APA stil citiranja

(2013). Općina Štitar: Općina Štitar [Elektronička građa]. Štitar: Općina Štitar.

Chicago stil citiranja

Općina Štitar: Općina Štitar [Elektronička građa]. Štitar: Općina Štitar, 2013.

MLA stil citiranja

Općina Štitar: Općina Štitar [Elektronička građa]. Štitar: Općina Štitar, 2013.

Napomena: Ova citiranost nije uvijek 100% točna.