NSK Grafička zbirka

Signatura: K-781/2008
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici