APA stil citiranja

Općina Brestovac: Općina Brestovac [Elektronička građa]. Brestovac: Općina Brestovac.

Chicago stil citiranja

Općina Brestovac: Općina Brestovac [Elektronička građa]. Brestovac: Općina Brestovac.

MLA stil citiranja

Općina Brestovac: Općina Brestovac [Elektronička građa]. Brestovac: Općina Brestovac.

Napomena: Ova citiranost nije uvijek 100% točna.