Biblioteka Udžbenici i priručnici

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000002391
Vrsta građe: Nakladnička cjelina
Povezani zapisi:
Astma
Anatomija čovjeka
Anatomija čovjeka
Anatomija čovjeka
Anestezija i reanimacija
Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju
1000 riješenih test-pitanja iz fiziologije
Atlas opće patologije
ABC kirurške svakidašnjice
Anatomija čovjeka
Anatomski atlas : s latinskim
Antimikrobna terapija u veterinarskoj medicini
Alergijske i imunološke bolesti
Anestezija u laparoskopskoj kirurgiji
Alzheimerova bolest i druge demencije : rano otkrivanje i zaštita zdravlja
Akutno oštećenje bubrega
Anesteziologija u dentalnoj medicini
Atopijski dermatitis
Bolesti lumbosakralne kralježnice
Bolesti hipofize
Burketova oralna medicina
Biokemija
Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini
Bolesti ptica kućnih ljubimaca
Bolesti sluznica : multidisciplinarni pristup
Bakterijske i gljivične zoonoze
Bolesti glomerula : primarne i sekundarne
Bolesti svinja
Bolesti svinja
Bruceloza
Bolesti kože s promjenama na licu i usnoj šupljini
Bolesti koje su mijenjale svijet
Bol
Cushingov sindrom
Cerebrovaskularna neurokirurgija
Cijepljenje i cjepiva
Dječja psihoterapija
Deratizacija u praksi
Dopler krvnih žila
Dezinfekcija
Dijabetičko stopalo
Dermatovenerologija
Dermatovenerologija
Dermatološka onkologija
Dijabetes u žena
Dječja ortopedija
Dijetoterapija i klinička prehrana
Dermatovenerologija
Dentalna radiologija
Dizajniranje istraživanja u biomedicinskim znanostima
Dermatologija treće životne dobi
Dentalni materijali
Dermatovenerologija : udžbenik i atlas : za studente medicine i stomatologije
Dermatovenerologija : udžbenik i atlas : za studente medicine i stomatologije
Dječja urologija
Dentalna medicina starije dobi u praksi
Dentalna medicina starije dobi u praksi
Epidemiologija
Epidemiološke metode
Epidemiologija zaraznih bolesti
Ehokardiografija
Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti
Epidemiologija zaraznih bolesti
Emeryjeve Osnove medicinske genetike
Epidemiologija
Ehokardiografija
Elektrokardiografske metode u svakodnevnoj praksi
Fizijatrijsko-reumatološka propedeutika
Fiziologija čovjeka i mehanizmi bolesti
Fizikalna medicina
Fiziologija
Fiziologija
Fiziologija
Fizikalna medicina i opća rehabilitacija
Fizika za studente medicine
Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike
Fizijatrijsko-reumatološka propedeutika
Forenzička psihijatrija
Fizika za studente stomatologije
Farmakološki priručnik
Farmakološki priručnik
Fetalna i neonatalna kardiologija
Farmakologija za stomatologe
Fizika za medicinare
Fizikalna i rehabilitacijska medicina
Fetalna medicina i opstetricija
Farmakoterapijski priručnik
Fotografski atlas neuroanatomije : preparati, crteži i tekst
Flebotomija : primarni uzorci u medicinskom laboratoriju
Grupna analiza
Gastroenterologija i hepatologija
Grupna psihoterapija za medicinske sestre i tehničare
Grupna analiza
Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje
Gerontostomatologija
Genetičko informiranje u praksi
Hematologija i transfuziologija
Hrvatsko-engleski rječnik medicinskoga nazivlja i englesko-hrvatski rječnik medicinskoga nazivlja s izgovorom
Hematologija
Higijena na farmi i u okolišu
Harperova ilustrirana biokemija
Hitna stanja u pedijatriji
Halucinacije
Halucinacije
Hitna stanja u pedijatriji
Hitna medicina
Hemodijaliza
Internistička propedeutika i osnove fizikalne dijagnostike
Imobilizacija
Internistička onkologija
Izvanzglobni reumatizam i srodna stanja
Interna medicina
Imunologija
Imunologija
Intenzivna medicina
Infektologija : udžbenik za medicinske i zdravstvene škole
Infekcije u ginekologji i perinatologiji
Imunokemija
Ivan Krstitelj Lalangue : otac medicinske strucne literature na hrvatskom jeziku i hrvatskog primaljstva
Ivan Krstitelj Lalangue : otac medicinske stručne literature na hrvatskom jeziku i hrvatskog primaljstva
Kirurgija
Klinička kardiologija
Kirurgija za više medicinske škole
Kako živjeti s astmom?
Kirurgija probavnog sustava
Klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja
Klinička farmakologija
Klinička farmakologija : znanstvene osnove praktične primjene lijekova : s komentarom jugoslavenske materije medike
Kirurgija za stomatologe
Kronična zdjelična bol u žena
Kvantitativni modeli namirnica i obroka
Klinička anesteziologija
Klinička onkologija
Klinička kemija i molekularna dijagnostika
Kirurška propedeutika
Klinička reumatološka radiologija
Klinička neuroradiologija mozga
Klinička anesteziologija
Klinička nuklearna medicina
Kako reći neželjenu vijest : komunikacija zdravstvenih djelatniak i ostalih stručnjaka s roditeljima teško bolesne djece i djece s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju
Klinička neuroradiologija kralježnice i kralježničke moždine
Klinička neuroradiologija kralježnice i kralježničke moždine
Klinička onkologija
Klinička farmakologija
Klinička veterinarska bakteriologija
Klinička kemija i molekularna dijagnostika
Klinička fiksna protetika
Kirurgija
Kreativni um
Karcinom dojke : multidisciplinarno liječenje
Klinička onkologija
Kuk
Klinička infektologija
Lokalna anestezija u dentalnoj medicini
Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema
Medicinska bakteriologija
Medicinska farmakologija
Medicinska farmakologija
Medicinska farmakologija
Medicinska farmakologija
Medicinska biokemija
Medicinska psihologija
Medicina rada
Medicinska fiziologija
Molekularna biologija u medicini
Medicina rada i okoliša
Medicina za pomorce
Medicinska biokemija
Medicinska fiziologija
Medicinska sociologija
Medicinsko-biokemijske smjernice
Medicinskobiokemijska dijagnostika u kliničkoj praksi
Medicinska fiziologija
Melanom
Medicinskoinformatičke metode
Medicinska informatika
Medicinska kemija
MKF - Međunarodna klasifikacija funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja
Medicinska etika
Medicinska fiziologija
Medicinska kemija protutumorskih lijekova
Metabolizam lijekova i odabranih ksenobiotika
Medicinska mikrobiologija
Mentalno zdravlje žena
Mentalno zdravlje žena
Melanom : udžbenik i atlas
Medicinska biokemija i laboratorijska medicina u kliničkoj praksi
Medicina rada i sporta
Medicinska mikrobiologija : udžbenik za studente medicine
Nuspojave psihofarmaka
Neurotraumatologija
Neurologija za stomatologe
Neuroimunologija
Neurologija
Nuklearna medicina u dijagnostici i liječenju bolesti kostiju i zglobova
Neuroimunologija
Neuroznanost
Osnove sterilizacije i dezinfekcije u stomatologiji
Osnove obiteljske terapije
Osnove kliničke parodontologije
Onkologija
Opća patologija
Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti
Oralna kirurgija
Opća epidemiologija
Osnove kliničke farmakologije
Odabrane metode molekularne biologije
Oralnokirurški priručnik
Osnove patologije posteljice
Onkologija za studente dentalne medicine
Oftalmologija
Ocjena radne sposobnosti u zdravstvenom i mirovinskom osiguranju
Osnove suvremene kirurgije katarakte
Ocjena radne sposobnosti u medicini rada
Orofacijalna bol
Priručnik o procjeni laboratorijskih nalaza iz medicinske biokemije
Priručni anatomski atlas
Priručni anatomski atlas : za studente i liječnike
Prehrambena mikrobiologija
Patofiziologija
Psihijatrija
Priručnik iz transfuziologije
Psihoterapijska pedagogija
Praktikum kliničke parodontologije
Praktična hrvatska gramatika
Patologija
Priručnik za vježbe iz fiziologije čovjeka
Patofiziologija
Patofiziologija
Patofiziologija
Pneumonije
Patologija
Patologija : za studente viših medicinskih škola
Priručnik za seminare i vježbe iz epidemiologije
Priručni anatomski atlas u tri sveska
Patofiziologija
Patofiziologija
Psihijatrija
Patofiziologija : zadatci za problemske seminare
Psihičke posljedice traume
Psihoterapija
Patologija
Pružanje pomoći obiteljima s malom djecom u kriznim situacijama
Pedijatrijska neurologija
Patologija
Patologija
Patologija : priručnik za pripremu ispita
Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine
Psihijatrija
Porodništvo
Pedijatrijska onkologija
Psihoterapijska pedagogija
Patofiziologija
Psihijatrija : udžbenik za više zdravstvene studije
Psihološka medicina
Psihopatologija
Priručni anatomski atlas u tri sveska
Prometni traumatizam
Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine
Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine
Pedijatrijska reumatologija
Psihopatologija
Prevencija bolesti u dječjoj dobi
Prevencija bolesti u dječjoj dobi
Patologija hranidbe domaćih životinja
Psihijatrija
Priručnik za vježbe iz medicinske kemije i biokemije za studente medicine
Psihopatologija
Pretklinička endodoncija
Peritonealna dijaliza
Prirođene srčane greške od dječje do odrasle dobi : smjernice za liječenje odraslih s prirođenim srčanim greškama (OPSG)
Patologija
Patologija
Patologija
Preventivna i socijalna pedijatrija
Preglednik medicinskobiokemijskih pretraga Kliničkog zavoda za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur : 1937.-2017
Preglednik medicinskobiokemijskih pretraga Kliničkog zavoda za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu Kliničke bolnice Merkur : 1937.-2017.
Patofiziologija
Palijativna skrb u zajednici
Psihosocijalna i medicinska pomoć muškarcima žrtvama seksualnog zlostavljanja u ratu na području bivše Jugoslavije : Workshop, Zagreb, 19., 20. i 21. siječnja 1996.
Reumatologija
Rječnik stranih riječi
Reumatske bolesti
Rekonstrukcijska urološka kirurgija
Radiologija
Rentgenska dijagnostika reumatskih bolesti
Radijacijske ozljede
Rak prostate
Racionalna dijagnostika nasljednih i prirođenih bolesti
Radiologija
Radna bilježnica iz psihijatrije : priručnik za studente medicine
Radna bilježnica iz psihijatrije : priručnik za studente medicine
Rani odnos majka - dijete u svjetlu neuroznanstvenih spoznaja
Rani odnos majka-dijete u svjetlu neuroznanstvenih spoznaja
Radiološka mjerenja linija, osi i kutova koštano-zglobnog sustava
Rana intervencija kod psihotičnih poremećaja
Rehabilitacija ozljeda lokomotornog sustava
Specijalna klinička infektologija
Sindrom hipertrofične osteoartropatije
Socijalna medicina
Suvremena dijagnostika bolesti dojke
Sterilizacija i dezinfekcija u medicini
Strabizam i nistagmus
Sudska medicina i deontologija
Stanica
Specijalna patologija
Stanica : molekularni pristup
Suicidologija
Statistika i epidemiologija
Suicid : fenomenologija i psihodinamika
Strategije razvoja protuvirusnih lijekova
Stanična i molekularna imunologija
Sportska kardiologija : kardiologija sporta, tjelesne i radne aktivnosti
Sudska medicina i deontologija
Štrausova Medicinska biokemija
Terapijske doze
Transfuzijska medicina
Temeljna imunologija
Tretman seksualnih delikvenata i zaštita zajednice
Temeljna i klinička farmakologija
Torakalna radiologija
Transplantacija bubrega
Tranzicijska medicina
Tumori glave i vrata
Urološka onkologija
Ultrazvuk u gastroenterologiji
Uvod u znanstveni rad u medicini
Uvod u znanstveni rad u medicini
Uvod u znanstveni rad u medicini
Uvod u znanstveni rad u medicini
Udžbenik osteosinteze
Ultrazvuk sustava za kretanje
Udžbenik za praktičnu nastavu iz biologije
Uvod u znanstveni rad
Ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji
Uvod u medicinsko vještačenje u građanskim parnicama
Urologija
Urologija
Urologija
Uvod u znanstveni rad u medicini
Ultrazvuk abdomena
Veterinarski priručnik
Veterinarska toksikologija
Virologija
Veterinarska toksikologija
Vaskularni ultrazvuk
Veterinarska kirurgija i anesteziologija
Veterinarski priručnik
Veterinarska imunologija : načela i primjena
Veterinarska mikrobiologija : opća bakteriologija i mikologija
Zdravstvena dezinsekcija u nastambama i okolišu
Zdravstvena ekologija
Zbirka zadataka iz imunologije
Zbirka test-pitanja iz fiziologije i imunologije
Znanost - najveća avantura i izazov ljudskog roda
Zbirka zadataka iz kemije
Zdravstvena njega odraslih
Zdravstvena ekologija
Zbirka zadataka iz kemije
Zbirka zadataka iz kemije
Zbirka zadataka iz kemije : za studente medicine i stomatologije
Zdravstvena njega u gastroenterologiji s endoskopskim metodama
Zdravstvena kineziologija
Živjeti s veteranom
Živjeti s veteranom : suočavanje sa životnim izazovima uz veterana koji pati od PTSP-a
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Medicinska naklada, [19--]- .