APA stil citiranja

(2018). Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita: Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita [Elektronička građa] : knjiga sažetaka. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ : Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.

Chicago stil citiranja

Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita: Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita [Elektronička građa] : knjiga sažetaka. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ : Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, 2018.

MLA stil citiranja

Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita: Palijativna skrb i primarna zdravstvena zaštita [Elektronička građa] : knjiga sažetaka. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ : Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, 2018.

Napomena: Ova citiranost nije uvijek 100% točna.