Medicinski fakultet: Središnja medicinska knjižnica

Signatura: WR 140
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici