Knj. 2

Permalink: http://skupnikatalog.nsk.hr/Record/nsk.NSK01000251177
Matična publikacija: Međunarodni kongres Hotelska kuća '98
Ostali autori: Laimer, Peter (-), Luft, Hartmut, Minghetti, Valeria, Manente, Mara, Paci, Enzo, Pavlović, Ivan, ekonomist, Markić, Brano, Peršić, Milena, Rublikova, Eva, Sala, Jozef, Škafar, Alenka, Tuntev, Zoran, Marinoski, Naume, Vlahović, Darko, ekonomist, Avelini Holjevac, Ivanka, Andrijašević, Mirna, Benac, Čedomir, Jardas, Branka, Arbanas, Željko, Ilić, Suzana, Biljan-August, Maja, Baldigara, Tea, Blažević, Nevenka, Bosnar-Valković, Brigita, Škunca, Jadranka, Paulović, Robin Bosco, Krajnović, Aleksandra, Chorvat, Ivan, Črnjar, Mladen, Šverko, Miro, Fox, John, ekonomist, Fox, Renata, Galičić, Vlado, Gerasimenko, Viktor, Nezdoiminov, Sergej, Hope, Christine A., Muehlemann, Alan P., Ivanović, Zoran, ekonomist, Lamza-Maronić, Maja, Segetlija, Zdenko, Osmanagić-Bedenik, Nidžara, Pahor, Đana, Skendžić, Nevenka, Bukmir, Leonardo, Jonjić, Anto, Miletić, Bojan, Peric, Vesna, Uran Maravić, Maja, Perić, Jože, Perkov, Davor, Popović, Vesna, liječnica, 1953.-, Rakicevik, Gabriela, Martinovska, Simona, Ružić, Drago, Kuprešak, Jure, Simončeska, Lidija, Kosarkoska, Desa, Prangoska, Liljana, Slapničar, Sergeja, Kavčič, Slavka, Stone, Graham J., Ineson, Elizabeth, Strezovska, Jagotka, Petrova, Biljana, Šego, Boško, Šimundić, Borislav, Štefanac-Nadarević, Vesna, Vukelić, Mihovil, Tintor, Janko, Vetrakova, Milota, Vizjak, Ana, Vujić, Vidoje, Žugaj, Miroslav, Šehanović, Jusuf, Križman Pavlović, Danijela, Kontošić, Ivica
Vrsta građe: Knjiga
Jezik: hrv
eng
ger
Impresum: 1998.

NSK Čitaonica za prirodne i primijenjene znanosti

Signatura: 640.4 M493 k.2/1998
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici
Primjerak #2
Dostupno

NSK Zatvoreno spremište

Signatura: 669.630sv2
Primjerak #1
Korištenje u čitaonici

NSK Spremište arhivskih primjeraka

Signatura: A 669.630sv2
Primjerak #1
Nije za posudbu