Suvremene predaje grada Splita

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffzg.KOHA-OAI-FFZG:282362/TOC
Glavni autor: Vidović, Tea Tereza (-)
Ostali autori: Marks, Ljiljana (Thesis advisor)
Vrsta građe: Rukopis
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : T.-T. Vidović Schreiber, 2011.
Predmet:
Sadržaj:
  • Sadržaj: 1. Uvod ; 2. Predaja i njene osobitosti ; 3. Kontinuitet splitske predaje kao dio povijesne i kulturne baštine ; 4. Postanak imena grada Splita ; 5. Suvremena predaja u odnosu na tradicijska kazivanja ; 6. Nadnaravna bića splitskih kazivanja nekad i danas ; 7. Socijalno-ekonomski i politički motivirana kazivanja o Splitu ; 8. Teme svjetskih predaja i komparacija s hrvatskim i splitskim kazivanjima ; 9. Tematska analiza predaja prikupljenih o Splitu ; 10. Legende o Majci Božjoj ; 11. Izbor predaja koje se često koriste u turističke svrhe ; 12. Split kao trajno književno nadahnuće ; 13. "Slobodna Dalmacija" kao medijski prostor suvremenih pričanja.
  • Bilješka o autorici: list 262