Istraživanje tamne brojke delinkventnog i devijantnog ponašanja osoba do 18. godine života

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000593470
Matična publikacija: Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja
40 (2004), 2 ; str. 219-230
Glavni autor: Bobetić, Martina (-)
Ostali autori: Cvek, Adriana (-), Horvat, Martina, socijalna pedagoginja, Ratkajec Gašević, Gabrijela, Šapina, Marijana
Vrsta građe: Članak
Jezik: hrv
Predmet: