Scrinia Slavonica

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000293052
Ostali autori: Andrić, Stanko (Editor)
Vrsta građe: Časopis
Povezani zapisi:
Agrarna reforma i kolonizacija u Slavoniji, Srijemu i Baranji 1918.-1929.
"Posavska Hrvatska" o Brodu krajem 19. stoljeća
Analiza razvoja imenske formule u gradu Požegi i okolnim selima tijekom 18. stoljeća na temelju matičnih knjiga
Wilhelm Wagner i njegove veze s Brodom
"Novi kurs" Srba u Hrvatskoj
William Brooks Tomljanovich, Biskup Josip Juraj Strossmayer, Nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj, Zagreb, Dom i svijet, 2001.
Antun Dević: Đakovačka i Srijemska biskupija, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2005.
Arhitekt Josip Vancaš i katedrala s biskupskim sklopom u Ðakovu
Avari, južna Panonija i pad Sirmija
"Živio svijetli ban!" : (kako je u školskim spomenicama i izvještajima zabilježen posjet bana Dragutina Khuena-Héderváryja nekim mjestima Virovitičke županije 1889. i 1893.)
Andrija Šuljak (1936.-2010.) : in memoriam
"Uspomene" i "Razgovori" s biskupom Strossmayerom Isidora Kršnjavoga kao povijesni izvor
"Books I have read" : Dora Pejačević kao čitateljica
"Nitko nam ne može pomoći, ako si ne pomognemo sami" : zdravstvene (ne)prilike Češke i Slovačke manjine u međuratnoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
Biobliografije zaposlenika i znanstvenih novaka u Podružnici
Bitka za Vukovar 1991.
Bitka kod Murse 351. i njezin odjek
Brodska utvrda "Vukovac" 1688.-1722.
Bolnice u Požeškoj županiji i sustav javne zdravstvene službe 1874.-1918.
Bibliografija radova o Vukovaru u Domovinskom ratu
Brodski zastupnici u Hrvatskom saboru 1861.
Benediktinska opatija svete Margarete u Grabovu i njezin odnos prema benediktinskom samostanu u Bijeli
Brodski svjetski putnici kroz svijet barijera
Bilješke iz povijesti Roma u Slavoniji, 1850.-1941.
Bibliografije djelatnika Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest
Brodski odvjetnik Filip Markotić - 'desni' haesesovac?
Bosanski franjevci, turske paše i ugarski biskupi
Biografija đakovačkoga biskupa u stihovima: Život Antuna Mandića Adama Filipovića
Borba Pečuške biskupije za crkvenu desetinu u Slavoniji od oslobođenja od osmanske vlasti do 1761.
Bibliografija časopisa "Scrinia Slavonica" 2001-2010.
Crni Mađari i osnivanje pečuške biskupije
Crtice o političkom radu brodskoga saborskog zastupnika dr. Gjure Pilara
Članovi požeškog kaptola do sredine 14. stoljeća
Demografske procjene Koške u drugoj polovici XVIII. stoljeća
Doprinos proučavanju pravaštva u istočnoj Hrvatskoj
Dvojbe oko smrti i pokopa kaločkog nadbiskupa Ladislava Gereba
Donjodravski plovidbeni put u 19. i početkom 20. stoljeća
Djelovanje Seljačke sloge u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.)
Djelovanje Hrvatske seljačke stranke u Slavonskom Brodu i brodskom kotaru (1935.-1938.)
Demokratske promjene, uvođenje višestranačja i izbori na području Brodsko-posavske županije od 1990. do 1993.
Dvije stotine i četrdeset godina školstva u Velikoj Kopanici
Demografska kretanja Židova u kotaru Našice u 19. i početkom 20. stoljeća
Demokratske promjene, uvođenje višestranačja i izbori na području Brodsko-posavske županije od 1990. do 1993.
Demografski preduvjeti za razvoj ratarstva u Požeškoj kotlini krajem 17. i početkom 18. stoljeća
Dobre kućanice : obrazovanje djevojaka u Slavoniji tijekom druge polovice 19. stoljeća
Dioba posjeda i plemićki rod : primjeri iz Slavonije
Djelovanje "ibeovaca" na području Slavonskoga Broda 1948.-1955.
Demografske i društveno-gospodarske posljedice epidemije kolere : primjer epidemije u Drenovcima 1873. godine
Dva posljednja stoljeća nadležnosti Pečuške biskupije u sjevernoj Slavoniji i Baranji
Deset debelih godina
Drava kao poveznica : mađarsko-hrvatske gospodarske veze u razdoblju 1868-1918.
Dva dokumenta promatračke misije Europske zajednice iz vremena Domovinskog rata u zapadnoj Slavoniji
Dobrotvorna djelatnost đakovačkih društava i ustanova tijekom Prvoga svjetskog rata
Đakovo u projektima željezničkih pruga
Đakovački incident 1930. godine
Eugen Kvaternik: Hrvatski glavničar ili Putokaz k narodnjoj obrtnosti a kroz ovu k narodnjemu blagostanju, Zagreb, Ekonomski fakultet - Dom i svijet - Hrvatsko društvo ekonomista - Inženjerski biro, 2005.
Franjevci Bosne Srebrene kao misionari u turskoj Ugarskoj
Franjo Rački, Bogomili i Patareni, priredio Franjo Šanjek. (Zagreb: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2003.)
Folksdojčeri u izvješćima komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača okruga Slavonski Brod 1945. godine
Frankovci u Požeškoj županiji uoči Prvoga svjetskog rata
Gledište Napoleona Špun-Strižića o srpstvu u Slavoniji
Glagoljski natpisi u Brodskom Drenovcu i Lovčićima
Genealogija Jana Panonija
Goti i južna Panonija
Gorjani
Gradivo požeškog arhiva o špijunima u Prvome svjetskom ratu
Gepidi, Heruli, Langobardi i južna Panonija
Grubišnopoljska kronika 1990.-1991.
Gvozd – list Hrvatske nacionalne omladine iz Vukovara : prilog poznavanju tiska i ideologije Hrvatske nacionalne omladine u Slavoniji i Srijemu
Graditeljska baština zapadne Slavonije nestala u 19. i 20. stoljeću
Grubišnopoljska kronika 1990.-1991. : (II. dio)
Heimkehr
Huni i južna Panonija
Hrvatska crkvena historiografija o tzv. kasnom jansenizmu u idejnom sustavu jozefinizma
Hrvatsko dobrotvorno gospojinsko društvo u Brodu na Savi 1895.-1941.
Hrvatska historiografija o Požegi i Požeškoj županiji u razvijenom i kasnom srednjem vijeku
Hrvatsko-ugarski odnosi od srednjega vijeka do nagodbe iz 1868. s posebnim osvrton na pitanje Slavonije
Hrvatski povjesničar Vjekoslav Klaić i njegov doprinos odgoju Hrvata
Historicističke obnove crkve Svete Ane u Donjoj Vrijeskoj
Hrvatsko-slavonske postrojbe u sastavu austrougarske vojske za vrijeme Prvog svjetskog rata
Hlohovec i rod Iločkih
Hrvatska seljačka stranka i njeni gradski birači : primjer Vinkovaca na skupštinskim izborima 1938.
Hrvatski ban Karlo (Károly) Khuen-Héderváry i nacionalno pitanje
Ime Ivana Viteza
Izbor narodnog zastupnika u Đakovu 1884.
Iskapanja na prostoru koncentracijskog logora Stara Gradiška neposredno poslije završetka Drugog svjetskog rata i procjene broja žrtava
Ivan Peršić, Kroničarski spisi, Zagreb, Dom i svijet, 2002.
Izvori za povijest brodske Gimnazije
Iz života 122. brigade Hrvatske vojske 1991.-1993.
Izidor Kršnjavi kao brodski zastupnik u Hrvatskom saboru 1884.-1887.
Imre Boba i pitanje Velike Moravske
Iz mojih uspomena : Anđelko Barbić : Ulomci
Ivan Kampuš (1924.-2010.) : in memoriam
Ibrahim Pečevija (1574.-1649.) : osmanski povjesničar Hrvatske i Bosne i Hercegovine podrijetlom iz Pečuha
Izvještaj o društvenim prilikama u Požeškoj kotlini iz 1698. godine : (Finanz- und Hofkammerarchiv, Wien, Hoffinanz Ungarn, r. Nr. fasc. 388, fol. 1-108, 1. Aprilis 1698.)
Izvanredan izvor o zemljopisnim znanjima ugarsko-hrvatske političke elite 16. stoljeća
Iz korespondencije Andrije Torquata Brlića
Izbori i pregledi antičkih literarnih izvora za povijest južne Panonije
Iskorištavanje šuma u Slavoniji u osmanskom razdoblju : (1526.-1691.)
Jedan neobjavljeni popis Našičkog vlastelinstva
Južna Panonija u doba velike seobe naroda
Jakušići - plemići slavonskog porijekla u povijesti Slovačke
Javni spomenici, radovi zagrebačkih arhitekata, u Kupinovu, Novom Slankamenu i Vezircu kod Petrovaradina
Je li 1526. godine postojala utvrda u Osijeku?
Jugoslavenska/južnoslavenska ideja : Sudbina jedne enciklopedijske studije iz 1988. godine
Kuga u Požegi i Požeškoj kotlini 1739. godine
Katolička Crkva na području Narodnog odbora Slavonski Brod u dokumentima kotarskog komiteta SKJ (KPH) Slavonski Brod 1945.-1960.
Kazneno zakonodavstvo i sustav kaznionica i odgojnih zavoda u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj
Kršitelji blagdana u Požegi 1629. : (dosad nepoznato djelo Ivana Tomka Mrnavića)
Kretanje broja zatočenica ženskog dijela logora Stara Gradiška : (svibanj-prosinac 1944.) : II. dio
Kretanje broja zatočenica ženskog dijela logora Stara Gradiška (svibanj – prosinac 1944.) : I. dio
Kompleks zgrada Brodske imovne općine u Vinkovcima : nepoznato djelo arhitekta Hermana Bolléa
Kraljevska zemaljska bolnica u Pakracu : primjer gospodarskog poslovanja velike bolnice u Velikom ratu
Katoličko stanovništvo Zmajevca u drugoj polovici 18. stoljeća (1755.-1800.)
Kriminal i represivni sustav u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće promatran kroz elemente biopolitike i socijalne povijesti
Lokalna povijest
Ljudevit Krmpotić, Car Franjo I. u Hrvatskoj 1818., sv. I-II, Hannover - Čakovec, Hrvatski Zapisnik, 2002.
Likovi hrvatskog podrijetla u crkvenoj povijesti Slovačke
Louis Léger i Josip Juraj Strossmayer
Mladen Obad Šćitaroci i Bojana Bojanić Obad Šćitaroci, Dvorci i perivoji u Slavoniji - od Zagreba do Iloka, Zagreb, Šćitaroci, 1998.
Mjesto svadbe bana Tvrtka I. i franjevački samostan "Sveti Ilija"
Mira Pelikan i Miroslav Gazda, Spomenar hrvatskim žrtvama Virovitičko-podravske županije stradalim od 1941-1945. i 1991-1995. godine, Osijek, Državni arhiv, 2003.
Masovne grobnice Hrvata ubijenih 1991. u selima Tordinci i Antin
Matošiana I, prir. Ivo Frangeš i Dragutin Tadijanović [Građa za povijest književnosti hrvatske, knj. 34], Zagreb, HAZU, 1994.
Mühimme defter iz 1552. – osmanski izvor za povijest Slavonije i Srijema
Marianna (Marija) Jurić Zagorak i đakovački biskup Josip Juraj Strossmayer : Stana Vukovac.
Migracije njemačkog stanovništva na hrvatskom području tijekom drugoga svjetskog rata i poraća
Milan Kerdić : prilog za biografiju
Milko Cepelić u svjetlu jednoga njegova nepoznatog rukopisa
Mjere vlasti Nezavisne Države Hrvatske za pripremu i provedbu evakuacije Slavonije i Srijema : (jesen 1944.-proljeće 1945.)
Modernizacijska kretanja i položaj žena u gradu Osijeku na prijelazu 19. u 20. stoljeće
Mustafa-beg Halilbegović : iločki uglednik i sufija iz druge polovice 16. stoljeća
Mađari istočne Slavonije između dvaju svjetskih ratova
Novačenje u Brodskoj pukovniji po popisima muškaraca pukovnije od 1755. do 1808. godine
Nijemci Đakova i Đakovštine od 1848. do 1914. godine
Nijemci Đakova i Đakovštine od 1848. do 1914. godine
Na putu kroz Slavoniju pod krinkom (1626.)
Nedovršena studija o Janu Panoniju
Nijemci Požege i Požeške kotline
Nametnuta dvojnost
Nova interpretacija geneze Načertanija
Nikica Barić: Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990-1995., Zagreb, Golden Marketing - Tehnička knjiga, 2005.
Narodni poslanik Hrvatske seljačke stranke i njegov kotar : djelovanje Stjepana Hefera na osječkom i valpovačkom području : (1924-1941.)
Na križnom putu kroz Slavoniju
Njemački zarobljenici na prisilnom radu u “Tvornici vagona, strojeva i mostova” u Slavonskom Brodu 1946-1948.
Nastanak i političko-upravni odnosi u općini Belišće u razdoblju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca
Novi podaci o vakufu/legatu Benlu-age u Đakovu
O osoblju Kraljevske zemaljske bolnice Pakrac u razdoblju 1898.-1918. god.
O osnutku vojnog komuniteta Brod na Savi
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području slavonskobrodskog kotara u razdoblju Kraljevine Jugoslavije
Osvrt na kretanja u američkoj socijalnoj historiji
Osnivanje i rad "Napretkovih" organizacija na području Slavonije od 1902. do 1949. godine
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Vukovar u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
O Česmici i prezimenu Jana Panonija
O obitelji pečuškog biskupa Ivana III, odnosno Jana Panonija
Osnovna obilježja urbanog razvitka grada Vukovara između dva svjetska rata
Osnivanje župskih redarstvenih oblasti u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i djelovanje Višeg redarstvenog povjerenstva u Srijemu 1942.
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
Osnivanje i djelatnost četničkih udruženja na području grada i kotara Osijek u monarhističkoj Jugoslaviji (1918.-1941.)
Od židovskog naselja u Tenji do sabirnog logora
Oduzimanje crkvene imovine u Našičkom dekanatu 1945.-1966.
Opis ruševina opatije Bijele iz 1761.
Opažanje sitnica
O mikrohistoriji
Osvrt na važnije radove o Nijemcima u Požegi i Požeškoj kotlini
O porijeklu pečuškoga toponima Quinque Ecclesiae
O ranokršćanskoj pasiji Četvorice Ovjenčanih (Passio ss. Quattuor Coronatorum)
Osnovna obilježja i okolnosti demokratizacije društveno-političkog života slavonskobrodske općine tijekom 1990.
Okrugli stol “Viđenja najnovije hrvatske povijesti”
Osvrt na topografiju i toponimiju Valpova u srednjem vijeku
Opsada Iloka 1494.
O turskom mesdžidu u Vidovcima pokraj Požege
Odnos biskupa Josipa Jurja Strossmayera i Tadije Smičiklasa u Smičiklasovim pismima : (1884.-1904.)
O imenu Slavonija
O djelu Jána Čaploviča
O provođenju odluke komunističkih vlasti iz 1945. o uklanjanju grobalja i grobova "okupatora" i "narodnih neprijatelja" u Slavoniji i Srijemu
Određivanje hrvatsko-srbijanske granice u svjetlu sukoba hrvatskog i vojvođanskog partijskog vodstva tijekom Drugog svjetskog rata
Osnivanje i djelovanje Samoupravne interesne zajednice za standard učenika i studenata općine Osijek od 1975. do 1979.
Pet godina Hrvatskog instituta za povijest, Zagreb - Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje u Slavonskom Brodu
Petrovaradinska tvrđava od kraja 17. do kraja 18. stoljeća
Prilog biografiji Ignjata Brlića
Politička orijentacija dijela hrvatskih katoličkih seniora u Slavoniji od objavljivanja "Svibanjske deklaracije" Jugoslavenskog kluba u Beču do osnutka Hrvatske pučke stranke (1917.-1919)
Politički odnosi u Slavonskom Brodu, srpanj 1925. - srpanj 1927.
Prilog proučavanju vinogradarstva u Slavoniji krajem 17. i početkom 18. stoljeća
Pošastna bolnica u Bršadinu - "Drvenom Beču" 1915.-1918. godine
Pregled literature o plemstvu na području Slavonije, Srijema i Baranje tijekom srednjega vijeka
Pjesme iz logora Krndija
Prokapanje kanala Dunav-Sava
Planovi i nacrti izgradnje željezničke mreže na području Vukovara u razdoblju 1850.-1914. godine
Posjedi ivanovaca u Ugarskoj potkraj srednjega vijeka
Pisci i izvori kronike ugarskih franjevaca opservanata
Pisma Đure Pilara u Arhivu obitelji Brlić
Prilog poznavanju položaja djece u srednjovjekovnim gradskim naseljima u međurječju Save i Drave
Prilog srednjovjekovnoj topografiji i hidrografiji psunjsko-papučkog kraja
Prilog proučavanju vinogradarstva na Našičkom vlastelinstvu u prvoj polovici 18. stoljeća
Plan Hotela Lambert za svrgavanje bana Josipa Jelačića 1848.-1849.
Povjesničar dr. Ferdo Šišić kao saborski zastupnik 1908.-1911. godine
Politički odnosi u Županjskom kotaru 1920. godine
Parlamentarni izbori u Brodskom kotaru 1923. godine
Počeci logora Jasenovac
Pisma Petra Preradovića u Arhivu obitelji Brlić
Pisma novinara Adolfa Becka vinkovačkom zastupniku dr. Ferdi Šišiću (1910.-1911.)
Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, sv. I., 1390.-1409., Osijek, Državni arhiv u Osijeku, 2002.
Podržavljenje Tvornice žigica "Drava" u Osijeku 1945.
Prilog proučavanju povijesti slavonskobrodskog područja u 1991.
Prilozi pitanju rodnog mjesta Jana Panonija
Prilog istraživanjima o djelovanju "križara" u Slavoniji u razdoblju 1945.-1950.
Pravilnik za bludilišta u gradu Brodu na Savi
Posjedi plemićkog roda Borića bana do sredine XIV. stoljeća
Pravni položaj Osijeka u XVIII. stoljeću
Povijest struktura
Povijest događaja i preporod pripovijedanja
Problemi graditeljske povijesti benediktinskog samostana sv. Jurja u Dumbovu
Prva konferencija Zemaljskog udruženja cionista južnoslavenskih krajeva Austrougarske monarhije u Brodu na Savi 1909. godine
Politički odnosi u Virovitici 1922.-1923.
Prilog istraživanju događanja na gradiškom području tijekom rata 1788.-1791.
Povijesne i društvene prilike nastanka i djelovanja aljmaškog svetišta u 18. stoljeću
Poduzeće "S. H. Gutmann d.d." u vrijeme velike gospodarske krize (1929.-1934.)
Put do Erduta
Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku : prilozi za lokalnu povijest : (prvi dio)
Pučka religioznost i vjerski sinkretizam u južnom Zadunavlju i južnim dijelovima nekadašnjeg Ugarskog kraljevstva : (16.-17. stoljeće)
Prijavni vodovod u Osijeku
Počeci igranja nogometa u Ðakovu
Popisi “ratnih zločinaca” općinskih Komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača Narodnooslobodilačkih odbora Bebrina, Kaniža, Klakar, Brodski Drenovac, Brodski Stupnik, Slavonski Kobaš, Podcrkavlje, Sibinj, Svilaj, Brodski Varoš i Trnjani iz 1945.
Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku : prilozi za lokalnu povijest : (drugi dio)
Podjela i raspad kućnih zadruga u Slavoniji u 19. stoljeću
Projekt gradnje vojne zarazne bolnice u Brodu na Savi za Prvoga svjetskoga rata
Podgorje Papuka i Krndije u srednjem vijeku : prilozi za lokalnu povijest : (treći dio)
Pregled osmanskih arhivskih izvora za povijest Slavonije i Srijema
Prvi detaljan kartografski prikaz Baranjske županije
Povijesne bilješke o obitelji Selinger
Povijest Odjela za ginekologiju i opstetriciju Kliničke bolnice Osijek : (s naglaskom na organizacijski, stručni i znanstveni razvoj od 2002. do 2004.)
Povjesničar Slavko Gavrilović : (Srijemske Laze kod Vinkovaca, 1.II.1924. - Novi Sad, 15.IX.2008.)
Postrimski grad u južnoj Panoniji : primjer Cibala
Pakrački sandžak u drugoj polovici 16. stoljeća
Proizvodnja pšenice, ječma i zobi u osječkom okrugu od 1707. do 1712.
Provedba agrarne reforme na crkvenim posjedima u Đakovačkom dekanatu 1945.-1948.
Presuda ministru u vladi Nezavisne Države Hrvatske Živanu Kuveždiću 1949.
Prilog poznavanju djelovanja srpskog kulturnog društva "Prosvjeta" : pododbor "Branko Radičević" u Slavonskom Brodu 1990.-1991.
Prikaz i analiza borbi na bosanskoposavskom bojištu 1992.
Povijest Slavonije koja to nije : [prikazi knjiga Bože Mimice].
Prisutnost derviša na području Slavonije i Srijema u vrijeme Osmanske vladavine
Pravoslavna crkva u Šarengradu : primjer barokno-klasicističkoga Gesamtkunstwerka
Promjena imena naselja u Baranji 1922. godine : (Prilog proučavanju baranjskih ojkonima)
Pisma Ivana Kukuljevića Andriji Torkvatu Brliću u Arhivu obitelji Brlić u Slavonskom Brodu
Popisi “ratnih zločinaca” Okružnog povjereništva Komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača iz Vukovara iz 1945.
Princ Eugen Savojski u Velikom bečkom ratu do oslobođenja Beograda (1683.-1688.)
Pribićevićevi ljudi – Samostalna demokratska stranka u Slavoniji i Srijemu 1924.-1929.
Presuda sarajevskog kadije iz 1613. godine : svojedobno tumačenje načela zimma
Poljaci u novogradiškoj i brodskoj Posavini
Ratarstvo u slavonskoj Posavini krajem 17. stoljeća
Riječni putovi u hrvatskom Podunavlju u 19. stoljeću
Rusini/Ukrajinci u Hrvatskoj
Rimske prometnice i komunikacije u kasnoantičkoj južnoj Panoniji
Razvoj pučkih škola u Slavonskoj vojnoj krajini tijekom 18. i 19. stoljeća
Restauracija franjevačke crkve i samostana u Šarengradu 1923.-1925. godine
Ratni mortalitet Srba (bivše) općine Vukovar tijekom 1991.
Reguliranje prostitucije u Osijeku na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće : Pravilnik o uređenju i nadziranju prostitucije iz 1896. i pravilnik za bludilišta iz 1911.
Raspoređivanje snaga UNPROFOR-a i (ne)provedba demilitarizacije na okupiranom području zapadne Slavonije 1992. godine
Rijeka Noar u Strabonovoj Geografiji
Reformirano stanovništvo Zmajevca u prvoj polovici 19. stoljeća : (1827.-1850.)
Robert Schuman o sibinjskim žrtvama
Svakodnevni život brodskih franjevaca
Struktura obitelji u selima Požeštine tijekom 18. stoljeća
Seljačka obiteljska zadruga Maršić-Mikoličini u Strizivojni
Slavonija u ratnoj 1991. godini
Savski nasip u županjskom kotaru
Struktura i izvorište teksta Iločkog statuta
Stjepan Matković, Čista stranka prava 1895.-1903. (Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2001).
Statistički opis brodske pukovnije iz trećeg desetljeća 19. stoljeća
Svijet antičke žene u dva južnopanonska pokrajinska središta, Sisciji i Sirmiju
Stradanje hrvatskih civila u selu Lovas od postrojbi jugoslavenske vojske i četnika 1991.
Slavonski Brod i uspostava Banovine Hrvatske 1939.
Sudjelovanje slavonskih franjevaca u nacionalnom pokretu podunavskih Hrvata tijekom 19. i početkom 20. stoljeća
Stjepan Vukovac - osječki gradonačelnik u vladi Nezavisne države Hrvatske 1941. godine
Saveznička bombardiranja Slavonskog i Bosanskog Broda i okolnih mjesta tijekom Drugog svjetskog rata
Slaveni u ranosrednjovjekovnoj južnoj Panoniji
Sjedinjene Američke Države i reintegracija hrvatskog Podunavlja
Stjepan Hefer o sudovima dobrih i poštenih ljudi
Srijemska županija u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća : (osvrt na gospodarstvo i društveni život)
Stradanje Srba, Roma i Židova u virovitičkom i slatinskom kraju tijekom 1941. i početkom 1942. godine
Srpska radikalna stranka u Republici Srpskoj Krajini, 1992.-1995. : (s naglaskom na Slavoniju i Baranju)
Sima Ćirković (1929.-2009.) : in memoriam
Srpska pobuna u općini Pakrac 1990.-1991. : uzroci, nositelji i tijek
Srpska oblast istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srijem : od "Oluje" do dovršetka mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja : prvi dio
Srpska oblast istočna Slavonija, Baranja i zapadni Srijem : od "Oluje" do dovršetka mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja : (drugi dio)
Slavonska generalkomanda : prilozi za povijest školstva
Slavonske inačice pjesme o djevojci-ratnici u hrvatskoj usmenoj tradiciji u komparativnom kontekstu : književno-antropološki pristup zapletu i liku
Seditio i stasis : Tacit i Kasije Dion o pobuni panonskih legija 14. g
Srednjovjekovne obrambene građevine na kartama iz 18. i 19. stoljeća u Državnom arhivu u Osijeku : vlastelinski fondovi i zbirke zemljišnih karata
Smrtnost nekrštene novorođenčadi kao problem u istraživanju nataliteta i mortaliteta katoličkih zajednica u Slavoniji, Srijemu i Baranji tijekom 18. stoljeća
Što znamo o nezakonitoj djeci u gradskim naseljima u međurječju Save i Drave tijekom srednjeg vijeka?
Španjolska gripa u Osijeku 1918.
Trgovačke prilike na vukovarskom području 1868.-1914.
Tomislav Markus, Predstavke županija i gradova Banske Hrvatske 1861.-1867., Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Biblioteka Hrvatska povjesnica, 2002.
Tko je bio Hasan-paša Jakovali?
Tragom kolekcije kneza Livija Odescalchija – od Rima do Iloka i Zagreba
Trgovački promet na tridesetnici Brod od 19. studenog 1719. do kraja lipnja 1721. godine
Utjecaji Mažuranićeve reforme školstva na pučko školstvo u Slavoniji
Ustrojavanje Seljačke sloge u Slavoniji, Srijemu i Baranji (1925.-1941.)
Useljenici "de partibus Ungarie" i njihove veze s hrvatskom zajednicom u Mlecima
U izbore radi novca ili financijsko poslovanje uprave vojnog komuniteta Brod na Savi 1753.-1787.
Utemeljenje i teritorijalni opseg Pečuške biskupije
Uspostava granica Pečuške biskupije u Slavoniji tijekom prve polovice 18. stoljeća
Udruga Hrvatska žena u Osijeku : (1921.-1943.)
Udruženje pravoslavnog sveštenstva Hrvatske u službi komunističkog režima : Slavonska eparhija od 1947. do 1967
Uz šezdeseti rođendan dr. sc. Mate Artukovića : bibliografija znanstvenih i stručnih radova 1980.-2013.
Ukradeni grad – o progonstvu Iloka i Iločana
Viša djevojačka škola u Osijeku
Vjerski život katolika u južnobaranjskom dijelu Pečuške biskupije u 18. stoljeću na temelju podataka kanonskih vizitacija
Virovitica u planovima velikosrpske politike tijekom 19. i 20. stoljeća
Vrhunska povijesna objektivnost ili samo nova ideologija?
Valpovačka župna crkva i dvorska kapelica između 1722. i 1736. godine
Valpovačko vlastelinstvo i valpovačka mostarina 1731.-1737.
Vojnici iz Ugarske u mletačkim prekomorskim kopnenim postrojbama u 18. stoljeću
Zapovjednici brodske tvrđave i načelnici grada Broda u 18. i 19. stoljeću
Zbornik povelja koje rasvjetljavaju vladavinu Anžuvinaca u Ugarskoj
Zdravstvene reforme Marije Terezije u slavonskom Provincijalu i Generale normativum sanitatis iz 1770.
Zakon o uređenju gradskih općina iz 1895. i položaj Broda na Savi
Zapisi o doseljenim sarajevskim katolicima u najstarijoj brodskoj matici (1701.-1735.)
Židovi u Koški
Željko Holjevac: Brinjsko-lički ustanak 1746., Samobor, Meridijani, 2004.
Žrtvoslov Nijemaca Požege i Požeške kotline
Žrtvoslov Nijemaca Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja. Drugi svjetski rat i poraće
Župnik Ljudevit Petrak, komunisti i gradnja crkve u Pleternici
Žrtvoslov Nijemaca Županje i županjskog kraja : Drugi svjetski rat i poraće
Žrtvoslov Nijemaca hrvatske Baranje
Jezik: hrv
Impresum: Slavonski Brod : Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest, 2001- .
Isto izdanje u drugom mediju: Scrinia Slavonica (Online)
Predmet:

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 235.733
Primjerak #1
Sv.11(2011)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.19(2019)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.18(2018)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.17(2017)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.16(2016)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.15(2015)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.14(2014)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.13(2013)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.12(2012)
Korištenje u čitaonici
Primjerak #1
Sv.20(2020)
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 235.733
Primjerak #1
Sv.16(2016)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.20(2020)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.19(2019)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.18(2018)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.17(2017)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.11(2011)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.15(2015)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.14(2014)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.13(2013)
Nije za posudbu
Primjerak #1
Sv.12(2012)
Nije za posudbu