The Interplay Biomolecules

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000884683
Ostali autori: Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju (Zagreb) (-)
Ostali autori: Katalinić, Maja, biokemičarka (Editor), Kovarik, Zrinka
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: eng
Impresum: Zagreb : Croatian Society of Biochemistry and Molecular Biology, 2014.
Predmet: