Brendiranje i znanstveno istraživanje u sestrinstvu

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000878810
Ostali autor: Dani psihijatrijskog društva medicinskih sestara/tehničara (-), Regionalni kongres Brendiranje i znanstveno istraživanje u sestrinstvu
Ostali autori: Božičević, Marija (Editor), Bradaš, Zoran (-), Racz, Aleksandar, Cesarik, Marijan, Kalauz, Sonja, Horvatić, Jasminka, medicinska sestra, Opić, Siniša, Šagud, Marina, Mihaljević-Peleš, Alma, Janović, Špiro, psihijatar, Veronek, Jurica, Bajs Janović, Maja, Neuberg, Marijana, Rojnić-Kuzman, Martina, Klarić, Anita, Radoš, Lidija, Galić, Ksenija, Bušić, Kornelija, Muk, Branka, Frencl, Maja, Božić, Dijana, Hajmburger, Marijana, Topolić, Iris, Drakšić, Ljiljana, Pašalić, Mihela, Marić, Ante, medicinski tehničar, Bratuša, Zinka, Horčička, Tatjana, Vuković-Kostić, Živana, Stričević, Jadranka, Pajnkihar, Majda, Debelić, Dobrila, Paparić, Estera, Rade, Zdenka, Blažič, Marta, Rešetič, Jožica, Perić, Tihomir, veterinar, Perić, Ljiljana, medicinska sestra, Mrnjec, Valentina, Kovačević, Željka, medicinska tehničarka, Pintar, Vesna, Garić, Đurđa, Strugar, Veselinka, Grabovica, Magbula, Debelić, Lidija, Jureša, Marijana, Spasojević, Biljana, Matić, Dijana, Bezić, Maja, medicinska sestra, Plješa, Zrinka, Dejanović, Aleksandra, Aleksić, Miro, Maričević, Ranko, Bešlić, Zvjezdana, Šakić, Maristela, Ekić, Samka, Esterajher, Slavica, Krmpotić, Pere, Beljan, Maja, Kukić, Željko, Katić, Martina, liječnica, Jovičić, Mladen, zdravstveni djelatnik, Atalić, Antonija, Vukoja, Jelena, pjesnikinja, Pušić, Ivona, Kovačević, Jasmina, medicinska sestra, Gurović, Andrea, Škarica, Anita, Baraba, Lidija, Šimurina, Ante, Babin, Petar, Ljubičić, Marija, medicinska sestra, Segetljija, Sonja, Jovičić, Tajana, Čučuković, Mirjana, Vujić, Zorica, Viskić, Branka, Gajski, Anita, Bećirević, Azra, Kondres, Kristina, Josipović, Nikoleta, Pražetina, Ivana, Kovač, Jasminka, Malekinušić, Domagoj, Majnarić, Marija, Gregurek, Đurđica, Rukavina, Janja, Španić, Orijana, Bosanac, Nevenka, Rožman, Josipa, Krivačić, Nada, Marinić, Frano, Obradović, Goran, zdravstveni djelatnik, Bošnjak, Igor, zdravstveni djelatnik
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
mul
Impresum: [Zagreb] : HUMS, 2014.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 763.978
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 763.978
Primjerak #1
Nije za posudbu