sv. Franje prije obraćenja
Načini prezentacije vjerskih zajednica u Hrvatskoj na internetu : analiza kvalitete mrežnih mjesta
Načela i metode tumačenja Biblije Matije Vlačića Ilirika kao smjernice za problematiku svetopisamskog autoriteta u današnjem protestantizmu
Nezakonitost slobodne prodaje abortiva : u očekivanju ocjene ustavnosti o dostupnosti ulipristalacetata
Odnos mjesne i opće Crkve
Odnos mjesne i opće crkve
Origen i problem slobode
O milenarizmu i eshatonu
Ovisnost o drogi kao moralno pitanje
Osobitosti pustinjačke duhovnosti
Obraćenje preme shvaćanjima antičkih mislilaca
O liturgijskom jeziku
Obitelj Tobije i Sare u knjizi o Tobiji
O budućnosti redovništva
Obitelj
O atomu
O tobožnjoj nužnoj suprostavljenosti znanosti i religije
Oslobođenje, sloboda i smrt
Odnos svećenika prema vremenitim dobrima u nauci Drugog vatikanskog koncila
O crkvenom tisku u Hrvatskoj
Odnos Crkve i države u svjetlu jedne aksiologije
Određivanje nastanka smrti, transplantacija organa
O etici poslovanja i poduzetništva
Od vjerske tolerancije do uzajamne suradnje
Odnos crkvenog učiteljstva prema religijama prije II. vatikanskog sabora
Ojačati sinodalne elemente u Crkvi
Oproštenje i pomirenje, istina i pravda
Od teološke dogme do crkvenoga dijaloga
O porijeklu i budućnosti svemira
Odnos prezbitera i vjernika laika
O judaizmu i židovstvu
O molitvenoj dimenziji međureligijskog dijaloga
Odgoj vjere u situaciji etičkog relativizma i pedagoškog pesimizma
Ogled o Aristotelovoj etici
Ogled o Aristotelovoj etici
O mjestu i ulozi proučavanja religija unutar studija katoličke teologije
O zlu u misli sv. Tome Akvinskoga
Odnos bečkoga dvora prema crkvenoj uniji u Dalmaciji dvadesetih godina 19. stoljeća
Osvjetovljenje religije
O prošlosti svemira i razvoju kozmološke misli
O Euharistiji i zajedništvu u povijesnim mijenama
Omladinska događanja u Splitu uoči Prvoga svjetskog rata i anti-klerikalno djelovanje Mateja Košćine
O osporavanjima i važnosti inkluzivnog modela u teologiji religija
Ovisnost o drogama i sposobnost za kanonsku ženidbu
Otkrivenje u Laudama Iacoponea da Todi
O teološkom značenju međureligijskog dijaloga
Otvoreno pismo 138 muslimanskih teologa kršćanskim poglavarima
Obavještajni rad u doba nesagorivog nemira
O savjesti
Ontološko i funkcionalističko shvaćanje osobe : bioetička rasprava
Opseg i sadržaj pojma Toledot u knjizi Postanka
Odgojno-teorijska dvojba ranog kršćanstva
O pasionskoj dimenziji religioznog i kulturnog identiteta otoka Hvara
O nastavi medicinske etike na medicinskim fakultetima
Otium i negotium : Marulić o dokolici i radu
O toleranciji : razmišljanja jednog kršćanina
Očekivanja jednog teologa : teologija protiv banalnosti vjere
Odgovornost kršćana za svijet u misli Romana Guardinija
Osoba i odnosi : ključ razumijevanja obitelji kroz forme i figure filozofije dijaloga Martina Bubera
Obilježenost Rajmunda Kuparea Vrboskom : o stotoj godišnjici rođenja
Očitovanje vjere u obitelji
Odnos vjeroučiteljica i vjeroučitelja u Hrvatskoj prema razlikama u razredu i nastavi
O sramu = On shame
Ontologija stida u Izgubljenom raju Johna Miltona
Putovi katoličke obnove
Privatno vlasništvo i opće dobro
Problem finaliteta u prirodoslovnim znanostima
Pojava čovjeka na zemlji
Pojava čovjeka na zemlji
Prisutnost Pjesme nad pjesmama u pismima sv. Klare Asiške
Pjesnički i religiozni portret Tonča Marovića Petrasova
Pred apsurdom masovne smrti
Potreba za etikom u gospodarsvu
Prosvjetni djelatnik i duhovna dimenzija
Prilozi za biografiju i bibliografiju don Jakova Kostovića
Papandopulova "Muka"
Primjena Rogersove "ne-direktivne" metode u pastoralno-odgojnom djelovanju
Pjesnička i duhovna obzorja Ivana Martinca
Pjesnička i duhovna obzorja Ivana Martinca
Primjena Rogersove "ne-direktivne" metode u pastoralno odgojnom djelovanju
Pregled i statistika svih istočnih crkava
Prihvat II. vatikanskog koncila u Hrvatskoj
Prihvat II. vatikanskog koncila u Hrvatskoj
Pastirski rad i lik nadbiskupa Franića
Pavlov govor o uskrsnuću u 1 Kor 15
Politički i duhovni pluralizam u Hrvatskoj
Pluralizam u Svetom pismu
Predrasude - stereotipi - slike o neprijatelju
Put k Bogu
Pastoralno iskustvo s bolesnicima i umirućima
Promišljanje smrti u suvremenoj filozofiji
Psihološki aspekti umiranja i smrti
Postoji li kršćanski zapad i što on nudi tranzicijskim zemljama?
Putopis konkvistadora, engleske špijunaže i njihov odnos prema političkom animizmu
Političke religije i novo mirotvorstvo
Pristupi Isusu Kristu
Prirodoslovni i religiozni pogled na svijet
Pred vratima trećeg tisućljeća
Povijesno čišćenje pamćenja
Pavlovo korigiranje korintskog shvaćanja karizmi (1 Kor 12-14)
Personalizam i osoba kod E. Mouniera
Pravoslavlje i islam
Preimplantacijska dijagnostika
Pjesnik Jakov Kopilović
Pojmovi klerikalizam i protuklerikalizam
Pokušaj spajanja suvremene fizike i teologije
Postmoderna i teologija
Postupak za kanonizaciju sluge Božjega Ivana Merza
Poganokršćani: okosnica Poslanice Efežanima
Praktična teologija u kontekstu modernog aggiornamenta
Pojam mira u socijalnim dokumentima Crkve
Palij - pravni i liturgijski propisi u Zakoniku kanonskoga prava i liturgijskim knjigama
Primjena i razvoj tehnike iz perspektive kršćanske etike
Prva dionica hrvatskog puta u Europsku uniju
Primjena i razvoj tehnike iz perspektive kršćanske etike
Poteškoće i mogućnosti govora o etičkom kod ranog Wittgensteina
Paul Claudel
Predložak Šarićeva prijevoda Svetoga pisma
Prikaz enciklike "Deus caritas est" pape Benedikta XVI.
Problem zla i zloće
Papa Benedikt XVI. zastupa potrebu primjene principa supsidijarnosti
Problem filozofske metode
Pastoralno programiranje crkvenoga rada
Prof. dr. don Ante Kusić
Prikaz enciklike "Spe salvi" pape Benedikta XVI.
Problem i poruka otvorenog završetka Markova Evanđelja
Personalistička etika Karola Wojtyle
Prinos mons. Frane Franića u pripremi dogmatskih konstitucija Drugoga vatikanskog sabora
Pavao - uzor kršćanskog ponašanja
Pojava i značenje novog ateizma : je li posrijedi stvarna provokacija vjeri i teologiji?
Posvećeni život i časne sestre iz perspektive mladih : primjer maturanata u Zadru
Pedeset godina Papinskoga vijeća za jedinstvo kršćana
Pomaci u ostvarivanju pripreme za sakramente euharistije i potvrde : novi pristup ulozi roditelja u Projektu Krčke biskupije
Pozicioniranost mladih u Crkvi i društvu u Hrvatskoj kao pastoralni izazov
Pastoralna skrb za psihički oboljele osobe : temeljne odrednice
Prvi savez : Post 9,8-17 u teologiji saveza
Prirodne znanosti i religija
Prisilna aktualnost: rak
Problem metoda i pristupa biblijskim tekstovima u (srednjo)školskom vjeronauku
Pastoral turizma i hodočašća : potreba novih pomaka
Poticaji socijalnog nauka Crkve u razvoju demokracije : s posebnim osvrtom na vjernika laika i hrvatsko društvo
Petrova služba u katoličko-pravoslavnoj relaciji : Može li Ravennski dokument biti temelj teološkog zbližavanja?
Prijepori oko zemljišta za gradnju katoličke katedrale i pravoslavnog hrama sv. Save u Splitu 1920-ih i 1930-ih godina
Prof. dr. fra Špiro Marasović (1944.-2013.) : In memoriam
Papa Franjo na putu k jednoj istinski sinodalnoj Crkvi
Pomazanje u bogoslužju : obredi blagoslova ulja i pomazanja sv. uljem u rimskoj liturgiji
Primat milosrđa : [uvodnik]
Pareyson, Vattimo i problem retoričke istine između "nešto više" i "malo više"
Propovijedi blaženog Alojzija Stepinca
Pastoralna teologija i pastoral u misli Sergia Lanze
Prof. dr. sc. Branimir Lukšić (1935. - 2014.) : [in memoriam]
Pitanje euharistije u ekumenskoj misli Lothara Liesa
Postupci provjere u sjemenišnoj formaciji prema crkveno-pravnim dokumentima
Punina postojanja osobe : civilizacija ljubavi u kontekstu postmoderne
Pravni položaj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj : od totalitarizma do demokracije
Poimanje kerigmatske i mistagoške kateheze : osobne i pedagoške značajke te tipologija evangelizatora u Evangelii gaudium
Partizanske likvidacije u Cetinskom dekanatu za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poraću (1941.-1947.)
Poslanje vjernika laika u pastoralu nekad i danas
Psihologija srama : glavni psihologijski i kulturološki vidovi
Prekršeni ugovor : etičko istraživanje stida
Razmišljanja o pastoralnom djelovanju Crkve u Hrvata u novim društvenim prilikama
Rad Antuna Barača na hrvatskoj retrospektivnoj bibliografiji
Rasprava o koncelebraciji
Redovništvo budućnosti
Rezultati socioreligijskog istraživanja u franjevačkim provincijama Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Rezultati socioreligijskog istraživanja u franjevačkim provincijama Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Religiozni svijet Miroslava Krleže
Redovničko siromaštvo i njegovo svjedočenje u suvremenom načinu privređivanja i rada
Rođenje Europe iz duha katolicizma i hereza, crkvenosti i viteštva
Religioznost i društvena svijest
Rim i Moskva - još jednom
Religioznost i ličnost
Reprodukcijska medicina - izazov kršćanskoj slici čovjeka
Ruska pravoslavna crkva i globalizacija
Recepcija Drugoga vatikanskog sabora
Religioznost i stavovi o rastavi braka
Religiozna uporišta u liberalnoj ideji Vlade Gotovca
Religioznost i duhovnost u socijalnom radu
Rimska kurija i rasprave o papinu primatu
Rahnerovo poimanje utjelovljenoga Logosa u kontekstu teologije Tome Akvinskog
Razvoj bioetike u Hrvatskoj
Religiozni sjaj sporedne stvari
Religioznost i medicinska etika
Rekapitulacija i civilizacija ljubavi : prilog utemeljenju Šagi-Bunićeve tvrdnje da je Mt 25,40 sastavnica Irenejeva nauka o rekapitulaciji svega u Isusu Kristu
Svećenička oporuka
Svećenici i vremenita dobra prema Bibliji
Soteriološka misao Juergena Moltmanna
Svećenici i vremenita dobra
Svijet i liturgija
Svijet i svjetovnost u životu i spisima svete Klare
Stjepan Selišćević/Želišćević od Gacke
Sekte
Sloboda u istini ili sloboda kao istina?
Svjetovnost rata i ratovanja u modernom društvu
Sloboda i etika
Sekularizacija kao izazov novoj evangelizaciji i katehezi
Stogodišnjica rođenja Mauricea Zundela, pjesnika, mistika i teologa
Socijalna problematika
Smislenost smrti
Skrb za ljude u posljednjem razdoblju života
Sakramenat bolesničkog pomazanja
Sveti rubac (Santo Sudario) iz Ovieda i lice čovjeka s Turinskog platna
Sadašnjost
Slovenci i kršćanstvo
Sto godina američkog uvoza religije u Europu
Stalni đakonat
Sinoda biskupa o Europi
Studenti Papinskog hrvatskog zavoda svetog Jeronima u Rimu
Stanje ekumenskog dijaloga između pravoslavnih crkava i Rimokatoličke crkve
Sakrament potvrde između vjeronaučnog znanja i vjerskog iskustva
Stvarnosti i obveze s kojima se zajednički suočavamo
Socijalizam, totalitarizam i demokracija
Svijest o grešnosti kod današnjih mladih
Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise
Sveta pričest i štovanje euharistijskog otajstva izvan mise
Spolnost, brak, emancipacija žene i homoseksualnost u povijesti, književnosti i filozofiji
Spomen na dr. don Jerka Barišića
Sadašnje stanje Crkve u Litvi
Svećenik i kultura
Suvremena obitelj i vrednote u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Sloboda i odgovornost, temelj kršćanskoga ponašanja
Sadržajni aspekti didaktike školskog vjeronauka
Sloboda i odgovornost, temelj kršćanskoga ponašanja
Sveta tri kralja u hrvatskoj tradiciji
Sve/mirenje paralelnih svjetova Nikole Šopa
Sakrament pokore u pravoslavlju
Sakrament pokore u pravoslavnoj liturgiji
Sakrament ženidbe u pravoslavlju
Sveti Augustin o Bogu ili kompjutoru?
Simbolika životinja u tekstovima sv. Ambrozija
Sakramentalnost kršćanske ženidbe
Svećenik - svjedok nade
Sugestivnost i snaga Matasovih polemičkih rasprava na početku hrvatskoga narodnog preporoda u Dalmaciji
Spasovo u hrvatskoj tradicijskoj baštini
Savez u Otkrivenju
Svijeća u kulturnoj baštini Hrvata
Sjećanje na Jadransku vilu
Sveti Franjo u romanima Isidora Kršnjavoga
Spolnost unutar promišljanja o identitetu kršćanske obitelji : moralnoteološke i pastoralno-katehetske odrednice na temelju projekta "Kršćanski identitet i kvaliteta bračnog i obiteljskog života"
Svijetli trag starca Milovana
Starozavjetna biblijska bibliografija na hrvatskom jeziku (2006.-2010.)
Sveta tajna jeleosvećenja : sakrament bolesničkog pomazanja u Pravoslavnoj crkvi
Sablazan i oproštenje - kriza učeničke vjere (Lk 17, 1-6)
Smještanje nove evangelizacije u redoviti pastoral : slovenska iskustva
Sveopća molitva bogoslužja Velikog petka
Suodnos episkopata i prezbiterata u misli M. A. de Dominisa
Sinodalnost i preduvjet uspjeha nove evangelizacije
Socijalno-etički okvir problema nezaposlenosti
Svjetlo duše : figura promjene u dramama Josipa Kosora
Slobodno vrijeme i vrijednosti maturanata u Zadru
Svijet u Crkvi i Crkva u svijetu
Smjernice za propovjedničku službu : o najčešćim očekivanjima i zamjerkama slušatelja
Starozavjetne teme u "Katehetskim propovijedima" blaženoga Alojzija Stepinca
Spor oko demitologizacije : Jaspersova kritika Bultmannove teološke metode
Starokršćanska sirmijska zajednica u svjetlu epigrafskih izvora
Sloboda utemeljenja crkvenih župa dubrovačke nadbiskupije te Stonske i Trebinjsko-mrkanske biskupije u XVIII. stoljeću
Sveta tajna jeleosvećenja - sakrament bolesničkog pomazanja : dodirna točka za jedinstvo kršćana
Svetište Gospe Stomorije u Kaštel Novom : kontinuitet trajanja i promjene
Silvestrovo u hrvatskoj tradicijskoj kulturi
Stid u Post 2, 25 – 3, 21
Stid i sram : teološka hermeneutika ljudskoga stanja
Sram u islamu
Što je nada?
Što određuje duhovni lik zaređenog službenika? (I.)
Što određuje lik zaređenog službenika?
Što Crkva kaže o miru i što čini za mir?
Što novi crkveni pokreti očekuju od duhovnog vođe
Štovanje euharistije izvan mise od prvih stoljeće do uključivo Drugoga vatikanskog sabora
Što je bitna služba ministerijalnog svećeništva?
Što je bitna služba ministerijalnog svećeništva?
Što pripada zajedno, mora srasti
Škarićevo Sveto pismo
Što je klerikalizam?
Šimićeva Marija u surječju opusa
Teologija pomirenja u sakramentalnom odrješenju
Teleologija prirode kao njezina hermeneutika
Turinsko platno
Teodiceja Sv. Tome Akvinskog na suvremenom, našem domaćem, Areopagu
Tijekovi i putovi etike
Turinsko platno
Teologija i prirodoslovna znanost
Temeljni sporazum između Svete Stolice i Države Izrael
Tumačenja Biblije u Crkvi
Tajna vremena
Tridentinum, Veritatis splendor i obnova morala
Trajno značenje Drugoga vatikanskog sabora za Crkvu
Trideset godina konstitucije "Gaudium et spe"
Tražeći uporište
Teolog u službi sveučilišta, crkve i društva
Temelji metafizike Tome Akvinskog
Temeljni smisao i razvoj sakramentologije
Teologija i crkveno učiteljstvo
Teologija i kršćanski život
Tradicija - živo vrelo naše sadašnjosti i budućnosti
Tekstovi o miru u liturgijskoj praksi
Tumačenje znakova vremena - zaboravljena zadaća Crkve?
Teorija morfogenetskih polja : jedno od mogućih objašnjenja principa evolucijske promjene
Traganje za početkom svemira
Thomas Mann: judeo-kršćanski roman o starozavjetnom Josipu
Tri župe Splitsko-makarske biskupije: Vidonje, Ruda i Drvenik u vihoru rata i poraća (1941.-1950.)
Teologija na tržištu
Turci u vrtlogu preporodnih gibanja u Dalmaciji : predodžbe o Turcima u Narodnom koledaru
Tematika školstva i vjeronauka u okružnicama i poslanicama biskupa Strossmayera
Teološke odrednice mariologije Josepha Ratzingera/Benedikta XVI.
Uloga etike u medicini
Uspomene na don Ivana Ostojića
Ususret neminovnim izazovima demokratskog društva
Ustrojstvo i moral novog katekizma
Uključivanje Hrvata u međureligijske mirovne pokrete
Uloga sustava vrijednosti u razvoju gospodarstva i društva
U godini Duha Svetoga
Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima
Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima
U povodu smrti Juliena Greena, velikog pisca kršćanskog nadahnuća
Ugovori između Svete Stolice i Republike Hrvatske
Upotreba SZ-a u NZ-u, posebice Pavlova
Uspomene na moje susrete s papom Ivanom Pavlom II.
Umjesto da vode oni zavode moj narod (Usp. Iz 9,15)
Ukazanja Gospe u Guadalupeu
U potrazi za Kristom
Univočnost količine kao temelj u specifičnosti fizike
Učiteljska odgovornost u svjetlu Augustinova djela De magistro
Utjelovljenje i teologija religija
Uvod u kristologiju Johna Hicka
Upis klerika ili inkardinacija
Utjecaj obiteljskog ozračja na duhovno zvanje
Uzorni prikazi povijesti župa
Umjetnost riječi u naviještanju riječi : značenje, kriteriji izbora i mogućnost rada s književnoumjetničkim tekstovima u župnoj katehezi i školskom vjeronauku djece i mladih
Učenje Jovana Zizjulasa o načelu Boga Oca
Uloga vjerskog obrazovanja u državnim školama u Poljskoj
U svijetu, ali ne od svijeta : [uvodnik]
Uloga shvaćanja i moralnih predispozicija u Newmanovoj teoriji pristanka
Vjera Crkve i satanizam
Vjeronauk u odgojno-obrazovnom procesu
Važnost i opravdanost konfesionalnog vjeronauka u školskom sustavu
Vlast i demokracija
Vjera i nevjera u društvu, teologiji i prirodnim znanostima
Vjerska sloboda preduvjet međuvjerskog dijaloga
Vjerska i kulturna poruka Izaijine knjige
Veliko teološko iskustvo učinkovitosti molitve
Vjera Crkve i pluralizam
Vjera, nacija i država
Vjernici, crkva i društvo u novim prilikama
Vjera i nevjera u životu i djelu Charlesa Darwina
Vjerska pozadina putopisa u doba otkrića
Vereš i Marx
Vilovićev obračun s vjerom, Crkvom i narodom
Vjeronauk u školi između roditeljskih očekivanja, društvenih ciljeva, potreba mladih i crkvenog služenja čovjeku
Viteški roman Petra Zoranića i Wolframa von Eschenbacha.
Vjeroučitelji i izazovi hrvatskog suvremenog društva i hrvatske suvremene škole
Veličina malenosti
Vremeniti i vječni hram u kumranskome Hramskom svitku
Večernji list i Jutarnji list : analiza medijskog praćenja inicijative "U ime obitelji" : zašto je David pobijedio Golijata?
Vjerski odgoj u sekularnoj državi
Vjersko zlostavljanje u kršćanskom surječju s obzirom na osjećaj stida
Zauzimanje Katoličke crkve u Hrvata za stradanja konkretnog čovjeka u ratu
Zakon, savjest i milost u naučavanju sv. Pavla
Zakon, savjest i milost u naučavanju sv. Pavla
Značajke moralno-teoloških radova Petra Šolića
Zbornik o nadbiskupu Josipu Stadleru
Zbornik "Syntesis theologica"
Značenje evangelizacije i nove evangelizacije u govoru crkvenog učiteljstva
Zakoniti zastupnik župe i redoviti upravitelj župnih dobara
Znanost i vjera
Zastara (praescriptio) u kanonskom i građanskom pravu
Zaručnički tečajevi u gradu Splitu
Znanstveno-nastavna verifikacija aktualnih promjena u teološkoj grani religijske pedagogije i katehetike
Značenje i funkcija stida iz perspektive moralne teologije
Župe i vjerski život Hrvata u okolici Pečuha
Župski vjeronauk
Župni pastoral pred izazovima našega vremena
Živjeti svećeništvo danas : teološko pastoralni prikaz aktualne situacije
Župa od Milanskog edikta do Tridenta
Žanrovska problematika Ujevićeva "Ispita savjesti"
'Homelie' Šime Starčevića
Jezik: hrv
Impresum: Split : Biskupski ordinarijat, 1966- .
Split : Katolički bogoslovni fakultet,
Isto izdanje u drugom mediju: Crkva u svijetu (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.277
Primjerak #1
God.45:br.2(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.2(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.4(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.3(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.2(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.1(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.3-4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.1-2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1-4(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.277
Primjerak #1
God.54:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.3-4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.53:br.1-2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.52(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.3-4(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.2(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.56:br.1(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.4(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.3(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.55:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.54:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.2(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47:br.4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.2(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.1(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.1-4(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48:br.1-4(2013)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: C (HRV)
Primjerak #1
God.53:br.4(2018:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.3(2018:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.2(2018:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.53:br.1(2018:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.4(2017:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.3(2017:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.2(2017:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.52:br.1(2017:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.1(2019:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.3(2020:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.1(2021:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.4(2020:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.2(2019:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.2(2020:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.55:br.1(2020:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.54:br.4(2019:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.4(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3(2016:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.2(2016:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1(2015:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1(2016:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.4(2015:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.3(2015:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.4(2014:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.2(2014:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1(2014:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.56:br.2(2021:Lipanj)
Korištenje u čitaonici