Starohrvatska prosvjeta

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000513
Ostali autori: Milošević, Ante (Editor), Radić, Frano, Abramić, Mihovil, Iveković, Ćiril Metod, Šišić, Ferdo, Gunjača, Stjepan, Jelovina, Dušan
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Aedificaverunt Ragusium et habitaverunt in eo
"Quincunx" u ranosrednjovjekovnoj arhitekturi Dalmacije
100 godina Starohrvatske prosvjete
Aucissa fibule s natpisom iz zbirke Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika
Arheološka topografija otoka Drvenika i Ploče
Arheološka istraživanja u Kučićima
Arheološka istraživanja razorene crkvice Sv. Martina u Lepurima kod Benkovca
Arheološka istraživanja na Sustipanu u Splitu 1994. godine
Arheološka istraživanja kod crkve Sv. Marte od 1902. do 1905. godine
"Zakošena pročelja" i Plotinova estetička načela
"Aplika" s človeškim licem iz groba št. 2 z nekropole v Spodnji Hajdini pri Ptuju
A reemerging world prolegomena to an introduction to earlier medieval art between the Sava and the Drava rivers
Antropološka analiza groblja Konjsko polje - Livade u kontekstu drugih ranosrednjovjekovnih grobalja iz Dalmacije
Arheološke sugestije za ubikaciju gradova iz 36. poglavlja Porfirogenetova De administrando imperio
A note on the rose window in Čazma and on the presence of the royal workshops in medieval Slavonia
"Vinica i Pranger"
Arheološka slika Zmijavaca : razmatranja u povodu zaštitnih istraživanja iz godine 2005.
Antropološka analiza kostura iz sarkofaga s lokaliteta Rižinice
Arheološki projekt Varvaria / Breberium / Bribir u 2014. godini = Varvaria / Breberium / Bribir archeological project : the 2014 excavation season
Bibliografija radova o crkvi Sv. Spasa i arheološkim nalazima iz groblja oko nje
Bazilika Sv. Marte u Bijaćima i problem njezina ciborija
Bijaći u svjetlu proučavanja ranosrednjovjekovnih vladarskih rezidencija
Bibliografija
Bijaći - Stombrate : rezultati arheoloških istraživanja starohrvatskoga groblja
Bijeli Hrvati u banskoj Hrvatskoj i županijska Hrvatska
Crkvena reforma i ranoromanička arhitektura na istočnom Jadranu
Crkva Sv. Nikole na Prijekom
Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine
Crkva Sv. Spasa na vrelu Cetine
Crkvine, Cista Velika
Ciborij sa zabatima iz crkve sv. Marte u Bijaćima
Crkva sv. Stjepana u Barama u Stonskom polju
De ecclesiis pictis
Donatorski natpis župana Gostihe iz crkve Sv. Spasa u Cetini (Vrh Rici)
Dalmatia u zemljopisu Alfreda Velikoga
Dr. Dušan Duje Jelovina
Dobrotvorni križ nebeskog Boga : (razmišljanja uz dva splitska ranosrednjovjekovna natpisa)
Drvena crkva u Loboru : najstarija crkva u sjevernoj Hrvatskoj
Dugopolje - Vučipolje - Crkvine, kasnosrednjovjekovno groblje : (istraživanja 2004./2005. godine)
Dvije kasnosrednjovjekovne nekropole u Bukovici : prilog topografiji stećaka u Hrvatskoj
Dubrovački nalazi keramike iz Iznika
Dva teksta iz sredine 14. stoljeća : prilog poznavanju "društvenog znanja" u Hrvatskom Kraljevstvu
Etnicitet u ranosrednjovjekovnoj arheologiji : primjer ranoslavenskih nalaza u jadranskoj regiji
Etnogeneza Slavena : metode i proces
Evidence for the architectural reconstruction of the royal mausoleum in Banjska, Kosovo
Frano Radić - u povodu 150. obljetnice rođenja
Fibule seobe naroda s vinkovačkog područja
Frühmittelalterliche Gräber aus Orlić Angesichts Bisheriger Erkenntnisse über den Horizont mit Heidnischen Bestattungsmerkmalen
Gospa od zdravlja u Oriovici
Groblje na Gornjem vrtlu u Tugarima
Grob 29 na Crkvini u Biskupiji kod Knina
Groblje na Crkvini u Gornjim Koljanima
Groblje na Crkvini u Biskupiji : rezultati revizijskih istraživanja Stjepana Gunjače
Granice srednjovjekovnih biskupskih posjeda Dubrave, Ivanića i Čazme
Geofizička i arheološka istraživanja na nalazištu Virje : talionička radionica iz vremena kasne antike i ranog srednjeg vijeka
Historijat istraživanja i novi prilozi poznavanju najstarijeg sloja Moćnika dubrovačke prvostolnice
Hrvatsko ime u rednjovjekovnoj Slavoniji
Hrvatska predromanička arhitektura [u Hrvatskoj, Zagreb, 1996] - nova knjiga Vladimira Gossa
Ivan Meštrović o starohrvatskim spomenicima u upućenim mi pismima
Iz hrvatske renesansne arheologije
Izvještaj o arheološkim istraživanjima u Glavicama kod Sinja
Izvještaj o arheološkim iskopavanjima crkve Sv. Petra na Kuli Atlagića
Izvještaj o arheološkim istraživanjima na prostoru podgrađa tvrđave Topana u Imotskom
I ritrovamenti piu antichi di rosari in Dalmazia
Izvješće o rezultatima prve sezone arheološkog iskopavanja na katoličkom groblju u Rapovinama kraj Livna
Još jedan tip kasnoantičke bojne sjekire u Dalmaciji
Je li postojao običaj polaganja novca u kasnosrednjovjekovne/ranosrednjovjekovne grobove na prostoru sjeverne Hrvatske?
Kunstmannovi lingvistički dokazi o seobi Slavena s juga na sjever
Kameni spomenici s "Begovače" u Biljanima Donjim kod Zadra
Kasnoantički nalazi iz Škripa na otoku Braču i srebrni prsten iz Vrlike
Kronološka i kulturna ocjena triljskog nalaza
Katalog kamenih spomenika iz crkve Sv. Spasa na vrelu Cetine
Klesarska radionica iz vremena kneza Branimira
Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici
Kasnosrednjovjekovno groblje kod crkve Sv. Spasa u Vrh Rici
Kasnosrednjovjekovno groblje u Strožancu uz crkvu Gospe od Site
Kraniometrijska analiza srednjovjekovnih populacija središnje Europe s posebnim osvrtom na položaj hrvatskih nalazišta
Krunidbena bazilika kralja Zvonimira
Kratki prikaz rezultata arheološkog istraživanja crkve Porođenja Marijina u Gradcu kod Drniša i groblja uza nju
Katalog ranosrednjovjekovne skulpture iz crkve Sv. Marte u Bijaćima kod Trogira
Koennte die Kirche in Bilimišće bei Zenica der Versammlungsort der "Bosnischen Christen" des Jahres 1203 gewesen sein?
Kasnoavarski pojasni jezičci iz Arheološkog muzeja u Splitu
Kulturni krajolik bednjanskog kraja
Keramičke lule s lokaliteta Kula Gornji ugao u Dubrovniku
Kulturni elementi na grobljima sjeverozapadne Bosne
Kasnoantička i ranosrednjovjekovna Tarsatička Liburnija (Liburnia Tarsaticensis) u svjetlu geografskih izvora
Kultura versus Natura : o slavenskom i neslavenskom podrijetlu Hrvata = Culture v. Nature : on Slavic and non-Slavic origin of the Croats
Klimatski ekstremi na području hrvatskih krajeva od početka 7. stoljeća do 1104. godine i njihove posljedice
Kasnoantičko nalazište Crkvišće Bukovlje kod Generalskog Stola
Lavovi stupožderi u medvedgradskoj kapeli : razmatranje kultnog mjesta u kulturnom krajobrazu Zagrebu
Meštrović, Marun, Gunjača i Povijest Hrvata
Marble Relief with Enthroned Christ from Rab
Majkovi u srednjem vijeku
Mjerenje vremena potrebnog za izradu predromaničkog crkvenog namještaja
Majstor koljanskog pluteja u kontekstu predromaničkih reljefa s lokaliteta Stombrate u Bijaćima
Nikola Jakšić: Crkve na Begovači i problem starohrvatskih nekropola, [Diadora, sv. 11, Zadar 1989]
Na tragu bjelobrdske kulture u Kalničkom prigorju
Natpis župana Ivana iz Uzdolja kod Knina
Naseljenje starohrvatske Podmorske župe
Nove akvizicije Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika
Nove spoznaje o nalazima ranosrednjovjekovnog novca u južnoj Hrvatskoj
Novi prilozi graditeljskoj baštini poluotoka Pelješca
Nalazi grobova u crkvi sv. Martina kod Sukošana
Nastajanje hrvatskog naroda na Balkanu
Ninska plemićka obitelj Pritičević i njihova kuća u Novigradu
Neka srednjovjekovna naselja i župe južnog varaždinskog podbrežja
Nalazi ranokarolinškog oružja i konjaničke opreme u doba formiranja Hrvatske Kneževine
Nalazi keramičkih lula s lokaliteta Sv. Marija od Kaštela i Posat od Ploča u Dubrovniku
Nova zapažanja o trabeaciji oltarne ograde i Šopota kod Benkovca
Osnivanje i rad Kninskog starinarskog društva
O krsnom bazenu splitske krstionice
Ostaci starokršćanske skulpture iz crkve Sv. Marte u Bijaćima
Od vladarske curtis do gradskoga kotara
O nekim vezama ranosrednjovjekovne Slavonije i Dalmacije na primjeru polumjesecolikih naušnica s privjeskom
Opus columnarum katedrale sv. Marije u Krku
O dubrovačkim moćnicima sv. Vlaha iz XIV. stoljeća u vrličkom pojasu
O moćnicima u obliku glave iz Moćnika dubrovačke prvostolnice nastalima do kraja XIV. stoljeća
O mačevima posebnog tipa u Hrvatskoj
O upotrebi praćke u srednjovjekovnoj Slavoniji u povodu brojnih nalaza keramičkih projektila na položaju Stara Vodenica kod Jurjevca Punitovačkog
O početcima i nastajanju Dubrovnika : naknadna razmišljanja
Obredno osnivanje protourbanih naselja u srednjovjekovnoj Slavoniji
O pojedinim predmetima bizantske provenijencije na istočnoj obali Jadrana
O klesarskim radionicama koje su djelovale na lokalitetu Crkvina u Biskupiji kod Knina
Ostaci uništene romaničke crkvice sv. Jakova u Zemuniku
Prinos poznavanju života i opusa akademika Stjepana Gunjače
Pretorijanci kneza Borne
Prilog istraživanju kronologije srednjovjekovnoga groblja na položaju Lijeva bara u Vukovaru
Prikaz jelena na ranokršćanskim mozaicima prema srednjovjekovnoj umjetnosti
Predromanička skulptura s otoka Lokruma, Rožata i Komolca u Rijeci Dubrovačkoj
Predromanička skulptura iz crkve Sv. Spasa u Cetini
Pojasevi i druge dragocjenosti u kasnosrednjovjekovnim obiteljskim riznicama
Predromaničke oltarne ograde
Predromanički reljefi iz crkvice Sv. Lovre u Morinju kraj Šibenika
Proložac Donji
Podgreda - Dvorine u Studencima kod Imotskog
Pregled istraživanja lokaliteta Otres - Lukačuša
Prva ranosrednjovjekovna skulptura iz crkve Sv. Marte u Bijaćima
Predromanički ciborij iz Svete Marte u Bijaćima
Patere i amfore u svodovima ranosrednjovjekovnih crkava u Dalmaciji
Prikaz odnosa i suradnje Marun - Radić putem međusobnog dopisivanja
Prilog proučavanju ranosrednjovjekovne skulpture na otoku Krku
Prilog poznavanju gotičkog zlatarstva u Dubrovniku
Problem kronologije groblja 9. i 10. stoljeća u sjevernoj Hrvatskoj
Prilog poznavanju i datiranju trojagodnih naušnica s osvrtom na područje Livanjskog polja
Perunovo brdo (monte Borun) : prilog poznavanju poganske slavenske toponimije u Kaštelima
Prilog opusu Splitske klesarske radionice kasnog VIII. stoljeća
Pogled na Split u razdoblju od 16. do 19. stoljeća kroz prizmu antropoloških istraživanja
Potpuna vjerodostojnost vrela o hrvatskim kraljevima u prilogu Franza Arensa
Prikaz ljudske glave u srednjovjekovnoj kamenoj plastici na području sjeverozapadne Hrvatske
Primjer ritualne žrtve pri gradnji kuće na srednjovjekovnom Bribiru
Paleodemografska i paleopatološka analiza srednjovjekovnog groblja Svećurje - Žestinj
Pojava i liturgijska funkcija pseudotroapsidnosti u Dalmaciji
Ranosrednjovjekovna skulptura s Kapitula kod Knina
Ranosrednjovjekovni kameni spomenici sa simboličkim "rajskim" prikazom iz južne Istre
Rezultati novijih istraživanja srednjovjekovnih arheoloških nalazišta u Dalmaciji
Rovinjske crkvice iz osvita romanike
Razmatranje o orijentaciji starohrvatskih crkava u Dalmaciji
Razgraničenje između Splita i Trogira na Čiovu u 15. stoljeću
Radovi na crkvi i groblju Svetog Spasa na vrelu Cetine
Ranosrednjovjekovno groblje kod Gluvinih kuća u Glavicama kod Sinja
Ranosrednjovjekovna civitas srednjodalmatinskih otoka
Ranokršćanski kompleks u Otinovcima na Kupreškoj visoravni
Reljef kralja Petra Krešimira IV.
Reljefi Trogirske klesarske radionice iz crkve Sv. Marte u Bijaćima
Ranokršćanski mozaični natpis iz Orlića kraj Knina
Ranosrednjovjekovne ostruge iz Lištana kod Livna
Ranosrednjovjekovno groblje na položaju Livade u Konjskom polju
Ruševine crkve svetog Ivana u Uzdolju kod Knina
Refleksni luk ranosrednjovjekovnog groblja Vukovar - Lijeva bara (gr. 92)
Romanička arhitektura na južnom dijelu istočnoga Jadrana i problem isticanja utjecaja apulijskoga graditeljstva
Rezultati arheoloških istraživanja kod crkve sv. Đurđa u Župi dubrovačkoj
Radovan and Homer - a note on the epic style in medieval art
Razmatranja uz jedan novi nalaz iz Vinkovaca
Ranosrednjovjekovni grobovi s lokaliteta Crikvine (Sv. Ilija) u naselju Rupotina u Solinu
Romanička crkva Rođenja Presvete Bogorodice u Koprivni
Ranosrednjovjekovni ukopi na lokalitetu Doljani-Dubine u općini Čapljina, u Bosni i Hercegovini
Razmatranja o karolinškom novcu iz Donjih Lepura
Ratnici ili lovci? : Noževi i strijele u grobovima na području ranosrednjovjekovne Hrvatske
Ranosrednjovjekovna crkva Beati Petri Apostoli u Rapovinama kraj Livna i rezultati arheoloških istraživanja
Rudina i Bijela : benediktinski samostani kasnosrednjovjekovne Slavonije
Starohrvatsko groblje pred glavnim ulaznim vratima u staru Varvariju
Starokršćanska bazilika i ranosrednjovjekovna nekropola na Rešetarici kod Livna
Starohrvatska crkva na "Mastirinama" u Kašiću kod Zadra
Simbolika likovnih motiva na tekstilnim ostacima ninskoga relikvijara
Starokršćanski kompleks na Marinama u uvali Sepen kraj Omišlja na otoku Krku
Simbolika na nekim ranosrednjovjekovnim kamenim spomenicima
Sv. Spas na vrelu Cetine i problem westwerka u hrvatskoj predromanici
Sv. Petar Stari u Zadru i njegova kripta
Srednjovjekovni montaneji
Sancta Maria de Platea u Trogiru
Skulpture s prikazom Bogorodice u Dalmaciji 11. stoljeća u okviru političkog programa reformirane crkve
Srednjovjekovni sabor plemenitih Hrvata u Podbrižanima
Sv. Mavar - Žedno
Sv. Mihovil u Lažanima
Sv. Lovre - Balavan
Sv. Vid na Vidovoj gori
Srednjovjekovno groblje u Pristegu
Starohrvatska crkva Sv. Marte u Bijaćima
Srednjovjekovni spomenici s natpisom na Groblju Sv. Ive u Livnu
Sjećanja na čovjeka i znanstvenika profesora Grgu Novaka
Simbolika likovnih aplikacija na kacigama tipa Narona/Baldenheim iz Narone i Salone
Srednjovjekovni predio Bene u Splitu
Skupni nalaz mletačkog novca iz Dobre Vode kod Benkovca
Sedmi grob i nekoliko pojedinačnih nalaza s Crkvine u Biskupiji kod Knina
Spolije na tlu ranosrednjovjekovne Hrvatske
Some observations on the chapel at Medvedgrad
Stećci na Grebinama u Čeveljuši i kod crkve sv. Ivana u zapadnoj Plini
Stjepan Gunjača (1909.-1981.) : uz stotu obljetnicu rođenja = Stjepan Gunjača (1909-1981) : on the occasion of the 100th anniversary of his birthday
Skupni nalaz novca iz 5. i 6. stoljeća na lokalitetu Klapavice - Crkvina kod Klisa
Suhopolje - Kliškovac : od toponima do arheološke spoznaje!
Sv. Eufemija u Splitu : prilog tipologiji kupolnih crkava
Srednjovjekovna Bosiljina : (topografsko-arheološka skica)
Srednjovjekovne isprave bosansko-humskih vladara u Splitu
Starokršćanska i ranosrednjovjekovna skulptura otoka Raba
Sarnienska dijeceza : (Sarniensis ecclesia)
Sahranjivanje unutar granica antičkih Cibala
Svetojurjevska problematika u Hrvata i sveti Juraj na reljefu crkve u Žrnovnici
Skupni nalaz novca četrnaestog stoljeća s Bribirske glavice
Srednjovjekovna raspela iz Stona i okolice
Staurotheca di Gerusalemme u Dubrovniku
Se leži Radovan
Stari gradovi i i utvrde Moslavačke i Zrinske gore : problemi istraživanja, konzerviranja i prezentiranja
Starohrvatsko groblje na položaju Svećurje u predjelu Rudine u Kaštel Novom
Šuplja crkva u Solinu
Što je Susedgradu dalo ime?
Tehnički suradnici Hrvatskoga starinarskog društva
Tko je bio prokonzul trogirskoga natpisa
Translatio beati Grisogoni martyris kao povijesno vrelo
Toma Arhiđakon , Dioklecijan, tetrarsi, Dioklecijanova palača
Tri otuđena relikvijara povijesnog značenja iz Zadra
The ninth century great Moravian figural motifs of orantes
The three-header from Vaćani
Trojagodne naušnice iz groba 53 s lokaliteta Čovini - Crikvine u Smiljanu
The "Koloman renaissance" in north western Croatia : an unfinished project
Trogirski biskup Nikola Casotti (+1371.) i njegovo doba
Tko je Porin iz 30. glave De administrando imperio?
Tragovi starih vjerovanja u kršćanstvu ranoga srednjeg vijeka = Traces of ancient beliefs in early medieval christianity, Studia mediterranea archaeologica 6, ... Dubrovnik - Split, 2013. : [prikaz, review]
Tko je Perun?
Ukrasni i simbolični motivi na stećcima Crkvine u Biskupiji kod Knina
Unutarnja strana lunete glavnog portala trogirske Katedrale - djelo majstora Radovana
Urbani razvitak srednjovjekovnog Vukovara
Utvrda Čačvina
Uvod u istraživanje srednjovjekovne tvrđave Zadvarje
Usporedba skulpture i arhitekture s lokaliteta Crkvina u Gornjim Koljanima i Crkvina u Biskupiji kod Knina
U selu Uzdolje kod Knina nije bilo izgrađene crkve u vrijeme kneza Muncimira
Vinišća - rezultati rekognosciranja
Velika Crljivica i groblje kod crkve sv. Jakova
Vlasi i starobalkanska pretkršćanska simbolika jelena na stećcima
Zlatko Gunjača (1939.-1994.)
Zaštitna istraživanja u Prološcu i Glavini 1997. godine
Zavojane
Zaštitna arheološka istraživanja u selu Koprivno sjeveroistočno od Klisa
Zaštitna arheološka istraživanja crkve sv. Vlaha u povijesnoj jezgri grada Dubrovnika
Zidne slike domaćeg majstora u Zadobarju, Volavju i Sveticama
Zlatarske veze Dubrovnika i Mađarske
Zapažanja o poslijekarolinškom oružju i konjaničkoj opremi s područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine u kontekstu povijesnih zbivanja u 10. i 11. stoljeću
Jezik: hrv
Impresum: Knin : Hrvatsko starinarsko družtvo, 1895-.
Split : Muzej hrvatskih arheoloških spomenika,
Isto izdanje u drugom mediju: Starohrvatska prosvjeta (Online)

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 90.278
Primjerak #1
Ser.3:sv.39(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Ser.3:sv.40(2013)-41(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Ser.3:sv.42(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Ser.3:sv.43(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Ser.3:sv.44/45(2017/2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Ser.3:sv.46(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Ser.3:sv.47(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 90.278
Primjerak #1
Ser.3:sv.39(2012)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Ser.3:sv.40(2013)-41(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Ser.3:sv.42(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Ser.3:sv.43(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Ser.3:sv.44/45(2017/2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Ser.3:sv.46(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Ser.3:sv.47(2020)
Nije za posudbu