NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 94(497.5) I955
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Korištenje u čitaonici

NSK Zbirka knjižnične građe o Domovinskom ratu

Signatura: 94(497.5) I95
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 721.306
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 721.306
Primjerak #1
Nije za posudbu