Radovi Instituta za povijest umjetnosti

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000055782
Ostali autori: Institut za povijest umjetnosti (Zagreb) (-)
Ostali autori: Reberski, Ivanka (Editor), Stošić, Josip, Prelog, Milan, povjesničar umjetnosti, Žmegač, Andrej
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Akcija: istraživanje i fiksiranje etnoloških spomenika na području Hrvatske
Anton Lerchinger
Arhaična komponenta u kiparstvu Ivana Meštrovića
Arhitekt Martin Pilar
20. stoljeće na zagrebačkom Gornjem gradu
War damage to historic buildings
Antikizirajući kapiteli oko godine 1520. u Dubrovniku
Aladar Baranyai
Arhitektura između funkcije i ornamenta
Arhitekt Nikola Dobrović i vizija demokratskoga grada
Autoportreti Naste Rojc
Arhivska istraživanja kao prilog poznavanju kuća obitelji Macanović u Trogiru
Arhitekt Dionis Sunko i sarajevska Napretkova "palača"
"Bjelokosni plenarij"
Andrija Aleši i stambeno graditeljstvo u Splitu sredinom 15. stoljeća
Aspekti grafičkog izraza Milenka Gjurića u kontekstu njegova vremena
Aeternae memoriae Ioannis Iankovics de Daruvar
A note on some pre-Roman sources of medieval art in Pannonia
"Griesbach i Knaus", prva zagrebačka tvornica zlatne i srebrne robe (1925.-1939.) : radionička i unikatna produkcija
Alegorijske slike Gustava Klimta u riječkom kazalištu
"Majstor koljanskog pluteja" u stilskom razvrstavanju predromaničke skulpture iz Galovca kod Zadra
Arhitektura Zagrebačkoga zbora od 1910. do 1935.
A decade of freedom, hope and lost illusions. : Yugoslav society in the 1960s as a frame work for New Tendencies
Andrea Vaccaro : novi podaci i zapažanja o njegovim slikama u Dubrovniku
"Zonkotova Gospa" – nepoznato djelo Giovannia Bonazze u Komiži na Visu
"Velike salonitanske terme" - nova razmatranja prostorne organizacije kupališnoga sklopa
Arhitekt Otto von Hofer i plemićka obitelj Vranyczany-Dobrinović
Alegorijske slike Franza Matscha u riječkom kazalištu
Arhitektonski atelijer Fellner & Helmer i obitelj Pongratz
Bizantski plovni put po vanjskom rubu sjevernih jadranskih otoka
Barokna obnova sakralne arkitekture na otoku Ugljenu
Barokna sakralna ikonografija na području Zagrebačke biskupije
Benediktinski samostan Sv. Marija na Mljetu
Bunarske krune u šibenskim eksterijerima
Bazilika Sv. Ivana Krstitelja (Sv. Nediljica) u Zadru
Branko Fučić (1920.-1999.)
Barokni ljetnikovac obitelji Lantana na otoku Ugljanu
Bakić - Radovani
Barokna stambena arhitektura u Splitu
Barokni ormari u zavjetnoj crkvi sv. Marije Jeruzalemske na Trškom Vrhu
Bakropisi Andrije Medulića u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Barokne kuće s terasama u Cavtatu
Blok Andreis u Trogiru
Botteghe di scultura lignea del Rinascimento fra Venezia, Treviso e l'Istria
Božidarevićev Triptih obitelji Bundića i ikonografija Marije u Suncu
Barbara Frankapan i zlatarske narudžbe oko 1500. godine
Benedetto Bordon i iluminacije u inkunabuli Alexander de Hales: Summa universae theologiae (Anton Koberger, Nürnberg, 1482.) u samostanu sv. Frane u Šibeniku
Crkvica "Sigurate" u Dubrovniku - ratom oštećeni te obnovljeni višeznačni spomenik
Cvito Fisković (1908-1996)
Crkva Sv. Trojstva u Hrastovlju
Crkva sv. Križa u Križevcima
Cabiancin oltar u crkvi sv. Jakova na Višnjici u Dubrovniku
Crkva sv. Nikole u Karlovcu
Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije u Macincu
Cosimo Rosselli u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu
Clemente i Giacomo Somazzi i kuća kontea Nikole Portade u Zadru
Chiese in Traù : rukopis Pavla Andreisa u Muzeju grada Trogira
Crnčićev, Krušlinov i Babićev Pogled s Plasa
Četiri crteža za katalog djela Girolama da Santa Croce
Drvene seoske crkve na području Hrvatske
Dubrovačka luža
Drveni oltari iz XVII. stoljeća u župnoj crkvi Sv. Jurja u Brseču
Dva priloga za Zorzija Venturu
Dopuna proučavanju djela i života Nikole Doxata de Demoreta
Djelatnost altarista Pija i Vicka Dall'Acqua u Dalmaciji
Dr. Ivy Lentić-Kugli (1922-1993)
Dubrovačke barokne palače izgorjele u napadu na grad 6. prosinca 1991. godine
Dopune za slikarstvo u Istri
Dvije oltarne pale slikara N. Blaškovića
Doprinos interpretaciji sezanizma u slikarstvu Proljetnog salona
Djela Francesca Migliorija u Dalmaciji
Domus illorum de Caboga
Dva utvrđena ladanjska kompleksa plemićke obitelji Jakša na Visu
Dvije nerealizirane parcelacije u Zagrebu između dva svjetska rata
Doprinosi opusu Girolama Brusaferra
Djela bečkog slikara Antona Herzoga u Valpovu i Vukovaru
Dopune slikarstvu u Dalmaciji
Doprinos slikarskom opusu Giovannija Battiste Augustija Pitterija
Dubrovački slikari Benedikt (Benko) Stay i Petar Mattei
Dva kipa Giovannija Marchiorija u Zadru
Dragutin Morak - zanemareni kipar našeg 19. stoljeća
Dekorativne bordure u Strossmayerovu časoslovu
Dalmatinske crkve 17. i 18. stoljeća sa šiljastim bačvastim svodom i pojasnicama
Da Andrea Celesti ad Antonio Arrigoni
Dematerijalizacija i politizacija izložbe : primjeri kustoske prakse kao antikapitalističke institucionalne kritike u Jugoslaviji tijekom 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća
Dva raspela Andree Fosca na Hvaru
Dva priloga za baroknu umjetnost u Boki kotorskoj
Doprinos Imbre I. Tkalca (i G. B. Cavalcasellea) formiranju zbirke biskupa J. J. Strossmayera
Desetljetni opus graditelja Lavoslava Horvata i Harolda Bilinića za dubrovačkog investitora Božu Banca
Dekonstrukcija rekonstrukcije : o krstionici trogirske katedrale ponovo i s razlogom
Dujam Rudičić, Sanmichelijevi i Girolamo Cataneo u procesu prihvaćanja klasičnog jezika arhitekture od Zadra do Dubrovnika tijekom druge četvrtine 16. stoljeća
ECOVAST and its development in Central, South-eastern and Eastern Europe
Evropski doprinos Ive Režeka
Ekspresionistička dionica u opusu kipara Jurja Škarpe
Enlightenment and baroque ceiling paintings in sacred spaces : the example of Austria
Fortifikacije grada Omiša
Franjo Klein
Formiranje i razvoj urbanog prostora Samobora
Franjevački samostan u Pridvorju
Francesco Salghetti-Drioli
Freske Bogumila Cara u Sokolskom domu u Zlataru
Fascinacija historizmom
Figuralni umjetnički vez obrednog ruha iz vremena renesanse u Dalmaciji i Istri
Friedrich Schmidt i arhitektura Đakovačke katedrale
Ferme ornée Garagninovih u Divuljama kod Trogira
Figurativni principi Ivana Duknovića
Faust Vrančić i dioba predmeta iz ostavštine Antuna Vrančića u Šibeniku 1576. i 1579. godine
Grgo Gamulin octogenarius
Građevni razvoj srednjovjekovnoga bloka u povijesnoj jezgri Dubrovnika
Geneza arhitektonskog rješenja trogirske kapele (1468)
Geneza jedne slike
Gradski statut kao izvor za povijest urbanog razvoja Šibenika
Glava arkanđela Gabrijela iz crkve Sv. Ivana u Zadru
Grgi Gamulinu in memoriam
Grgo Gamulin
Gaetano Grezler u Vodnjanu i Dobroti
Gospa iz Radovana
Gropellijev model Dubrovnika (1715.)
Grupa nezavisnih umjetnika (1921.-1927.)
Gradogradnja i zaštita spomenika u 19. stoljeću na hrvatskoj strani Jadrana
Grafički listovi Johanna Christopha Haffnera u osječkih kapucina
Gdje su najstariji spisi Zagrebačke bikupije
Građevinske intervencije u Dubrovniku potkraj 18. i na početku 19. stoljeća
Gotika u baroku
Glasnik Družtva za umjetnost i umjetni obrt
Generalni inventar državnih građevina u Dalmaciji iz 1789. godine
Gotičke zidne slike u Župnoj crkvi sv. Petra u Petrovini
Graditeljska obitelj Carnelutti : (1879.-1947.)
Georgius Subarich sculpsit Viennae - bakrorezac Juraj Šubarić u Beču oko 1650. godine : djela i naručitelji
Hagiotopografija Istre i dubrovačkog područja
Holzarchitektur auf dem Lande in Polen
Hermann Bolle
Hrvatski spomenici
Hrvatska spomenička skulptura u kontekstu europskog modernizma druge polovice 20. stoljeća
Hrvatski kulturni dom u Sušaku
Herman Bolle i Crkva sv. Katarine u Zagrebu
Herman Bollé i obnova građevina zagrebačkog Stolnog kaptola nakon potresa 1880. godine
Istarski opus slikara Moreschija nastao u prvoj polovici 17. stoljeća
Inventarisierungsmethoden als Instrument des Kulturgueter- und Ortsbildschutzes
ICAM [International Centre of Anthropology Motuvun]
Iluminirani rukopisi otoka Hvara
Identitet Hrvatske
Iznova o zlatarskoj obitelji Caenazzo
Ikonografija ulice u hrvatskom slikarstvu između dvaju svjetskih ratova
Inventar šipanskih crkava
Inventa ladanjskih kuća Anđelinovića na Hvaru 1777. godine
Istarske romaničke jednobrodne crkve s istaknutim apsidama
Ivan Meštrović - rano razdoblje
Ilustracije u tiskopisima Dobrića Dobričevića (Boninus de Boninis)
Izvornost umjetničkog djela, pojave njegova nadomjeska i "apokrifa"
Izgradnja župnih kurija u Hrvatskom zagorju u drugoj polovici 18. stoljeća
Iluminacije glagoljskih rukopisa u Beču
Između Pittonija i Piazette
Internacionalni stil
Ivo Lentić - Bibliografija
Ioannes Baptista Rangger - Natione Tirolensis
Ikona groba sv. Spiridona sa svecima iz Pinakoteke Župe sv. Nikole u Cavtatu : prilog poznavanju poslijebizantske ikonografije
Izložba Deutscher Werkbunda Film und Foto na zagrebačkoj Mađunarodnoj fotografskoj izložbi i hrvatska fotografija početkom 1930-ih
Između memorije i zaborava : Jasenovac kao dvostruko posredovana trauma
Inventar i procjena ladanjskih kuća obitelji Gverini u Salima na Dugom otoku iz 17. stoljeća
Ivana Kobilca and her painting for the Ljubljana Town Hall, Slovenia bows to Ljubljana, in the context of women's painting in the late nineteenth century
Izložba reklame na Zagrebačkom zboru 1934.
Južnoistarska grupa spomenika ranosrednjovjekovne skulpture
Jedna slika iz kruga Jana Gossaerta u Strossmayerovoj galeriji
Julije Klović i Alessandro Farnese
Jedan tip trobrodnih istarskih crkava 17. i 18. stoljeća
Još nešto o samostanu Sv. Marcele u Zadru
Jedna rezbarska radionica sredinom 17. stoljeća u Istri
Juraj Dalmatinac i Korčula
Juraj Matijev i Jacopo Bellini
Jakov Florijev, trogirski klesar 15. stoljeća
Južni portal Velike palače Cipiko u Trogiru
Još jedan stari prikaz šibenske Utvrde sv. Nikole
Jugoslavenski paviljon na Svjetskoj izložbi u Parizu 1937. i reprezentacijska paradigma nove državne kulturne politike
Koncept izgradnje baze podataka povijesnoumjetničke baštine Hrvatske
Kuća i prostor grada u Dubrovniku nakon potresa 1667. godine
Kršnjavi - Vancaš
Karlovac
Kapiteli 18. st. u ranoromaničkoj crkvi Sv. Martina u Sv. Lovreču (Pazenatičkom)
Kopije izgubljene Tizianove "Bogorodice žalosne" u Zagrebu i Velom Lošinju
Knežev dvor u Pridvorju
Kovačićeva moderna i njen odjek u hrvatskoj arhitekturi
Korčulansko predgrađe Borgo od 16. do 19. stoljeća
Kontinuitet i mijene
Kompleks županijske palače u Križevcima
Kaštel Nehaj kraj Senja
Križni put iz Kraljeve Sutjeske
Katedrala sv. Terezije u Požegi
Komunikacijske strukture baroknih dvoraca Hrvatskog zagorja
Kalendar časoslova Liber Officii Beatae Mariae Virginis u Strossmayerovoj galeriji HAZU u Zagrebu i njegova provenijencija
Kapela blaženog Ivana Trogirskog Nikole Firentinca i sakralna arhitektura u Dalmaciji 300 godina poslije
Klaustar Samostana sv. Frane u Zadru i Samostana sv. Jeronima na Ugljanu
Kukuljevićev Slovnik umjetnikah jugoslavenskih: povijest umjetnosti kao bibliografski univerzum
Kosta Strajnić i međuratni odjeci ideje o nacionalnom izrazu u umjetnosti
Karlo Vajda i Vjekoslav Bastl : detaljna regulacijska osnova i arhitektonski projekti tržnice na Dolcu u Zagrebu, 1925.-1927. godine
Klasična komponenta Joze Kljakovića u kontekstu realizama 20-ih i 30-ih godina 20. stoljeća
Kritika na djelu u hrvatskoj umjetnosti 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća
Liturgijsko srebro i zavjetno zlato iz Smokvice i Čare na otoku Korčuli
Lenuci i "Lenucijeva potkova"
Ljetnikovac Vice Stjepovića-Skočibuhe kod Tri crkve u Dubrovniku
Ljetnikovac Stay-Kaboga u Rijeci dubrovačkoj
Likovna kultura visoke renesanse za vrijeme Klovićeva boravka u Ugarsko-Hrvatskom Kraljevstvu
Likovni i pisani izvori za slikane medaljone s čudima Majke Božje Remetske Ivana Krstitelja Rangera u Remetama
Lovrenc Prager:
Meštrovićeve skulpture u zbirci Sveučilišta u Syracusi (SAD)
Marija Planić-Lončarić i istraživanje prostora
Milanu Prelogu u spomen
Marin De Gosti
Martin Rota Kolunić
Martin Rota Kolunić na habsburškom dvoru
Majstori tesari
Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani
Military orders between Sava and Drava rivers - sculpture
Memorija i kreacija u arhitekturi katoličkih crkava Bosne i Hercegovine
Moćnik sv. Križa i drugi liturgijski predmeti u Katedrali sv. Ivana Krstitelja u Budvi
Miroslav Šutej – u znaku mobilnosti
Majstor secesijske vinjete : Ilustracije, karikature i grafičko oblikovanje Dragana Melkusa
Malvina Hoffman i Ivan Meštrović : umjetnička i biografska ukrštanja dvoje kipara
Mletački graditelj utvrda Antun Jančić
Motivi Dubrovnika u opusu austrijskog slikara Emila Jakoba Schindlera
Novi podaci o splitskom baroknom slikaru Sebastijanu Deviti (de Vita)
Neue Chancen fuer den laendlichen Raum
Nastanak urbanih naselja na otoku Krku
Nicolinijev opis Dioklecijanove palače
Neostvareni Meštrovićev spomenik Jozefu Pilsudskom za Varšavu
Neki primjeri i problemi zaštite spomenika kulture u posljednje doba
Novootkrivena slika Jana Victorsa Diogenes Hominem Quero u Muzeju za umjetnost i obrt
Naselje radničkih obiteljskih kuća u Donjoj Dubravi iz 1941. godine
Nikola Paskov Papac, dubrovački zlatar iz prve polovice XIV. stoljeća
N. Tommaseo i F. Salghetti-Drioli
Nekoliko drvenih kipova iz Istre izrađenih prema istim predlošcima
Novi prilozi o mramornoj skulpturi 18. stoljeća
Nikola Firentinac u Šibeniku 1464. godine
Nadbiskupski / Langov trg
Najamne stambene zgrade međuratnog Sušaka
Nekoliko priloga gotičkom zlatarstvu vinodolskoga kraja
Nirnberški nakladnici grafika Paulus Fuerst i Johann Hoffmann u Valvasorovoj grafičkoj zbirci Nadbiskupije zagrebačke
Neogotički tornjevi Zagrebačke katedrale
Nepoznati dokument o radu Vittorea Crivellija u Zadru
Nikola Firentinac i Alešijeva Krstionica Trogirske katedrale
Neostvareni projekt isusovačke crkve i kolegija (1659.) u Dubrovniku
Nacrti Aleksandra Brdarića za palaču u Opatičkoj 10
Nekoliko aspekata utjecaja Georgea Grosza na hrvatsku umjetnost između dva svjetska rata
Nepoznato djelo Roberta Frangeša Mihanovića u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku
Nekoliko uvodnih fragmenata iz marginalija o Maroevićevim tekstovima o naivi i "autsajderskoj" umjetnosti
Nova djela Jacopa Contieria u Dalmaciji
Nikola Mašić i talijansko slikarstvo ottocenta
Novi podaci o djelovanju Gierolima Mondelle i Giacoma Cavalotta u Šibeniku
Nekoliko vijesti o Zaninu Salchietinu iz Venecije, protomajstoru trogirske katedrale iz sredine 14. stoljeća
Nekoliko primjera antimodernizma u hrvatskoj likovnoj umjetnosti
Osječko slikarstvo između dva rata (1918-1940)
Osnovne geografske osobine sjeverozapadne Hrvatske
Oratorij-relikvijarij i deambulatorij crkve Sv. Ivana u Rabu
Oltar Gospe od Karmela u stolnoj crkvi u Korčuli
O autorima dviju slika posvećenih pobjedi kod Lepanta
Oplakivanje Krista u splitskoj katedrali
Oltarne slike Ivana Krstitelja Rangera u crkvama i kapelama u Klenovniku i Donjoj Voći
Oblik katedralne utvrde u Zagrebu
Oporuka Jakova Cerinea
Obnova povijesnih zgrada - spomenika kulture nakon ratnih razaranja u Hrvatskoj
O vrednovanju i čuvanju neostilske crkvene opreme - u povodu obnove u ratu oštećene župne crkve Sv. Križa u Sisku
Obnova kipova na zagrebačkoj katedrali
Obnova sakralne arhitekture na otoku Ugljanu u XIX. stoljeću
Od baroknog klasicizma do neoklasicizma
Osvrt na graditeljstvo u Zadru od pada Mletačke Republike (1797) do talijanske kapitulacije (1943)
O neorenesansnom gradskom zvoniku u Dubrovniku
O tragovima ladanja na šibenskom području
O trogirskim biljezima u kamenu
Oltarne slike Antonija Grapinellija u Dalmaciji
Oltarne slike Franza Xavera Wagenschoena u crkvi sv. Mihaela u Osijeku
O napuljskom zlatarstvu u Dubrovniku i okolici
Određivanje središta i ne-središta
Oltar Giuseppea Boare u Kukljici na otoku Ugljanu
Oporuke Pelegrine, Petra i Koriolana Cipika
Ophodni križ
Oltar sv. Jurja Antonija Michelazzija iz stare Zagrebačke katedrale:
O freskama 11. i 12. stoljeća u Dubrovniku i okolici
Otti Berger : hrvatska umjetnica iz Tekstilne radionice Bauhausa
O evoluciji klasičnosti moderniteta od Schinkela do Kovačića i Pičmana
O crtežu Prospetto della Città di Ragusa nel Secolo XII. kao "izvoru" za najstariju povijest Dubrovnika
Ostava srebrnog posuđa pronađena 1493. na putu prema Prosiku kraj Solina
Obitelj Radošević i njihova barokna palača u gradu Hvaru
Obnova kompleksa zagrebačkog Nadbiskupskog dvora 1879.–1882. godine
Opažanja uz rani portretni opus Jerolima Miše
O restauriranju pokretnih umjetnina u Dalmaciji pod vodstvom Ljube Karamana
O atribuciji, provenijenciji i recepciji slike Rođenje Isusovo i Poklonstvo pastira iz nizozemske zbirke u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu
Odraz ugarske graditeljske radionice Andreasa Mayerhoffera u stambenoj arhitekturi Osijeka u 18. stoljeću
O obilježjima Gamulinova tumačenja slikarstva Proljetnog salona
Palma Mlađi i protureformacija
Prilog tipologiji stambene arhitekture 17. i 18. stoljeća u Zagrebu
Po(r)uke prošlosti
Preuređenje franjevačkog samostana u Križevcima u grkokatoličku biskupsku rezidenciju
Prilog tipologiji romaničkih zvonika Istre
Pala G. B. A. Pitterija na Garanjinovu oltaru u trogirskoj katedrali
Prilog poznavanju državne izgradnje u Pagu u 19. stoljeću
Povijest palače Hrvatskoga sabora
Prijeratni sukobi civilne i vojne izgradnje u Zadru
Planiranje kao faktor obnove, obnova kao faktor planiranja
Povijesno nasljeđe kao faktor zajedništva zemalja Srednjoistočne Europe
Pokušaj identifikacije pojedinih glava Jurja Dalmantinca na šibenskoj katedrali
Pojave i oblici te tragovi srednjovjekovne kulture na tlu Zagrebačke biskupije
Prilog obnovi kupole katedrale Sv. Jakova u Šibeniku
Primjer međuratnog urbanizma
Prilozi ikonografiji prikaza hrvatskog kralja iz 11. stoljeća
Prilog poznavanju Časoslova Farnese
Prilog poznavanju prostora Tvrdaljske uvale u Starom Gradu
Plutej s likom vladara iz krstionice u Splitu
Prilog interpretaciji crkve Sv. Franje u Senju
Prilog opusu varaždinskog slikara Blasiusa Gruebera
Palača Srijemske županije u Vukovaru
Planina Klek u slikarstvu Vladimira Varlaja
Prilog o zlataru Francescu iz Milana
Prilog poznavanju opusa Kune Waidmanna
Paleoindustrijska era u razvoju grada Šibenika
Prostorni razvoj srednjovjekovne Krapine
Povijesna slika otoka Žirja
Preobrazba Dubrovnika početkom 19. stoljeća
Paulus Antonius Senser
Portret nepoznata muškarca - Vjekoslavu Karasu
Prilog kronologiji predromaničke arhitekture u Dalmaciji
Problem kontinuiteta između antike i romanike u umjetnosti istočnog Jadrana
Prilog poznavanju zagrebačkog podgrađa u 15. stoljeću
Povijesni grad kao dokument
Prilog istraživanju radova augsburških majstora u Hrvatskoj
Promjena na Bukovčevoj slici "Razvitak hrvatske kulture"
Perasti u Visu - kula, kuća i palača
Pastoralne i biblijsko-pastoralne teme bassaneških slika u Hrvatskoj
Preobrazba Opatije 1882.-1897.
Posvećenost umjetničkoj baštini
Prijedlog ikonološke interpretacije "Firentinčeve katedrale"
Portreti Leandra Bassana u Hrvatskoj
Podrijetlo i maniristička preobrazba all'antica motiva i oltar Imena Isusova u crkvi sv. Dominika u Trogiru
Prilog poznavanju dvaju oltara u bolskoj dominikanskoj samostanskoj crkvi
Projekti za osječku župnu crkvu svetih Petra i Pavla i njihov autor Franz Langenberg
Pretpovijest i počeci karikature u Hrvatskoj
Plakati za Zagrebački zbor 1926.
Pred zidom: strah od praznine
Prilog proučavanju Škrinje sv. Šimuna i pojava renesanse u Zadru
Palača Pejačević
Pabirci za Ćirila Metoda Ivekovića
Prilozi interpretaciji hrvatske umjetnosti 50-ih godina
Prilog poznavanju rimskog zlatarstva u Dubrovniku
Predela "Iskušenje svetoga Antuna Pustinjaka" Niccoloa di Pietra Gerinija u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu
Pula - K. u. K. slika grada
Prilog za biografiju arhitekta Zvonimira Kavurića (1901.-1944.)
Predlošci Perina del Vage za Palu sv. Mateja evanđelista Pellegrina Brocarda
Predmoderni grad sjeverozapadne Hrvatske
Portreti dvojice paških uglednika (Marka Laura Ruića i Frane Petra Rakamarića)
Pohvala konstrukciji
Prilog poznavanju izgradnje nedovršene Crkve sv. Šimuna u Zadru
Pala Sveti razgovor iz Baške
Prilog poznavanju povijesti sklopa Kneževe palače u Pagu
Pročelja Pavlinskog samostana u Lepoglavi
Projekt Oficirskog doma Vladimira Turine u Zagrebu iz 1937. godine, promatran u kontekstu više autorskih pristupa (1911.-1964.)
Pavia - Čazma : primjer sjevernotalijanskih utjecaja na renesansnu umjetnost kontinentalne Hrvatske
Prilog za dataciju oslika knjižnice lepoglavskoga samostana
Prilog istraživanju opusa štukatera Antona Josepha Quadrija
Palača Zagrebačkog kaptola u Varaždinu
Prilog poznavanju povijesti Društva hrvatskih umjetnika "Medulić" 1908.-1919.
Prilog poznavanju građe o slikarima prve polovice 14. stoljeća u Dalmaciji : trogirski slikar Marko Komlica
Projekt i izgradnja dubrovačke katedrale
Prve arhivske vijesti o slikaru Francescu Salghettiu Drioliu
Picov Majstor i kodeksi zadarskog opata Deodata Veniera
Prilog istraživanju baroknog slikarstva u Hrvatskoj : zidne slike u Višnjici i Koprivničkom Ivancu
Pitanje nacionalnog identiteta u Podravskim motivima Krste Hegedušića
Portret kao fenomen : Milovan Stanić, dubrovački slikar
Povodom restauracije renesansnog raspela iz Eufrazijane
Prijedlog za Vincenza Scamozzia : projekt za dogradnju splitske katedrale
Prilozi poznavanju gotičkoga graditeljstva u Dubrovniku
Prilog poznavanju građevinske povijesti trogirske katedrale u 15. stoljeću
Prilog poznavanju bosanskih hanapa
Prilog poznavanju tipologije triju oltarnih cjelina iz radionice Santa Croce
Predromanički plutej iz Kali na otoku Ugljanu
Prijedlog modela problemske analize spomeničke plastike iz razdoblja socijalizma
Prilog identifikaciji djela Ivana Meštrovića na izložbama u prva dva desetljeća 20. stoljeća
Rezultati arheoloških istraživanja u palači Kaboga 2-4 u Dubrovniku
Regulatorna osnova Milana Lenucija za dio Zagreba od željezničke pruge do rijeke Save iz 1907.
Responsibility for our historic values
Rotina grafička interpretacija Michelangelova "Posljednjeg suda"
Ratna razaranja i problemi obnove povijesnih gradova u Slavoniji
Ratna razaranja spomeničke baštine u Dubrovniku i okolici
Rezultati arheoloških istraživanja u Domu Marina Držića u Dubrovniku
Radijus ozračja spomenika
Rođenje perspektive iz duha muzike
Raša
Ranosrednjovjekovni ciborij iz Novalje
Ranobarokni drveni oltari u Crkvi sv. Frane u Šibeniku
Radovi hrvatskih arhitekata u časopisu Wiener Bauhuette
Ranobarokno pročelje Crkve sv. Katarine u Zagrebu
Radovi Josipa Pazelta u slovenskom dijelu Štajerske
Relikvijar Presvete krvi Kristove u bazilici Santa Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji - djelo zlatarskog majstora Evanđelista Vidulova iz Zadra
Reljefi bjelokosnog plenarija iz Riznice zagrebačke katedrale : Problemi interpretacije
Restauriranje stupićā na matroneju katedrale u Zadru 1885.–1901. godine
Ranokršćanski sarkofag iz Trevisa i njegova grupa
Razmatranja o ikonografiji dvaju reljefnih prizora na romaničkom luku zvonika splitske katedrale
Relikvijar Svetog Križa i proslava Uskrsa u Perastu
Ratni opus Roberta Frangeša Mihanovića 1915.-1918.
Slika Nicole Grassija u Osoru
Slojevitost ikonološkoga programa zidnih slika u đakovačkoj katedrali
Svod trogirske kapele
Socijalno stanovanje međuratnog Zagreba
Slavonija 1526. - Slavonija 1991.
Spomenici u ratu
Sjeverni portal crkve Sv. Dimitrija (Sv. Duha) u Požegi
Srušena crkva Sv. Antuna Opata u Zadru
Slika Alessandra Maganze u Strossmayerovoj galeriji
Stadtsanierung, umweltschutz und denkmalpflege
Slučaj nekadašnje tvrđave u Koprivnici
Stanovi zagrebačkih kanonika
Slike Paola Paganija u Zadru i Dubrovniku
Silazak Duha Svetoga Kremser Schmidta u kapucinskoj crkvi Sv. Jakova u Osijeku
Strukturalna analiza portala Sv. Marka u Zagrebu
Slika Francesca Albanija u Zagrebu
Srednjovjekovne zidine grada Korčule
Srebro i zlato Korčulana u 16. i 17. stoljeću
Slika Antonia Carnea u Šibeniku
Slikarstvo Dragana Melkusa
Strukovni naslovi u arhitekturi i graditeljstvu u Hrvatskoj i Slavoniji od 1870-ih do 1918. godine
Stambeno-najamno graditeljstvo Rijeke između dva svjetska rata
Skica za portret Doris Baričević ili život posvećen skulpturi
Svetohranište Veroneseova poliptiha u Vrboskoj
Slike Gregorija Lazzarinija u Zadru
Sv. Mihovil u Ovčarevu između historije i historicizma
Stierovi projekti osuvremenjivanja graničnih utvrda iz 1657. godine
Slikarska djela Ivana Krstitelja Rangera na pjevalištu crkve u Lepoglavi
Slikar Filippo Naldi
Sekvenca secesije
Sanatorij u Klaićevoj ulici u Zagrebu
Strategija oblikovanja "našeg izraza"
Slike u Strossmayerovoj galeriji starih majstora nabavljene u Rimu do 1868. godine
Studio u dubrovačkim kućama prve polovice 15. stoljeća
Skriveno i vidljivo : Dioklecijanova palača u britanskim putopisima druge polovice 19. stoljeća
Slikano raspelo Sv. Franje iz 13. stoljeća u Splitu
Slikar i njegov križ - Marino Tartaglia: Križni put
Sakristija šibenske katedrale: ugovor, realizacija i rekonstrukcija
Slike starih majstora u Strossmayerovoj zbirci nabavljene posredstvom kanonika Nikole Voršaka u razdoblju od 1869. do 1880.
Slikar Giovanni Francesco Fedrigazzi u Dalmaciji
Slika što ostaje
Šibenik bez duše
Šibenska katedrala kao vlastita koža
Šibenik, jugoistočno pročelje grada
Šutnja protomajstora bazilike San Marco u Veneciji
Štukomramorni oltari u sjevernoj Hrvatskoj
Tartaglin neoklasicizam
Trg sv. Terezije u Požegi
Treći stil Gučetićeva ljetnikovca u Rijeci Dubrovačkoj
The role of citizen awareness in the American historic preservation movement
Tradicionalni elementi u kasnosrednjovjekovnoj sakralnoj arhitekturi
Tri portreta all'antica na minijaturama Jurja Julija Klovića
Tri atributivna problema srednjotalijanskog slikarstva u Strossmayerovoj galeriji u Zagrebu
Tri atributivna problema iz talijanske zbirke Strossmayerove galerije HAZU u Zagrebu
Tragom jedne slike F. Salghetti-Driolija s folklornim sadržajem
Templarski castrum u Šibeniku
Tri crteža pripisana Kloviću i jedna hipoteza
Tragom izgubljene slike Hansa von Aachena Polaganje u grob
Tvrđavska crkva sv. Ane Johanna Lucasa von Hildebrandta u Slavonskom Brodu
The art of relic cults in trecento Venice
Topusko - urbogeneza naselja
Trgovište Prelog : obilježja povijesnog razvoja
Tiljak protiv Babića : o obilježjima ideoloških razilaženja u hrvatskoj umjetnosti početkom tridesetih godina 20. stoljeća
Tri arhivska dokumenta o Bokanićima u Šibeniku
The influence of Andrea Pozzo's models from his treatise Perspectivae pictorum atque architectorum on Croatian 18th-century illusionist altarpieces
Umjetnička topografija Križevaca
Umjetnost i rat u Hrvatskoj 1991/92.
Utvrđivanje samostana Sv. Petra Mučenika u Starom Gradu tijekom XVI. stoljeća
Urbanističke zamisli Viktora Kovačića
Usporedna vizualna analiza Duererove i Pseudo-Duererove slike
Utvrda Sv. Nikole pred Šibenikom
Ulomci ranosrednjovjekovnog ambona zadarske katedrale
Utvrda franjevačkog samostana na Lopudu
Ugarske kiparske radionice i renesansa u sjevernoj Hrvatskoj
Uloga dizajna u svakodnevnom životu na izložbama Porodica i domaćinstvo 1957.–1960. godine
Uloga crteža u formiranju likovnog izraza Omera Mujadžića
Veliki Tabor
Vinogradarske klijeti križevačke regije
Viktor Kovačić
Vinodolski teritorij i njegova prostorna organizacija
Vicenzo Poiter
Vrata Michelea Sanmichelija u Zadru
Vila Münz u Ičićima
Verba (de)picta
Vrijeme spomenika : skulpturalni, arhitektonski, urbanistički i drugi načini obilježavanja Domovinskog rata
Zbirka slika zadarskog plemića Jerolima Soppea
Zagrebačka arhitektura osamdesetih godina
Značajno djelo Mateja Ponzoni-Pončuna u Istri
Zadar
Za Michelangela Schiavonea
Za obnovu zagrebačke Zelene potkove
Zaboravljeni arhitekt Franjo Gabrić
Zidni umivaonici XV. i XVI. stoljeća u stambenoj arhitekturi dubrovačkog područja
Zagrebačka sinagoga
Zvonici građeni po uzoru na stari zvonik zagrebačke katedrale
Zajednički prostori stambenih zona srednjovjekovnog Dubrovnika
Za Roberta Frangeša Mihanovića
Zgrada đakovačkog sjemeništa i njezini graditelji
Zadarsko poprsje providura Giangiacoma Zanea - prijedlog za Tripuna Bokanića
Zagreb Cathedral's reliquary bust of Saint Stephen the King : the context of its commission and its attribution
Zablude o šibenskom slikaru Nikoli Vladanovu
Župna crkva u Blatu na Korčuli
Željeznička kolonija u Maksimiru u kontekstu radničkih naselja nastalih u Zagrebu između dva svjetska rata
Župna crkva Svih svetih i prepoštova kurija u Sesvetama
Župna crkva Uzvišenja Sv. Križa u Sisku i njene obnove (prije i poslije ratnih razaranja 1991. godine)
Župna crkva svetog Petra u Veleševcu : Gesamtkunstwerk rane neogotike u hrvatskoj arhitekturi
Župna crkva Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Valpovu : podrijetlo arhitektonskog tipa i kontekst
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1972- .

Primjerak
Dostupno