Život umjetnosti

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000005498
Ostali autori: Križić Roban, Sandra (Editor), Radović Mahečić, Darja, Maković, Zvonko, Maroević, Tonko, Čorak, Željka, Domljan, Žarko, Gagro, Božidar, povjesničar umjetnosti
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Wolfe in fabula
26. Zagrebački salon - arhitekture i urbanizma
Antun Ulrich
Arhitektura kao kultura
Arhitektura široke geste
Arhitektura i artefakti u Ilićevim crtežima
Art deco i mod(ern)a
Arhitektura Aladara Baranyaia u Zagrebu
Arhitekt Vjekoslav Bastl
Arhitektura modernog građanskog Zagreba
Arhitekt Otto Goldscheider
Arhitektura ranih kinematografa u Hrvatskoj
Anđelko Badurina: Iluminirani rukopisi u Hrvatskoj, [Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1995.
47. biennale likovnih umjetnosti & dokumenata X
Arhitektura događaja
Arhitektura & elektronika
Apolonija u kontekstu prostora
Avangarda kao software
"Umrijet će u pustoši svog mrtvog srca"
Wear sandbags
Aiuto iz Ferrare
Alex Flemming
Andrea Zittel - pravila me čine kreativnijom
Who's afraid of a new paradigm?
Arte moderno del Caribe
When attitude becomes form
A good muse needs no head
Avangarda zagrebačkog animiranog filma pedesetih
"Zemlja"
Ako sam pravedan i dobar, pokaži mi svoju sreću, nasmiješi se!
Arhitektonski nestašluci u enformelističkom društvu
Antun Maračić
Ana Peraica
Arhitektura i moda = Architecture and fashion
Åbäke / Ben Cain.
"Surađuj ili/i snosi posljedice" : umjetničke prakse i zajedničko djelovanje = "Collaborate or/and bear the consequences" : artistic practices and working together
Arhitektura kao luksuzna roba = Architecture as a luxury commodity
Aktivacije : mapiranje naseljavanja napuštenih prostora u javne svrhe = Activations : mapping the usage of abandoned spaces for public purposes
A onda započinje rad : zapažanja o konceptualnom i dokumentarnom u suvremenoj fotografiji = Then the work takes place : remarks on the conceptual and the documentary in contemporary photography
Arhitektonske prakse poslijeratne Bosne i Hercegovine i odnos prema naslijeđu iz razdoblja socijalizma = Architectural practices in post-war Bosnia and Herzegovina : the treatment of socialist legacy
Arhivi: uznemirujuće prakse izdavanja = Archives: the disturbing practices of singling out
Arhivske strategije u umjetnosti postsocijalističkog vremena : kolekcija skluptura Trash Mrdjana Bajića : (1987.-2007.) = Archival strategies in postsocialist art : the sculpture collection Trash by Mrdjan Bajić : (1987-2007)
Arhiv kao spomenik: razotkrivanje skrivenih povijesti : razgovor s Brookom Andrewom
Arhivi sjena
Boris Podrecca
Boris Malešević
Bidermajer u Hrvatskoj
Budućnost demokracije i četiri temeljna načela komunikacije putem računala
Blind date
Boris Cvjetanović
Belle epoque u srcu Slavonije
Bijeg od programatskog diktata
Big Bang
Between "Proljetni salon" and "Zemlja"
Biennale kvadrilaterale
Bez tla pod nogama : bilješke i meditacije o prijenosu kustoskog znanja
Blok - lokalna baza za osvježavanje kulture = Blok - local base for cultural refreshment
Branko Franceschi
Branka Stipančić
Centralni tlocrt u srednjoevropskom kontekstu
Citatnost u djelima Ante Jerkovića
Crkva Sv. Blaža u Zagrebu 1908.-1914.
Carevo novo ruho
Charles Esche
Current directions
Crtež u (modnom) oblikovanju = Drawing in (fashion) design
Cities log
Četiri zapisa
Čitanje političkog plakata
Činjenica da postoji institucionalna kritika važnija je od onoga što bi o njoj moglo biti napisano
Četveroručno otkrivene tajne
Druga linija kao izraz duha mjesta
Dossier Jencks
Dubravka Rakoci i Edita Schubert
Dubrovačka izložba "Mjesto i sudbina"
Drago Galić
Dizajn i kulturna okolina 21. stoljeća
Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske od SDPUJ do CIHA
Dobrodošla Atlantida... (ili Plodonosni zidovi)
Dalibor Martinis
Dr Banham i Mr Price
Devetsil
Dissociating functions of the sign: what to do with description in art criticism
Does montage have a future?
Duje Jurić - neumorni tumač prostora
Doba muzeja
Diferencijalni prostori umjetnosti
Dizajn, estetska komunikacija i masovna sredstva
Dizajn i okolina ili eskalacija političke ekonomije
Decentrirane strelice
Druga '68 s drugačijim oružjem
Davorka Perić
Dizajn - danas - Hrvatska = Design - today - Croatia
Dramaturgije prostora : (od uokvirene slike do pljuvačke i znoja) = Dramaturgies of space : from framed pictures to spit and sweat
Dizajn - nešto ''dobro'' ( a ne ''lijepo'') = Design as something ''good'' (rather than ''beautiful'')
Druga strana dizajna = Another side of design
Devedesete : borba za kontekst = The 1990s : struggling for the context
Devedesete ili o shvaćanju procesa : [intervju]
Digitalizacija, arhiv i performans : www.digitizing-ideas.hr
Digitalizirana revolucija i umjetnost politike = Digitalized revolution and the art of politics
Disenzualni režimi povijesti umjetnosti = Dissensual regimes of history of art
Dona et impera : politika jednog Mjesečeva kamena = Dona et impera: politics of a Moon rock
Doba urbanizacije
Dizajniranje hibridnog urbanog prostora budućnosti : od sustavno prema osobno upravljanom prostoru
Društveni angažman u umjetnosti između individualnog rada i kolektivnih praksi : feministički pristup = Social engagement in art between individual work and collective practices : feminist principle
Đuro Seder
Europan
E, pa sretno slikare
Ekonomske intervencije na umjetnički način
EXAT '51 - europski avangardni pokret
EXAT '51 u međunarodnom i domaćem okruženju
Europska mreža sačinjena od arhitekata i za arhitekte
Eventualno
Eventualno !?--- ka cilju
Eksperimentalne metode - oblikovanje novih praksi
Eksperimenti, istraživanja i pomicanje granica umjetnosti fotografije od 60-ih godina nadalje = Experiments, research, and shifting the borders of photography art since the 1960s
Emancipacija, memorija i revolucionarni subjekt umjetnosti = Emancipation, memory, and the revolutionary subject of art
Fragmenti urbanih identifikacija
Fotografija devedesetih
Figurativno u slikarstvu kraja stoljeća
Feministička likovna kritika i teorija likovnih umjetnosti
Fiksiranje sjećanja
Fotografije
Fotografije prvog "klika"
Fotografske galerije
Franjo Pommer / Ivan Kukuljević Sakcinski, 1856.
Fragmenti kustoskog diskursa = Fragments of curatorial discourse
Fotografije koje računaju na angažiranog gledatelja = Photographs that count on the engaged spectator
Fotografija u biopolitičkom kontekstu = Photography in the context of biopolitics
Fusnota o umjetnosti kraja devedesetih = A footnote on art in the late 1990s
Flanerizam kao performativna metoda i motiv u suvremenoj umjetnosti = Flâneurism as a performing method and motif in contemporary art
Fotoperformansi Damira Klaića Ključa
Facebook-strana Makedonije : antropološka studija lokalne svakodnevice
Giulio Carlo Argan
Gotička arhitektura i skolastika
Gendered images and brands
Grafiti - dragocjen urbani fenomen
Genetički i plastički prostor
Generacija XXI
Hrvatska umjetnost u osamdesetim godinama
Hrvatska
Hrvatske slike 19. stoljeća
Hans Haacke borac protiv podmićivanja povijesti
http://www.andreja.org
Hrvatska arhitektura pedesetih
Hrvatska arhitektura ovdje i sada
Identitet Francuske
Izvor ni na nebu ni na zemlji
Izložba u Zagrebu 1881. godine
In memoriam Radovan Halper
Introspekcija sabirača
Ivan Meštrović u Americi
Igor Zabel
Inerview: Cedric Price
Imago memoriae
Igor Fisković: Romaničko slikarstvo u Hrvatskoj, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 1987
Interpretacija dizajna
Ivan Kožarić zaslužuje svoju sreću
Ideal i zbilja
In and out of ideology: changing politics of interpretation
Iconographies of xenofobia
Insights and dividing lines
Izloženo djelo nije idealno vlasništvo autora
Ideološki kontekst riječkih salona
Ispunjeno odsutnim
Integriranje umjetnosti u život
Iskustvena sredstva arhitekture
Imago memoriae
Industrijska fotografija Toše Dabca šezdesetih godina dvadesetog stoljeća
Između Istoka i Zapada
Ignjat Fischer - arhitektura na visokoj frekvenciji
Inicijacija novog građenja
Ići dalje, ne vraćati se u prošlost
Izd(av)anje revolucije
Istraživačke bilješke: slučaj Studentskog kulturnog centra - Beograd 1970-ih godina
Ivana Bago i Antonija Majača
Iva Radmila Janković
Individualne utopije = Individual utopias
Iz kustoske perspektive : razgovor s Karlom Jasso
Imperativ oduzimanja nula = The imperative of substracting zeroes
Institut Tomislav Gotovac
Iz obiteljskog arhiva : generacijske povijesti u djelu Zineb Sedire= From the family archive : generational histories in the work of Zineb Sedira
Ispunjeno / ispražnjeno : čitanje grada u dva mjerila iz perspektive očišta
Infrastruktura kulturna, djelovanje političko – bečki primjer : intervju s Canom Gülcüom = Cultural infrastructure, political action – Viennese example : interview with Can Gülcü
Julije Knifer
Jednostavno = originalno
Ja je netko drugi
Jedna ženska priča
Jelena Perić
Junaci šutnje
Janka Vukmir
Jugonostalgija : Jugoslavija kao metaprostor u suvremenim umjetničkim praksama = Yugonostalgia : Yugoslavia as a meta-space in contemporary art practices
Javna umjetnost u postsocijalističkoj Rumunjskoj : slučajevi Bukurešta i Temišvara
Kuća boga Dioniza u Mikulićima
Kiparstvo u Hrvatskoj
Kako slikati identitet
Kačićev trg u Makarskoj arhitektice Olge Pavlinović
Kartografi
Kratka povijest s dugom tradicijom
Korak Lefevrea Jean Claudea
Kunstcoop
Kako stići u obećanu zemlju?
Krleža versus Meštrović
Kustos i ljevičarska politizacija suvremene likovne umjetnosti
Kontejner
Klaudio Štefančić
Kultura tipografije u Hrvatskoj = Typography cluture in Croatia
Kako drugačije formulirati transformacijsku moć arhitekture = Re-formulating the transformative power of architecture
Kako gledamo fotografije
Kentridgeov podtekst = Kentridge's subtext
Kritika ideološke konstrukcije identiteta socijalističke Jugoslavije u muzičkim videoradovima Venceremos (133) i Discipline grupe Borghesia = A critique of ideological identity construction in socialist Yugoslavia : music video clips Vencermos (133) and Discipline by Borghesia
Longing for an integrated community
Likovni prikazi Venecije i njenoga krilatog lava u 18. stoljeću ili popravak prošlosti
Likovna kritika u Hrvatskoj od 1868. do 1951.
L'influence de la critique moderniste sur la construction de l'histoire de l'art au Bresil
Lady Rosa of Luxembourg, or, is the age of female allegory really bygone?
Les annees 90 en France
Les cadres institutionnelles des arte plastiques en Afrique
Leonida Kovač
Lažna svjedokinja = The false witness
Max Bill
Muzej protiv muzeja
Muzička akademija
Meštrovićev crtež "Oplakivanja Krista" iz Bečke akademije
Mobilne multikompozicijske grafike Miroslava Šuteja
Mig oka
Može i bez Pilata!
Melankolija weekend arta u pretpolitičnom vremenu
Manifesta 3 u Ljubljani
Marjetica Potrč
Machine project
Mike Parr
Modernism and the play of shadows
Markus Schinwald - u potrazi za novim granicama
Mangelos na putu po Europi
Matta-Clarkove intervencije
Moj dom: stvaranje mjesta u novozagrebačkom prostoru
Moćniji od marketinške industrije
Muzejski objekti u hrvatskoj arhitekturi od 1945. do 1990.
Medijacija - faktor posredovanja
Mara Bratoš i Marko Ercegović, dvoje mladih dubrovačkih fotografa
Međunarodni trijenale fotografije Čovjek i more u Zadru
Moda mode
Manirizam i neomanirizam
Monumentalism as a current in Croatian modernism and Mirko Rački
Mjesta zatamnjenja
Mjesto: Duesseldorf, umjetnici: iz Hrvatske
Momjan, Visura aperta 2000.-2007.
Marina Viculin
Muzej nevinosti
Muzej na ruinama intimnog = A museum built on the ruins of intimacy
Marginalizacija vizualne kulture i umjetnosti u obrazovnom procesu = Marginalizing visual culture and art in the process of education
Maria Josè Arjona : Vires. Exercises on Power
Mimo prezent-perfekta ili pitanjem prekarnog rada o sadašnjosti kapitalističke restauracije = Around the present perfect or: discussing the present state of capitalist restoration trough the issue of precarious labour
Marcel Odenbach : what's TV got to do with it?
Modernizacijski nizovi : Novi Sad i Vojvodina
Neven Šegvić
Neoegzistencijalizam
Nove himere
Najljepši poklon Zagrebu za njegovu 900. obljetnicu
Nazovi x radi umjetnosti
Nives K. K. - Pariz, dvadeset godina kasnije
Non stop - techno pop
Nemezis protiv Mimezisa
Neprilagođeni
New grand narratives in East-Central European art history?
Notes on Ljubo Babić
Neki prilozi za bolje razumijevanje i uživanje u filmu Plastični Isus Lazara Stojanovića
Neusporedivosti : nastajanje sumnjivog stanja = The uncomparables : forming a suspicious state
Nova fotografija = New photography
Novija povijest povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i suvremena kriza institucija = The recent history of art history in Croatia and contemporary institutional crisis
Nezavisna kustoska praksa od slobodnog stvaralaštva do kulturnog menadžmenta
Napuštena utopija : o modernističkim arhitektonskim ekperimentima na području Istočne Europe = Deserted utopia : on modernist architectural experiments in the territory of Eastern Europe
Novi vernakulari : "Skvoterska kuća" skupine Land Action
Od pismenosti do lijepe književnosti
Osvrt na hrvatski filmski plakat recentne produkcije
Obrtnički radovi na Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu
Oblikovanje moderniteta
Ogulin
Odnos fizičkog i virtualnog svijeta u videoinstalacijama Dalibora Martinisa
Osvijetljeni grad
Od hardwarea do softwarea
Oslobađa li brzina uistinu?
Osijek u ratu
Oživljeni laboratorij
Oleg Kulik
Obrnuto ispričana priča: uzorci urbane scene Zagreba
Odgovornost za sliku svijeta
O nestanku stvari iz fotografije 1991.
Okolina, industrijski dizajn i treći svijet
O junacima, znanima i neznanima
Osamnaest godina promocije mladih hrvatskih umjetnika u gradovima mediteranskog bazena
Održiva, kritička, zagrobna i doživljajna kategorija dizajna = Design as a sustainable, critical, otherworldly, and experiential category
O Andrei Branziu i "slaboj i difuznoj modernosti" = About Andrea Branzi and "weak and diffused modernity"
O odnosu land arta i fotografije : primjer Borisa Demura i grupe Gorgona = On the relationship between land art and photography : the cases of Boris Demur and Gorgona
O transformansu ili o umjetnosti bez kompromisa
O vizualnoj kulturi i ikonologiji : [intervju]
Oktobar: ispitivanje (motiva) postavljanja heterologije = October: an examination of heterological posits
Obrisi višeslojne mistike : povijest i vrijeme slike : Paul Klee, Angelus Novus = Contours of multi-layered mysticism : the history and time of a painting : Paul Klee, Angelus Novus
Obiteljski arhiv i memorija izmaknutog konteksta : osvrt na fotografski umjetnički koncept Genogram Davora Konjikušića
Od oblika k zaboravu : akumulirana praznina Unutrašnjeg Muzeja Dragana Papića
Od teritorija do specifičnog mjesta = From territory to specific site
Ograničeno kretanje kulturne proizvodnje : mogućnosti društvenog angažmana u umjetnosti iz perspektive razvoja kulturnih industrija u Sloveniji = Constrained motion of cultural production : possibilities for social engagement in art from the perspective of developing cultural industries in Slove
Persona
Plakati Zagrebačkog zbora
Pedesete
Problem kontinuiteta - Davor Gruenwald
Prilozi periodizaciji opusa Julija Knifera
Plakatom protiv rata
Prilog istraživanju minhenskog crtačkog opusa Miroslava Kraljevića
Putanje niti
Prikaz mađarskog časopisa Pavilon
Poslijeratni crteži i plakati riječkog slikara Romola Venuccija
Prilog istraživanju likovne kritike u Hrvatskoj
Poezija začarane tvari
Poluambijenti Duje Jurića
Presedan zagrebačkog urbanizma
Preoblikovanje moderne arhitekture u Zagrebu
Projekt modernizma
Patent: između virtualnosti izuma & stvarnosti inovacije
Proizvod kao iluzija
Poticanje pitanja
Pismo iz Londona
Precizan analitičar i borac za nove vrijednosti
Posablašćivanje Europe
Pitanja manirizma
Pokop Tkalčićeve
Pittura Metafisica i postmoderna
Povratak u budućnost
Pop war art
Prepoznavanje Hrvatske
Pristup vizualnom identitetu grada
Performans kao hrabrost i etička fikcija
Prostor, okružje, društvo
Postmodernism in the pictorial arts
Passivity & power-keys to change
Problem recepcije geometrijske apstrakcije u hrvatskoj umjetnosti 50-ih godina
Preobrazba motiva na granici "obostranog" u hrvatskom slikarstvu pedesetih godina
Pedesete i devedesete
Produkcija i prezentacija pokretne slike u kontekstu likovnih umjetnosti
Pitka protežnost
Potjera
Pretpovijest reportažne fotografije u Hrvatskoj
Projekt i sudbina
Postavangarda
Peripheral structure from Karas to Exat
Painting of "Proljetni salon"
Paradigme mrtvih kutova i sivih zona
Projekt arhitekture
Ponovno prisvajanje roda kao sastavnog dijela suvremene povijesti (umjetnosti)
Politike prostora
Primijenjena socijalna umjetnost
Pljuni istini u oči (a zatim brzo zatvori oči pred istinom)
Politizacija kulturnog polja : mogućnosti kritičke prakse = Politicization of the cultural field : possibilities of a critical practice
Primjenjena umjetnost u potrazi za identitetom = Applied arts in search of identity
Postojanje drugih svjetova u prostoru bijele kocke = The existence of other worlds inside the white cube
Praksom protiv rada = With practice against work
Postskriptum za jednu davnu izložbu (nove) fotografije = Postscript to an exhibition of (new) photography long ago
Pojam undergrounda u umjetnosti u Srbiji devedesetih = The notion of underground in Serbian art during the 1990s
Patologija izgubljenog desetljeća : o javnom prostoru, prostoru javnosti i izgradnji Zagreba 1990-ih
Performativna glazba - od bruitizma do lesionizma : kolažno o žanru glazbenoga performansa na domaćim primjerima = Performative music from bruitism to lesionism : a pastiche on the genre of musical performance using local examples
Prostor povišene pozornosti = The space of heightened attentiveness
Performativnost politike u umjetničkom kontekstu = The performativity of politics in an artistic context
Performans : komunikacija vlastite istine
Povijest moderne umjetnosti : izučavanje umjetnosti kao polje istraživanja : slučaj Bugarske = History of modern art : art studies as a research field today : the case of Bulgaria
Postsocijalizam? : kratka povijest iščeznuća = Post-socialism? : a short history of disappearance
Prostorni obrat : komparativna analiza funkcije mjesta u eksperimentalnoj poeziji i vizualnim umjetnostima = The spatial turn : a comparative anaysis of the functions of place in experimental poetry and visual arts
Pejzaži nestajanja
Rašica
Razgovor s Vladimirom Robotićem
Radovi Slavomira Drinkovića u kontekstu high-touch dizajna
Radikalni romantizam Jannisa Kounellisa
Rijeka i Sušak
Rat i likovno stvaralaštvo
Rat art
Rosa Luksemburška
Red i rez
Relations positions
Rijeka - Zagreb - Ljubljana - Venecija - Durban
Regionalno derive
Radikalne periferije
Re - enchantement and reclamation
Reafirmacija grada
Renesansa umjetnosti = The renaissance of art
Razmišljanja o mogućnosti podučavanja participacijske umjetnosti u javnom prostoru = Is it possible to teach participatory public art? : Setting the scene
Razgovori s umjetnicima : Sandro Đukić = Interviews with the artists : Sandro Đukić
Razgovori s umjetnicima : Ivan Faktor = Interviews with the artists : Ivan Faktor
Razgovori s umjetnicima : Boris Greiner = Interviews with the artists : Boris Greiner
Razgovori s umjetnicima : Vlatka Horvat = Interviews with the artists : Vlatka Horvat
Razgovori s umjetnicima : David Maljković = Interviews with the artists : David Maljković
Razgovori s umjetnicima : Antun Maračić = Interviews with the artists
Razgovori s umjetnicima : Trbuljak Goran = Interviews with the artists : Trbuljak Goran
Ritualno, obredno i ezoterično u Hrvatskoj performativnoj umjetničkoj praksi = The ritual, the ceremonial and the esoteric in Croatian performning arts practice
Realnosti planiranja prostora : umjetnička praksa na razini tla = Planning realities of public space : at ground level with artistic practice
Retorika izložbene postave : kustoska praksa kao povijest umjetnosti u postkomunističkoj Europi = Rhetoric of display : curatorial practice as art history in post-communist Europe
Rječnik gostoprimstva : na tragu zakona
Slučaj Balestrieri
Slučaj Ferimport
Sergije Glumac
Stošićeve skulpture
Sakralni prostori prema srednjoeuropskoj arhitekturi
Sjećanje na mog profesora
Spirale čitanja
Slikarstvo monokromije
Sabirem dakle jesam
Salonima obitelji Ullrich u spomen
Slavko Loewi
Siva zona Europe
Slavko Loewy - arhitektonski univerzalizam prilagođen lokalnim uvjetima
Svi naši imaginarni muzeji
Svi hrvatski umjetnici
Sloboda mrtve duše - sloboda Zla
Santiago Sierra
Svijest u/o nesvjesnom
Strogo kontrolirani spontanitet
Sislej Xhafa - Zagreb Boogie Woogie
Skulptura Jespera Neergaarda
Strah i bijeg od realnosti dekadentnih zapadnjaka
Socijalističko "prosvjetiteljstvo" i kontinuitet moderne
Stvoriti prostore
Slikarstvo danas
Surrealism and Croatian painting
Slika i relacije koje uspostavlja
Sukobi. Politika. Konsrukcija. Privatnost. Opsesija. : slučaj Muzeja moderne umjetnosti u Varšavi = Conflicts. Politics. Construction. Privacy. Obsession. : the case of the Museum of modern art in Warsaw
Sandra Križić Roban
Sabina Salamon
Script for a stuttering exhibition : (part III) = Scenarij za mucajuću izložbu : (III. dio)
Stanje promjene = The state of change
Sava svima! Od neformalnog do instrumentalnog = Sava svima! From the informal to the instrumental
SKC kao mjesto performativne (samo)proizvodnje : Oktobar 75 - institucija, samoorganizacija, govor u prvom licu, kolektivizacija = SKC (Student cultural centre) as a site of performative (self-)production : October 75 - institution, selforganization, first-person speech, collectivization
Smrt u hrvatskom performansu : nekoliko primjera
Spomenik, teritorij i medijacija ratnog sjećanja u socijalističkoj Jugoslaviji = Monument, territory, and the mediation of war memory in socialist Yugoslavia
Što je novo u arhitekturi?
Što nije u glavi, jest u mobitelu
Šejla Kamerić, ili ispunjavanje neispunjivog
Što je muzej umjetnosti?
Što, kako i za koga - WHW? = What, how and for whom - WHW?
Što podrazumijeva "posredovanje umjetnosti"? : pokušaj prevođenja = The term "mediation" in the context of art : an attempt at translation
Što znači "izmudrovati"? = What does aushecken-hatching-ideas mean?
Širenje granica fotografije prve polovice 1970-ih godina u Hrvatskoj = Expanding the borders of photography in Croatia in the early 1970s
Treba li "vratiti" razmetna sina?
Tri izložbe - jedan povod
Tekst ni za što
The rebuilding of the Olympic stadium of Helsinki 1991-94
Tradicija i suvremenost
Tehnologija, umjetnička produkcija & estetika komunikacije
Talijanska umjetnost u prvoj polovici stoljeća
Tadej Pogačar
The power of a curator, or the discreet charm of a murderer
Taking to the streets
To be a volunteer in arts - whom it may concern and what for?
The defeat of the curatoriat
Tracing change
Tracing change: društveno angažirana umjetnička praksa u kontekstu regeneracije u Velikoj Britaniji
Treba li nam novi dispozitiv?
Tumačenje "Stevea Canyona"
The anatomy of '921
Tihomir Milovac
Taktičke prakse u pristupima lokalnim kulturnim politikama u Zagrebu = Tactical practices in approaching local cultural policies in Zagreb
Tko sam ja koji gledam? : fotografija devedesetih u Hrvatskoj = Who am I who's watching? : Croatian photography in the 1990s
Teritorij slovenskog suvremenog slikarstva : prijelomi/diskontinuitet devedesetih : The teritory of Slovenian contemporary painting : breaks/discontinuities in the 1990s
Tko je Sophie Calle? : izvođenje sebstva na granici fikcije i fakcije = Who is Sophie Calle? : performing the self on the borderline between fiction and faction
Teorijski aspekti i upotreba videomedija na primjeru domaće performativne umjetnosti
Tradicija i kulturne institucije u BiH u raljama etnonacionalizma i neoliberalizma = Tradition and cultural institutions in Bosnia and Herzegovina in the jaws of ethno-nationalism and neoliberalism
Transparentno polje društvene napetosti : novi mediji u Hrvatskoj suvremenoj umjetnosti 90-ih
Tri geste: Jurjević, Burđelez, Tolj = Three gestures: Jurjević, Burđelez, Tolj
Uz izložbu "Europska remek-djela iz Rumunjske" (Venecija, 1991.)
Umjetnik, zemlja i svemir
Umjetnost danas
Urbanistički i dizajnerski aspekti uređivanja Preradovićeva trga
Umjetnost i tehnologija nekad i sad
Umjetnost & aktivizam
U znaku višeg zakona
Umjetnost nije lijepa
Umjetnik kao posttotalitarni subjekt
Umjetnost i realističke sablasti kulture
Umjetnost kao konstruktivna utopija
Uloga marke u borbi za vizuelnu neovisnost
Umjetnost na granici postojanja
Ulice su naši kistovi, trgovi naše palete
Umjetnost i ideologija
Uloga i značenje Galerije primitivne umjetnosti i njezina kustosa dr. Miće Bašičevića u traganju za novim oblicima likovnosti
Usporena komunikacija
Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije
Umjetničko i estetsko
U povodu suvremenog "eklekticizma"
Umjetnička propozicija i umjetnička šaka
Utopijske sklonosti = Utopian tendencies
Urbano kuriranje : izložbeni kompleks moderniteta progoni suvremenu urbanost = Urban curating : modernity's exhibitionary complex haunts contemporary urbanity
U staklu neprozirnog medija : Edita Schubert = In the glass of an untransparent medium : Edita Schubert
Umjesto uvodnika : Zašto je važno misliti o performansu ili kako kreirati javnost? = Instead of a preface : why should we reflect on performance, or how to create a public
Urbanoglifi - urbane figure memorije
Umjetnost i društveni pokreti - kak’ stvar s tim stoji? = Art and social movements - where are we at with that?
Umjetnost linije ili o populizmu = The art of the front or on populism
Umjetnost u središtu emancipacijske borbe : intervju s Jonasom Staalom = Art at the heart of emancipatory political struggle : interview with Jonas Staal
Umjetnost u službi revolucije : nekoliko historijskih primjera
Vizualni identitet hrvatskih tvrtki
Vlasta Delimar
Vedute Krapine
Vodovod u Zagrebu
Vatikanski obelisk
Vrtovi i perivoji grada Zagreba u prvoj polovici 19. stoljeća
Vjenceslav Richter
Veiled societies/hidden sexualities
Vizija i zbilja
Visoko umjetničko obrazovanje : umjetnost u kontekstu - između izopćenja i priznanja = Art school : art in context - between marginalisation and recognition
Vizualni esej
Zadovoljstvo u kontekstu
Za revalorizaciju jednog spomenika kulture racionalizma
Zbirke videoumjetnosti u Hrvatskoj
Zanimanje: kustos
Značenje i oličavanje
Zajedništvo interesa
Zaokret
Zvonko Maković
Zajednički rad = Working together
Za novu "Atensku povelju" = For a new "Athens charta"
Znam neke osnovne stvari : o procesima privatizacije u Hrvatskoj kroz umjetničke projekte i javne akcije
Zastupajuće i označiteljske prakse stvaratelja arhivske građe = Representative and signifying practices: the authors of archival materials
Žar i dim, stigma i nimbus
Život umjetnosti, časopis za pitanja likovne kulture, Zagreb, Matica hrvatska, 1966-
Živa Kraus
Život umjetnosti
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Matica hrvatska, 1966- .
Zagreb : Institut za povijest umjetnosti,
Isto izdanje u drugom mediju: Život umjetnosti (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 223.845
Primjerak #1
God.2010-2012
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.2017-2018
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.106(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
2019:br.104-105
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.96-97(2015)-Br.98.99(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
2014,br.94-95;
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
2013,br.92-93;
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: Ž (HRV)
Primjerak #1
Br.104(2019:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.99(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Br.98(2016:Srpanj)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 223.845
Primjerak #1
Br.105(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.104(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.2017-2018
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.2010-2012
Nije za posudbu
Primjerak #1
2016:br.98-99
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.96-97(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.92-93(2013)-Br.94-95(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Br.106(2020)
Nije za posudbu