NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: 61 V9895 2010
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: II-93.224
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A II-93.224
Primjerak #1
Nije za posudbu