Andrija Nikić

Andrija Nikić (Ružići, Grude, 1. siječnja 1942.), hrvatski pisac.

Osnovnu školu završio je u Grudama, nižu gimnaziju pohađao u Klobuku i položio malu maturu 1956. Školovanje je nastavio u franjevačkoj gimnaziji u Sinju i Zagrebu. U franjevački red stupio je 17. srpnja 1959. na Visovcu. Ispit zrelosti položio u Visokom 1962. godine, gdje je i započeo studij filozofije i teologije, a nastavio u Sarajevu i završio u Rimu. Povijesne znanosti doktorirao u Rimu 1971. Diplomirao je arhivarstvo i knjižarstvo, te diplomatiku i paleografiju. Počasni doktorat (honoris causa) filzofije i knjižarstva dodijeljen mu je 1989. na Sveučilištu u Missouriju (SAD). Jedan od najplodnijih pisaca-franjevaca: u raznim glasilima objavio je preko 1500 radova iz različitih oblasti, među kojima su i književne kritike, te rasprave o jeziku. Provided by Wikipedia
Prikazuje se 1 - 20 od 95 za pretraživanje: 'Nikić, Andrija', Upit obrađen za: 0.29s
Autor: Nikić, Andrija
Impresum 2005
...Nikić, Andrija...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća (2008)
Članak
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća (2009)
Članak
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća (2010)
Članak
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Croatica Christiana periodica (1992)
...Nikić, Andrija...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Dani dr. Franje Tuđmana Hrvati kroz stoljeća (2017)
...Nikić, Andrija...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka (2001)
...Nikić, Andrija...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Nikić, Andrija
Matična publikacija: Kačić (1993)
...Nikić, Andrija...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak