Biblioteka Knjiga Mediterana

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000000212
Vrsta građe: Nakladnička cjelina
Povezani zapisi:
(Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe : sa znanstvenog skupa održanog od 26. do 28. rujna 2012. godine u Splitu : zbornik radova XV.
Ante Katunarić i Split 1900.-1935 : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 26. rujna 2008. godine u Splitu
Branimirova Hrvatska u pismima pape Ivana VIII.
Biblija kao tekst i knjiga
Biblija kao tekst i knjiga : biblijski tekst od najstarijih rukopisa do najnovijih znanstvenih izdanja: na originalnim jezicima, u drevnim prijevodima i u hrvatskom jeziku i kulturi : katalog izložbe
Biblija - knjiga Mediterana par excellence
Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća. : uvod u studij predromanike
Dioklecijanova palača u Splitu
Der Palast Diokletians in Spalato
Der Palast Diokletians in Spalato : XXIII Tafeln, 162 Textabbildungen und initialen
Dalmatia praeromanica
Dioklecijan, tetrarhija i Dioklecijanova palača o 1700. obljetnici postojana
Dalmacija za francuske uprave (1806.-.1813.) = La Dalmatie sous l'administration française (1806-1813) : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 18. do 19. rujna 2006. u Splitu = actes du colloque scientifique international tenu à Split les 18 et 19 septembre 2006
Dalmatia christiana - Opera omnia
Djela antičkih i talijanskih klasika u privatnim bibliotekama Dalmacije od XV. do XIX. stoljeća.
Dioklecijan : "vir prudens, moratus callide et subtilus" ili "inventor scelerum et machinator omnium malorum" : povijesne kotroverze i današnje dileme = Diocletian : historical controversies and current dilemmas
Dioklecijan : vir prudens, moratus callide et subtilus ili inventor scelerum et machinator omnium malorum : povijesne kotroverze i današnje dileme = Diocletian : historical controversies and current dilemmas
Dalmatia praeromanica : early medieval architecture in Dalmatia
Dioklecijanov lik : između realnosti i transcendencije : artistički, ikonografski i sociološki aspekti = The image of Diocletian : between reality and transcendence : artistic, iconographic and sociological aspects
Faros
Grčki utjecaj na istočnoj obali Jadrana
Gramatika hebrejskoga biblijskog jezika
Hrvatsko brodovlje
Historia Salonitana
Historia salonitanorum atque spalatinorum pontificum
Ivan Dominik Stratiko
Imago animi
Istodobnost raznodobnog ; Tekst i povijesni ritmovi : zbornik radova XII. : sa znanstvenog skupa održanog od 1. do 2. listopada 2009. godine u Splitu
Inženjeri u službi Mletačke Republike : inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji
Inženjeri u službi Mletačke Republike : inženjeri i civilna arhitektura u 18. stoljeću u mletačkoj Dalmaciji i Albaniji
Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956.-1961. = Research and reconstruction of Diocletian's Palace Peristyle in Split 1956-1961
Istraživanje i uređenje Peristila Dioklecijanove palače u Splitu 1956.-1961. = Researcj amd recpmstrictopm pf Dopcčetoam+s palace Peristyle in Split 1956-1961
Izbor iz djela
Ivo Tartaglia: političar i intelektualac : zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa "Ivo Tartaglia i njegovo doba" održanog od 23. do 24. rujna 2013. godine u Splitu
Ivan Duknović i krugovi njegove djelatnosti = Giovanni Dalmata e le opere della sua cerchia /: zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Splitu od 27. do 28. rujna 2010. = atti del convegno scientifico internazionale svoltosi a Spalato dal 27 al 28 settembre 2010
Judita
Javni kultovi ikona u Dalmaciji
Književna prožimanja hrvatsko-talijanska
Književno djelo Ante Tresića Pavičića
Književno djelo Tonča Petrasova Marovića
Kulturna animalistika
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Komparativna povijest hrvatske književnosti
Kiparstvo rimske Dalmacije
Korpus arhitekture
Komparativna povijest hrvatske
Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova XIV : (romantizam - ilirizam - preporod) sa znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2011. godine u Splitu
Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova i pozvanih predavanja sa XVI. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 20. do 21. ožujka 2014. godine u Splitu
Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova sa XVII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu
Komparativna povijest hrvatske književnosti : zbornik radova sa XVIII. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2015. godine u Splitu
Komparativna povijest hrvatske književnosti : vrsta ili žanr : zbornik radova s XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu
Lekcionar Bernardina Splićanina
Lekcionarij Bernardina Splićanina
Likovna umjetnost u Splitu : 1900.-1941
Likovna umjetnost u Splitu : 1900.-1941.
Lucije Artorije Kast i legenda o kralju Arturu : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Podstrani 30. ožujka do 2. travnja 2012. = Lucius Artorius Castus and the king Arthur legend : proceedings of the International Scholarly Conference from 30th of March to 2nd of April 2012
Liber amicorum : zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću
Marko Antun de Dominis - splitski nadbiskup, teolog i fizičar
Međunarodni znanstveni skup Biblija - knjiga Mediterana par excellence : (Split, 24.-26. rujna 2007.)
Metodologija obrade graditeljskog naslijeđa = La méthodologie d' élaboration du patrimonie bâti
Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji
Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis
Nikola Ivanov Firentinac i trogirska renovatio urbis
Niccolò di Giovanni Fiorentino and Trogir's renovatio urbis
O smrtima progonitelja
Od carske palače do srednjovjekovne općine
Po običaju začinjavac
Petrarca i petrarkizam u hrvatskoj književnosti
Poetika i politika kulture nakon 1910. godine : zbornik radova XIII. sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu
Palagruža : Diomedov otok
Palagruža : Diomedov otok
Povijest antičke umjetnosti : odabrani ulomci iz XXXIII., XXXIV., XXXV. i XXXVI. knjige Prirodoslovlja
Plemstvo Kraljevine Dalmacije : 1814. - 1918.
Ribarstvo Dalmacije u 18. stoljeću
Razmišljanja i otkrića kapetana Ivana Puljizića Dalmatinca, vojnog inženjera
Razmišljanja i otkrića kapetana Ivana Puljizića Dalmatinca, vojnog inženjera : posvećena Svetosti našega Gospodina Inocenta X
Rimski Ilirik u odrazu kršćanske književnosti
Riječ u slici
Splitski polihistor Julije Bajamonti
Statut grada Splita
Sarkofazi lokalne produkcije u rimskoj Dalmaciji : (od II. do IV. stoljeća) = Die Sarkophage der lokalen Werkstaetten im roemicshen Dalmatien : (2. bis 4 Jh. n. Chr.)
Sepulkralna skulptura zapadnog Ilirika i susjednih oblasti u doba Rimskog Carstva = Funerary sculpture of the western Illyricum and neighbouring regions of the Roman Empire : zbornik radova s međunarodnog simpozija održanog od 27. do 30 rujna 2009., Split = proceedings of the International Scholar
Splitska hagiografska baština : povijest, legenda, tekst : zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa odražnog u Splitu od 26. do 27. rujna 2011.
Splitski statut iz 1312. godine : povijest i pravo : povodom 700. obljetnice : zbornik radova sa međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 24. do 25. rujna 2012. godine u Splitu
Splitski evangelijar
Trogirski evanđelistar
Triplex Confinium (1500.-1800.): ekohistorija
Toma Arhiđakon i njegovo doba
Trogirski biskupi
Trogir : grad i spomenici
Ulomak do ulomka ---
Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću
Umjetnički dodiri dviju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeću : zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog 21. i 22. studenog 2003. godine u Splitu
Vartal
Vodič po Heladi
Zlatna knjiga grada Splita
Zemljopis starog svijeta
Jezik: hrv
Impresum: Split : Književni krug, 1989-.