Prikazuje se 1 - 20 od 26 za pretraživanje: 'Medak, Jasnica', Upit obrađen za: 0.15s
Autor: Medak, Jasnica
Matična publikacija: Šumarski list (1945) (2002)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Medak, Jasnica
Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.) (2006)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Zgrablić, Željko, Grebenc, Tine, Medak, Jasnica
Matična publikacija: Buk (Šibenik) (2016)
...Medak, Jasnica aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Špac, Vesna, knjižničarka
Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko) (2005)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Medvedović, Juraj
Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko) (2000)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Pavelić, Juraj
Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko) (2001)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Perić, Sanja, inženjerka šumarstva
Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.) (2006)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Perić, Sanja, inženjerka šumarstva
Matična publikacija: Radovi (Šumarski institut Jastrebarsko. Izvanredno izd.) (2006)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Perić, Sanja, inženjerka šumarstva
Matična publikacija: Periodicum biologorum (2006)
...Medak, Jasnica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Cambi, Nenad, Martinić, Ivan, Hršak, Vladimir, Šegota, Vedran, Sedlar, Zorana, Alegro, Antun L., Miculinić, Kazimir, Milović, Milenko, Komerički, Ana, Lukić, Marko, biolog, Boršić, Igor, Kirin, Tamara, Vuković, Nina, Jelaska, Sven D., Dubravac, Tomislav, Perić, Sanja, inženjerka šumarstva, Tijardović, Martina, Medak, Jasnica, Turk, Matej, Herceg, Anton, Cukrov, Marijana, Despalatović, Marija, Cukrov, Neven, Ridl, Anamarija, Previšić, Ana, Ivković, Marija, Mihaljević, Zlatko, biolog, Šerić Jelaska, Lucija, Temunović, Martina, Mičetić Stanković, Vlatka, Hlavati, Dina, Delić, Antun, Mihoci, Iva, Kučinić, Mladen, Rebrina, Fran, Skejo, Josip, Vajdić, Mladen, Sušić, Goran, Lukač, Gordan, Vujčić-Karlo, Snježana, Herak, Mirjana, Zahtila, Elvis, Klanjšček, Tin, Legović, Tarzan, Klanjšček, Jasminka, Geček, Sunčana, Babačić Ajduk, Anita, Zekanović, Hrvoje, Dragutin Burić, Tina, Landekić, Matija, Bakarić, Matija, Jurković, Anita, agronomka, Lugović, Gina, Grubišić, Anita, ekonomistkinja, Gardijan, Petar, Markov, Martina, Hima, Valerija, Malić-Limari, Snježana, Štefan, Andrea, Bračanov, Valentina, Šakić, Krešimir, ekonomist, Cvitan, Ivona, Talić, Ivka, Slavica, Nataša, Duilo, Katarina, Banić, Doris, Belaj, Juraj, Zgrablić, Željko, Ožanić Roguljić, Ivana, Posavec, Stjepan, Beljan, Karlo, Cvjetković, Natalija, Mihelčić, Goran, geolog, Mihelčić, Vladislav, Mikac, Nevenka, kemičarka, Bačić, Niko, Lučić, Mavro, Ivanić, Maja, Vdović, Nevenka, tehnolog, Barišić, Delko, Cuculić, Vlado, Cukrov, Nuša, Jalžić, Branko, Kwokal, Željko, Mlakar, Marina, Omanović, Dario, Žic, Vesna, Rubinić, Josip, Goreta, Gordana, Giljušić, Marina, Radišić, Maja, Zwicker, Gordana, Kompar, Dario, Marguš, Marija, Bura-Nakić, Elvira, Dautović, Jelena, Ciglenečki-Jušić, Irena, Dupčić Radić, Iris, Hrustić, Enis, Čanković, Milan, morski biolog, Hodak Kobasić, Vedranka, Ahel, Marijan, Špoljar, Maria, Ternjej, Ivančica, Kerovec, Mladen, Matoničkin Kepčija, Renata, Miliša, Marko, Pandža, Marija, Krpina, Vesna, Novak, Nenad, Novak, Maja, agronomka, Ozimec, Roman, Vitale, Saša, Tomić, Antonia, povjesničarka umjetnosti, Zaninović, Nataša, Roland, Vlatko, Novosel, Hrvoje, Šiljeg, Ante, Batina, Anja, Marić, Ivan, geograf, Bačić, Mate, agronom, Cindrić, Ana-Marija, Pađan, Jasmin, Mučalo, Nataša
Impresum 2017
...Medak, Jasnica aut...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Knjiga