Pad Bosanske Posavine

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/sum.ZAG01000657054
Matična publikacija: Zbirka literature Domovinski rat u Republici Hrvatskoj = Collection of Literature on Defense Homelad War in the Republic of Croatia
Glavni autor: Praljak, Slobodan (Author)
Vrsta građe: CD-ROM
Jezik: hrv
eng
Impresum: Zagreb : Oktavijan, Nikola Babić Praljak, 2007.
Nakladnička cjelina: Zbirka literature Domovinski rat u Republici Hrvatskoj = Collection of Literature on Defense Homelad War in the Republic of Croatia
Predmet:
Hrvatska Bosanska Posavina 1992. god. > Vojne operacije > Borbeno djelovanje HV i HVO > Satnije-bataljuni-brigade (HV i HVO) > Ratne postrojbe HV i HVO > Tenkovsko-pješački napadi JNA > Zrakoplovstvo JNA > Tenkovsko-minobacačko-snajperska vatra JNA > 327.br. (srpska) > 11. Dubička br. (srpska) > 329. Osinjska br. (srpska) > 1. srpska br. "Vučjak" > 1. Krajinska br. (srpska) > srpske "Crvene beretke" > dvije brigade iz Srbije > HV operativna skupina "Istočna Posavina" > 2. "A" brigada ZNG > 3. brigada ZNG > 102. brigada Odžak (HVO) > 103. Derventska brigada HVO > 104. brigada HVO > 106. brigada HVO > 108. brigada HV > 109. brigada HV > 111. brigada HV > batuljun/127. brigade HV > 122. brigada HV > 130. brigada HV > 135. brigada HV > 139. (motorizirani bataljun) HV > 157. brigada HV > Satnija 109. brigade HV > 101. brigada HVO > 104. brigada HV > Ljudski gubitci (HV i HVO) > Vojna disciplina (HV i HVO) > Koordinacija među postojbama HV i HVO na ratištu > Borbena spremnost (HV i HVO) > Šamačka brigada (HV) > Oraška brigada (HV) > Sijekovačka satnija (HVO) > Satnija Bosanskih Zmajeva (HVO) > 3. A brigada (HV) > Sakupljanje oružja za obranu od JNA snaga > Hrvatske službe sigurnosti > Strategije ratovanja (HV i HVO) > Utjecaj službene hrvatske politike na moral i borbena djelovanja > Bosanski Brod > Modričko ratište > Derventsko ratište > Odžak > Ruščica > Slavonski Brod > S. Šamac > S. Babina Greda > Sl. Kobaš > Rabić > Karaula > Bebrina > Gradačac > Tramošnica > Orašje > Brčko > Poloj > Tuzla > Koraće > Novo Selo > Žeravac > Domaljevac > Sijekovac > Gradačac > Hrvatska ratna dokumentacija > Hrvatski ratni memoari