Prikazuje se 1 - 20 od 64 za pretraživanje: 'Božić-Bužančić, Danica', Upit obrađen za: 0.07s
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Impresum 1969
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Filozofski fakultet u Zagrebu
Knjiga
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Hrvatska obzorja (Split) (1999)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Povijesni prilozi (1997)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Otium (Zagreb) (2000)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Mogućnosti (1999)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru (1999)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Građa i prilozi za povijest Dalmacije (1990)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Radovi (Zavod za hrvatsku povijest) (1990)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Zbornik o Zagori (2004)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Vartal (2002)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Radovan (Trogir) (2005)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Hrvatska obzorja (Split) (1995)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Kulturna baština (1996)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Croatica Christiana periodica (1997)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Radovi (Zavod za hrvatsku povijest) (1996)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak
Autor: Božić-Bužančić, Danica
Matična publikacija: Građa i prilozi za povijest Dalmacije (1997)
...Božić-Bužančić, Danica...
Lokacija:
  • Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Članak