NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 930-05 L911
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 778.887
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 778.887
Primjerak #1
Nije za posudbu