Drug-induced aseptic meningitis, sensorineural hearing loss and vestibulopaty

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000522534
Matična publikacija: Collegium antropologicum
34 (2010), 3 ; str. 1101-1104
Glavni autor: Sepčić, Juraj (-)
Ostali autori: Bučuk, Mira (-), Perković, Olivio, Šepić-Grahovac, Dubravka, Trošelj Vukić, Biserka, Poljak, Ivica, liječnik, Crnić Martinović, Marija, Turel, Iztok, Ristić, Smiljana, Sepčić, Kristina
Vrsta građe: Članak
Jezik: eng
Online pristup: Elektronička verzija članka