Veterinarska stanica

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000001284
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Aktivnost AST, ALT i GGT u krvnom serumu svinja u intenzivnoj proizvodnji u pogledu patohistoloških promjena u jetri
Aterioskleroza u aorti goveda
Atraktivnost različito formuliranih biljnih nosača s bromadiolonom i flocoumafenom za štakore i miševe tijekom deratizacije na privatnom gospodarstvu
Albert Bruce Sabin (1906.-1993.)
"Veterinaria"
40 godina rada Ambulantne klinike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
125. obljetnica uvođenja psećih markica u Hrvatskoj
Anton Hayne, autor prvog izvješća o akupunkturi životinja u Europi
Analiza rizika u međunarodnoj trgovini životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla
50. obljetnica osnivanja Odsjeka za uzgojne bolesti, sterilitet i umjetnu oplodnju u Veterinarskom eksperimentalnom zavodu u Zagrebu i njegov rad od 1946. do 1953. godine
65 godina Zavoda za rendgenologiju i fizikalnu terapiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu
"Veterinarska stanica" i referalni časopisi (Cab Abstracts)
60 godina Zavoda za biologiju i patologiju riba i pčela [Veterinarskoga fakulteta u Zagrebu]
Agrarno zakonodavstvo
Autoimunosna hemolitička anemija pasa
Adaptacije životinja i njihova korelacija s okolišem
"Veterinarski vjesnik"(1941.-1945.)
Autoimunosne kožne bolesti u pasa i mačaka
Antioksidanti kao dodaci hrani s osvrtom na zakonsku regulativu
Apscedirajući limfadenitis koza i ovaca
Anabolici u stočarskoj proizvodnji
50. obljetnica umjetnog osjemenjivanja u Veterinarskoj stanici Đakovo
45 godišnji doprinos Veterinarske stanice Varaždin razvoju UO-a svinja u Hrvatskoj
"Trepang" - Holothuria tubulosa, jadranski trp
Arterijska hipertenzija u pasa i mačaka
65 godina nastavnog, stručnog i znanstvenog
Anestezija ptica
Anatomija i histologija škrga koštunjača kao osnova njihove višestruke funkcije
Analiza krmnih smjesa na prisustvo animalnih proteina
Aditivi u mesu i proizvodima od mesa
Analiza i promjene sinovijske tekućine u dijagnostici degenerativnih artropatija
Aristotel : utemeljitelj komparativne anatomije životinja
"Mycoplasma hyopneumoniae" : uzročnik enzootske pneumonije svinja
"Mycobacterium caprae" na farmi mliječnih krava
"Listeria monocytogenes" u svježem kravljem siru
β-glukani : prirodni modifikatori imunosnog odgovora nedovoljno poznati u veterini
Acute phase proteins in farm animal medicine
A hematological profile and plasma proteins of three months old calves with clinical signs of bronchopneumonia
"Staphylococcus spp." isolated from cow's milk : occurence and production of enterotoxins
Annual survey of bluetongue disease in the selected farms in Slovakia
Analysis of animal health and production in the sheep farm
Age-dependent changes of thyroid hormones in young calves
Anesthesia in sheep with butorphanol-xylazin-ketamin followed by induction with thiopental and maintenance with isoflurane
Welfare assessment of dairycows housed in stable with external climate
Analiza kakvoće mlijeka na OPG-u Pucović tijekom 2009. i 2010. godine
Analiza postojećeg stanja i mogućnosti šire primjene umjetnog osjemenjivanja konja u Republici Hrvatskoj
Anovulatorni ciklus u krava
"Oestrus ovis" (ovčji štrk) u ovaca i koza
Anestezija za carski rez kuje i mačke
Aspergiloza nosa u pasa
Anaplastični planocelularni karcinom jezika u domaće mačke
Aflatoksin M1 u mlijeku i mliječnim proizvodima
Aflatoksini od krmiva do mlijeka
Afrička svinjska kuga - nova prijetnja europskom svinjogojstvu
Aseptična nekroza glave i vrata bedrene kosti u pasa
Akademik Slavko Cvetnić : (1929. - 2016.) : život i djelo
Bakterija Streptococcus suis i njezino značenje u svinja
Bjesnoća u Slavoniji i Baranji od 1981. do 1990. godine
Bjesnoća u Slavoniji i Baranji od 1991. do 1995. godine u ratnim okolnostima
Broj ovaca i ovčarska proizvodnja u Republici Hrvatskoj prije domovinskog rata i u njegovu tijeku
Bakterije iz rodova Listeria, Erysipelothrix i Renibacterium
Bolesti goveda uzrokovane vrstom Chlamydia psittaci
Bolesti uzrokovane vrstom Chlamydia psittaci
Biotehnologija rasplođivanja
Bacillus anthracis
Biogeni amini u vinu
Bjesnoća i javno zdravstvo u Županiji varaždinskoj
Biokemijski i hormonalni profil burske koze nakon pobačaja
Bakteriološka mikroflora kože i vanjskog slušnog kanala klinički zdravih mačaka
Bedrenica - prikaz epizootije bolesti u Bobovcu (Sunja)
Bruceloza u Splitsko-dalmatinskoj županiji tijekom 2008. godine
Broj somatskih stanica i broj mikroorganizama u mlijeku namijenjenom izravnoj prodaji
Biologija i prehrana degua ("Octodon Degus")
Bakterijski uzročnici, antimikrobna osjetljivost i terapija urinarnih infekcija pasa i mačaka
Bovine embryo production "in vitro" by Ovum Pick-up : an overview of 10-years investigation in Croatia
Bluetongue : surveillance of disease in the sheep farm in year 2010
Bioetički pogledi na dodatke hrani
Bakterijski uzročnici, antimikrobna osjetljivost i terapija pioderme pasa i mačaka
Biokemijske vrijednosti seruma pri subakutnoj acidozi buraga (SAB) u mliječnih krava
Benzimidazolni lijekovi u hrani životinjskog podrijetla
Bolest suvremenog okoliša : astma mačaka
Bolesti spojnice domaćih životinja : I.
Bolest mačjeg ogreba
Bolesti spojnice domaćih životinja : II.
Biostatički model tijela tornjaka
Bakterijska vrsta Streptococcus suis - bolest životinja i ljudi
Bakterijska mikroflora gingive mandibule i sluznice jezika pasa u Makedoniji
Bruceloza u morskih sisavaca : (I. dio)
Bruceloza u morskih sisavaca : (II. dio)
Bolest kvrgave kože : (Lumpy skin disease) : egzotična zaraza ili europska stvarnost?
Bruceloza u divljih životinja
Cochliomyia hominivorax - muha ljudožderka
Cijepljenje pasa i mačaka
Civilna zaštita i veterinarska asanacija oslobođenih područja Republike Hrvatske nakon "Bljeska", "Oluje" i "Povratka"
Coxiella burnetii - uzročnik Q-groznice
Citometrijska analiza dobno ovisnih imunohematoloških pokazatelja u perifernoj krvi nekih domaćih sisavaca
Ciljano liječenje eksudativnog epidermitisa prasadi na sisi
Crna slavonska svinja nekad i danas
Citometrijska analiza udjela subpopulacija leukocita periferne krvi odojaka velikog jorkšira
Crijevni emfizem svinje
Cervikalna vertebralna stenotička mijelopatija u konja
Calf management in Austrian dairy herds
Comparison of metabolic status in dairy cows with different course of puerperium
Correlation between body mass and measurements of healthy and pathologically altered hooves in service bulls
Claw disorders with dairy cows in Croatia
Comparison od exfoliative vaginal cells from vestibule and vagina of cows during various stages of oestrous cycle
Cadmium and lead in red deer in the Middle Gemmer in Slovakia
Concentrations of macro- and micro-minerals in blood serum and faeces of goats
Congenital peromelia in simental calf
Congenital carpal valgus treatment with manganese sulfate solution
Clinical incidence and seroprevalence with regard to infection with small ruminant lentivirus and corynebacterium pseudotuberculosis in some flocks in Slovenia
Carski rez kuja : najčešći uzroci
Cink : biološke funkcije i bioraspoloživost u hrani
C-reaktivni protein pasa
Cost-benefit analiza farme koza
Dokazivanje estrogena u mokraći gravidnih kobila Lunaas-ovom metodom
Dr. Fran Gabrek, veterinar i veliki župan
Djelovanje kroničnoga toplinskog stresa na proizvodnost i kakvoću jaja u nesilica lakih hibrida kokoši
Drevni kopitari
Devijacije u biološkim znanostima
Digitus quartus pedis anterior u konja
Digitalis u liječenju bolesti srca u pasa
Djelatnost ambulantne klinike Veterinarskog fakulteta u Zagrebu u razdoblju akademskih godina 1987/88-1996/97.
Dvoglavost u teleta
Doprinos i rezultati 25-godišnjeg rada performance-testa bikova u Varaždinu u poboljšanju genetske osnovice simentalske pasmine Republike Hrvatske
Dijagnosticiranje spongiformne encefalopatije
Dišne afekcije i bakterije u supstratima radionice za obradu metala i staja
Diferencijalne klasifikacije i dijagnostika leukemija
Duplicitas inaequalis s. asymetros - foetus parasiticus s. epigastrius parasiticus, rijetka malformacija u teleta
Dijagnostička vrijednost biokemijskih pokazatelja u krvi nojeva
Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK)
Divlje ptice i opasnosti za zdravlje ljudi
Društveni ugled veterinarske profesije i ekonomski položaj veterinarstva u Republici Hrvatskoj
Društveni ugled veterinarske profesije i ekonomski položaj veterinarstva u Republici Hrvatskoj
Dijagnostika i liječenje egzokrine insuficijencije gušterače u pasa
Dr. Luka Skoković, voditelj naše prve stanice za suzbijanje neplodnosti goveda u Veterinarskom zavodu Križevci
Dirofilaria repens
Dezinfekcija zraka u kirurškoj dvorani za male životinje
Dr. Božidar Fuksa
Dijagnostički pristup i terapija hepatopatija u domaćih mesoždera
Dijagnostika gravidnosti kobila transrektalnom ultrazvučnom pretragom
Dijagnostika i liječenje nesraštenog ankonealnog izdanka ulne u psa
Digitalna i konvencionalna radiografija
Dijetalna prehrana kod bolesti probavnog trakta u pasa
Deterministički simulacijski modeli u veterinarskoj analitičkoj epidemiologiji
Dijagnostika i terapijski protokol helicobacter gastritisa u psa i čovjeka
Dokaz i izdvajanje goveđeg koronavirusa uzročnika neonatalnog proljeva teladi
Dermatofitoze u pasa i mačaka
Dr. Žiga Brüll, jedan od najstarijih pokojnih veterinara u Hrvatskoj
Diseminirana intravaskularna koagulacija (DIK) u životinja
Dijagnostičko značenje proteina akutne faze u veterinarskoj medicini
DNK taksonomija
Dijagnostika bolesti artritis-encefalitis koza primjenom imunoenzimnog testa (ELISA)
Diagnostics of paratuberculosis on 8 big dairy farms in central Slovenia
Dynamics of antioxidant enzyme activity in lactating goats and their offspring
Detection of substitutions in carpathian breeds of Bos taurus in Toll-like receptor 7 gene
Dgat-1 K232a polymorphism in dairy cattle herds in Slovakia
Diklazuril : primjena, farmakokinetika i toksikologija
Dijagnostika i liječenje bolesti prostate u pasa
Držanje pasa u zakonskim propisima kroz povijest
Dobrobit riba
Dijagnostika i liječenje bolesti usne šupljine u kunića
Dijagnostika i liječenje pseudogravidnosti u koza
Društveni ugled veterinarske profesije u Hrvatskoj
Epizootiološko stanje i problemi u svinjogojstvu
Eksperimentalna ubrzana termička higijenizacija duboke stelje pilića u vrtnom komposteru uz izdašnu aeraciju
Eksperimentalna ubrzana termička higijenizacija duboke stelje pilića u vrtnom komposteru uz izdašnu aeraciju i dodatak enzimatskog bakterijskoga kompleksa
Epizootije među tuljanima i dupinima uzrokovane morbilivirusima
Edward Jenner i 200 godina vakcinologije
Estrogenizam u svinja kao posljedica intoksikacije zearalenonom
Evolucija kao svestrani proces
Epidemiološko značenje mlijeka i mliječnih proizvoda
Evolucija i drugi milenij
Endoskopska dijagnostika gastrointestinalnog trakta u pasa i mačaka
Ehinokokoza
Epizootija tuberkuloze goveda u seoskom gospodarstvu
Endotoksinom asocirane bolesti domaćih životinja s posebnim osvrtom na svinje i goveda
Exsuperantia dentis u konja dobi oko 14 godina
Etiologija najčešćih bolesti dišnog sustava u goveda
Ekspertni sustavi u veterinarskoj medicini
Epizootija bruceloze u ovaca i koza na području južne Hrvatske
Ectopia cordis
Epidemiologija klasične svinjske kuge u Hrvatskoj
Epidemiologija klasične svinjske kuge u Hrvatskoj
Endoskopsko uklanjanje stranih tijela iz probavnog trakta u pasa
Embriotransfer u kobila
Epizootija bjesnoće u ovaca : prikaz slučaja
Epizootija herpes virusnog pobačaja kobila u dvije ergele u Hrvatskoj : prikaz slučaja
Epilepsija : općenito o epilepsiji, mozak, faze epilepsije i klasifikacija : I. dio
Epilepsija : dijagnostika epilepsije : II. dio
Epizootija paramfistomoze ovaca i goveda u Hrvatskoj 2010. godine
Epilepsija : dijagnostički plan, EEG, pogled na mozak (CT, MR, fMR, PET, SPECT) : III. dio
Električna struja uzrok smrti domaćih životinja
Ekološki i javnozdravstveni problemi srednjovjekovnog zagrebačkog Gradeca
Epidemiological aspects of concomitant BHV-1 and BVD-MD virus infections in dairy cattle herds in Poland
Effects of urea/glycerol food admixture on selected indices of acid-base balance, protein and energy profiles in young cattle
Evaluation of stress and pain at dehorning using sedation with xylazine and local anesthesia with procaine hydrochloride in cattle
Ektopična gravidnost u mačke : prikaz slučaja
Esencijalni element bakar : toksikologija i nutritivni aspekti
Egzotični kućni ljubimci : štakor (Rattus norvegicus)
Ebola - zoonoza čija nam pojava stalno prijeti
Elektroliti u krvi pilića nakon primjene kokcidiostika maduramicina, monenzina i diklazurila
Estrogeni u hrani životinjskog podrijetla i utjecaj na ljudsko zdravlje
Franjo Cek, viši veterinarski savjetnik (19.3.1880.-13.1.1961.)
Filogeneza konja
Friedrich Loeffler i Paul Frosch
Fibropapilomatoza u srne obične : prikaz slučaja
Feeding of energetic food admixture containing beta glucane and its effects on selected blood serum indices in cows and their calves in peri-partal period
Fizikalna terapija na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Flubendazolni lijek u hrani životinjskog podrijetla
Gospodarstvena opravdanost upotrebe prostaglandin PGF2 alfa i progesterona
Graviditas ectopica u mačke
Gospodarska važnost paratuberkuloze u uzgoju mliječnih goveda
Genetic characterization of the first Slovak Border disease virus isolated from sheep
Glaukom
Geoprostorna analiza u praćenju bolesti životinja
Higijena u govedarstvu
Halotan-test, objektivna metoda za rano otkrivanje i eliminiranje stres-pozitivnih svinja iz uzgoja
Hrvatsko-slovensko veterinarsko društvo "Tomislav"
Higijena biokompostiranja
Histomorfološki i fizikalno-kemijski efekti adhezije panirunga i pilećih kožica u oblikovanim i usitnjenim proizvodima od mesa peradi
Hrvatski učenici u Veterinarsko-potkivačkoj školi u Ljubljani
Hrvatski veterinari u Crnoj Gori u prvim godinama poslije Drugoga svjetskog rata
Hrvatski veterinarski institut Zagreb
Hiperkalcemična nefropatija u psa
Hrvatski veterinari - žrtve Drugoga svjetskog rata
Hrvatski veterinari - žrtve Drugoga svjetskog rata
Hipotireoidizam u pasa
Hernia inguinalis uteri gravidi et vesicae urinariae u mačke
Hemangiosarkom srca psa
Helikobakterioza domaćih životinja
Hemostaza
Hemostaza
Hrvatski veterinari Židovi
Hrvatski veterinari Židovi
Hrvatski veterinari Židovi
Higijenska kakvoća mlijeka, incidencija i etiologija poremećena sekrecije vimena u krava na području Veterinarske stanice Varaždin u razdoblju od godine 1999. do 2001.
Hrvatski veterinarski institut Zagreb
Histomorfološke osobitosti kože nekih pasmina goveda
Hematološki pokazatelji u nojeva (Struthio camelus)
Histomorfološke i neke fizikalno-kemijske osobitosti učinjene kože afričkog noja (Struthio camelus var. domesticus)
Hrvatske izvorne pasmine ovaca, osnova ekološke ovčarske proizvodnje : 1. dio. Ekološka poljoprivreda : ovčarstvo u Hrvatskoj
Hrvatske izvorne pasmine ovaca, osnova ekološke ovčarske proizvodnje
Hornerov sindrom u mačke
Hyperplasia-pyometra-kompleks u kuja i mačaka : prikaz iz prakse
Hiperlipemija u ponija
Hemofilija u životinja
Hepatitis E. : jesmo li ugroženi?
Higijenska kakvoća kravljeg sira
Hematološki profil konja s endotoksemijom
Herpesvirusna infekcija pasa
Hipoadrenokorticizam u pasa
Hipertrofična osteodistrofija u mlade Njemačke doge
Izvanmaternična gravidnost jedne zečice
Ishodišta i načini razvoja veterinarske znanosti i veterinarskog obrazovanja u zemljama zapadne Ukrajine u razdoblju od 1773. do 1990.
Istraživanje mikotoksikoza
Istraživanje mikrobiološkog zagađenja radnih površina i pribora za jelo u restuaracijama zatvorenog tipa
Izvori informacija u veterini
Izlječenje otvorenoga koštanog loma potkoljenice osteosintezom
Izlječenje ingvinalne hernije pastuha
Infekcija dermatofitom Microsporum canis u jednog lavića (Panthera leo L.)
Imunoprofilaksa bolesti dišnih organa u većim tovilištima goveda
Istraživanje mogućeg rezervoara humano patogenih bakterija iz roda vibro
Infekcija mačjim virusom imunodeficijencije
Infekciozna anemija u mačke
Izgradnja naše prve veterinarske ambulante 1936. u Oborovu i njezino značenje u razvoju veterinarske službe
Istraživanja trihineloze u 19. stoljeću i njihov odraz u tadašnjem hrvatskom novinstvu
Imenice "pečat" i "žig" nisu istoznačnice u hrvatskom jeziku
Istraživanje djelotvornosti oxfendazola na gastrointestinalne nematode u ovaca
Incidenti u terapiji piroplazmoze pasa
Istraživanja proširenosti protutijela za Leptospiru interrogans u divljači na području Gorskog kotara
Identificiranje životinjskih vrsta u mesu i mlijeku PCR-postupkom
Izloacija Vibrio spp. iz morske vode
Istočnofrizijska ovca
Insekti reda diptera od važnosti u veterinarskoj medicini i njihovoj suzbijanje
Iščašenje kukova mladih papiga tigrica
Istraživanje in vitro osjetljivosti bakterije Pseudomonas aeruginosa na antipseudomonalne lijekove pomoću E-testa
Iskorišteni pivski kvasac : sirovina za idvajanje β-glukana primjenjivog u biotehnologiji i biomedicini
Iz povijesti svilarstva u Hrvatskoj
Israživanja leptospiroze u domaće mačke (Felis domestica Briss.) u Hrvatskoj
Infekciozna anemija kopitara u Bosni i Hercegovini u 2010. godini
Imunomodulacijski učinak plemenite pečurke "Agaricus bisporus" u tovnih pilića
Influence of lameness-caused stress, pain and inflammation on health and reproduction in Holstein-Frisian bulls
In vitro studies on the effects of grass silage containing low true protein on protein metabolism in bovine ruminal fluid
Infectious abortions in cattle caused by leptospirosis and Q-fever in central and eastern Croatia from year 2005 to 2009
Impact of different thickness keratin layer of "ductus papillaris" on the state of udder parenchyma
Incidence of subclinical hypophosphatemia as risk of downer cows
Infekcijski endokarditis kod pasa i mačaka
Infekcija Schmallenberg virusom : opis slučaja u Republici Hrvatskoj
Izvadtci iz povijesti veterinarstva u Varaždinu
Infekcija virusom sindroma smeđeg zeca
Izvorne pasmine i osnovni principi ekološkog uzgoja koza na krškim područjima
Ishođenje mišljenja o usklađenosti Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studijskog programa veterinarske medicine s Direktivom 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija
Imunohistokemija u istraživanju molekularnih i staničnih elemenata imunosnog sustava i neuroregulacije imunosnog odgovora u sluznici crijeva domaće svinje : suvremeni pristupi
Izvala maternice u kobile pasmine hrvatski hladnokrvnjak : prikaz slučaja
James Herriot
Jezični čir goveda
Je li nasljedna bezrožnost simentalske pasmine goveda u Hrvatskoj?
Konjogojstvo u prošlosti na području Vukovara
Kojim lijekom liječiti varoozu
Kakvoća vode za napajanje goveda i svinja iz nekoliko uzgoja u Hrvatskoj
Koncentracija ukupnog bilirubina i ukupnih bjelančevina u krvnom serumu svinja iz intenzivne proizvodnje u odnosu na patološke promjene u jetri
Koncentracija kalcija i magnezija u krvnoj plazmi hibridnih nesilica za vrijeme različitih faza proizvodnog ciklusa
Komparativni prikaz crvene krvne slike divlje i domaće europske svinje
K djelotvornijoj organizaciji veterinarstva u Republici Hrvatskoj
Kuna na hrvatskim grbovima i na hrvatskom srednjovjekovnom novcu
Kronologija populacije dabra (Castor fiber L.) u Europi
Katedre za veterinarstvo na medicinskim fakultetima i sveučilištima podunavskih zemalja u posljednja tri stoljeća
Konzerviranje sperme bikova u mini pajetama
Kauterizacija epitela analnih vrećica 10 postotnom otopinom srebrnog nitrata u sprečavanju recidivirajućeg paranalnog sinusitisa
Kontinuirano snimanje elektrokardiograma - Holter-elektrokardiogram
Kardiopulmonalna reanimacija u pasa i mačaka
Kronična opstruktivna plućna bolest u konja
Komparativni pregled generativnih organa u kralježnjaka
Kontaminacija krmiva i krmnih smjesa za svinje zearalenonom u razdobblju od 1990. do 1999. godine
Klinička dijagnostika i principi kirurške terapije sindroma Cauda equina
Kulen
Kadmij i olovo u mekom tkivu kamenica
Kemijska imobilizacija divljači
Krvne grupe u pasa
Kontrolirana bol
Kopunizacija anesteziranih pjetlića
Kontaminacija zearalenonom kukuruza roda 2004.
Kontagiozni metritis kobila
Kirurško liječenje prijeloma goljenice patuljastog kunića elastičnom intramedularnom fiksacijom
Kontrola zlouporabe ß2-adrenergičkih agonista kao anabolika tijekom tova životinja u proizvodnji mesa : dlaka kao novi biološki matriks
Koncentracije kadmija i olova u organima divljih svinja lovnih područja Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije
Kvasac (Saccharomyces cerevisiae) kao probiotik u hranidbi malih preživača
Kriteriji u procesu kontrole higijene u klaonicama : uzimanje uzoraka s trupova za mikrobiološku analizu
Koi herpes viroza - bolest koja ne priznaje granice
Klenbuterol kao tvar s anaboličkim učinkom : uporaba, zlouporaba i nadzor
Koncentracije olova, žive i bakra u tri vrste riba Jadranskog mora
Koštani graftovi
Kontaminacija hrane zearalenonom i utjecaj na zdravlje ljudi i životinja
Kupalo za stoku na ulazu u Dubrovniku
Kromatografske metode za određivanje antibiotika u hrani životinjskog podrijetla : I. dio
Kromatografske metode za određivanje antibiotika u hrani životinjskog podrijetla : II dio
Kemijski sastav i sadržaj kolesterola u jajima domaćih komercijalnih nesilica
Koncentracija toksičnih elemenata u tkivima dobrih ("Tursiops truncatus") i plavobijelih dupina ("Stenella coeruleoalba") iz Jadranskog mora
Krivotvoreni veterinarsko-medicinski proizvodi : potencijalna opasnost
Karakterizacija prirodne mikroflore i kemijski parametri u svježem domaćem siru
Kloramfenikol : zabranjeni veterinarski pripravak još u primjeni
Kontrola kvalitete veterinarsko-medicinskih proizvoda u HVI-u
Kronično zatajenje bubrega u mačaka
Kakvoća svježeg domaćeg i polutvrdog sira s područja Varaždinske i Zagrebačke županije
Klinički i laboratorijski pokazatelji aktivnosti upalne bolesti crijeva u pasa
Koncentracije toksičnih elemenata kadmija i olova u kamenicama (Ostrea edulis)
Karakterizacija fizikalno-kemijskih svojstava najzastupljenijih domaćih tradicionalnih mesnih proizvoda
Kakvoća kukuruzne silaže s obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava Koprivničko-križevačke županije tijekom 2012. godine
Koncentracije organoklornih pesticida i polikloriranih bifenila u masnom tkivu, mesu svinja i goveda te mesnim proizvodima
Koncentracije esencijalnih elemenata u pet vrsta sira s hrvatskog tržišta
Kuga - bolest koja je promijenila svijet : (I. dio)
Kuga - bolest koja je promijenila svijet : (II. dio)
Kemijska ocjena kakvoće mlijeka podrijetlom od ovaca hranjenih s dodatkom pripravka plemenite pečurke Agaricus bisporus
Kuga - bolest koja je promijenila svijet : (III. dio)
Krom - metabolizam i biološke funkcije
Kratak pregled razvoja molekularne genetike
Kontrola rezidua flumekina u uzorcima mlijeka
Kontrola rasplođivanja u komercijalnom uzgoju kunića
Kvantifikacija kloramfenikola u hrani za životinje
Kompjutorizirana tomografija u dijagnostici fragmentiranog medijalnog koroidnog izdanka (MKI-a) u pasa
Kraj recesije u hrvatskom veterinarstvu?
Liječenje loma nadlaktične kosti u pasa Muellerovom pločicom postavljenom s medijalne strane
Louis Pasteur i veterinarska medicina
Leptospiroza u domaće mačke (Felis domestica Briss.) na području Siska
Laboratorij u veterinarskoj praksi
Lamarck - Darwin - Haeckel - Gorjanović
Leptospiroza kao uzrok rane embrionalne smrtnosti u svinja
Liječenje konja nakon zmijskog ugriza
Leptospiroza
Leptospiroza
Liječenje tumora hipertermijom i njezina primjena u veterinarskoj medicini
Listeriozni pobačaj goveda
Leptospiroza u pasa u Hrvatskoj
Laboratorijska dijagnostika bjesnoće
Lokalni anestetici
Laringealna paraliza u pasa i mačaka
Laboratorijski glodavci kao modeli upalne reakcije
Lameness at dairy cows, risk factors, prevention and control
Leptospiroza ovnova i jarčeva u Hrvatskoj
Limfom u mačaka I. : uvod, etiopatogeneza i klasifikacija
Limfom u mačaka II. : klinička slika, dijagnoza i diferencijalna dijagnoza
Limfom u mačaka III. : liječenje
Lepra - "smrt prije smrti", zoonoza koja još uvijek prijeti
Listerioza u uzgoju činčila (Chinchilla laniger) u Sisačko-moslavačkoj županiji
Motivacija studenata za veterinarstvo
Mogućnost rane dijagnoze ketoze krava muzara
Monoanestezija kuja ketaminom u porodiljsko-ginekološkim operacijama
Mirisni tragovi divljači i lovački psi
Mikoplazmatična (enzootska) pneumonija svinja
Međunarodna udruga za animalnu higijenu i higijena i sanitacija u Republici Hrvatskoj
Mikrobiologija - sastavnica veterinarsko-sanitarnog nadzora namirnica
Mogućnost predviđanja kasnih pobačaja u kobila kliničkim pretragama
Melitokokoza u Istri (1947.-1961.)
Motivacija studenata za veterinarstvo
Martinus Lang, Artis Veterinae Magister
Metaboličke bolesti mliječnih krava
Mikoplazmoza vimena u krava uzrokovana vrstom Mycoplasma bovis
Miješane viroze u etiologiji crijevnih bolesti purana
Multipla gestacija u primarno uniparnih životinja
Mogućnost primjene embriotransfera kozjih zametaka u Hrvatskoj
Metabolizam minerala u muznih krava
Mjerna nesigurnost rezultata analize sadržaja florfenikola u otopinama za injekcije
Mogućnost postizanja optimalnog postotka koncepcije u mliječnih goveda
Mikrobna populacija, kemijski sastav i mikotoksini u kobasicama s područja Varaždinske županije
Model širenja silvatične bjesnoće na teritoriju Republike Hrvatske tijekom perioda od trideset godine
Mikotoksini u krmnim sirovinama i smjesama tijekom 2009. i 2010. godine
Megakolon u mačaka
Mogućnosti primjene tkiva omentuma u kirurgiji
Mikotoksini u žitaricama i hrani životinjskog podrijetla
Monitoring koncentracija nikarbazina u jajima i jetri peradi
Metabolički učinci somatotropne osi
Marketing veterinarskih usluga
Monitoring of bluetongue disease in cattle farm
Modification to utrecht method of surgical treatment of abomasal displacement
Milk progesterone profile in dairy cows after estrus synchronization using synthetic prostaglandin (DinolyticR)
Mikrobiološka, fizikalno-kemijska i senzorska svojstva industrijskih kobasica proizvedenih s različitim komercijalnim starter kulturama
Mjesečna sljepoća kao klinički oblik leptospiroze u konja
Mikrobiološke i mikotoksikološke opasnosti za zdravstvenu ispravnost i karakterizacija domaćih kobasica od mesa divljači
Mikroorganizmi izolirani iz mlijeka krava s mastitisom u Poljskoj
Metabolički profil krava iz sjevernoistočnog dijela Poljske
Masti i masne kiseline u hrani životinjskog podrijetla
Morfološka ocjena goveđih zametaka uzgojenih in vitro
Mali kornjaš košnice (Aethina tumida) - biologija i kontrolne mjere
Mikotoksikoza zearalenonom u svinja - prikaz slučaja
Mikrobiološka kategorizacija krmiva i krmnih smjesa VDLUFA metodom
Mikrosporoza u jorkširskog terijera : prikaz slučaja
Mijelodisplastični sindromi kod mačaka
Mehanizam nastanka masne jetre tijekom prijelaznog razdoblja u mliječnih krava
Metiljavost domaćih životinja kao pravi neprijatelj stočnog fonda u Vrbaskoj banovini
Neki podaci o veterinarsko-medicinskoj djelatnosti na širem i užem području bjelovarske općine u 18. i 19. stoljeću
Nove spoznaje u virusnom proljevu
Nalaz protutijela za leptospire u krvi svinja na području Velike Gorice i Siska
Nalaz bakterija Listeria spp. u mesu u Republici Hrvatskoj
Nastavak istraživanja slabe plodnosti krava nakon carskog reza
Nekoliko podataka iz arhivske građe o ulozi položaju tradicionalne humane i veterinarske medicine s obzirom na znanstvenu medicinu 18. i 19. stoljeća u Hrvatskoj
Nalaz ektoparazita Sphyrion lumpi u morskoj ribi
Neke važnije značajke holštajna u Slavoniji
Neke važnije značajke holštajna u Slavoniji
Nalaz protutijela za protozoon Toxoplasma gondii u krvi ovaca u Republici Hrvatskoj
Neke važnije osobine holštajna u Slavoniji
Nalaz mikobakterija u krmnim sirovinama i smjesama
Neobična nakaznost u teleta
Nadopuna objavljenom tekstu "Sto deseta obljetnica hrvatsko-slavonske zemaljske potkivačke škole u Zagrebu (1886.-1995.)"
Novi Morbilivirus
Nalaz generalizirane tuberkuloze u svinja seoskoga gospodarstva
Način zaštite rogate marve od bolesti 1786. godine
Novi virus šišmiša u Australiji
Novi Fakultet veterinarske medicine u Beču
Nastavak priče o novom morbilivirusu
Nalaz jaja parazita Echinochasmus perfoliatus u prasadi s područja Našica
Najčešće bolesti kože u pasa i mačaka s posebnim osvrtom na raširenost, dijagnostiku i liječenje - Veterinarska stanica Varaždin
Novi virus iz porodice Paramyxoviridae uzručnik smrtonosne bolesti ljudi i svinja
Nalaz Salmonela spp. u hrani za pse i mačke i moguća uloga u epidemiologiji salmoneloza u ljudi
Najčešći ektoparaziti peradi kod nas
Nadzor ostataka tvari s anaboličkim učinkom tijekom postupka uzgoja životinja i proizvodnje proizvoda životinjskog podrijetla
Najčešći uzroci pregona krava i junica na području Veterinarske stanice Remetinec, Ambulante Brezovica u 2001. godini
Nojevo meso
Neke uzgojne i profilaktičke mjere u objektima za uzgoj kopuna
Nalaz proteina podrijetlom od preživača u uzorcima krmiva
Nekoliko pločica u agrarnom mozaiku Bujštine
Nalaz histamina u livanjskom siru
Neonatalna dijareja teladi
Najvažniji pokazatelji u prosuđivanju dobi domaće kokoši
Neki epizootiološki aspekti bjesnoće u životinja na varaždinskom području
Nosna štrkljivost u srna
Nalaz salmonela u hrani za životinje
Naši prvi tečajevi za umjetno osjemenjivanje domaćih životinja - važan doprinos brzom razvoju umjetnog osjemenjivanja u Hrvatskoj
Nove spoznaje o pojavi goveđe kuge u Gorskom kotaru početkom 17. stoljeća
Najčešće primjedbe pri procjeni dokumentacije o veterinarsko-medicinskim proizvodima
Načini liječenja displazije kukova u pasa
Nephritis caused by "Aerococcus urinae" in a cow 3 months after dystocia : case reports
Način procjene visine štete i davanja odštete za usmrćene, zaklane ili uginule životinje te uništene predmete pri suzbijanju zaraznih bolesti životinja kroz povijest
Naziv, izgled i značenje svjedodžbe o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje kroz povijest
Novije spoznaje o babeziozi pasa
Nacionalni program nadziranja bolesti Aujeszkoga u domaćih svinja u R. Hrvatskoj tijekom 2011. godine
Neke osobitosti rasplođivanja zamorčića (Cavia porcellus, Erxleben, 1777.)
Neki srednjovjekovni statuti o životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla : (II. dio)
Neki srednjovjekovni statuti o životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla : (III.a dio)
Neki srednjovjekovni statuti o životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla : (III. b dio)
Naknada štete za povrijeđenu ili usmrćenu životinju - prikaz slučaja
Najznačajnije herpesviroze naših domaćih životinja : (I. dio)
Nasljeđivanje boje dlake mačaka
Najznačajnije herpesviroze u naših domaćih životinja : (II. dio)
Najčešći uzročnici mastitisa u krava i koza u Republici Hrvatskoj
Najčešći gastrointestinalni simptomi u pasa i njihovo značenje u svakodnevnoj kliničkoj praksi
Nutritional requirements and metabolic changes in migrating birds
Nesteroidni protuupalni lijekovi : svojstva, mehanizam djelovanja, primjena i kontrola
Otkriven novi virus pčelinjih kukuljica
O nazivlju veterinarskomedicinskih djelatnika u Hrvatskoj od 14. stoljeća do danas
O naredbi o pregledu mesa iz 1877. godine u Hrvatskoj
Označivanje životinja u Republici Hrvatskoj
O zarazama u ljudi i životinja na užem i širem području Dubrovnika u 18. i 19. stoljeću
Otkrivanje nositelja gena za malignu hipertermiju (sindroma stresa u svinja) metodom lančane reakcije polimerazom
O odnosima etike i ekonomike u veterinarskoj djelatnosti
Određivanje zearalenona u serumu nazimica imunoenzimnim testom
Obnova i tehnološki razvoj govedarstva
Osvrt na stanje hrvatskog stočarstva
Osvrt na "Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera" GATT-a
Obrezivanje papaka u goveda na pokretnom operacijskom stolu
Okoliš, zdravlje i dobrobit u govedarstvu
Osnivanje, organizacija i rad Veterinarskog zavoda Križevci
Oršić, Josipa - Betegujuche sivine vrachitel. Zagreb, 1772.
Opasnost od pojave trihomonijaze goveda u Hrvatskoj
Oružje za omamljivanje životinja
Ostaci [beta]2-adrenergičnog agonista klenbuterola - promotora rasta u urinu svinja
Opis operacijskog tretmana frakture olekranona (lakatne kosti) dvogodišnje punokrvne kobile na principima AO-sinteze u ambulantnim uvjetima
Operacija zvižde
O velebitskoj fauni
Otvorenje prve gradske mesnice u Zagrebu 1879. godine
Određivanje zagađenosti hrane poliklorobifenilima nakon transformacije u dekaklorobifenil
Ocjena svježine i održivosti pilećeg mesa
Otrovanja divljači i lovačkih pasa antikoagulansima
Ocjena kvalitete razrijeđene sperme bikova prije i poslije dubokog smrzavanja
Osobitosti trajnorastućih zuba divljači
Obnovljena proizvodnja sperme bikova u novoosnovanom i dokapitalizacijom moderniziranom Centru za umjetno osjemenjivanje goveda d.o.o. Varaždin
Određivanje biološke aktivnosti tuberkulina na zamorčadi
Ovčji epididimitis : infekcija vrstom "Brucella ovis" u ovaca u Republici Hrvatskoj
Otkrivanje i praćenje mastitisa u goveda
Osnovni elementi krvne slike kuja u laktaciji pastirskog psa tornjaka
Osteotomije proksimalne goljenice u liječenju puknuća prednjeg križnog ligamenta u pasa
Određivanje hematoloških i biokemijskih parametara u krvi istarskih goniča
Osobitosti spolnog ciklusa sirijskog hrčka ("Mesocricetus auratus", Waterhouse 1839.)
Occurence of dermatomycoses in cattle in agricultural farms near Košice
On-farm measurement of heat stress load in dairy cows
Our experience with left-sided abomasal displacement correction via the roll-and-toggle-pin suture procedure according to Grymer/Strner model
Određivanje amoksicilina u veterinarsko-medicinskim proizvodima
Odnos koncentracija nižih masnih kiselina u buragu krava na količinu i sastav mlijeka
Osnovni parametri zdjelice turskog pastirskog psa kangala
Okratoksin A : kontaminant hrane i hrane za životinje
Organizacija veterinarske inspekcije u Hrvatskoj kroz povijest
Osobitosti smještaja i držanja nerasta u intenzivnom uzgoju
Operacijsko liječenje tumora kože u pasa
Ostatci trimetoprima u žumanjku jaja nakon primjene u kokoši nesilice
Organizacija veterinarske djelatnosti u Hrvatskoj u zakonskim propisima kroz povijest
Osnovni principi ekološke poljoprivredne i stočarske proizvodnje
O životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla prema nekim srednjovjekovnim statutima : način držanja i pašarenja : (I. dio)
Osteosinteza dugih cjevastih kostiju u goveda - prikaz slučaja
Osobitosti pojedinih genotipova bakterije Paenibacillus larvae
Osiguranje životinja u zakonskim propisima i uvjetima osiguranja kroz povijest
Otrovanje pasa hranom : čokolada i grožđe
Oksalatna nefroza u mačke - otrovanje etilen glikolom? : prikaz slučaja
Osnove deskriptivnih i opservacijskih analitičkih istraživanja u epidemiologiji
Odontoklastične resorptivne lezije u mačaka
Određivanje broja koagulaza pozitivnih stafilokoka na Baird-Parker selektivnoj podlozi različitih proizvođača
Operacijsko liječenje luksacija kukova u pasa
Primjena osnova informatike u veterinarstvu
Pomor tuljana u sjevernim europskim morima
Prijedlog ustrojstva veterinarstva u Republici Hrvatskoj
Primjena biokemijskih pretraga krvi u okviru programa zdravstvene preventive mliječnih krava
Prvi nalaz kokcidioidomikoze konja u Jugoslaviji
Primjena ultrasonografije u domaćih mesojeda
Pet godina eksperimentalno-kirurške djelatnosti u Veterinarskoj stanici Varaždin
Prirodna kontaminacija mikotoksinom zearalenonom i mogućnosti brzog dokazivanja u terenskim uvjetima
Prilog poznavanju etiopatogeneze miokardiopatije rano odbijene prasadi u intenzivnoj proizvodnji
Pojave slinavke i šapa u Italiji
Povijest i sadašnjost Hrvatskoga veterinarskog društva
Promjene i opasnosti u okolišu kao posljedica rata
Primjena imunoenzimne metode (Elisa) u određivanju ostataka s-triazinskog herbicida atrazina u vodi za piće
Privatna veterinarska praksa u Europi danas, sutra i kod nas
Prva objavljena bibliografija radova Dragutina Pozajića
Pristup i blokade N. ischiadicusa u psa
Prva objavljena bibliografija [radova] Dragutina Pozajića
Postupak rendgenografije i način procjene displazije kuka u psa
Pregled forenzičnih slučajeva zbog bolesti i mana u konja
Prvo peradarsko društvo u Hrvatskoj, osnovano 1906. godine
Prikaz patoloških nalaza u konja razuđenih u razdoblju od 1. siječnja 1929. do 31. prosinca 1990. u Zavodu za opću patologiju i patološku morfologiju Veterinarskog fakulteta Zagreb
Prvi međunarodni pčelarski skup kojem su prisustvovali predstavnici iz Hrvatske
Parazitoze divljih preživača u Sloveniji
Prikaz rascjepa tvrdog nepca u teleta
Pčele i očuvanje okoliša
Podrijetlo nekih kulturnih biljaka i domaćih životinja
Praćenje neobvezne stručne literature na stranom i hrvatskom jeziku studenata završne godine studija veterine
Preliminarna istraživanja patologije ovaca na području Like
Pojava slinavke i šapa u Hrvatskoj od 1872. godine do danas
Prikaz stručno-popularnog časopisa "Mali stočar"
Propis o suzbijanju stočnih zaraznih bolesti iz 1772. godine
Promotivne aktivnosti u veterinarskoj djelatnosti
Primarna (idiopatska) dilatativna kardiomiopatija pasa
Pedeseta obljetnica osnutka, organizacije i rada Veterinarskog zavoda Vinkovci
Primjenjuju li se sustavi za kontrolu kakvoće poput sustava ISO 9000 za vrednovanje veterinarskih službi u prometu životinja i njihovih proizvoda
Pedeset godina umjetnog osjemenjivanja domaćih životinja u Hrvatskoj
Ponašanje životinja i njegovi mehanizmi
Počeci higijene prehrambenih namirnica na liječničko-veterinarskim studijama u Europi
Prilike u govedarstvu u seoskim domaćinstvima i njihov utjecaj na intenzitet reprodukcije krava
Preventivne i sanitarne mjere u intenzivnom peradarstvu
Posebnosti organizacije veterinarskog javnog zdravstva u nekim mediteranskim zemljama
Priopćenje o prvoj kliničkoj dijagnostici hiperadrenokorticizma psa u Hrvatskoj
Prva međufakultetska nogometna prvenstva Zagrebačkog sveučilišta
Proširenje i zavrnuće želuca u pasa
Paratuberkuloza goveda u Republici Hrvatskoj
PMWS
Primjena stereoloških metoda kao podloge za dobivanje uvida u sasatav pilećih kobasica
Praktična primjena embriotransfera u goveda
Proljev u pasa i mačaka
Pristup i obrada ptica u veterinarskoj ambulanti
Privatni veterinar u svinjogojskoj proizvodnji
Paratuberkuloza - potencijalna zoonoza?
Pčele i okoliš
Peradarstvo u hrvatskoj literaturi od srednjeg vijeka do danas
Potrošnja mesa za opskrbu ljudi u Europi i proizvodnja svinja u Republici Hrvatskoj
Potrošnja mesa za opskrbu ljudi u Europi i proizvodnja svinja u Republici Hrvatskoj
Principi neurološke pretrage u pasa
Prehrana stoke, uljana repica i pogonski biodizel
Prvo umjetno osjemenjivanje kuja prije 220 godina i zapisi o tome u hrvatskoj stručnoj literaturi
Prilog etiologiji kanibalizma u hibrida lakih pasmina nesilica s posebnim osvrtom na razinu kalcija u krvi kanibala
Prvi zapisi o osiguranju stoke zabilježeni u Gospodarskom listu u razdoblju 1885-1915.
Prisutnost i učestalost nalaza protutijela za Leptospiru interrogans u risa (Lynx lynx L.) u Gorskom kotaru
Patogeneza, klinička manifestacija i komplikacije babezioze u pasa
Preventiva kod držanja i uzgoja ptica
Posttraumatski rendgenografski znakovi intratorakalnih i intraabdominalnih zbivanja u domaćih mesoždera
Povijesni pregled primjene transfuzije krvi u pasa
Potreba za zdravstvenim nadzorom u uvjetima čestog premještanja divljači u lovištima RH
Propisi o dostavi materijala Bakteriološkom zavodu u Križevcima radi pretrage na bjesnoću na području Kraljevina Hrvatske i Slavonije
Proizvodnja i tehnologija uzgoja kamenica O. edulis u Malostonskom zaljevu
Primjena i djelovanje enzima u ishrani stoke s osvrtom na našu zakonsku regulativu
Psihičke smetnje ptica kućnih ljubimaca i njihovo liječenje
Primjena analize rizika u veterinarstvu
Primjena analize rizika u veterinarstvu
Punkcija i analiza likvora
Poljski veterinari u južnim dijelovima Austro-Ugarske Monarhije potkraj 19. i na početku 20. stoljeća
Primjena analize rizika u veterinarstvu
Pitanje stresa i dobrobiti jelenske divljači u farmskom uzgoju
Primjedbe na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stočarstvu
Praktična primjena određivanja razine ureje u krvnom serumu krava muzara
Puerperij kao faktor plodnosti u visokomliječnih krava
Protutijela za leptospire u serumima konja u Sinju i okolici
Primjena metode DNK u dijagnostici i identifikaciji kompleksa Mycobacterium tuberculosis u domaćih životinja
Pojava nespecifičnih reakcija u serološkoj dijagnostici bruceloze goveda uvezenih iz Europske unije
Pojavnost pojedinih mikrosatelitskih lokusa u simentalskih goveda u Republici Hrvatskoj
Proširenost mezocerkarije Alaria alata u žabljoj populaciji u srednjem i donjem toku rijeke Odre
Promjene u krvnoj slici pri traumatskom retikuloperitonitisu
Pleuropneumonija svinja
Pleuropneumonija svinja
Prinos i kemijski pokazatelji kakvoće mesa uzgojene pernate divljači
Primjena pripravka Dinolytic® pri umjetnom osjemenjivanju krava
Pokusna invazija uzgojenih pčelinjih matica sporama Nosema apis
Pojavnost tjeranja u gravidnih krava
Pojava i učestalost tumora prstiju u pasa
Proširenost gastrointestinalnih parazita u lovačkih pasa u ruralnim djelovima istočne Hrvatske
Pojavnost bakterija roda Campylobacrter spp. u jatu tovnih pilića
Podsjećanje na 65. obljetnicu Zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Poremećaj u stvaranju cakline u jazavaca i kuna
Prvi veterinarski zapis iz Hrvatske objavljen u izvanhrvatskom časopisu
Provjera mogućnosti prenošenja goveđe virusne dijareje (BVD) od roditelja potomstvu
Perianalna fistula u pasa
Plućna hipertenzija u pasa i mačaka
Prethodnici naših najstarijih mjesečnika "Hrvatska pčela" (1881.) i "Viestnik prvoga obćega hrvatskoga družtva za gojenje lova i ribarstva" (1892.)
Plodnost u ždrebećem estrusu na državnoj ergeli lipicanske pasmine "Đakovo"
Propisi i neke aktivnosti vezane uz problematiku transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE-a) u Republici Hrvatskoj
Praćenje subkliničkih mastitisa na području Veterinarske stanice Karlovac
Primjena simulacijskog modeliranja kod influence ptice
Primjena kalcij-alginata u liječenju ugrizne rane u psa : prikaz slučaja
Povijesni pregled primjene ljekovitog bilja u liječenju domaćih životinja
Patofiziologija atopijskog dermatitisa u pasa
Pojavnost i liječenje cistične bolesti jajnika u mliječnih goveda
Prisilno klanje životinja u legislativi i praksi
Pokazatelji kakvoće jogurta tijekom pohrane
Postavljanje ezofagostomalnog tubusa u kornjača
Popis izraza kod opisivanja vanjštine domaćih životinja prema Naredbi iz 1893. g.
Prediction of non-esterified fatty acids (Nefa) and beta-hydroxybutyrate (Bhb) in blood of dairy cows from values of selected biochemistry parameters on day one post partum
Parameters of the negative energy balance (NEFA, BHB and glucose) and neutrophil to lymphocyte ratio in cows after calving : comparison of two indicators of stress
Paramphistomosis : emerging or reemerging disease of ruminants in Croatia
Posljedice recesije u hrvatskom veterinarstvu
Proširenost paratuberkuloze goveda u Republici Hrvatskoj u 2010. godini
Promjene u hemogramu pasa kod različitog trajanja skladištenja krvi : I. dio
Pregled najčešćih prirođenih srčanih grješaka u pasa i mačaka
Proteini akutne faze
Promjene u hemogramu pasa kod različitog trajanja skladištenja krvi : II. dio
Protuupalni i imunomodulacijski učinci makrolidnih antibiotika u in vitro i in vivo sustavima
Proširenost virusnog rinitisa i adenovirusne infekcije konja u Republici Hrvatskoj
Prvi prikaz slučaja pastereloze muflona (Ovis ammon musimon) potaknute stresom
Propisi o pastirima u nekim srednjovjekovnim statutima
Provedba nacionalnog programa iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda (ELG) u Republici Hrvatskoj u 2011. godini
Pastiri i pašnjaci u zakonskim propisima od 1858. g.
Proljev neonatalne teladi u intenzivnom uzgoju
Primjena eteričnih ulja lavandi i lavandina u biomedicini i veterinarskoj medicini
Pozitivni i negativni učinci primjene antibiotika u konzerviranju hrane
Primjena zeolita clinoptilolita u veterinarskoj medicini
Pregledni prikaz postignuća kliničkih ispitivanja stanične terapije u veterinarskoj oftalmologiji na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Portalna hipertenzija, ascites i hepatička encefalopatija
Proširenost enzootske leukoze goveda u Republici Hrvatskoj tijekom 2009. i 2010. godine
Promjene sastava sinovijalne tekućine u konja oboljelih od osteoartritisa
Promotor rasta cink-bacitracin
Pet sitting - čuvanje i njega kućnih ljubimaca kao oblik zapošljavanja
Primjena proteze umjetnog kuka u pasa
Prekomjeran rast bakterija u tankom crijevu pasa
Primjena različitih molekularnih metoda u tipizaciji vrsta roda Brucella : (I. dio)
Ponašanje laboratorijskih životinja - miševi i štakori
Promjene koncentracije kolesterola i triglicerida u serumu pasa tijekom umjerenog treninga
Primjena različitih molekularnih metoda u tipizaciji vrsta roda Brucella : (II. dio)
Prednosti digitalne u odnosu prema analognoj rendgenografiji
Patofiziologija metaboličkog sindroma konja
Primjena molekularne epidemiologije u proučavanju parazitskih bolesti divljih životinja
Praćenje ambijentalnih uvjeta u svinjogojskoj proizvodnji - pripustilište
Parazitološka pretraga uzoraka psećih izmeta pronađenih na zelenim površinama u gradovima Zagrebu i Velikoj Gorici - intenzitet kontaminacije i njezino značenje
Paraneoplastični sindrom u pasa : I. dio
Patofiziologija pretilosti pasa i mačaka
Pozitivni i negativni učinci reaktivnih kisikovih spojeva na oplodnu sposobnost spermija
Paraneoplastični sindrom u pasa : II. dio
Pokretanje novog studijskog programa - Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij veterinarske medicine na engleskom jeziku
Procjena kakvoće osam različitih vrsta meda
Pojava i suzbijanje mastitisa na farmi mliječnih krava : prikaz slučaja
Parenhimatozni poremećaji jetre u pasa i mačaka : (I. dio)
Parenhimatozni poremećaji jetre u pasa i mačaka : (II. dio)
Q-groznica na području Topuskoga 2001. godine
Rezultati liječenja jalovih krava sa Sincro-mate B na velikim farmama i seoskim gospodarstvima
Rezidua tilozina u serumu i u tkivima goveda nakon intramuskularne primjene jednokratne terapijske doze
Raširenost i nadzor bjesnoće u Hrvatskoj od 1986. do 1992. godine
Rasprostranjenost i značenje tuberkuloze kokoši u seoskim gospodarstvima
Rad veterinara na oslobođenim područjima Hrvatske i zaštita od svinjske kuge u tijeku drugoga svjetskog rata
Rođeno je prvo tele postupkom embriotransfera u Republici Hrvatskoj
Rezultati superovulacijskog odgovora u goveda primjenom pripravaka "Metrodin"
Raširenost i nadzor bjesnoće na području veterinarske stanice Varaždin u razdoblju od 1985. do 1995. godine
Reproduktivni parametri mladih simentalskih bikova testiranih na kapacitet rasta i razvitka
Radiološka dijagnostika u traumatološkoj praksi
Rezultati pokušaja intenzifikacije reprodukcije krava različitim hormonalnim preparatima
Razmatranja o onkogenezi
Rano veterinarsko-medicinsko obrazovanje u Europi
Roquefort
Ruptura desne vratne zračne vrećice u papige tigrice (Melopsittacus undulatus)
Rezultati progenog testa bikova na tovne osobine i kakvoću mesa u stanici za progeni test u Veterinarskoj stanici d.d. Varaždin
Rijedak pobačaj dvojaka u kobila
Različitost serovarova kompleksa Mycobacterium avium intracellulare izdvojenih iz peradi i svinja u Hrvatskoj i Sloveniji
Rezultati monitoringa biološki djelatnih tvari
Razvoj hrvatskog zakonodavstva o zaštiti ptica
Ratarstvo i stočarstvo u osvitu civilizacije
Rasprostranjenost leptospiroze konja u Republici Hrvatskoj od 1994. do 2003. godine
Redukcija populacije lisica, značajan je čimbenik u suzbijanju i nadzoru bjesnoće
Reakcija akutne faze
Razvoj goveđih zametaka in vitro dobivenih iz folikula u različitim stadijima spolnog ciklusa
Reproduktivna svojstva ovaca na farmi OPG "Mijatović" u razdoblju od 2003.-2006. godine
Recesija i veterinarstvo
Razine nitrita i polifosfata u proizvodima od mesa
Recesija (depresija?) i veterinarska praksa
Rasprostranjenost enzootske leukoze goveda (ELG) u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2009.
Retencija mekonija u ždrebadi
Različiti načini liječenja zaostajanja posteljice u mliječnih krava
Raširenost "Nosema ceranae" na pčelinjacima u Koprivničko-križevačkoj županiji
Risks of antibiotic residues in milk following intramammary and intramuscular treatment with benzylpenicillin procaine
Restriction endonuclease patterns of bovine herpesvirus 1 strains isolated from cattle in Poland
Radiography of congenital neurocranial malformations in calves
Razvoj veterinarskog školstva s posebnim osvrtom na prilike u Hrvatskoj
Reproduktivna obilježja krava Charolais pasmine u Centru za travnjaštvo
Razdoblje recesije u hrvatskom veterinarstvu
Rasprostranjenost enzootske leukoze goveda u Hrvatskoj u razdoblju od 2006. do 2011. s osvrtom na probleme suzbijanja i iskorjenjivanja
Rezultati veterinarskog post mortem pregleda svinja u hrvatskim klaonicama
Razlike u sadržaju kemijskih elemenata školjkaša s obalnih uzgajališta Istre
Rasprava o planu dehelmintizacije pasa (čemu služi i postoji li uopće univerzalni protokol?)
Rasprostranjenost bruceloze u morskih sisavaca s posebnim osvrtom na Hrvatsku
Stanje za muzne krave u Lici
Stanje govedarstva i umjetno osjemenjivanje na području Istre
Stručne pogreške u umjetnom oplođivanju goveda očitovane u jednom sudskom procesu
Staja za uzgoj i tov kunića na području umjerene kontinentalne klime
Stručna pogreška pri operaciji torzije želuca
Sačma i ulje uljane repice u hranidbi tovnih pilića
Strategija sigurnosti i unapređivanja biološke vrijednosti namirnica životinjskog podrijetla
Serološki nalaz kod enzootske leukoze goveda
Sadašnje stanje u razmnožavanju goveda i svinja traži reorganizaciju službe umjetnog oplođivanja u smislu privatizacije
Suvremena postignuća o enzootskoj bronhopneumoniji goveda
Somatske stanice i patogeni mikroorganizmi u mlijeku koza i ovaca
Studij veterinerske medicine u Hrvatskoj uoči XXI. stoljeća
Sto deseta obljetnica Hrvatsko-slavonske zemaljske potkivačke škole u Zagrebu
Stanje i perspektive peradarske proizvodnje u Hrvatskoj
Spastična pareza goveda simentalske pasmine
Stereološka analiza tkivnih sastojaka proizvoda od oblikovanog pilećeg mesa
Smeće ubija medvjede
Sveta Notburga
Stočarski list Zagreb (1954.-1957.)
Stogodišnjica ponovnog otkrića Mendelovih pravila
Stoljeće i pol borbe protiv tamanjenja ptica pjevica u Hrvatskoj
Savezni institut za veterinarsku službu u Zagrebu
Sustavi iskorištavanja i genetsko unapređenje ovaca za proizvodnju mlijeka
Svečano otvorenje laboratorija za asistiranu reprodukciju povodom 80. obljetnice osnutka Klinike za porodništvo i reprodukciju
Suvremena gledišta i vlastita zapažanja o tehnologiji držanja i postupanja s nojevima
Simulacijsko modeliranje i njegova primjena u veterinarskoj medicini
Suvremeni način uzgoja velikih papiga na farmi "Kokolo"
SARS - vjerojatno još jedna virusna zoonoza?
Spojevi neproteinskog dušika u hranidbi i metabolizmu krava visoke muznosti
Skraćuje li se život krava u visokoj proizvodnji mlijeka?
Seroprevalencija protutijela za bakteriju Leptospira interrogans sensu lato u pašno držanih svinja na području Baranje
Svinjogojska farma Dubravica - pripremna faza za tov
Serološka istraživanja pojavnosti protutijela za bakteriju Leptospira interrogans u jelena običnog (Cervus elaphus L.) na području kontinentalne Hrvatske
Smještaj i hranidba nojeva u intenzivnom uzgoju
Serološka, bakteriološka i molekularna dijagnostika paratuberkuloze domaćih životinja u 2008. godini
Sjećanje na početke umjetnog osjemenjivanja goveda na području rada Veterinarske stanice Sinj
Strukturne promjene u hrvatskom veterinarstvu : (1910.-2010.)
Sigurnost hrane i pesticidi
Slikovna dijagnostika bolesti osrčja u pasa
Selekcija radnih pasa
Serološko istraživanje rasprostranjenosti leptospiroze u magaraca u Republici Hrvatskoj
Seroprevalencija spolnog osipa konja u Republici Hrvatskoj
Sulfonamidi : sintetičke farmakološki aktivne tvari
Semen deposition site and season influence on the number of artificial inseminations until pregnancy in simmental dairy cows
Seasonal variations in semen antioxidants of simmental bulls
Shortening days open using intrauterine ozone therapy in simmental cows
Stepwise replacing concrete slatted floor by rubber coating and its effects on cow behaviour : a case study
Serum lactate dehydrogenase and its isoenzyme patterns in calves suffering from respiratory diseases
Sadržaj olova, kadmija i žive u različitim vrstama meda županija kontinentalne Hrvatske
Stanični odgovor organizma na kiruršku traumu
Strana tijela kao uzrok poremećaja u prohodnosti probavnog trakta u psa i mogućnosti njihovog uklanjanja : prikaz iz prakse
Stočni sajmovi u zakonskim propisima kroz povijest
Stres i metabolička miopatija u svinja
Serumski lipoproteini u mliječnih krava
Strukturni fondovi i Kohezijski fond EU - mogućnost za sektor veterinarstva
Slobodni radikali, oksidacijski stres i parazitarne bolesti
Slinavka i šap - bolest koja ne poznaje granice
Spiralna kompjutorizirana tomografija i rekonstrukcija tomograma cervikalne i torakolumbalne kralježnice psa i dijagnostika patologije
Spolni hormoni u farmskih životinja : fiziološke razine, terapeutska i anabolička primjena
Sadržaj teških metala i elemenata u tragovima u različitim vrstama meda iz Dubrovačke županije
SSCP-metoda odabira za karakterijaciju populacijske strukture RNK-virusa
Sadržaj teških metala u tri kultivirane vrste gljiva
Some experiences of risk assessment, surveillance system and data collection in the Republic of Croatia - classical swine fever
Šepavost ovaca
Šećerna bolest pasa
Šišmiši : biološki rezervoari i potencijalni prijenosnici lyssavirusa
Trendovi obrazovanja i djelatnosti veterinara u higijeni namirnica
Trimetoprim u kombinaciji sa sulfonamidom u veterinarskoj i humanoj medicinskoj praksi
Tijek ždrebećeg estrusa u kobila pasmine hrvatski hladnokrvnjak i uspjeh pripusta
Tyzzerova bolest
Tumori kože u pasa
Tumori mamarnoga kompleksa u kuja
Transfuzija krvi u pasa i mačaka
Trajanje pripusne sezone i međujanjidbenog razdoblja visokoplodnih pasmina ovaca
Thoracoomphalopagus
Tetanus - rijetka bolest u psa
Transfuzijske reakcije u pasa
Tularemija - specifičnost morfološkog nalaza, izdvajanje uzročnika iz zeca i određivanje osjetljivosti prema antimikrobnim lijekovima
Transfuzija krvi u mačaka
Transvaginalna ultrazvučna aspiracija blizanaca u kobila : prikaz iz prakse
Terapija tekućinama kod bolesti probavnog trakta u domaćih mesoždera
Transmisivne spongiformne encefalopatije (TSE)
Trihineloza : još uvijek aktualan problem javnog zdravstva u Hrvatskoj
Traumatski miokarditis
Tetanus ovaca i koza u Hrvatskoj : prikaz slučajeva iz prakse
Tuberkuloza goveda u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na postupak certifikacije stada goveda slobodnih od tuberkuloze
The effect of follicle size on developmental competence of bovine oocytes collected by Ovum pick-up
The influence of various inflammatory diseases on the concentrations of acute phase proteins in calves
The influence of SladoliqR in diet on energy status in diery cows
The use of thyroid status of mid dry dairy cows for the prediction of postpartal fatty liver
The actual incidence of yeast "malassezia" spp. in cattle in Slovakia
Transition of a dairy farm from tie-stall to free-stall housing system and its implications for hoof health
Tick infestation (Ixodes ricinus) in red deer (Cervus elaphus) from south-east Slovenia, Kočevje region
The immune response in seropositive calves against "Mycoplasma bovis"
Toltrazuril : primjena i farmakokinetika
Trihineloza i ehinokokoza - parazitarne zoonoze od primarnog značenja za javno zdravstvo zemalja EU i Hrvatske
Transfuzija pasa : indikacije, davatelji krvi i test križne reakcije : 1. dio
Transfuzija pasa : krvne grupe, monitoring transfuzije, krvni proizvodi i transfuzijske reakcije : 2. dio
Tumor Sertolijevih stanica u bulterijera s pruritičnim dermatitisom : prikaz slučaja
Toksični metali - bioindikatori zagađenja u morskom okolišu : I. dio : kadmij i olovo
Toksični metali - bioindikatori zagađenja u morskom okolišu : II. dio : arsen i živa
Termotolerantni Campylobacter spp. - uzročnici kampilobakterioze : (I. dio)
Termotolerantni Campylobacter spp. - uzročnici kampilobakterioze : (II. dio)
Uginuće životinja uzrokovano strujom
Utjecaj mikroklimatskih činilaca na učestalost bronhopneumonije u tovilištu svinja
Uzroci slabije plodnosti krava nakon carskog reza
U povodu 70. godišnjice života prof. dr. Milana Kralja
Uzrok smrti konja ergele Lipik
Učinak imunoglobulina iz svinjske plazme na preživljavanje neonatalne prasadi
Učinak akutnih toplinskih stresova na humoralni imunosni odziv i proizvodnost tovnih pilića
Uz 90. obljetnicu rođenja prof. dr. Šimuna Debelića
Učinci radioaktivnog zračenja na koštanu moždinu i krvne stanice
Učinak klinoptilolita na uzrast pilića
Uz 25. godišnjicu časopisa "Veterinarska stanica"
Uloga elektronske mikroskopije u istraživačkom radu
Uzgoj dudova svilca i svilarstvo
Uporedba uspješnosti rektalne palpacije, sonografije i makroskopske pretrage jajnika junica u tijeku superovulacijskog odgovora
Utjecaj zagrebačkog jockey kluba na razvoj konjičkog športa u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća
Uzgojni cilj i pasmine važne za unapređenje ovčarstva Republike Hrvatske
Utjecaj zagrebačkog Jockey kluba na razvoj konjičkog športa u Hrvatskoj u prvoj polovici 20. stoljeća
Ubrzati praktičnu primjenu MOET-a u govedarstvu
Učinkovitost energetske i proteinske hrane na reprodukciju i preživljavanje zametka u govečeta
Uz 20. godišnjicu rada Stanice za performance-test u Varaždinu (1975.-1995)
Ustroj državne veterinarske službe i veterinarske inspekcije u Republici Hrvatskoj
Uloga veterinarskog vještaka i veterinarskog inspektora pred sudom i strankama u privrednokaznenom postupku
Utjecaj uvjeta pohrane i pakiranja na trajnost hrenovki
Uloga Veterinarskog eksperimantalnog zavoda u Zagrebu u provođenju umjetnog osjemenjivanja 1947. godine na otocima Lošinju i Cresu
Upotreba eksternoga fiksatora kod malih životinja
Uloga veterinara u kontroli i poticanju male ekološke privrede
Ujednačenost podataka o proširenosti bedrenice u domaćih životinja i kontroverznost podataka o njezinoj proširenosti u divljači
Usporedba rezultata superovulacijskog odgovora u goveda primjenom pripravaka "Metrodin" i "Pluset"
Ultrazvučna pretraga gastrointestinalnog trakta u domaćih mesoždera
Ultrazvučna pretraga gastrointestinalnog trakta u pasa i mačaka
Uloga (mjesto, značenje, pitanje) stajskoga gnoja u okolišu
Utjecaj razgradnje glikogena na kakvoću i kulinarska svojstva mesa
Uzgojni rad u okvirima Češke Republike
Učestalost janjenja ovaca
Uporaba jednokratnih neadherentnih kompresa u saniranju rana
Upotreba jednokratnih vodonepropusnih prekrivača pri operativnim zahvatima u porodništvu
Usporedba različitih metoda dijagnostike paratuberkuloze u uzgoju mliječnih goveda
Učestalost mezocerkarija Alaria u mesu divljih svinja odstrijeljenih u lovištu "Posavske šume"
Utjecaj različitih količina proteina i različitih energetskih vrijednosti u hranidbi na biokemijske i proizvodne pokazatelje u nojeva (Struthio camelus) tijekom rasplodne sezone
Utjecaj parazitarnih invazija na higijensku ispravnost riba
Usporedba indeksa osjemenjivanja krava bez zaostale posteljice i s njom
Uzgoj školjkaša u Hrvatskoj
Uspješnost primjene različitih metoda za indukciju estrusa u kobila
Uveitis u kuje oboljele od leptospiroze kojoj je uzrok Leptospira interrogans serološke varijante icterohaemorrhagiae
Učestalost mastitisa prije i nakon donošenja Pravilnika o kakvoći svježeg sirovog mlijeka
Učinak antibiotika na kliconoštvo leptospira u pasa kod prirodne leptospiroze uzrokovane s Leptospira interrogans serološke skupine icterohaemorrhagiae
Utjecaj akutnofaznog odgovora na metabolizam lipida
Usporedba orijentacijskog semikvantitativnog testa Premate equine s uobičajenim kliničkim i laboratorijskim metodama dijagnostike ždrijebnosti u posavskih kobila
Utjecaj teškog poroda na plodnost kobila
Utjecaj godišnjih doba na mikrobiološku kakvoću svježeg sirovog kravljeg mlijeka
Utjecaj dobi i pasmine na učestalost carskog reza u kuja
Utjecaj pariteta na stopu gravidnosti i razinu progesterona burskih koza
Usporedba metoda liječenja prolapsusa žlijezde treće očne vjeđe u psa
Utjecaj ksenobiotika na imunost u pčela
Učestalost teških teljenja na području Veterinarske ambulante Delnice
Uzgoj kunića na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
Utjecaj temperature otapanja sjemena na koncepciju u mliječnih krava
Utjecaj dodavanja kalcijeva propionata u hrani na energetski status mliječnih krava
Utjecaj gravidnosti i laktacije na promjene metaboličkog statusa u mliječnih krava
Utjecaj levamizola na biokemijske parametre u nerasta izloženih induciranom stresu
Utjecaj intrauterine aplikacije cefapirina na poboljšanje reproduktivne učinkovitosti krava
Učinak spola i dobi na biokemijske parametre u serumu njemačkih ovčara
Učinci stresa na imunosni, biokemijski i reprodukcijski sustav svinja u intenzivnom uzgoju
Utjecaj klenbuterola i salbutamola na biokemijske parametre u plazmi miševa
Ultrazvučna dijagnostika bolesti žučnog sustava u pasa
Upalna reakcija kao temeljni homeostatski mehanizam
Usporedba kumulacije klenbuterola i salbutamola u jetri različitih sojeva miševa
Učestalost pojedinih uzročnika mastitisa u Republici Hrvatskoj u 2008. i 2009. godini
Utjecaj pasmina, načina držanja i spola teleta na duljinu trajanja gravidnosti i vrijeme porođaja u goveda
Usporedba koncentracije progesterona u mliječnih i mesnih pasmina koza tijekom puerperija
Urolitijaza kod pasa : vrste urolita, dijagnostika i liječenje
Usporedba brzine nastupa i vremena trajanja te kardiovaskularnih i pulmonarnih učinaka epiduralne anestezije s lidokain-adrenalinom i lidokainom u pasa
Usporedna studija sadržaja makro i esencijalnih elemenata u mlijeku žena, različitih životinjskih vrsta i u sojinom mlijeku
Učinkovitost umjetnog osjemenjivanja kobila svježim, ohlađenim i duboko smrznutim sjemenom pastuha
Utjecaj aplikacije sintetičkih analoga GnRH na smanjenje pojavnosti ranih pobačaja krava
Uzročnici mastitisa niske pojavnosti
Učinkovitost docjepljivanja lubina (Dicentrarchus labrax) u uzgojnim uvjetima
Upravljanje rasplođivanjem i mogućnosti uvođenja umjetnog osjemenjivanja u istarskih magaraca
Utjecaj funkcionalne korekcije papaka na koncentraciju kortizola u krvnom serumu goveda
Utjecaj nutrienata hrane na zdravlje i mineralnu gustoću kostiju
Utjecaj smještaja na ponašanje, dobrobit i zdravlje mliječnih krava
Utjecaj pasmine na vrijeme ovulacije u krava
Upalna bolest crijeva - što je novo?
Udio masti i sastav masnih kiselina u kokošjim jajima hrvatskih proizvođača
Uloga akademika Vase Butozana u razvoju moderne veterinarske medicine u Bosni i Hercegovini
Utjecaj prihrane pčela dodatkom hrani BeeWall AminoPlus na broj spora Nosema sp. - preliminarno istraživanje
Utjecaj okolišnih i genetskih čimbenika na plodnost kunića
Utjecaj negativnog energetskog statusa na reprodukciju mliječnih krava
Utjecaj neonikotinoida na kukce oprašivače
Upravljanje rasplođivanjem pasa metodama asistirane reprodukcije
Utjecaj pariteta i tjelesne kondicije na određene biokemijske pokazatelje seruma mliječnih krava
Utvrđivanje osobitosti matica sive pčele (Apis mellifera carnica) značajnih za njihov uzgoj
Učinak gama zračenja na pokretljivost i preživljavanje spermija pijetlova teške pasmine
Veterinari u obrani domovine
Veterinarska struka u akvakulturi
Veterinarstvo i management
Veterinarstvo u Republici Hrvatskoj
Virus štenećaka patogen je za lavove
Veterinarska etika u patologiji
Veterinarsko javno zdravstvo i veterinarski propisi
Virus zarazne anemije u kokoši i tovnih pilića u Hrvatskoj
Veterinarski propisi Republike Hrvatske s motrišta razvitka veterinarstva
Veterinarstvo u Bosni i Hercegovini
Vlaho (Blaž) Šoštarić
Veterinari i veterinarska služba u Delnicama od 1863. do kraja Drugoga svjetskog rata
Veterinari u procjeni šteta na pčelinjacima
Važnost krvnih grupa u mačaka
Veterinarski informacijski sustav u RH
Veterinari kreatori programa gojidbene izgradnje u govedarstvu Hrvatske
Veterinarska ambulanta Oborovo
Veterinarski zavod Križevci osnivač prvog Centra za umjetno osjemenjivanje u Hrvatskoj
Vaginoskopija kuja
Veterinarsko-medicinski proizvodi kontrolirani u Hrvatskom veterinarskom institutu tijekom 2008. godine
Veterinarska imunologija u Hrvatskoj : prošlost, sadašnjost i budućnost : I. dio
Veterinarska imunologija u Hrvatskoj : prošlost, sadašnjost i budućnost : II. dio
Von Willebrandova bolest u životinja
Virusi : kontaminanti hrane i vode za piće
Vitamin B12 concentrations in blood serum of cows with disturbed energy metabolism
Virusni proljev/bolest sluznica goveda u Republici Hrvatskoj
Virus Zapadnog Nila
Varijacije širine jagodičnog luka i ukupne duljine tijela u lisice (Vulpes vulpes) iz dva različita staništa u Hrvatskoj
Vrijednost koncentracije glukoze u krava ovisno o geografskom području Bosne i Hercegovine i sezoni uzorkovanja
Veterinary radiological consequences of the Chernobyl disaster
Verminozna pneumonija mačaka
Zaštita ugroženih autohtonih genetičkih izvora u svinjogojstvu Hrvatske
Značenje kolesterina za zdravlje i prehranu ljudi s osobitim osvrtom na kokošja jaja kao namirnicu
Zaštitni učinak tetrahidroindazolon-karboksilne kiseline (HIDA) u primjeni cisplatine
Znanost i mi
Značenje bakterija roda Helicobacter u etiologiji želučano-crijevnih bolesti u ljudi i životinja
Značenje bakterija roda Helicobacter u etiologiji želučano-crijevnih bolesti u ljudi i životinja
Značenje i učestalost kirurških bolesti pasa i mačaka
Zapažanja o pojavi i putu nasljeđivanja spastične pareze u goveda
Zapažanja o pojavi i putu nasljeđivanja spastične pareze u goveda
Zarazni keratokonjunktivitis u ovce u okolici Zagreba (Hrvatska)
Zapis o kanarincu
Značenje nalaza histamina u siru
Zdravlje goveda čimbenik ekonomične proizvodnje mlijeka i mesa
Značenje ostataka veterinarskih lijekova u namirnicama životinjskog podrijetla
Značaj bakterije Escherichia coli u intenzivnoj peradarskoj proizvodnji
Značaj bakterije Escherichia coli u intenzivnoj peradarskoj proizvodnji
Značenje određivanja aktivnosti jetreno specifičnih enzima krvnog seruma u procjeni funkcionalnog stanja jetre konja
Zoonoze u konja : čimbenici emergentnosti
Značenje kliničke primjene eprinomektina
Zarazna hematopoetska nekroza pastrva na hrvatskom ribogojilištu : utvrđivanje i iskorjenjivanje
Zahtjevi FCI za službenu provjeru displazije kukova u psa
Značenje cisticerkoze goveda u veterinarskom javnom zdravstvu
Značenje identifikacije kralježnjaka u sudskom veterinarstvu
Zbrinjavanje i neškodljivo uklanjanje lešina životinja, nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i hranidbi životinja u zakonskim propisima kroz povijest
Zakonski propisi u svezi prikupljanja sredstava u veterinarske zaklade i njihova namjena kroz povijest
Zakonski propisi o dobrobiti i zaštiti životinja u Hrvatskoj kroz povijest
Značenje Booroola gena (FecB) u ovaca
Zapadnonilski virus mogući je uzročnik mraclinske bolesti konja
Zoohoza kao uzrok pretjeranog trošenja zuba sibirskog tigra : prikaz slučaja
Životinjski likovi u umjetnosti drevnih ljudi
Žene veterinari
Žučne kiseline u pasa i mačaka, osnove fiziologije i laboratorijskih metoda za određivanje žučnih kiselina u biološkim uzorcima
Životinjski svijet u okrilju bioetičke zaštite
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Poslovno udruženje veterinarskih stanica, 1970-.
Zagreb : Hrvatski veterinarski institut,
Isto izdanje u drugom mediju: Veterinarska stanica (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 224.861
Primjerak #1
God.41:br.3(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.4(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.2(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1(2020)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.2(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.1(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.6(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.5(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.4(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.3(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.2(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.42:br.1(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.41:br.6(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.41:br.5(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.41:br.4(2010)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.3(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.4(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.3-6(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.2(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.44:br.1(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.6(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.43:br.5(2012)
Korištenje u čitaonici

NSK Čitaonica tekućih časopisa

Signatura: V (HRV)
Primjerak #1
God.48:br.5(2017:Rujan/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.4(2018:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.3(2018:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.2(2018:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.1(2018:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.6(2017:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.4(2017:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.5(2018:Rujan/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.48:br.3(2017:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.6(2016:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.5(2016:Rujan/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.4(2016:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.3(2016:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.2(2016:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.6(2015:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.6(2019:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.3(2020:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.2(2020:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.51:br.1(2020:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.49:br.6(2018:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.5(2019:Rujan /Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.4(2019:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.3(2019:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.2(2019:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.50:br.1(2019:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.47:br.1(2016:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.5(2015:Rujan/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.4(2015:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.3(2015:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.2(2015:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.46:br.1(2015:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.6(2014:Studeni/Prosinac)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.5(2014:Rujan/Listopad)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.4(2014:Srpanj/Kolovoz)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.3(2014:Svibanj/Lipanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.2(2014:Ožujak/Travanj)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
God.45:br.1(2014:Siječanj/Veljača)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 224.861
Primjerak #1
God.49:br.4(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.3(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.2(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.1(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.48(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.47(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.5(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.49:br.6(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.3(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.2(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.1(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.6(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.5(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.4(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.3(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.2(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.50:br.1(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.41:br.3(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.3(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.2(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.1(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.6(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.5(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.4(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.3(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.2(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.42:br.1(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.41:br.6(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.41:br.5(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.41:br.4(2010)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.45(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.46(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.4(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.3-6(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.2(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.44:br.1(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.6(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.43:br.5(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
God.51:br.4(2020)
Nije za posudbu