Sv. 2.

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000661055
Matična publikacija: Zbornik radova = Proceedings
Ostali autori: Vukadinović, Vesna (-), Vukadinović, Vladimir, biotehnolog, Drenjančević, Mato, Babić, Jurislav, Šubarić, Drago, Ačkar, Đurđica, Kopjar, Mirela, Jurić, Ivo, agronom, Turalija, Alka, Jukić, Vladimir, Buzuk, Ivana, Jug, Danijel, Stipešević, Bojan, Jug, Irena, Stošić, Miro, Cvijanović, Drago, Tadić, Vjekoslav, Pušić, Dario, Kristek, Suzana, Kristek, Andrija, Antunović, Manda, Butorac, Jasminka, Pospišil, Milan, agronom, Mustapić, Zvonko, Glavaš-Tokić, Renata, Štafa, Zvonimir, Uher, Darko, Maćešić, Dubravko, Blažinkov, Mihaela, Andreata-Koren, Marcela, Pospišil, Ana, Lješić, Nataša, Perković, Anica, Glamuzina, Branko, Bartulović, Vlasta, Matić Skoko, Sanja, Dulčić, Jakov, Kraljević, Miro, Tutman, Pero, Gavrilović, Ana, veterinarka, Jug-Dujaković, Jurica, Gjurčević, Emil, Ljubičić, Ana, Marčelja, Esme-Johanna, Safner, Roman, Gantner, Ranko, Stjepanović, Mirko, Bukvić, Gordana, Greger, Željka, Antunović, Zvonko, Senčić, Đuro, Šperanda, Marcela, Novoselec, Josip, agronom, Đikić, Marija, Salajpal, Krešimir, Đikić, Domagoj, Tkalčević, Đurđica, Karolyi, Danijel, Mioč, Boro, agronom, Barać, Zdravko, Prpić, Zvonimir, agronom, Vnučec, Ivan, Pavić, Vesna, Ivković, Mira, Džapo, Marko, inženjer geodezije, Preiner, Darko, Šimon, Silvio, Maletić, Edi, Pejić, Ivan, Herjavec, Stanka, Jeromel, Ana, Maslov, Luna, Kozina, Bernard, Karoglan, Marko, Silić, Nika, Brišar, Sanda, Rendulić Jelušić, Ivana, Karoglan Kontić, Jasminka, Perica, Slavko, Goreta Ban, Smiljana, Voća, Sandra, Dobričević, Nadica, Družić Orlić, Jasmina, Duralija, Boris, Dujmović Purgar, Dubravka, Kovačević Ganić, Karin, Gracin, Leo, Jeličić, Slaven, Sičenica, Ana
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
eng

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: II-98.880sv2
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A II-98.880sv2
Primjerak #1
Nije za posudbu