NSK Čitaonica za društveno-humanističke znanosti

Signatura: 821.163.42.0-05 H166z
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno
Primjerak #3
Dostupno

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 675.287
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 675.287
Primjerak #1
Nije za posudbu