NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 377.4:338.48 R438
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 683.960
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 683.960
Primjerak #1
Nije za posudbu