NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 32(497.5) D988
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 786.043
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 786.043
Primjerak #1
Nije za posudbu