NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: 61 Z82
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 734.066
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 734.066
Primjerak #1
Nije za posudbu