Business intelligence systems

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000727438
Ostali autor: Savjetovanje Poslovni inteligentni sustavi (-), Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku (Rijeka), Međunarodni skup MIPRO, Savjetovanje Digitalna ekonomija, Savjetovanje Sigurnost informacijskih sustava
Ostali autori: Baranović, Mirta (-), Golfarelli, Matteo, Varga, Mladen, Stipić, Arian, Kliček, Božidar, Begičević Ređep, Nina, Žurić-Hudek, Vlasta, Krekman, Lidija, Dragičević, Daniel, Perić, Marko, ekonomist, Oreščanin, Dražen, Ivaštinović, Lidija, Dalbelo Bašić, Bojana, Bereček, Boris, Cvitaš, Ana, inženjerka elektrotehnike, Miličević, Mario, informatičar, Batoš, Vedran, Piasevoli, Tomislav, Selimbegović, Alen, Kurbegović, Sade, Oehlhofer, Igor, Radonić, G., Zekić-Sušac, Marijana, Mekterović, Igor, Delaš, Tomislav, Fabijanić, Mario, Skočir, Zoran, Požgaj, Željka, informatičarka, Boban, Marija, Segetlija, Zdenko, Banyte, J., Gatautis, R., Virvilaite, R., Pupavac, Drago, Hatunić, Emin, Buljubašić, Zaim, Zentner, Helena, Žuvela, Tamara, Vidas-Bubanja, Marijana, Perić Hadžić, Ana, Ogrizović, Dario, Bokunić, Krešimir, Budin, Leo, Golub, Marin, Gerić, Sandro, Hutinski, Željko, Vrbanec, Tedo, Radošević, Danijel, Cerin, Biljana, Klaić, Aleksandar, Ćutić Cerovac, Jadranka, Bača, Miroslav, Rabuzin, Kornelije, Sajko, Mario, Šupica, Žaklina, Vojković, Goran, Vrček, Neven, Kermek, Dragutin
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: eng
hrv
Impresum: Rijeka : Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO = Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO, 2005.
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: II-92.089
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A II-92.089
Primjerak #1
Nije za posudbu