Svesci

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/ffdi.ZAG01000051198
Ostali autori: Kršćanska sadašnjost (Zagreb) (-)
Ostali autori: Šagi-Bunić, Tomislav (Editor), Herman, Zvonimir Izidor, Starić, Aldo
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
"Opus Dei" - Crkva u Crkvi?
"Protiv zlogukih proroka"
"Dei Verbum" i novozavjetna egzegeza
"Opus angelorum"
"O" (glas svemogući)
25 godina "Dei Verbum"
"Uskrsnuće tijela" u vjerovanju Crkve
"Sveti rat" i "zatvor" u Bibliji
"Ti ljubiš sva bića" (Mudr 11,24)
"Onaj koji ratove u šabbat promeće"
"Novi život iz odsječena stabla"
"Blago mirotvorcima"
Adamov grijeh u svjetlu Kristova otkupiteljskog čina prema Rim 5,12-21
"Teologija kao stvaralačko posredovanje"
"Communio" - vizija koja nestaje?
Yves Congar
"Dar po sebi" ili novi Papin feminizam
"Isus se nije nikada smijao"
"Molim oproštaj"
"Isusova molitva" i pobožanstvenjenje
"Opće dobro"
"Erotika" kao tema teologije
"Zašto smo na svijetu?"
Asistirano samoubojstvo, eutanazija i zakon
"Što ste učinili jednome od moje najmanje braće"
Aktualnost kršćanstava u procesu globalizacije
"Život i problemi crkvene zajednice"
"Tko može opraštati grijehe?"
"Društvo kao faktor primanja/predaje religiozne kulture i inkulturacije"
Biblija i Kristologija
Biblijska izvješća o čudesima
Budizam i mistično iskustvo
Bog otac
Bog Otac Sabaot
Biskupske konferencije, ograničeni kolegijalitet
Budućnost altruizma
Biti kršćanin u vremenu mijene duhovnih i društvenih vrednota
Biblija u Hrvata
Bog i car
Biti kršćanin na nov način
Božje slike u digitalnoj noosferi
Borba protiv droge
Crkvena zvanja u novim društvenim prilikama
Crkve trećega svijeta postaju misionarske
Crkva u Istočnoj Evropi
Crkva i židovstvo
Crkva pred sadašnjim izazovima
Civilizacija solidarnosti
Communiter sint sacerdotes
Crkveni moral na nesigurnu tlu
Civilna religija kao ideologija integracije?
Crkva i umjetnost
Civilno društvo, Crkva i kršćani
Čovjek - kruna stvorenja?
Čovjek i rad
Čistiti pamćenje
Čovjek u svijetu Biblije
Čistoća srca
Čitati Božju riječ u zajednici
Društveni nauk II. vatikanskog koncila
Drugi vatikanski sabor i Stari zavjet
Djela Matije Petra Katančića
Duhovni lik učitelja
Dozrijevanje spasenja
Duh, nasilje i razum
Devotio moderna i devotio postmoderna
Demokracija redovnika
Dokazati Boga i nadati se u njega
Duhovnost izvan granica
Duh puše gdje hoće, ne može se zaustaviti
Duh Sveti i Zaručnica
Duh Sveti i ekumensko pitanje crkvene istitucije
Dies Domini
Dostojanstvo i svršetak života
Drugi vatikanski koncil
Europa i kršćanski izazov
Ekumenizam, evangelizacija i vjerska sloboda u Rusiji i bivšim sovjetskim republikama
Eutanazija, tako teška riječ
Euharistija i sloboda
Evanđelje, crkvena zajednica i kršćanin u politici danas
Evanđelje i kriteriji seksualne etike
Evangelizacija u drugom aksijalnom razdoblju
Egzistencijalna etika
Engelbert Mveng
Ekspresionizam i Jobov krik
Fundamentalizam
Filozofi i istočni grijeh
Figure oca i majke ili: Od prvoga čovjeka do posljednjega Adama
Feminističko tumačenje Biblije
Glavni oblici današnje teologije istočnoga grijeha
Građanska religija, vjerovanje, moral
Gnoza i nova začaranost svijeta
Genocid
Globalizacija i katolicitet
Granice crkvene vrhovne vlasti
Genetsko liječenje
Glad - izazov solidarnom razvoju
Granice kapitalističkog modela
Geoffrey Hill
Grijeh struktura i društvena situacija u Hrvatskoj
Gospodin Izraela i Otac Isusa Krista
Govor o Bogu-Ocu
Glazba u Starome zavjetu
Hebrejski način razmišljanja i izražavanja
Humilitas
Iskustvo Boga kao noći
I religija je potrebna pročišćenja
Iskazi o onom što se zbilo "u početku"
Ivan Krstitelj
Imenica Bog/bog i veliko slovo u hrvatskoj književnosti
Indiciji trećeg tisućljeća
Između Boga i Mamona
Isus - egzorcist
Islamsko-kršćanski odnosi u Europi
Izazov moderne teorije društva kršćanskoj društvenoj etici
I kad pred nama ne bi bilo dragocjena lika Kristova...
Istočni grijeh
Isus Krist norma kršćanskoga morala
Izraz kulture - protest protiv kulture
Između znanosti i Crkve
Integralni feminizam sv. Tome Akvinskog
Istina u sredstvima društvenog priopćivanja
Intenzivna euharistijska godina
In memoriam Josipu Turčinoviću
Istočnjački oblici meditacije i kršćanska molitva
Isusovo poslanje i učenici u Ivanovu Evanđelju
Internet
Jeruzalem, sveti grad
Juraj Dobrila kao biskup
Jubilej - blagdan oslobođenja
Jedinstvo Europe promatrano iz Amerike
Kršćanin u politici
Kako govoriti o "posljednjim stvarima"?
Književnost u DRNJ [Demokratska Republika Njemačka]
Kršćanska mirovna misao i mir među državama novoga doba
Kršćanski korijeni Europe
Katekizam Katoličke Crkve
Kraljevstvo, granice Crkve i granice Duha
Kozmologija, eshatologija, ekologija
Kristova pobjeda nad silama zla
Katoličko-pravoslavni odnosi
Kršćanstvo i Zapad
Kratka povijest razlikovanja između duhovnoga autoriteta i svjetovne vlasti
Katolički intelektualac i pitanje pluralizma u srednjoeuropskim zemljama
Katolička Crkva i čovječanstvo
Kršćanski temelj ljudskih prava
Kršćanska demokracija i Europa
Kultura kao zapreka evangelizaciji
Katolik u Hrvatskoj
Kritička analiza televizijskog prijenosa liturgijskih slavlja
Kanonsko tumačenje Svetog pisma
Kirurgija i filozofija
Katoličanstvo i suvremeni liberalizam
Kristologija i tumačenje Pisma
Katolički socijalni nauk i politika u tranzicijskim zemljama
Kristov mir i svjetski mir
Krist i New Age
Krist u filozofiji i Krist u poeziji
Kad građanin reagira...
Krist - vrelo nade Starog kontinenta
Kolegijalitet namjesto centralizma
Kazuistika kao potvrda istine na području morala
Kršćani Europe pred izazovom našeg vremena
Karakteristike postmoderne kulture
Kršćanin i mijena vrednota
Karakter logosa stvarnosti
Laičnost i etika
Ljudi bez doma
Liberalizam i socijalni nauk Crkve
Lik Isusa Krista u suvremenoj književnosti
Moć i nemoć medija
Miroslav Krleža
Mali put veće pravednosti
Markovo evanđelje u (ne)suglasju s Matejevim i Lukinim
Misionarska djelatnost Ruske pravoslavne crkve
Moralno opravdanje vojne intervencije u Bosni
Misliti budućnost
Misticizam i ekumenizam
Misliti Božje Trojedinstvo?
Mogu li supostojati mnoge religije, a samo jedan moral?
Može li se nakon Auschwitza još promišljati Boga?
Misionar i kulture
Mladež i "životna igra"
Može li bez korupcije gospodarstvo uspješno funkcionirati?
Mladenačka svježina Crkve
Modernitet i izgradnja rimokatolicizma
Mađarski katolici u pluralističkom društvu
Mistika i njezine znanstvene interpretacije
Marijina vjera u svjetlu suvremene teologije
Modeli svetosti i hagiografski modeli na latinskom Zapadu
Marijin lik, pučka religioznost i crkvenost u hrvatskoj tranziciji
Metafore i pojmovi
Neokatekumenski put i formacija prezbitera u rimskom sjemeništu "Redemptoris Mater"
New Age
New Age - "Blagi zaokret"
Neoboriva istina
Napast Božje države
Novi navještaj starih istina
Nacije i religija u bivšoj Jugoslaviji
Novo hrvatsko izdanje Novog zavjeta i dug prema budućnosti
Novije djelovanje sljedbi kod nas
Ne samo oko Husa
Navještaj Isusa Krista i susret s religijama
Nastavno osoblje u borbi protiv AIDS-a
Neokomunizam ili postkomunizam
Nezaposlenost kao globalni izazov
Nezaposlenost i promicanje neprofitnog sektora
Ne budite nerazumne životinje, budite razboriti!
Nacrt terapijske teologije
Nietzsche, teološki
Nevjera kao masovna pojava
Ne dopustiti instrumentalizaciju
Obnova snagom Božjega Duha
O problematici azila
Obitelj
Otajstvo Uskrsa i kultura smrti
Obitelj i gospodarstvo u društvenom nauku Crkve
Opcija za siromašne: zašto?
O đakonatu žena
Od teorije do prakse
Otkrivanje drukčijeg Bonhoeffera
Očaj, strah, depresija...
O problematici potvrde u kritičkoj situaciji naše kršćanske sadašnjosti
Osoba ili narav?
O korisnoj strani bolesti, prema tumačenju crkvenih otaca
Od činovnika i djelitelja vjerskih usluga do graditelja zajedništva
O današnjem svijetu i današnjoj Crkvi
Otac i otkupljenje
Od vražjeg djela do Božjeg dara
O Bogu je potrebno razmišljati
O Pismu i Predaji kao izvoru Božje riječi
Poimanje tijela i tjelesnosti u teološkoj antropologiji apostola Pavla
Pokoncilski tradicionalisti
Poslanje i uloga kršćana u ujedinjenju Evrope
Pogled u slikovnicu
Pax christiana
Pavao i Zakon
Povijest egzegeze kao kritičko polazište istraživanja
Preobraženje
Prilog razumijevanju odnosa fizike i teologije
Ponovno buđenje gnoze
Protiv normalizacije
Potreba za svetim i za riječju o Bogu
Pravoslavna načela tumačenja Biblije
Panorama katoličkih udruženja mladeži
Politička etika između novovjekovne filozofije slobode i kršćanske vjere
Pohvala teologiji
Pobožanstvenjenje, grijeh i spasenje
Politika i intelektualci
Ponovno otkrivanje Duha Svetoga
Pravedna raspodjela dohotka u socijalnoj državi
Podrijetlo života u filozofiji i u teologiji
Prevladavanje dolorizma u kršćanskom poimanju patnje
Psihoanaliza i religija
Praktični misticizam za treće tisućljeće
Put od molitve tijelom do molitve srcem
Povijest i vrijednost ženskog đakonata u Crkvi prvih stoljeća
Plodovi istine
Problem etike u biomedicini
Petrov primat, povijest upravljene riječi
Petrova služba i rimski biskup
Pismo, vjerodostojnost i istina
Periodizacija teološkog rada Tomislava J. Šagi-Bunića
Punina vremena i kršćanska teologija povijesti
Pouke povijesti i politička odgovornost Crkve
Pismo budućem kršteniku
Pomoć prirodnih znanosti u boljem izričaju istočnoga grijeha
Prava čovjeka, prava osobe
Petsto godina nakon otkrića Amerike
Pravo, integracija i kriza modernizma
Problem budućnosti
Pitanje demokracije
Religiozna ravnodušnost
Religija i znanost od antagonizma do dijaloga
Religijska i znanstvena istina
Rodoljublje i nacionalizam
Rudolf Bultmann
Različitost u službama
Rastanak sa svemogućim Bogom?
Religioznost i američka kultura
Religija i nasilje
Revolucija i religija
Solovjov
Sazrijevanje Koncila
Svijet - dobro Božje stvaranje?
Susreti i poznanstva
Simbolika boje i broja u Bibliji
Stanovita ideja Europe
Sažetak moje misli
Spomenica Homo imago et amicus Dei u čast Ivana Goluba
Spoznavanje Nespoznatljivoga
Slika Crkve u javnosti
Svećenici i proroci
Svećenički poziv i svećenička formacija
Sotonizam danas
Suvremena teološka rasprava o jedinstvu Crkve
Sakrament ikonografije
Slavnikovac Vojtjeh
Suočavanje znanosti i teologije na pragu trećeg tisućljeća
Suzbijati siromaštvo širom Europe
Stakloslik
Sakramentalna ekonomija spasenja i svjetske religije
Solidarnost
Slobodnotržišno gospodarstvo i pravičnost
Sapienter indocti
Simboli: izraz duše - govor religije
Sjećanje na Heldera Camaru
Suvremenost ili tradicija
Stanje nizozemske Crkve od 1920. do 1962.
Sekularizacija, R. I. P.
Sakramentalnost ženidbe između krštenih
Stoljeće ekumenizma
Što pokreće pokret fokolarina?
Što znači novo evangeliziranje Europe?
Šanse kršćanskoga doprinosa u izgradnji Europe
Što se zbiva s Ivanom Illichem?
Temeljne strukture fundamentalizma iz perspektive Mihaela Arkanđela
Teološka pitanja znanstvenicima
Teološka razmišljanja o Crkvi u Africi
Tajna češka Crkva
Teološka meditacija o liturgiji Euharistije
Tražim tvoje lice u umjetnosti
Trideset godina od početka studentskih pobuna
Tko su jaki u Starome zavjetu
Tolerancija i progon
Tržište
Teologija Jubileja
Traženje oproštenja
Unije s istočnim Crkvama kao ekumenski problem
U potrazi za religioznim izvorima tolerancije na učilištu
Uz knjigu "Glas za čovjeka"
Učinak postmodernizma
Utjelovljenje, uskrsnuće, euharistija
Unakrsni pogledi na Rimokatoličku crkvu
Vjerno tekstu - ne doslovno
Vjernik laik u "Christifideles laici"
Vrijeme u vječnosti, vječnost u vremenu
Vjera u uskrsnuće u Starom zavjetu
Virtualni svijet i prizivanje duhova
Veliki demokratski zaokret
Zadaća religije u odnosu na sadašnju krizu mira i pravednosti
Zasjenjeni drvetom spoznaje
Značenje kumranskih nalaza za razumijevanje židovstva
Značenje kumranskih nalaza za bolje razumijevanje Isusa i ranog kršćanstva
Za duh susjedstva
Zajedništvo, univerzalnost i apokatastasis
Zašto se ljudi bave teologijom?
Za budućnost u solidarnosti i pravdi
Zarazne bolesti i humanost
Zajedništvo u krstu
Znanstvenici u traganju za teologijom
Znanost i mistika nakon moderne
Zapažanja o vjerskoj kinematografiji
Židovske sekte u Isusovo vrijeme
Žena u Bibliji
Život u imenu Njegovu
Židovi - kršćani - muslimani
Židovsko-kršćansko-muslimanski dijalog
Jezik: hrv
Impresum: Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 1989- .
Communio:
Nastavlja: Svesci - Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije "Kršćanska sadašnjost"

Primjerak
Dostupno