Zadarska smotra

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000071615
Ostali autori: Derossi, Julije (Editor), Batović, Šime, Lisac, Josip
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Knjiga krštenja" u Kukljici
Akcent imenica muškog roda u čakavskom i ruskom
Ante Starčević, velikan hrvatske državotvorne misli
"Hrvatsko proljeće" godine 1971.
Antroponimijska kretanja na zadarskim otocima
---Dictum materna lingua---
Bugaršćice - naslućivanja i vrijednosti
Banj: govor i poezija
Borba protiv cenzure u Hrvatskoj u vrijeme hrvatskoga narodnog preporoda
Biskup Strossmayer i crnogorski knjaz Nikola
Bibinjska toponimija
Bibliografija radova Stanka Ožanića
Bilješka o djelovanju Stanka Ožanića u Novigradu
Bibliografija novinskih članaka uz proslavu 150. obljetnice Zore dalmatinske
Bibliografija radova Nikole Ivanišina
Bilješke o smrti Ive Mašine
Bibinjska narodna nošnja
Crtice o gospodarstvu Ždrelca u prošlosti
Crtice iz domovinskog rata
Čakavsko-Caskinove - možjanice
Dva proleća 71. (sedansprve)
Dijalekatne značajke povljanskoga govora
Dugi otok za austrijske uprave od 1813. do 1850. godine
Dva - ne samo - biografska zapisa u povodu četrdesete obljetnice smrti Antuna Barca
Dalmatinski sabor i Zemaljski odbor
Dalmatinski putopisi u listu "Gazzetta di Zara"
Did Mate
Da se ne zaburavi
Domaća rič zadarskoga kraja
Dalmacija u Ožanićevo doba
Dalmacija za vrijeme izlaženja Zore dalmatinske
Dubrovački suradnici Zore dalmatinske
Dalmatinsko pravaštvo i rješavanje hrvatskoga nacionalnog i državnog pitamja
Dijalekatni rječnici zadarskoga područja
Domaća rič (geografska imena) na starim geografskim i pomorskim kartama
Domaća spiza o starine na kominu parićana
Europski kriterij Glasnika Matice dalmatinske
Ekonomska problematika u Zori dalmatinskoj
Etimologija toponima Kukljica
Glagoljica na Dugom otoku i otocima Ravi i Zverincu
Gospodarske prilike na Dugom otoku od početka 20. stoljeća do 1941. godine
Grčko a ne iransko podrijetlo imena i etnonima Hrvat
Geografski (zemljopisni) kriteriji za prostorno određivanje jedinica samouprave s primjerom zadarsko-kninske županije
Govor tradicije
Govor sela Lišana Ostrovačkih
Govor i baština Polačana
Geoznanost na stranicama Zore dalmatinske
Glagolski sustav u govoru sela Bibinja
Hrvati u staroukrajinskom ljetopisu "Povijest minulih ljeta"
Hrvatski jezik i hrvatska književnost u programu Nikole Šimića
Hrvatska zastava i grb u Vrsin
Hrvatsko-talijanski odnosi od rujna 1941. do prosinca 1942.
Hrvati u Crnoj Gori
Hrvatski jezik - naš svagdanji
Hrvatsko pitanje u Dalmaciji 1848.-1849. godine
Hrvatska glazba srednjega vijeka
Hrvatska i njezin problem pravoslavlja
Hrvatska "osamstočetrdestosma" na stranicama Zore dalmatinske
Hrvatski dopreporodni pisci u Zori dalmatinskoj
Hrvatska crkvena himnodija u Zori dalmatinskoj
Hrvatski sokol i HPGD Zoranić u Zadru o 90. obljetnici
Homonimi, homografi i sinonimi u čakavskim govorima zadarskih otoka
Itan, pitan s tovaron se skitan po vlaščadiji (Bukovicon, Kotarima i Morlakijon)
Izbor usmeni narodni pisama skupljeni u Bruškoj
Izbor važnijih djela o Dugom otoku
Ivo Petricioli
Izbor iz usmeni narodni pisama skupljeni u Bruškoj
Izvadci iz Ožanićevih rukopisa [autografa]
Integracija hrvatskih zemalja na stranicama Zore dalmatinske 1848./49.
Izvorna narodna kultura u Zori dalmatinskoj
Imena novorođenčadi u Zadru od 1940. do 1997. godine
Iz povijesti pučke škole u Pridrazi
Ivo Mašina u dosjeu Udbe/DS br. 301411, Hrvatski državni arhiv - Zagreb
Ivo Mašina u dosjeu "KPD-a Stara Gradiška"
Ivo Mašina u svojim dnevnicima
Itan, pitan, s tovaron se skitan po vlaščadiji
Jezična kolebanja Vladana Desnice
Jakša Čedomil (Jakov Čuka) kao skupljač narodnih pjesama na Dugom otoku
Josip Jelačić i Dalmacija kao odskočna daska za austrijski prodor na jugoistok (1850-ih godina)
Josip Jelačić i austrijska politika na jugoistoku
Jezična pitanja dijalektalne poezije zadarskoga kraja
Jezični purizam u Zori dalmatinskoj
Juraj Baraković
Jadransko pitanje (1918.-1920.) kao ishodište Jugoslavije i talijanskog fašizma
Korlat
Kovanje u Vrsima
Konc-logori u Beogradu i Jasenovcu
Kraj kola
Kroatizam Ante Kuzmanića i Zore dalmatinske
Kraljski Dalmatin 1806.-1810.
Karnevalski običaji u Kolanu
Kate i Jere
Limoško raspelo na Dugom otoku
Lov tuna u Novigradu
Matica dalmatinska i prirodoznanstvo
Martin Radojević, galagoljski pisac iz Iža u 15. stoljeću
Maslina - mnogoznačan estetski i kulturološki simbol Mediterana
Misterij Bijelih Hrvata u ozračju milenijske proslave sv. Vojtjeha u sjeveroistočnoj Češkoj a.d. 1997.
Mještani Pridrage na Križnom putu
Milena Rakvin-Mišlov
Matica hrvatska i hrvatska književnost
Matica hrvatska i pitanje kulta "Velikog pisca"
Maren Frejdenberg
Mate Suić
Mladi Ante Starčević i Zora dalmatinska
Mjesto i značenje Zore dalmatinske u pjesništvu Petra Preradovića
Nezakonita i obavještajno indikativna djelatnost u nekim zadarskim novim religioznim pokretima za Domovinskoga rata
Nadnevci, dani i mjeseci u bibinjskome govoru
Narodne poslovice iz Bruške
Ništo o vrškin praznovjericama
Neka obilježja starigradskog i tribanjskog govora
Nazivi za strane svijeta u bibinjskom govoru
Narodni običaji u Ražancu
Nadimci - prišivci Petrčanaca
Narodna nošnja i tkanje na Dugom otoku
Neprijateljski prepadi na Dugi otok tijekom II. svjetskog rata
Nezavisna Država Hrvatska kao dio novije hrvatske povijesti
Nikola Ivanišin
Nezavisna država Hrvatska
Nadbiskup Vicko Zmajević
Neki podaci o panju badnjaku u sjevernoj Dalmaciji
Novinarsko-prosvjetna djelatnost Zore dalmatinske
Nikola Ivanišin
Narodne pripovijetke iz Bruške
Ne če idu smokve
Običan dan jednog antielementa (luđaka žrtve osuđenog ništarije ustaše)
Osobine šibenskoga govora
Oporuka i inventar svećenika glagoljaša don Ante Burmetića iz Neviđana na otoku Pašmanu iz 1764. godine
O opstojnosti hrvatskoga pučanstva sjeverne Dalmacije iz predturskoga vremena
O maslinarstvu otoka Rave
Odmaranje oko vrški vlaka
O prapovijesti Dugoga otoka
O gospodarstvu Dugog otoka u prošlom stoljeću
O pokornosti i neslobodama u Jugoslaviji 1934. godine od Zadra do Senja
O nazivima prapovijesnih gradina na našem primorju
Organizacija uprave u okrugu Zadar za vrijeme druge austrijske vladavine od 1814. do 1918.
Opće značajke govora zadarskoga kraja
Opća svojstva rivanjskoga govora
O kukljičkom govoru
Obilježja jedne hrvatske iseljeničke pučke pjesmarice
O naglasnom kolebanju u tkonskom govoru
O ribarstvu otoka Rave
Obnova vinograda cijepljenjem nakon propasti od filoksere
Obnova šibenskih vinograda po Ožanićevu konceptu
O književnim prijevodima i prevoditeljima u Zori dalmatinskoj
O ulovu tonida u Salima
Olibljanske kartuline
Popis stanovništva zadarskog područja 1634. godine
Prinosi poznavanju života i djela prof. dr. Stijepa Obada
Pred 80 godina u Puli i Istri prve fašističke lomače knjiga u Europi
Prilog poznavanju agrarne reforme u Dalmaciji s posebnim obzirom na selo Vrsi između dva svjetska rata
Poslovice i izreke iz Vrsi
Poličnik u novije doba
Ponovno o selu Korlatu
Premuda na katastarskoj mapi iz 1824. godine
Pridivci u Vrsin
Prilozi i prijedlozi u Rivanjskom govoru
Poslovice i izreke otoka Oliba
Pučke pismice iz Vrgade
Priče na govoru mista Petrčana
Priče iz Zatona
Poslidnja bibinjska mlikarica
Pisme na iščunskon govoru
Pisme na govoru Luke na Dugom otoku
Prilozi na govoru mista Sali na Dugom otoku
Pisme na govoru Veloga Iža
Prezimena u Vrsima
Prilozi iz Jasenica
Pisme na barguljsku
Pisme na barguljsku
Pogled na dugootočke govore
Pristup toponomastičkoj građi Dugog otoka
Pučko graditeljstvo i način stanovanja u Salima na Dugom otoku
Partizanski grad na vrućem azijskom pijesku
Prilog revitalizaciji Novigradskog mora
Povijest arhiva i muzeja u Dalmaciji
Područje sela Korlata u prošlosti
Prinosi povijesti Zadra XVII. i XVIII. stoljeća
Posmrtni običaji u Novigradu
Pokušaji primjene Rimskih ugovora od 18. svibnja 1941.
Povodom šezdesete obljetnice smrti Ćirila Metoda Ivekovića (1864-1933)
Pregled razvoja vatrogastva u Zadru do 1943. godine
Poslovice i izreke iz Vrsi
Pravoslavlje i velikosrpski imperijalizam
Pokladna oporuka iz 1749. godine i karnevali u Novigradu
Poslovice iz Kukljice
Problem podloge i sorte u vinogradarstvu Dalmacije u radu Stanka Ožanića
Poljoprivredno zadrugarstvo Hrvatske u Ožanićevo doba i danas
Prilog raspravi na znanstvenom skupu posvećenom Stanku Ožaniću u Zadru, 26.VI.1994.
Prikaz o stanju vinarstva na primorju i o potrebi njegova unapredjenja
Podizanje kvaliteta naše produkcije vina
Pokretanje Zore dalmatinske u raspravama austrijske cenzure
Pop Šime Starčević i Zora dalmatinska
Prilozi o arheologiji i povijesti u Zori dalmatinskoj
Prirodne znanosti u Zori dalmatinskoj
Pisci iz Slavonije u Zori dalmatinskoj
Poezija Ane Vidović u Zori dalmatinskoj
Pregled trgovačkog brodarstva zadarskih otoka 1813.-1918.
Pravaštvo don Ive Prodana
Prodor srpstva kroz pravoslavlje u Ravnim kotarima i Bukovici
Postkomunizam ili demokracija u Hrvatskoj i Njemačkoj na predavanju dr. Hubertusa Knabe-Buchea
Parčićeva pisma Strossmayeru
Prilog obradi otpora novoj vlasti u Cetinjskom okrugu krajem 1918. i tijekom 1919. godine
Pismo drugu isljedniku, ne kao isljedniku nego kao čovjeku i komunisti od I. Mašine
Prezime Kuštera u Vrsima
Pola stoljeća turizma u Kukljici na otoku Ugljanu
Pučka pobožnost i zavjetne crkve biogradskog kraja
Prilozi na vrškon govoru
Pisme po barguljsku
Pisme na govoru Žmana - Luke
Pisme na žmanskomu govoru
Pisme na žmanskomu govoru
Pisme na govoru mista Žmana na Dugom otoku
Pisme na veloiškin zaiku
Pisme na veloiškon govoru
Pisme na govoru mesta Poljane
Pisme na govoru mista Preka
Pisme na preškon govoru
Pisme na govoru Preka
Pisme na govoru Kukljice
Pisme na govoru otoka Ošljaka
Pisme na govoru Povljane na Pagu
Pisme na govoru mesta Novalje na Pagu
Pisme na sukošanskon govoru
Pisme na govoru Biograda
Pisme na banjevačku
Pripovist na govoru Dobropoljaca (Ivkovići)
Pisma na posedarskon govoru
Prilozi na govoru mista Blato na Korčuli
Priče na govoru Blata na Korčuli
Pisme na govoru Cetinske krajine
Prilozi na ličkom govoru
Prilozi na divanu mesta Grižana
Pisme na govoru Grobnika
Priče na istarskom govoru
Prilozi na istarskom kanfanarskom govoru
Raskid Rimskih ugovora
Ratna sjećanja
Razvoj književnog života Hrvata u sjevernoj Americi
Radoslav Katičić o etimologiji imena Hrvat
Ravnokotarske praznovjerice
Rivanjska škola
Rađanje, život i umiranje djece u Pridragi
Razgraničenje između mletačke i turske vlasti na zadarskom prostoru 1576. godine, nakon Ciparskog rata
Radićevac Frane Vukić (1911.-1982.) u vrtlogu političkih borbi i sukoba u Vrsima
Rastakanje hrvatskog jezika i izvornog govora u odnošaju gospodarskih i političkih (ne)prilika
Razvoj i djelovanje stranke prava u Hrvatskoj
Razgovor s gospodinom Konstantinom Selestrinom
Roko Dobra - umjetnik iskonske snage i izvorne pjesničke riječi
Rama u romanima Ivana Aralice
Suputnik spavač
Suvremeni tehnološki mentalitet i obnova duha
Stare ganke u Vrsin
Spara kao djelić otočne kulturne baštine
Svećenici iz loze Nekić od 17. st. do danas
Starinski ženidbeni običaji u Kolanu
Srednjovjekovni umjetnički spomenici na Dugom otoku
Svjetovno graditeljstvo od 16. do 18. stoljeća na Dugom otoku
Stanovnici Dugog otoka u crkvenim maticama Zadra od 1569. do 1706. godine
Stjepanu Radiću u spomen (11.VI.1871. - 8.VIII.1928.)
Stvaranje prve Jugoslavije
Studija o supstituciji Novigradskog mora akumulacijom rijeke Zrmanje
Silvije Strahimir Kranjčević - klasik hrvatske poezije
Saljske glagoljske oporuke
Stanko Ožanić - moj djed
Stanko i Nenad Ožanić kao ekonomski povjesničari
Stanko Ožanić i njegov rad na strategiji poljoprivrednog razvoja Dalmacije
Stanko Ožanić i gospodarski razvoj Dalmacije
Stanko Ožanić i suvremena strategija sredozemnog poljodjelstva u Hrvatskoj
Samostan sv. Fuske u Zadru
Sličice iz galovačke prošlosti
Smih srce zdravlja
Šime Budinić - hrvatski pjesnik i vjerski pisac 16. stoljeća
Školstvo na Dugom otoku
Talijanska okupacija i aneksija Zadra i zadarskog područja od 1918. do 1943. godine
Tradicijska prehrana biogradskih težaka
Thomas Graham Jackson i Zadar
Tumeroši
Talijansko-četnička kolaboracija u Dalmaciji (Bosni i Hercegovini) 1941.-1943.
Tragom hrvatskih "mešćera" (učitelja) s Jadrana kod Hrvata u Rumunjskoj
Tematske odrednice čakavske poezije zadarskog otočja
Turcizmi u govoru Vrsi
Težačka zadruga "Skupština" u Salima
Usmena književnost u pučkim kalendarima hrvatske dijaspore
Uspomene na zadnje desetljeće austrijske vladavine u Zadru do 1918. god.
Uz proučavanje kaljskoga i ošljačkoga govora
Uspon i pad vinogradarstva Dalmacije u drugoj polovici devetnaestog stoljeća
U čizmama "Mara" i "Barbara"
Usmene predaje i legende velebitskog Podgorja
Uloga Ante Kuzmanića i Zore dalmatinske u stvaranju jedinstvenoga hrvatskog komunikacijskog prostora
Uloga Ante Kuzmanića u stvaranju hrvatskoga medicinskog nazivlja
Usmena književnost u Zori dalmatinskoj
U spomen don Pavlu Zankiju
Vjersko-politički list "Croatia" (Hrvatska)
Vjera u pobjedu nezavisnosti - vjera u budućnost Hrvatske
Vinjete iz Domovinskog rata
Vjerovanje u "štrigu" na Dugom otoku
Veličina i tradicija europske općine
Vinogradarstvo Ožanićeva vremena
Voćarstvo u doba Stanka Ožanića
Vrijednosti Preradovićeve poezije u kontekstu pjesništva Zore Dalmatinske
Zablude o iranskom podrijetlu Hrvata
Zašto Matica dalmatinska a ne Matica hrvatska u Dalmaciji?
Značenje Glasnika Matice dalmatinske u književnom životu hrvatske moderne
Zemljopisni nazivi u nekim govorima na zadarskom otočju
Značajke i ljekovitost biljnog pokrova Dugog otoka
Zemljopisnopovijesna obilježja Dugog otoka
Zadarska rezolucija (1905.) i idejno-politička strujanja u vezi s krizom dualizma
Zadar - kolijevka prvoga hrvatskog sveučilišta
Zadar između fašizma i komunizma
Zadarske vjetrenjače
Zadar u domovinskom ratu 1990.-1991.
Zemljopisni i kulturno-povijesni pregled Vrsi
Zaštita bilja u djelima Stanka Ožanića
Zdravstveno-prosvjetiteljska nastojanja na stranicama Zore dalmatinske 1844.-1849.
Zdravstveno-prosvjetiteljska misija Ante Kuzmanića na stranicama Zore dalmatinske
Znanje i tehnologija u službi gospodarskog razvoja
Zadarski prijepis prvoga djela Krste Pejkića
Žetva i vršidba u Bibinjama
Jezik: hrv
Impresum: Zadar : Matica hrvatska, 1992- .
Zadarska revija:

Signatura: 06
Primjerak
Dostupno