NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 233.456
Primjerak #1
God.20:br.7(2010:July)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.7-9+prilog(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.1-3+prilozi(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.4-6+prilozi(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.27:br.10-12+prilog(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28:br.1-3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.10-12+prilozi(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.28(2018),br.4-6+prilog
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.10-12+prilozi(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.1-3+prilozi(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.4-6+prilozi(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.26:br.7-9+prilozi(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.30:br.1-3(2020)+prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.30:br.4-6(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.30:br.7-9(2020)+prilog uz br.7
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.10-12(2019)+prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.30:br.10-12(2020)+prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.1-4(2021)+Prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.5-8(2021)+Prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.31:br.9-12+prilozi(2021)
Nije za posudbu
Primjerak #1
28(2018),br.7-9
Nije za posudbu
Primjerak #1
28(2018),br.10-12+Prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
29(2019),br.1-3+Prilozi
Nije za posudbu
Primjerak #1
29(2019),br.4-6+Prilog
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.29:br.7-9(2019)+Prilog uz br.7
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.6-9+prilozi(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.3(2012:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.10(2011:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.11(2011:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.12(2011:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.1(2012:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.2(2012:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.4(2012:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.5(2012:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.6(2012:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.7(2012:July)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.8(2012:Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.9(2012:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.9(2011:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.8(2011:Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.10(2012:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.1(2011:Jan.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.8(2010:Aug.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.9(2010:Sep.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.10(2010:Oct.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.11(2010:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.20:br.12(2010:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.2(2011:Feb.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.3(2011:Mar.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.4(2011:Apr.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.5(2011:May)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.6(2011:June)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.21:br.7(2011:July)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.4-6(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.7-10(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.11-12(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.1-2(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.25:br.3-5(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.24:br.1-3(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.11(2012:Nov.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.5(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.22:br.12(2012:Dec.)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.1(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.3(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.4(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.12(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.6(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.7(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.8(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.9(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.10(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.23:br.11(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.32:br.1(2022)
Nije za posudbu

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: R (HRV)
Primjerak #1
God.27:br.1(2017:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.2(2017:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.3(2017:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.4(2017:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.5(2017:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.6(2017:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.8(2017:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.11(2016:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.9(2017:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.10(2017:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.11(2017:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.12(2017:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.1(2018:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.2(2018:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.3(2018:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.4(2018:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.12(2016:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.2(2016:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.7(2015:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.8(2015:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.9(2015:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.10(2015:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.11(2015:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.12(2015:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.1(2016:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.3(2016:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.4(2016:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.5(2016:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.6(2016:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.7(2016:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.8(2016:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.9(2016:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.10(2016:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.5(2018:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.12(2019:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.1(2020:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.2(2020:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.3(2020:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.4(2020:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.5(2020:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.6(2020:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.1(2021:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.5(2021:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.11(2019:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.6(2018:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.7(2018:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.8(2018:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.9(2018:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.10(2018:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.11(2018:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.12(2018:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.1(2019:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.10(2019:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.2(2019:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.3(2019:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.4(2019:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.5(2019:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.6(2019:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.7(2019:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.8(2019:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.9(2019:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.6(2015:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.4(2015:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.9(2014:Rujan)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.2(2014:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.3(2014:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.4(2014:Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.5(2014:Svibanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.6(2014:Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.7(2014:Srpanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.8(2014:Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.10(2014:Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.11(2014:Studeni)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.12(2014:Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.1(2015:Siječanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.2(2015:Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.3(2015:Ožujak)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1(2014:Siječanj)
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 233.456
Primjerak #1
God.27:br.1-3+prilozi(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.4-6+prilozi(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.10-12+prilozi(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.28:br.1-3+prilozi(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.10-12+prilozi(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.1-3+prilozi(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.10-12+prilozi(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.4-6+prilozi(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.26:br.7-9+prilozi(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
28(2018),br.4-6+prilog
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.6-9+prilozi(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.7-9(2020)+prilog uz br. 7
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.1-3(2020)+prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.4-6(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.30:br.10-12(2020)+prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.1-4(2021)+Prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.5-8(2021)+Prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.31:br.9-12+prilozi(2021)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.32:br.1(2022)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.10-12(2019)+prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
29(2019),br.1-3+Prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
28(2018),br.7-9
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
282018),br.10-12+Prilozi
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
29(2019),br.4-6+Prilog
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.29:br.7-9(2019)+Prilog uz br.7
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.27:br.7-9+prilog(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.10(2011:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.11(2011:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.12(2011:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.1(2012:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.2(2012:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.3(2012:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.4(2012:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.9(2011:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.5(2012:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.6(2012:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.7(2012:July)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.8(2012:Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.9(2012:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.8(2010:Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.9(2010:Sep.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.10(2010:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.11(2010:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.20:br.12(2010:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.1(2011:Jan.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.2(2011:Feb.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.8(2011:Aug.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.3(2011:Mar.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.4(2011:Apr.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.5(2011:May)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.6(2011:June)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.21:br.7(2011:July)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.10(2012:Oct.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.11(2012:Nov.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.4-6(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.7-10(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.1-3(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.24:br.11-12(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.1-2(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.25:br.3-5(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.22:br.12(2012:Dec.)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.3(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.4(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.5(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.6(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.7(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.8(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.9(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.10(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.11(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.23:br.12(2013)
Korištenje u čitaonici