Polimorfizam 4G/5G u promotorskoj regiji gena za inhibitor aktivatora plazminogena-1 kao rizični čimbenik u multiploj sklerozi

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000599572
Matična publikacija: Medicina (Rijeka)
42(40) (2004), 4 ; str. 271-275
Glavni autor: Ristić, Smiljana (-)
Ostali autori: Starčević Čizmarević, Nada (-), Sepčić, Juraj, Rudež, Josip, Crnić Martinović, Marija, Barac-Latas, Vesna, Kapović, Miljenko
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
Predmet: