Ana Marušić

Ana Marušić (Mostar, 1962.) je hrvatska liječnica i znanstvenica, te svjetski priznata urednica znanstvenih časopisa.

Diplomirala je medicinu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1985. godine. Od 1986. radi na Zavodu za anatomiju istog fakulteta. Magistirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine, a doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1989. godine. Poslijedoktorski studij napravila je u Zavodu za internu medicinu, University of Connecticut, SAD, od 1989. do 1990. godine.

U znanstveno-nastavno zvanje izvarednog profesora izabrana je 1997. godine. Bila urednicom ili autoricom 5 udžbenika i priručnika za nastavu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Danas (2014.) je pročelnica katedre za anatomiju Medicinskog fakulteta u Splitu

Dugo godina je bila glavna urednica međunarodno priznatog ''Croatian Medical Journal''-a, najutjecajnijeg znanstvenog časopisa koji se izdaje u Hrvatskoj. Bila je 2002. - 2003. god. predsjednicom Svjetskog udruženja medicinskih urednika (''World Association of Medical Editors'', WAME), a 2007. - 2008. je bila predsjednicom Savjeta znanstvenih urednika (''Council of Science Editors'', CSE). Za mandatno razdoblje 2012. - 2015. god., potpredsjednicom je Europskog udruženja znanstvenih urednika (''European Association of Science Editors'', EASE)

Po odlasku iz ''Croatian Medical Journal''-a 2011. (u ozračju sukoba sa upravom časopisa i dijelom medicinskog "establišmenta" u Zagrebu), postaje glavnom urednicom "Journal of Global Health", znanstvenog časopisa kojega izdaje ''Edinburhg University Global Health Society'' (EUGHS); na tom sveučilištu također ima profesorski status.

Ana Marušić je član vodstva ''EQUATOR Network'', međunarodne inicijative za transparetno i točno izvješćivanje o medicinskim istraživanjima.

Objavila je više od 150 znanstvenih članaka u znanstvenim časopisima; središnji predmet interesa je interakcija između imunog i koštanog sistema.

U braku je sa profesorom medicine Matkom Marušićem, s kojim ima dvoje djece. Živi u Splitu. Provided by Wikipedia
Prikazuje se 1 - 20 od 168 za pretraživanje: 'Marušić, Ana', Upit obrađen za: 0.06s
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Medijska istraživanja (2002)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Impresum 2001
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet u Zagrebu
Rukopis
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (1999)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (1998)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (2002)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (2002)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (2005)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Tekstil (2005)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (2006)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Digitalna verzija članka
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Pravnik (2015)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Pravni fakultet
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (1996)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (1995)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Croatian medical journal (1994)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Periodicum biologorum. Supplement (2008)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Marušić, Ana
Matična publikacija: Biochemia medica (2010)
...Marušić, Ana...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Elektronička verzija članka
Članak