Kačić

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000056106
Ostali autori: Franjevci. Provincija Presvetog Otkupitelja (-)
Ostali autori: Jurišić, Hrvatin Gabrijel (Editor), Jurišić, Karlo, Soldo, Josip Ante
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Ja fratar, 250 godina star"
"Korčulansko pjevačko društvo Sveta Cecilija" od osnutka do kraja I. svjetskog rata
"Fra Gracijanova katedrala"
Ante Kuzmanić kao povjesničar
"Nova revija" - vjeri i nauci
"Likarije priprostite" fra Luke Vladmirovića
Amoniti gornjega skita donjeg trijasa Muća
"Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj!"
Angažirano tumačenje povijesne zbilje u makarskim ljetopisima XVII. i XVIII. stoljeća
"Liber benefitiorum" Franjevačkoga samostana u Makarskoj
Arheološka baština Justinijanove epohe na istočnoj obali Jadrana : prinos kristijanizaciji Sredozemlja
Arheološka topografija Boke Kotorske
"Kibelin hram" Dioklecijanove palače i njegova ranosrednjovjekovna uporaba
Anton de Waal, das Deutsche Priesterkolleg am Campo Santo in Rom und die christliche Archäologie Dalmatiens
Budućnost hrvatskoga gospodarstva
Bibliografija o nadbiskupu dr. Alojziju Stepincu u zagrebačkom "Vjesniku" 1945. godine
Badnjak u svetom Damjanu
Bibliografija o sv. Antunu Padovanskom na hrvatskom jeziku
Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije
Bogorodica u novijoj pravoslavnoj teologiji i pobožnosti
Bogorodica u svjetlu starokršćanskih izvora na hrvatskom području
Bogorodica u starohrvatskoj kršćanskoj baštini
Bogorodica u spisima hrvatskih Božjih ugodnika
Bibliografija zbornika Hrvatskoga mariološkog instituta
Biostratigrafski sistem kampilskih naslaga (gornji skit) donjeg trijasa standardne sekcije u Muću određen prema fauni amonita
Bribirski molitvenik
Bibliografija sestre Marije od Presvetoga Srca (Anke Petričević)
Crkvica sv. Ante na Gripama u Splitu
Crkveno ruho Franjevačke crkve u Makarskoj
Crkvena himnodija na hrvatskom jeziku u Franjevačkom samostanu u Makarskoj
Cossutia, flaminica a Iader e Aquileia
Ciceron y Narona
Cvstodes di cimiteri e di basiliche nelle iscrizioni cristiane
Chiesa e cultura cristiana nella teologia di Henri-Irénée Marrou
Crkva i društveni razvoj
Duhovni život franjevaca Provincije Presvetoga Otkupitelja
Doprinos splitskih franjevaca homiletici
Dragocjeni suradnik i ustrajni širitelj "Marije"
Dopisivanje župnika Makarskog primorja s biskupom Stjepanom Blaškovićem 1768/69. godine
Dokidanje biskupija na hrvatskoj obali 1828. godine
Dio "Pisma vjernicima I." sv. Franje u srednjovjekovnom hrvatskom prijevodu u "Ivančićevu zborniku"
Dvije isprave s Visovca iz 1810. godine
Djelovanje ogranka "Hrvatske seljačke stranke" u Splitu
Danas hrvatskoga zagonetaštva
Dva svjedočanstva o boravku hrvatskoga bana Josipa Jelačića u Imotskomu
Djelovanje Balićeva rimskoga kruga
Duhovno i kulturno značenje samostana sv. Klare u Splitu
Društvene i kulturne prilike u Makarskom primorju i Igranima u XIX. i XX. stoljeću
Don Nikola Šimić i njegovi književni suvremenici
Don Nikola Šimić kao urednik "Iskre" i književnik pučkoga pripovjednog diskurza
Duh Sveti i Marija u novijemu teološkom promišljanju
Deset stoljeća hrvatske marijanske glazbe
Djevica Marija u hrvatskoj književnosti
Doprinos suvremenih hrvatskih teologa mariologiji
Djelo Krešimira Tičića
Duhovni i karitativni život franjevaca u Makarskoj
Doprinos Makaranina Nikole Maštrovića hrvatskoj duhovnoj i kulturnoj baštini
Die Göttin Salacia und die römische Religion in Illyricum
Dva rimska portreta u Arheološkom muzeju u Zadru
Dvije rimske geme s nekropole Burle u Medulinu
De lapide onychio : la provenienza delle colonne vitinee di S. Pietro in Vaticano
Dr. Šimun Jurišić : (Split, 4.9.1942.-31.8.2010.)
Epigram iz Živogošća
Euharistija kao izvor i vrhunac zajedništva
Ekumenski pokret i fra Ivan Marković
Emilio Marin : Curriculum vitae.
Epitaffi metrici di donne illustri dal Cimitero ad martyres di Milano
Ein Figuralkapitell aus Apollonia
Ferićev prepjev iz Kačićeva "Razgovora ugodnoga"
Fra Božo Vuco
Fra Šimun Milinović u krugu hrvatskih ćirilometodskih znanstvenika
Franjevci pisci priručnika za pučku pobožnost
Franjevački doprinos iseljenim Hrvatima u Njemačkoj
Fra Karlo pred komunističkim sudom
Fragment antičke nadgrobne stele iz Salone
Fra Pijo Fržop
Fra Hadrijan Borak
Franjevci Dalmatinske zagore između desnih i lijevih ideologija i djelovanja na prijelazu XIX. u XX. stoljeće
Franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja skupljači i proučavatelji narodnoga blaga
Fenomen štovanja sv. Antuna
Fra Mijo Runović (oko 1550. - poslije 1623.)
Frano Radić u pismima suvremenika
Fra Jure Radić (1920.-1990.)
Franjevci samostana Svete Marije iz Zaostroga u Sućurju
Fra Ante Benutić, župnik i mučenik
Franjevci trećoreci u Dalmaciji u XV. stoljeću nazvani "fratri Ličani"
Fra Dominik Šušnjara
Fra Pavao Melada
Fra Leonard Bajić
Franjevački samostan u Makarskoj za mletačke uprave (1684.-1797.)
Franjevački samostan u Makarskoj u razdoblju francuske vladavine (1806.-1813.)
Franjevački samostan u Makarskoj za druge austrijske uprave (1814.-1918.)
Franjevački samostan u Makarskoj u Kraljevini Jugoslaviji (1918.-1941.)
Franjevački svjetovni red u Makarskom primorju
Filozofsko učilište u Franjevačkom samostanu u Makarskoj do 1735. godine
Franjevački samostan u Makarskoj kao povremeno sjedište makarskih biskupa Petra Kačića i Marijana Lišnjića
Fra Andrija Kačić Miošić u njemačkoj književnosti
Fra Andrija Kačić Miošić i njegov franjevački krug
Fra Andrija Kačić Miošić u Americi
Famille et parenté à Salone dans l'Antiquité tardive d'après les sources épigraphiques
First steps in the history of epigraphic tradition for Split and Salona
Franjevački samostan na Gradovrhu
Generalna uprava Franjevačkog reda i Provincija Presvetoga Otkupitelja
Glagoljsko bogoslužje i glagoljaši na području srednje Dalmacije od XVI. do XX. stoljeća
Govor fra Ivana Topića papi Grguru XVI.
Gradnja staroga klaustra Franjevačkoga samostana u Makarskoj
Glazbena baština makarskih franjevaca
Grecs d'Asie Mineure dans la Salone romaine
Graffito with a "triphorium" from Ptolemais
Grbovi grada Cresa
Gospa Lurdska i hrvatski narod
Hrvatski franjevci u Misiji Cibanda-Mulagi u Zairu
Hrvatski biskupi o liturgiji na drugom vatikanskom saboru
Hrvatskoglagoljska Knjiga o Jobu prema Septuaginti
Hrvatska katolička zajednica Sv. Nikole Tavelića u St. John's Parku
Hercegovina sv. Anti
Hrvatski prijevodi pjesme "Si quaeris"
Hrvatski glazbenici sv. Antunu u čast
Hrvatska pisana riječ o sv. Antunu Padovanskomu
Hrvatski jezik i književnost u programu don Nikole Šimića
Hrvatska marijanska svetišta
Hodočašće kao oblik štovanja bl. Djevice Marije
Hrvatsko-slovačko prijateljstvo i suradnja
Hrvatski jezik XVIII. stoljeća i fra Jakov Pletikosa
Hrvatski biskupi i Biskupska sinoda
Izvori i literatura o prošlosti Makarske i Makarskog primorja do kraja XVIII. stoljeća
Iz "Dnevnika" vizitacije Makarske biskupije 1735. godine
Ivan Rendić i spomenik fra Andriji Kačiću Miošiću u Makarskoj
Ikone u samostanu sv. Klare u Splitu
Ikonografija sv. Antuna Padovanskoga u Hrvatskoj
Inkunabule franjevačkoga samostana u Zaostrogu
Isusova Majka u Markovu i Matejevu evanđelju
Inventar crkve sv. Dominika u Splitu iz 1579. godine
Istražni radovi na staroj Franjevačkoj crkvi u Makarskoj
Ivan Meštrović i fra Andrija Kačić Miošić
Intencije pučkoga u Kačićevu "Razgovoru ugodnomu"
Il culto di S. Magno a Fondi alla luce delle più recenti ricerche archeologiche
Jews at Stobi
Književni i znanstveni rad fra Gašpara Bujasa
Kateheza
Karizma u crkvi prema "Lumen gentium"
Kristovo otajstvo i čašćenje svetih
Krstionica u Naroni od V. stoljeća do vremena Domagoja?
Kanonik Matej Sović i njegov rad na izdavanju glagoljskih knjiga
Književni rad fra Stanka Petrova
Klarina karizma ljubavi
Klarina svetost kao poziv na nasljedovanje
Kruh svetoga Ante
Književnost hrvatskoga realizma i "Vijenac" o Bosni i Hercegovini poslije Šenoine smrti
Konačno izvedena "Opsada Sinja 1715. godine "
Knjige i knjižnice u antičko doba na tlu Hrvatske
Korčulanska crkva svete Justine, mauzolej biskupa Ivana Zaffrona
Liturgijski pokret u Hrvatskoj u prvoj polovici XX. stoljeća
Liturgijsko gibanje u Hrvata poslije Drugoga vatikanskog sabora
Liturgijsko srebro i misno ruho splitskih klarisa
Ljetopis simpozija o sv. Majci Klari [Split, 7.-9.10.1993.]
Latinski spjev "Jesejada" Kajetana Vičića o životu Marijinu
Los Seviri Augustales de Narona
La onomástica del Conventus Naronitanus : una actualización
Les "cynocéphales" du Querolus et leurs possibles sous-entendus
L'évolution de la Cyrénaïque durant l'Antiquité tardive
L'histoire économique de la ville de Lierre à l'époque gallo-romaine et le Haut Moyen Âge
Le culte des reliques dans l'Occident médiéval
Lokalitet Doljani kod Čapljine : prilog proučavanju zaleđa Narone
Le culte de Saint Démétrius à Golem Grad - Prespa
La publication du Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie de L.-F. Cassas et J. Lavallée dans le contexte de la politique Napoléonienne en Illyrie
More kao književni znak u djelu Paule von Preradović
Marijanska periodika u Provinciji Presvetoga Otkupitelja
Mjesto mladih u župskoj zajednici
Managment
Msgr. Alojzije Stepinac i jugoslavenska država
Moliški Hrvati
Monaško pravo u Zakoniku kanonskoga prava 1983. godine
Majka Isusova u Ivanovu Evanđelju i Otkrivenju
Marijanski prizvuk u Poslanici Galaćanima 4,4?
Marija Majka Isusova - Bogorodica
Marija vazda Djevica
Marijanski stav u nasljedovanju Krista
Marijina poruka suvremenoj ženi
Mariološka problematika u ekumenskom dijalogu
Marija u islamskim izvorima i teologiji
Marijin lik u djelima velikih hrvatskih kipara i slikara
Marija u Bunićevu djelu "De vita et gestis Christi"
Marijina krunica u Hrvata
Makarski franjevci pod turskom vlašću
Makarski franjevci u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i komunističkoj Jugoslaviji
Marijanska pobožnost u povijesti makarskoga samostana
Matice Makarskoga samostana od 1662. do 1700. godine
Makarski franjevci pisci i izdavači
Mučenici i božji ugodnici Gospićko-senjske biskupije
Mogućnosti katoličke škole u duhovnom odgoju
Nikola Furlani (1835.-1905.)
Najstarija sačuvana Matica krštenih u franjevačkom samostanu u Zaostrogu
Neke poruke iz okružnica fra Bonaventure Soldatića
Nepoznati tlocrt samostana sv. Marije de Taurello u Splitu
Noviji prinosi franjevaca Redodržave Presv. Otkupitelja hrvatskom jezikoslovlju
Novi prilozi topografiji samostana sv. Klare u Splitu
Nekoliko umjetničkih slika sv. Klare u Splitu iz XVI. do XVIII. stoljeća
Na nebo uznesena
Najstarija hrvatska marijanska hodočašća izvan domovine
Neki aspekti Kačićeve "Korabljice"
Novicijat u Franjevačkom samostanu u Makarskoj
Nepoznati i neobjavljeni stari planovi i vedute grada Makarske
Novije gradnje i uređenja Franjevačkoga samostana u Makarskoj
Neke opaske o sintaksi u Šitovićevoj gramatici
Novovjeki pogledi na epsko pjesništvo fra Andrije Kačića Miošića
Nalazi iz Augusteuma Narone i pitanje Favissae
Novi nalazi iz sarkofaga na Marusincu
Novicijat franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja na La Verni 1968.-1970.
Novi prilozi fauni amonita gornjeg skita iz Muća
Osvrt na opis gube u Levitskom zakoniku
O slavenskoj pismenosti na današnjem teritoriju Hrvata u antičko i ranosrednjovjekovno doba
O tekstu Bašćanske ploče
O majstorima župne crkve u Starom Gradu na Hvaru
Odnos pripadnika grkoistočne vjere prema starosjediocima na području stare hrvatske države od XVI. stoljeća
Oko običaja odijevanja kipova B. D. Marije
Oblici sklapanja braka u tradiciji srednje Dalmacije
O projektima zgrade samostana klarisa u Splitu
Osnovna škola za djevojčice u splitskomu samostanu sv. Klare
O sv. Klari divici od Asiza
Omišani i Makarani u Mlecima od XVI. do XVIII. stoljeća
Onomastika šibenskoga kraja
Osnovno školstvo u makarskom samostanu
Obnova zvonika Franjevačke crkve u Makarskoj
Odnos franjevaca i dijecezanskoga klera u Makarskoj u doba Makarske biskupije
Od "Ljetopisa Popa Dukljanina" do "Razgovora ugodnoga naroda slovinskoga" : (Sv. Vladimir, kralj i mučenik)
Opsada Sinja 1715. godine
Osnivanje novih biskupija u VI. stoljeću na primjeru Brijuna
Osvajanje Herceg Novoga 1687. godine prema izvješćima mletačke nuncijature
Otpuštanje Francesca Carrare iz profesorske službe u Biskupskom sjemeništu u Splitu
Orgulje Gaetana Zanfrette u splitskoj katedrali
Pisana riječ u prigodi jubileja Provincije
Pučke pripovijetke i folkloristička zapažanja fra Luje Plepela
Poljičani u Veneciji u razdoblju od XV. do XVII. stoljeća
Pisma fra Grge Martića biskupu fra Paškalu Vujčiću
Pučko školstvo za vrijeme francuske uprave (1805-1814) i Provincija Presv. Otkupitelja
Pučke misije
Prijateljstvo kao teološka tema u Marka Marulića
Problem posebnih nacionalnih duhovnosti
Papinska međunarodna marijanska akademija (PAMI) i prva dva mariološko-marijanska međunarodna kongresa
Povijest u nastajanju
Podrijetlo i značenje imena Hrvat
Pet natpisa kneza Branimira s posebnim osvrtom na nalaz iz Otresa
Povijesna vrijednost Sudićeva djela "Pastor bonus"
Pripomene o jeziku Budanovićeva molitvenika
Pala sv. Paulina u franjevačkoj crkvi u Sinju
Poredba između Kukuljevićeve "Bibliografije Hrvatske" i "Građe za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835.-1940."
Problematika prognanika i izbjeglica u Republici Hrvatskoj
Posljedice agresije na Hrvatsku i smjernice obnove
Pismo Sv. oca Pape Ivana Pavla II. klarisama u povodu 800. obljetnice rođenja svete Klare
Pravilo svete Klare kao zakonodavni spis
Poslanica franjevačkih generala u povodu 800. obljetnice rođenja sv. Klare Asiške
Povijest samostana sv. Klare u Splitu
Povijesno-vjerski prikaz života Hrvatske katoličke misije u Muenchenu
Pelagijalni amoniti kampilskih naslaga (gornji skit) donjeg trijasa iz okolice Muća u Hrvatskoj
Pogled u prošlost i sadašnjost Igrana
Prvi znanstveni skup u Igranima
Proročanstvo o Emanuelu (Iz 7,14)
Prisutnost bl. Djevice Marije u liturgiji
Pučka medicina u okolici Imotskoga prema zapisima fra Silvestra Kutleše
Pjesnički Kanon za rođendan naše Gospe Bogorodice
Paleontološki kolekcionarski rad fra Josipa Malića u Muću
Politički, gospodarski, crkveni i kulturni odnosi Makarske i Mletaka od XVI. do XVIII. stoljeća
Političke i društvene prilike u Makarskom primorju koncem XIX. i početkom XX. stoljeća
Pastoralni tečajevi Franjevačke visoke bogoslovije u Makarskoj i permanentno obrazovanje
Prirodoslovna ostavština dr. fra Jure Radića
Put do projekta nove crkve u Makarskoj
Političko ozračje Kačićeve svečanosti u Makarskoj 1890. godine
Prijevodi pjesama fra Andrije Kačića na strane jezike i njihov utjecaj na europski romantizam
Piété et archéologie: l'évêque Secundus d'Ammaedara
Problem odsotnosti cerkva v nekaterih poznoantičnih kastelih Ilirika
Prilozi poznavanju sakralne baštine Vrbice, Lozice i Mokošice
Proslave u Dalmaciji u doba francuske vladavine
Preustroj župa u Zadarskoj nadbiskupiji (1829.-1849.)
Posljednji pobornici glagoljice
Paenitentiaria Apostolica - Unutrašnje sudište Crkve
Pravni odnos franjevačkih provincijala i sestara Trećega reda Sv. Franje u hospiciju u šibenskom Varošu do 1878. godine
Qualche osservazione sull'epigrafe di Dolabella da Narona
Redovnice i franjevci Provincije Presvetoga Otkupitelja
Religiozna polazišta hrvatske pismenosti i književnosti
Rima u biblijskim hrvatskim narodnim poslovicama
Redovništvo, posebno kontemplativno, u svjetlu II. vatikanskoga sabora i našega vremena
Rasprava zaostroških franjevaca o sudbini samostanskog veleposjeda 1925. godine
Recepcija Kačićeva "Razgovora ugodnog naroda slovinskoga" u zemljama engleskoga jezika
Rimski republikanski novci iz Salone u Arheološkom muzeju u Splitu
Rijedak višebojni mozaik iz rimske vile u Pomeru
Ranohrvatski grob 41 u Radašinovcima kod Benkovca
Suodnosi Grabovca i Kačića u slijedu usmene književnosti
Schmerlingova afera u Carevinskom vijeću i Franjevačka gimnazija u Sinju
Sedamdesetpeta obljetnica života i djelovanja fra Karla Jurišića
Sudbina franjevačkoga samostana u Živogošću u vrijeme francuske uprave
Slika smrti u poznatijih franjevačkih propovjednika XVIII. st. u Bosni i Dalmaciji
Stalna formacija
Sv. Klara Asiška nova žena
Sveti Franjo Asiški i njegova duhovnost
Sv. Klara kao karizmatik svoga vremena
Sveta Klara kao mistik
Sv. Klara primjer afektivne zrelosti redovnice
Sv. Klara majka i poglavarica u svojoj zajednici
Siromaštvo u Klarinu životu i pravilu
Sv. Klara vjerna žena
Sv. Franjo i sv. Klara
Sv. Janja Praška i njezin odnos prema sv. Klari i papi Grguru IX.
Samostani klarisa u Hrvatskoj
Svetački likovi splitskih klarisa
Samostan sv. Klare u Dioklecijanovoj palači u Splitu
Splitske slikarske radionice romaničkoga sloga
Sv. Antun Padovanski učitelj duhovnosti, teolog i crkveni naučitelj
Sv. Antun franjevac
Sv. Antun čudotvorac i pučka pobožnost
Sv. Ante u Provinciji Presvetoga Otkupitelja
Sv. Antun Padovanski u kontinentalnoj Hrvatskoj
Sv. Antun u Đakovu
Sv. Anto u Provinciji Bosni Srebrenoj
Sv. Anto ekumenski svetac u Sarajevu
Sv. Ante Padovanski u Provinciji franjevaca trećoredaca glagoljaša
Sv. Antun u hrvatskoj književnosti s posebnim osvrtom na propovijedi o. Hilariona Gašparotija
Simboličko značenje marioloških dogmi
Stvaralačko djelo uglednoga hrvatskog pedagoga
Sveta Klara Asiška i naše vrijeme
Sveta Klara Asiška i naše vrijeme : radovi simpozija u prigodi 800. obljetnice rođenja sv. Majke Klare (1193.-1993.) održanoga u Splitu od 7. do 9. listopada 1993. godine
Sluga božji fra Ante Antić i drugi sveti makarski redovnici
Srebrni liturgijski predmeti iz riznice Franjevačkoga samostana u Makarskoj
Slike XVII. i XVIII. stoljeća u Franjevačkom samostanu u Makarskoj
Sarsina, la nuova cittá tardoantica e medievale e i suoi orizzonti
Sinan's autobiographies and the Hagia Sophia
Štovanje sv. Antuna u Franjevačkoj provinciji sv. Jeronima i osobito u Dubrovniku
Štovanje sv. Ante Padovanskoga među podunavskim Hrvatima
Štovanje sv. Antuna u Provinciji sv. Jeronima franjevaca konventualaca
Štovanje sv. Antuna Padovanskoga u Provinciji "sv. Leopolda Mandića" franjevaca kapucina
Štovanje svetog Antuna Padovanskoga u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
Školske sestre Trećega reda sv. Franje u Makarskoj
Šibenik u pjesmama fra Andrije Kačića
Štovanje solinskih mučenika u XX. stoljeću
Treći red i Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja
Teološki studij u povijesti Hrvata
Tri vukovarske uredbe fra Josipa Paviševića o redovničkoj stezi u razdoblju jozefinizma
Tri hrvatske plemkinje franjevačke trećoredice
Teološko i simboličko značenje pralika Gospe Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta
Tragom prvih hrvatskih marijskih tekstova
Tragovima hrvatskih franjevaca u Mlecima
Teološki studij u Makarskom samostanu
Tri stoljeća uz fra Andriju Kačića Miošića
Tiberius Claudius Tiberi filius Thermodon : da Volsinii a Praeneste
The Hellenistic mosaic head from Dor, Israel : reconsidered
Tilurium, Aequum i Osinium : arheološko-povijesna povezanost
The missing portraits from the Augusteum at Narona
The Roman sarcophagi at Kedesh, Upper Galilee iconography, typology and significance
The Wilshere Collection of early Christian and Jewish antiquities in the Ashmolean Museum, Oxford
Tyana : da tappa di viaggio a diocesi della Cappadocia II
The Vatican Library - the memory of mankind
Teološki pogled na dostojanstvo ljudske osobe
Uloga gvardijana u Franjevačkom redu
Uloga države i njezine subvencije u dalmatinskom novinstvu i knjižarstvu sedamdesetih godina XIX. stoljeća
Uloga Majke Gospodinove u "hrvatskoj duhovnosti"
Un nuovo tipo di Hekataion tardo-ellenistico da Rodi
Vojmil Rabadan i Hrvatsko narodno kazalište u Splitu
Višestoljetno djelovanje franjevaca u Đakovu
Vojmil Rabadan i njegov svečani prikaz "Splite grade..."
Vizije rata i povijesti u djelu fra Andrije Kačića
Vučkovići na duvanjskim Vučkovinama
Zapis o proslavi 250. obljetnice života i djelovanja Provincije Presvetoga Otkupitelja
Zdravstvena zapažanja u Fortisovu "Putovanju po Dalmaciji" (1774.)
Zdravstveno stanje i uzrok smrti sv. Antuna Padovanskoga
Zbirka rijetkih knjiga XVI. stoljeća u knjižnici Kačićeva samostana u Zaostrogu
Zaštita spomenika kulture u Igranima
Zapažanja o narodnoj nošnji u Rami i Sinjskoj krajini
Zbirka "Vetustiora Croatica" u knjižnici samostana u Zaostrogu
Zvona Franjevačke crkve u Makarskoj
Zaboravljeni epigrafičar fra Frano Radman (1722.-1789.)
Život i djelo fra Rajmunda Rudeža
Životvorne vrednote klasičnoga obrazovanja - jučer, danas, sutra
Život i djelo don Nikole Šimića
Život u selu Runovići prema zapisima fra Silvestra Kutleše
Jezik: hrv
Impresum: Split : Franjevačka provincija Presv. Otkupitelja, 1967- .

Signatura: 06
Primjerak
Dostupno